Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samråd Vad en Tävlingsledare bör känna till Fråga: Vad är samråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samråd Vad en Tävlingsledare bör känna till Fråga: Vad är samråd."— Presentationens avskrift:

1 Samråd Vad en Tävlingsledare bör känna till Fråga: Vad är samråd

2 Samråd SOFT:s Markpolicy Mark är en förutsättning för att bedriva vår idrott Tillgången till mark är en grundläggande förutsättning för att vi inom orienteringsrörelsen även i framtiden ska kunna bedriva vår idrott. Tillgång till mark är dock inte en för alltid given självklarhet. Allemansrätten ger oss möjligheten att orientera, men den ställer också krav på hur vi formar vår verksamhet. I den svenska naturen finns goda förutsättningar att bedriva orientering. Detta är något som vi orienterare värnar om. Vår omvärld förändras, exempelvis vad gäller synen på äganderätt, miljöns betydelse och värnande av växt- och djurliv. Denna utveckling och förändring pågår ständigt. Det är viktigt att orienteringssporten utvecklas i harmoni med dessa förändringar. Vi som naturälskare kan se och förmedla vad som händer runt oss och se möjligheterna i ett långsiktigt hållbart nyttjande av naturresurserna i en natur som berikar oss alla till kropp och själ. Tips läs på SOFT:s hemsida Allemansrätten och orienteringAllemansrätten och orientering

3 Samråd Zonindelning och datumgränser Begränsningar av verksamheten under delar av våren i samband med höstens älgjakt. Till skydd för djurlivet under den känsligaste delen av barnkammar- tiden har Naturvårdsverket fastställt en vårdatumperiod (period 1). Under denna tid får vi endast ha föreningsinterna arrangemang. I norra delarna av landet är förhållandena delvis annorlunda men även här begränsas verksamheten. Under veckorna före (period 2) och efter (period 3) vårdatumperio- den gäller särskild hänsyn som medför bland annat krav på val av område och banläggning samt begränsning av arrangemangets storlek.

4 Samråd Miljöbalken Miljöbalken är den lagstiftning som reglerar hur vi får förhålla oss till natur och miljö. I miljöbalken finns krav på den som använder naturen för organiserad verksamhet. Enligt dess portalparagraf skall orienteringsverksamhet därför utvecklas med insikten att naturen har ett skyddsvärde. Statens organ att övervaka detta är Länsstyrelsen Enligt Naturvårdsverkets Allmänna Råd ska Länsstyrelsen informeras i god tid inför kartritning och arrangemang som förväntas samla fler än storleksord- ningen 150 deltagare. Information ska även lämnas inför revidering av befintlig karta som varit i vila. Notera att miljöbalken säger att den som orsakar en störning skall även visa hur skadan kan minimeras! Man ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen för det område där arrangemanget går. De har mycket olika krav på underlag. De enklaste kraven är att OF sammanställer tävlingsområden och program. De svåraste kräver ansökan med kraftig dokumentation, utnyttjande av Länsstyrelsens egna kartor och praktisk besiktning tillsammans. Tips läs anvisningen TA 401 Samråd och hänsyn eller SOFT:s Markfrågor TA 401 Samråd och hänsyn Markfrågor

5 Samråd Övriga tillstånd I stadsnära miljö kan man komma att tangera begreppet ”Offentlig plats”. En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten. Platsen ägs ofta av kommunen. Delar av marken, till exempel en trottoar, kan ha en privat markägare. Ett generellt tips är att då man kan förvänta sig någon anmälan från närboende skall man söka tillstånd. Grupparbete: Hur kan man ta reda på vilka tillstånd man behöver och av vem


Ladda ner ppt "Samråd Vad en Tävlingsledare bör känna till Fråga: Vad är samråd."

Liknande presentationer


Google-annonser