Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12014-12-12 Upphandlarnas roll i säkerhetsarbetet GNS 13-01-22 Håkan Svärd, Trafikverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12014-12-12 Upphandlarnas roll i säkerhetsarbetet GNS 13-01-22 Håkan Svärd, Trafikverket."— Presentationens avskrift:

1 12014-12-12 Upphandlarnas roll i säkerhetsarbetet GNS 13-01-22 Håkan Svärd, Trafikverket

2 22014-12-12 Upphandlarens roll Huvudarbetsuppgifter: Upphandlaren ska i sina tilldelade uppdrag (upphandlingar) delta tidigt i processen för att kunna planera, paketera och genomföra upphandlingen samt efter kontraktstecknande fungera som kommersiellt stöd med inriktning på kontraktets totalekonomi, uppföljning av leveransen och för erfarenhetsåterföring.

3 32014-12-12 I befattningen ingår att ansvara för att: hålla sig uppdaterad om konjunkturläget i stora drag inklusive leverantörsmarknaden och kostnadsutvecklingen inom sina upphandlingsområden delta i planering och genomföra paketering av upphandlingsuppdragen samt besluta om upphandlingsförfarande i förekommande fall enligt beslutade kategoristrategier genomföra upphandlingen enligt gällande regelverk ge råd och stöd i upphandlingstekniska och -juridiska frågor driva leverantörsuppföljning på kontraktsnivå genom att följa upp och återföra erfarenheter såsom leverantörernas uppfyllande av kontraktsvillkor samt leveransernas kvalitet delta i utveckling av leverantörsrelationer delta i utveckling av arbetssätt, rutiner och upphandlingsverktyg vid överprövningar bistå med information till verksjurister

4 42014-12-12 http://intranat.trafikverket.local/Arbetssatt/Stodprocesser/Genomfora- upphandling-och-inkop/Systemstod-for-upphandlare/STUK/ Förfrågningsunderlaget består av mer än STUK STUKUB/OTB Övriga kravdok. mm Bl a nedanstående områden bidrar till texter i STUK Upphandling Ekonomi Juridik Info IT Teknik Redovisande dok Projektering Mät Bro Beläggning Arbetsmiljö Kvalitet Miljö Risk Säkerhet El APV Säkerhet bana TEiP Varor o tjänster Materialservice Utökad samverkan STUK Entreprenad, Tekniska konsulter, Tjänster UF (Upphandlingsföreskrift) AF (Administrativa föreskrifter) EK/UK (Entreprenadkontrakt/Uppdragskontrakt) TRV FU AMA AF 07 (AMA AF 12) AMA AF Konsult 10 Allmänna bestämmelser - AB 04, ABT 06, ABK 09 m fl

5 52014-12-12 Typer av krav Obligatoriska texter/krav Valbara texter/krav Objektspecifika texter/krav

6 62014-12-12

7 7

8 8


Ladda ner ppt "12014-12-12 Upphandlarnas roll i säkerhetsarbetet GNS 13-01-22 Håkan Svärd, Trafikverket."

Liknande presentationer


Google-annonser