Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandlarnas roll i säkerhetsarbetet GNS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandlarnas roll i säkerhetsarbetet GNS"— Presentationens avskrift:

1 Upphandlarnas roll i säkerhetsarbetet GNS 13-01-22
Håkan Svärd, Trafikverket

2 Upphandlarens roll Huvudarbetsuppgifter:
Upphandlaren ska i sina tilldelade uppdrag (upphandlingar) delta tidigt i processen för att kunna planera, paketera och genomföra upphandlingen samt efter kontraktstecknande fungera som kommersiellt stöd med inriktning på kontraktets totalekonomi, uppföljning av leveransen och för erfarenhetsåterföring.

3 I befattningen ingår att ansvara för att: • hålla sig uppdaterad om konjunkturläget i stora drag inklusive leverantörsmarknaden och kostnadsutvecklingen inom sina upphandlingsområden • delta i planering och genomföra paketering av upphandlingsuppdragen samt besluta om upphandlingsförfarande i förekommande fall enligt beslutade kategoristrategier • genomföra upphandlingen enligt gällande regelverk • ge råd och stöd i upphandlingstekniska och -juridiska frågor • driva leverantörsuppföljning på kontraktsnivå genom att följa upp och återföra erfarenheter såsom leverantörernas uppfyllande av kontraktsvillkor samt leveransernas kvalitet • delta i utveckling av leverantörsrelationer • delta i utveckling av arbetssätt, rutiner och upphandlingsverktyg • vid överprövningar bistå med information till verksjurister

4 Bl a nedanstående områden bidrar till texter i STUK
TRV FU AMA AF 07 (AMA AF 12) AMA AF Konsult 10 Allmänna bestämmelser - AB 04, ABT 06, ABK 09 m fl STUK Entreprenad, Tekniska konsulter, Tjänster UF (Upphandlingsföreskrift) AF (Administrativa föreskrifter) EK/UK (Entreprenadkontrakt/Uppdragskontrakt) Förfrågningsunderlaget består av mer än STUK STUK UB/OTB Övriga kravdok. mm upphandling-och-inkop/Systemstod-for-upphandlare/STUK/ Bl a nedanstående områden bidrar till texter i STUK Upphandling Ekonomi Juridik Info IT Teknik Redovisande dok Projektering Mät Bro Beläggning Arbetsmiljö Kvalitet Miljö Risk Säkerhet El APV Säkerhet bana TEiP Varor o tjänster Materialservice Utökad samverkan

5 Typer av krav Obligatoriska texter/krav Valbara texter/krav
Objektspecifika texter/krav

6

7

8


Ladda ner ppt "Upphandlarnas roll i säkerhetsarbetet GNS"

Liknande presentationer


Google-annonser