Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fritidshemmet Hästens. Vision En formulering av ett mål som skall upplevas som utmanande, stimulerande och utgöra en gemensam färdriktning, i första hand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fritidshemmet Hästens. Vision En formulering av ett mål som skall upplevas som utmanande, stimulerande och utgöra en gemensam färdriktning, i första hand."— Presentationens avskrift:

1 Fritidshemmet Hästens

2 Vision En formulering av ett mål som skall upplevas som utmanande, stimulerande och utgöra en gemensam färdriktning, i första hand för medarbetarna, som beskriver vart vi vill nå. Riktningen är ofta viktigare än själva målet. Det behöver inte alltid vara möjligt att nå målet. Visionen förutsätter: Att det är endast genom att vi erbjuder en praktisk – estetisk profil som vi kan bli en av de mest eftertraktade skolorna. Det är genom att eleverna erbjuds en praktisk-estetisk profil som de upplever allt lärande som lustfyllt.

3 Verksamhetsområden Skapande verksamhet Rörelse Natur/friluftsliv Värdegrundsarbete/konflikthantering Omsorg Lek Hemvist Kulturverksamhet Lovverksamheter Simskola Fritidsskoj

4 Skapande verksamhet Temaarbete i sammarbete med skola Ateljé Små barngrupper Ingår i veckoval Inomhus och utomhus Rekreation FörmågorAndra förmågor att stödja ¤ Vara generös ¤Samarbete ¤ Vara nyfiken¤ Finmotorik ¤ Vara Vänlig¤ Kommunikation ¤ Göra ditt bästa¤ Koncentration ¤ Ta hand om dig själv och andra¤Sinnesförnimmelser

5 Rörelse/Lek Skridskor Simskola Lek i park Rastverksamhet (Två ”roller”) Natur/Friluftsliv Ingår i veckoval FörmågorAndra förmågor att stödja ¤ Vara generös Se förmågor i Leken ¤ Vara nyfiken ¤ Vara Vänlig ¤ Göra ditt bästa ¤ Ta hand om dig själv och andra

6 Natur/Friluftsliv Allemansrätten ”Hitta vilse” Lek Överlevnad Rekreation Djurliv FörmågorAndra förmågor att stödja ¤ Vara generös Se förmågor i Leken ¤ Vara nyfiken ¤ Vara Vänlig ¤ Göra ditt bästa ¤ Ta hand om dig själv och andra

7 Värdegrundsarbete Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 –Lgr 11. Del 1 och 2. Metoder Involvera eleverna i skolans likabehandlingsplan. UR – filmatiserade avsnitt Diskussion Drama FörmågorAndra förmågor att stödja ¤ Vara generös ¤Samarbete ¤ Vara nyfiken¤Kommunikation ¤ Vara Vänlig¤Konfliktlösning ¤ Göra ditt bästa¤Lyhördhet ¤ Ta hand om dig själv och andra

8 Konflikthantering Gemensamt förhållningssätt från alla pedagoger! Vardagskonflikter Dialog Inget våld Lyssna Beskriva känslor Hänsyn Respekt God ton mot andra

9 Omsorg Trygghet. Rekreation. Frukost. Mellanmål. Vänligt och personligt bemötande. Möjlighet till lugn och ro. Läsa - mysa - frukt som en lugn avslutning på varje verksamhetsdag på varje fritidshemsavdelning.

10 Lek Förmågor KoncentrationHänsynFlexibilitet ReglerKommunikationVänskap SjälvständighetFinmotorikGrovmotorik PlaneraProblemlösningTurtagnin InlevelseEmpatiKreativitet RumsuppfattningFrigörelseTurtagning UppmärksamhetBegreppsbildning

11 Hemvist Inomhus Utomhus Lugn och ro Pedagogiska leklådor FörmågorAndra förmågor att stödja ¤ Vara generös Se förmågor i Leken ¤ Vara nyfiken ¤ Vara Vänlig ¤ Göra ditt bästa ¤ Ta hand om dig själv och andra

12 Kulturverksamhet Kulturdagsaktiviteterna har två syften. Det ena är att lära ut musik, dans och teater. Det andra syftet är att extraträna till våra två föreställningar. Dels vinterkabarén i december och dels vårshowen i maj. De två föreställningarna inkluderar alla barn på Hästens då även skoltid används till förberedelser. En eftermiddag i veckan deltar barnen i Fk, åk 1-5 i kulturdagar som innehåller musik, dans, cirkus, show och teater.

13 Lovverksamhet Sommarlov Höstlov Jullov Sportlov Påsklov Enstaka lovdagar Lovverksamheten planeras i samband med att föräldrarna anmäler barnens närvaro. Fritidshemsverksamheten erbjuder barnen olika aktiviteter inom områdena rörelse, kultur, skapande och friluftsliv på loven. Mycket av verksamheten sker i form av utflykter till de olika aktiviteterna. Sommarlovet innebär "dagkollo" vid Ågesta friluftsområde för de äldre barnen.

14 Simskola Vattenvana. Lekar och rörelser i vatten. Flyta och simma i mag- och ryggläge. Doppa huvudet under vattnet och hoppa från kanten. FörmågorAndra förmågor att stödja ¤ Vara generös Se förmågor i Leken ¤ Vara nyfiken ¤ Vara Vänlig ¤ Göra ditt bästa ¤ Ta hand om dig själv och andra

15 Didaktik Lokal pedagogisk planering - Lpp Ansvarig skriver LPP för respektive verksamhet (Syfte, kortsiktiga mål, långsiktiga mål, metod, dokumentation, material, lokal/plats, tidsrymd, period, förmågor att stödja, utvärderingstillfällen) Planeringstillfällen Egen planering Arbetslagsmöten Fritidskonferenser

16 Fritidsskoj Faddergrupper Alla åldersgrupper Storlekar Stationslekar/stationsuppgifter FörmågorAndra förmågor att stödja ¤ Vara generös Se förmågor i Leken ¤ Vara nyfiken ¤ Vara Vänlig ¤ Göra ditt bästa ¤ Ta hand om dig själv och andra

17 Arbetsinnehåll Ingen inbördes rangordning! ¤Planering/utvärdering ¤Olika Fritidshemsverksamheter ¤Stöd i klass ¤Temaarbete i skolklass och i fritidshemmet ¤Fritidsundervisning ¤ Lekrast – Två pedagogiska roller ¤Pedagogisk lunch ¤Öppning och stängning av Skola/Fritidshemmmet ¤Läsa – Mysa – Frukt ¤Mellanmål ¤PIB – Pedagog i barngrupp (Barnsäkerhet, Förhållningssätt, konflikthantering,stödja förmågor) ¤Överlämning/mottagning av elevgrupper. (Förhållningssätt, barnsäkerhet) ¤Transporter med elever (Förhållningssätt, barnsäkerhet) ¤Löparsystem (Barnsäkerhet)


Ladda ner ppt "Fritidshemmet Hästens. Vision En formulering av ett mål som skall upplevas som utmanande, stimulerande och utgöra en gemensam färdriktning, i första hand."

Liknande presentationer


Google-annonser