Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva de Fine Licht 100427 Konsultationsinternat Ulricehamn 27-28 april 201008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva de Fine Licht 100427 Konsultationsinternat Ulricehamn 27-28 april 201008."— Presentationens avskrift:

1 Eva de Fine Licht 100427 Konsultationsinternat Ulricehamn 27-28 april 201008

2 Eva de Fine Licht 100427 Konsultationen Det goda samtalet mellan läkare och patient Det goda samtalet mellan läkare och patient En gemensam arena för diagnosprocessen En gemensam arena för diagnosprocessen En förutsättning för ett hållbart behandlingskontrakt En förutsättning för ett hållbart behandlingskontrakt Grunden för en god complience Grunden för en god complience

3 Eva de Fine Licht 100427 Konsultationens delar Läkarens del Gemensam del Patientens del

4 Eva de Fine Licht 100427 Patientens del FÖRE- vad har hänt innan detta besök? FÖRE- vad har hänt innan detta besök? FÖRHÅLLANDET- Låt patienten tala och ge ”kvitto”. ”Jag hör dig, jag tror dig och skall försöka hjälpa dig” - skapa en förtroendefull relation FÖRHÅLLANDET- Låt patienten tala och ge ”kvitto”. ”Jag hör dig, jag tror dig och skall försöka hjälpa dig” - skapa en förtroendefull relation FÖRESTÄLLNINGAR FÖRESTÄLLNINGAR FARHÅGOR FARHÅGOR FÖRVÄNTNINGAR FÖRVÄNTNINGAR

5 Eva de Fine Licht 100427 Läkarens del FÖRSTÅELSE- sammanfattning (Om jag förstår rätt så….) FÖRSTÅELSE- sammanfattning (Om jag förstår rätt så….) Kompletterande anamnes ( fortfarande öppna frågor, upprepa patientens ord…) Kompletterande anamnes ( fortfarande öppna frågor, upprepa patientens ord…) Klinisk undersökning Klinisk undersökning FÖRKLARING av fynd, tankemodeller, anatomi, sannolikhetsresonemang och slutsats FÖRKLARING av fynd, tankemodeller, anatomi, sannolikhetsresonemang och slutsats

6 Eva de Fine Licht 100427 Gemensam del FÖRHANDLING (läkaren/patienten föreslår utredning/behandling/tidsplan, hur löser vi problemet tillsammans- den fortsatta diskussionen avgör fortsatt handläggning) FÖRHANDLING (läkaren/patienten föreslår utredning/behandling/tidsplan, hur löser vi problemet tillsammans- den fortsatta diskussionen avgör fortsatt handläggning) FÖRHINDRA/FRÄMJA (Få patienten att berätta vad i hans/hennes vardag som kan hindra eller främja vår gemensamma plan för hälsa. Mobilisera positiv kraft) FÖRHINDRA/FRÄMJA (Få patienten att berätta vad i hans/hennes vardag som kan hindra eller främja vår gemensamma plan för hälsa. Mobilisera positiv kraft)

7 Eva de Fine Licht 100427 Gemensam del FÖLJA UPP- Säkerhetsnät & complience, nytt besök, telefonkontakt etc. En plan. FÖLJA UPP- Säkerhetsnät & complience, nytt besök, telefonkontakt etc. En plan. FARVÄL FARVÄL

8 Eva de Fine Licht 100427 Våra dagar i Ulricehamn 8 grupper 8 grupper 4 ”erfarna” grupper –har med video 4 ”erfarna” grupper –har med video 4 nya grupper som spelar rollspel, spelar in på video och tittar tillsammans 4 nya grupper som spelar rollspel, spelar in på video och tittar tillsammans ”Fönstermodellen” ”Fönstermodellen” Reflexion, eftertanke, grogrund… Reflexion, eftertanke, grogrund…

9 Eva de Fine Licht 100427 Våra handledare Wilma Martinez Wilma Martinez Eva de Fine Licht Eva de Fine Licht Anna Aggeryd Anna Aggeryd Lisa Blide Lisa Blide Eva Johansson Eva Johansson Kenth Martinsson Kenth Martinsson Martin Svensson Martin Svensson Kristina Nilson Kristina Nilson

10 Eva de Fine Licht 100427 Fönstermodellen Läkaren som är inspelad: Vad känner du nu? Vad känner du nu? Vad tycker du gick bra? Vad tycker du gick bra? Vad skulle du vilja gjort annorlunda?? Vad skulle du vilja gjort annorlunda?? Vad har du lärt av detta? Vad har du lärt av detta? Vad känner du nu?? Vad känner du nu?? Kollegorna som tittar på Vad känner du som kollega? Vad känner du som kollega? Vad tycker du gick bra? Vad tycker du gick bra? Finns det något man kunde gjort annorlunda?? Finns det något man kunde gjort annorlunda?? Vad har du lärt dig av den här konsultationen? Vad har du lärt dig av den här konsultationen? Vad känner du nu?? Vad känner du nu??

11 Eva de Fine Licht 100427 Hur gör vi rent praktiskt?? I de nya grupperna som spelar rollspel I gruppen utser vi en ”patient” som spelar upp sin sökorsak I gruppen utser vi en ”patient” som spelar upp sin sökorsak Vi utser en läkare som sköter patienten och konsultationen Vi utser en läkare som sköter patienten och konsultationen En person får i uppgift att sköta kameran En person får i uppgift att sköta kameran Övriga är aktiva iakttagare och tänker över vad man upplever, vad som är bra, vad man kanske hade gjort annorlunda och vad man lärt av situationen Övriga är aktiva iakttagare och tänker över vad man upplever, vad som är bra, vad man kanske hade gjort annorlunda och vad man lärt av situationen Vi spelar in konsultationen på video och spelar sen upp den i sin helhet. Vi spelar in konsultationen på video och spelar sen upp den i sin helhet. Vi tittar på konsultationen enligt fönstermodellen, först talar alltid ”läkare”, sen övriga deltagare och sist handledaren. Vi tittar på konsultationen enligt fönstermodellen, först talar alltid ”läkare”, sen övriga deltagare och sist handledaren. Vi avslutar med att summera vad vi lärt av konsultationen. Vi avslutar med att summera vad vi lärt av konsultationen.

12 Eva de Fine Licht 100427 I de mer erfarna grupperna Personen som visar sin video får om hon/han vill beskriva bakgrunden till patientens besök Personen som visar sin video får om hon/han vill beskriva bakgrunden till patientens besök Man visar videon utan avbrott, övriga deltagare antecknar för att kunna kommentera Man visar videon utan avbrott, övriga deltagare antecknar för att kunna kommentera Analyserar filmen med fönstermodellen Avslutar med an analys av vad man lärt av konsultationen Analyserar filmen med fönstermodellen Avslutar med an analys av vad man lärt av konsultationen

13 Eva de Fine Licht 100427 Lite praktiska tips Börja med ”öppen invitation” Börja med ”öppen invitation” Lyssna så länge det finns något att lyssna till Lyssna så länge det finns något att lyssna till Tänk aldrig på vad du själv skall säga när patienten lyssnar (svårt) Tänk aldrig på vad du själv skall säga när patienten lyssnar (svårt) Lyssna och reagera på affektiva budskap Lyssna och reagera på affektiva budskap Börja lyssna från början Börja lyssna från början Lär dig tålamod och värdera tystnad Lär dig tålamod och värdera tystnad Ge ”kvitto” Ge ”kvitto”

14 Eva de Fine Licht 100427 ”Litteratur” Boken Allmänmedicin Boken Allmänmedicin ”Konsultationsprocessen” – JHL&co ”Konsultationsprocessen” – JHL&co Tillit - om att säga : Jag skall hjälpa dig! Tillit - om att säga : Jag skall hjälpa dig!

15 Eva de Fine Licht 100427 Planer framöver Konsultationsinternat vartannat år Konsultationsinternat vartannat år 1-2 halvdagar per termin med konsultationsövningar- kanske kan man göra det som ett återkommande inslag under basgrupperna en gång per termin 1-2 halvdagar per termin med konsultationsövningar- kanske kan man göra det som ett återkommande inslag under basgrupperna en gång per termin Konsultationsgrupper på vårdcentralerna Konsultationsgrupper på vårdcentralerna Ett internat+ 6 övningstillfällen uppfyller kraven i målbeskrivningen. Dokumentera Ett internat+ 6 övningstillfällen uppfyller kraven i målbeskrivningen. Dokumentera Möjlighet till externa kurser, ex Kalymnos kvarstår Möjlighet till externa kurser, ex Kalymnos kvarstår För grupper som vill jobba vidare kan vi gå vidare med ”reflekterande team” som är mycket lämpligt som FQ inslag. För grupper som vill jobba vidare kan vi gå vidare med ”reflekterande team” som är mycket lämpligt som FQ inslag.


Ladda ner ppt "Eva de Fine Licht 100427 Konsultationsinternat Ulricehamn 27-28 april 201008."

Liknande presentationer


Google-annonser