Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Niklas Wrane, 2013 Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Niklas Wrane, 2013 Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013)"— Presentationens avskrift:

1 Niklas Wrane, 2013 Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013)

2 Att arrangera tävling Ansökan Rapporterings- system Utvecklings- system 1. PLANERA 2. GENOMFÖRA 3. UTVÄRDERA 4. FÖRBÄTTRA Tävl.admin Banläggning Start Arena Marknad/ service 1.5. UTBILDA TL/TK TA IMMS BL/BK KR KK TL/TK TA IMMS BL/BK KR KK Regel- verket (under utveckling) Stöd- dokument (under utveckling) Regelbok Ett Värt att veta-dokument (med till- hörande lärgruppsplan) för tävlingsledning och motsvarande för övriga funktioner (med möjlighet att skriva ut underliggande funktionsanpassade Värt att veta-kapitel, lämpliga för lärgrupper) 12 st anvisningar  Via e-post - Värdetävling  Via Eventor - Övriga tävlingar  Via Eventor - Tävlingsrapport - Rapportering av synpunkter internt och från tävlande (under utveckling)  Via Eventor - Kopplat till rapporterings- systemet (under utveckling) Avtalsmall för värdetävling Stöddokument för: - Marknadsföring - Medievård - Teknikplanering - Rättvis orientering - Tävlingsmärken, Sverigelistan mm Tävlingsledning Den digitala arrangörs- handboken (under utveckl.) Lärgruppsplaner  SOFTs arrangörscoacher - Vid värdetävling  OF:s tävlingsansvariga och kontrollanter - Vid övriga tävlingar SOFT- och OF-stöd OF Kurser (under utveckling) Kartnormen, kartpolicy, markpolicy mm Kursplaner Förutsättningar SM, Silva League mm Info/media Världens bästa arrangemang SOFT

3 Regler och anvisningar Definition/innehållBeslutande instansBeredande organ TävlingsreglerReglerar tävlingsidrotten orientering  Regler för tävlande  Regler för arrangemang Generella (stor elasticitet), para- grafform, påföljder. Förbundsmötet, vartannat år Styrelsen (efter motioner från distrikt/föreningar eller förslag från regelgruppen) TävlingsanvisningarKompletterar tävlingsreglerna  Föreskrifter (ska)  Starka rekommendationer (bör) SOFTs styrelse, vid behov Regelgruppen (gärna förankrade på tävlingskonferensen) Tävlingsanvisningar för OFGemensamma föreskrifter inom distriktet Distriktsförbund Övrig litteratur Digital arrangörshandbok (Värt att veta-dokument) Fakta, tips, råd och erfarenheter. Tidsplaner och checklistor. Kansliet + projekt arr- utveckling Arbetsgrupper inom projektet Vägledande beslutFrån styrelsen. För ökad förståelse.StyrelsenRegelgruppen Övrigt regelrelateratFördjupning. För ökad förståelse.RegelgruppenKansliet Övriga bestämmelser och kriterier Sverigelistan, tävlingsmärken, andra utmärkelser mm. Årsspecifika kriterier för SM, Silva L. etc. Aktuell arbets-grupp i samarbete med regelgruppen Kansliet Regelverkets struktur

4 Utbildningsstruktur KursLärgrupp SOFT Nivå 1-2 OF Nivå 3-5 Tävlingsledare/ tävlingskontrollant Tävlings- administration Info, media, marknad & service Banläggning/ bankontrollant Kartritare Kartkontrollant Kunskapsbaserad Av SOFT godkänd SOFT-utbildare och OF-utbildare utbildar i första hand Kursplan beskriver innehållet Innehållet baseras på litteratur avsedd för utbildning Klubben Nivå 1-5, 1-2 Tävlingsledning Projektbaserad Av SOFT godkänd Tävlingsledare och funktionsansvariga utbildar i första hand Lärgruppsplan beskriver innehållet Innehållet baseras på fakta, tips och råd, erfarenheter, samt tidsplan/checklistor Tävlings- administration Banläggning StartInfo/media Marknad/ service Arena Tävlingsledare/ tävlingskontrollant Tävlings- administration Info, media, marknad & service Banläggning/ bankontrollant Kartritare Kartkontrollant Tävlingsjury

5 Utbildning arrangemang FormStudieplanInnehållUtbildare SOFTKurs, nivå 1-2KursplanUtbildningsbaserad litteratur SOFT-utbildare OFKurs, nivå 3-5KursplanUtbildningsbaserad litteratur OF-utbildare KlubbLärgruppLärgrupps- plan Värt att veta Tävlingsledare och funktionsansvariga Träffar och konferenser FormTidsplanInnehåll SOFTTävlingskonferensNovErfarenhetsspridning, nyheter/aktuellt samt pedagogik för lärgrupper OF, OF, OF …Tävlingskonferenser Tävlingsledarträffar Dec-jan Jan-febr Erfarenhetsspridning, nyheter/aktuellt från SOFT/OF, samt pedagogik för lärgrupper Klubb, klubb, klubb, klubb … FunktionärsträffarMarsUppföljning, utveckling, nyheter/aktuellt från klubb/SOFT/OF, samt pedagogik för lärgrupper Utbildning och träffar/konferenser

6 Förenklade anvisningar (förslag) Svensk orienterings nya regelverk har nu tillämpats i två år. I samband med arbetet att ta fram ett antal Värt att veta- dokument för en digital arrangörshandbok görs härmed ett försök i att kraftigt förenkla delen anvisningar av regelverket.  Anvisningar slås samman  Flera anvisningar hade inte karaktären anvisning utan mer information. Detta innehåll har flyttats till orientering.se.  Delar av karaktären tips, råd och erfarenheter flyttas till: Den digitala arrangörshandboken (via ”Värt att veta temporär”) Orientering.se

7 Förenklingar och uppdateringar av anvisningarna (förslag)  TA 301 Tävling, klasser och deltagande Ny tydligare tävlingsindelning i internationella värde-tävlingar (nivå 1) och nationella värdetävlingar (nivå 2). Påverkar inte regelverket i övrigt. Elitserien och Silva Junior Cup har ersatts av ”Serie arrangerad på uppdrag av SOFT” Mer fria exempel på öppna motionsklasser, ”Poängorientering” och ”GPS-klassen”.  TA 302 Distansernas särarter utgår! Bakgrund och generella beskrivningar flyttas till orientering.se Kartskala, samt beskrivningar utifrån ett banläggarperspektiv, flyttas till nya TA 503 Karta och banläggning

8  TA 401 Kvalitetssäkring och kontroll (tidigare TA 403) Bilagor tävlingsledarrapport, samt checklista för tävlingskontrollant, hänvisas till på orientering.se Komplettering att TK ska kontrollera inbjudan och PM före publicering Komplettering av ett avsnitt om utvärderingsrapport hämtat från TA 502  TA 402 Tävlingsadministration (tidigare TA 404) Datum 2013-01-01 är bortplockat på ett antal ställen  TA 403 Samråd och hänsyn (tidigare TA 401) Inga förändringar  TA 402 Tävlingsansökan utgår! Innehåll flyttas till orientering.se under Arrangör  Att arrangera tävling  Tävlingsansökan Ansökan för SM: 5 år innan tävlingsåret  4 år

9  TA 501 Teknisk anvisning för tävling Är rejält omskriven. Avsnittsindelning följer regelbokens kapitel 5. Innehåller numera mycket av innehållet av TA 502 Teknisk anvisning för tävling inom nivå 1 och 2 Många delar i ”gamla” TA 502 gäller även nivå 3-5 Tips, råd och erfarenheter i TA 502 är flyttade till ”Värt att veta temporär” Delen med särskilda anvisningar för SM flyttas till Tävlingar  SM  Förutsättningar Delen med särskilda anvisningar för Silva League flyttas till orientering.se under Tävlingar  Silva League  Förutsättningar 2013

10  TA 502 Teknisk anvisning för sprinttävling (tidigare TA 506) Sprintnormen utgår och hittas på orientering.se Avsnitt om banläggning flyttas till TA 503 Karta och banläggning  TA 503 Karta och banläggning (tidigare endast banläggning) Komplettering med information om vad som gäller för godkänd karta, samt en sammanfattning av kartskala Distansernas särarter ur ett banläggarperspektiv ingår Kontrollbeskrivning  TA 504 Terrängbeskrivning utgår! Flyttas till orientering.se (ingår i marknadsföringen av arrangemanget)  TA 505 Kartnormen utgår! Flyttas till orientering.se

11  TA 506 Anvisning för sprinttävlingar  TA 502 Teknisk anvisning för sprinttävling  TA 507 Kontrollbeskrivning utgår! Står ett avsnitt i TA 503 Karta och banläggning Själva IOF:s kontrollbeskrivning finns på orientering.se  TA 508 Stämplingssystem utgår! Flyttas till orientering.se och hänvisas till från TA 501 Teknisk anvisning för tävling  TA 509 Anvisning för veteranmästerskap utgår! Flyttas till orientering.se och läggs in under Tävlande/Arrangör  Övriga bestämmelser

12  TA 601 Anvisning för rankade Inga ändringar (ännu …)  TA 602 Anvisning för deltagare i sprinttävling Inga ändringar  TA 603 Tävlande på lika villkor Innehåller numera TA 604 Antidoping och TA 605 Tekniska hjälpmedel  TA 604 Antidoping Läggs in under TA 603 Tävlande på lika villkor  TA 605 Tekniska hjälpmedel Läggs in under TA 603 Tävlande på lika villkor  TA 801 Handläggning av protest Inga ändringar

13 Uppgift grupparbeten Utifrån de nya anvisningarna, samt ”Värt att veta slask”, markera, kommentera, ge synpunkter enligt nedan. Generellt  Lagom nivå på antal anvisningar eller inte? Detaljer  ”Den här meningen bör flyttas till TA ???”  ”Det här stycket kan plockas bort”  ”Den här uppdelningen var bra”  ”Den här uppdelningen känns rörig, behöver förtydligas”  ”Borde inte det här dokumentet höra hemma där”  Etc.


Ladda ner ppt "Niklas Wrane, 2013 Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013)"

Liknande presentationer


Google-annonser