Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillståndsöverföring - vad bör man tänka på?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillståndsöverföring - vad bör man tänka på?"— Presentationens avskrift:

1 Tillståndsöverföring - vad bör man tänka på?
Seminarium

2 Tillståndsöverföring
Rätt tillstånd efter 1 november viktigt för: Företagens regelefterlevnad Finansinspektionens tillsyn 200+ företag berörs Alla företag får automatiskt nya tillstånd 1 november – syftet med FI:s skrivelse är att se till att företag får rätt tillstånd Tillståndsöverföringen är väl tilltagen men vissa kompletteringar behövs.

3 Tillståndsöverföring (förenklat för vp-bolag)
Kommission Förmedling Eget lager Kapitalförvaltning Garantigivning och annan medverkan vid emissioner SIDOTILLSTÅND Mottagande och vidarebefordan Utförande av order Handel för egen räkning Portföljförvaltning Investeringsrådgivning Garantigivning och placering med ett fast åtagande placering utan fast åtagande drift av MTF SIDOTILLSTÅND

4 Vilka tillstånd behövs?
Företagen bedömer själva vilka tillstånd som behövs. Företagen ska avgöra om ytterligare tillstånd behövs eller om tillstånd behöver återkallas Nuvarande tillstånd finns på under Tillstånd/Företagsregistret. Två kolumner att fylla i (båda ska fyllas i) - tillstånden företagen får - tillstånden företagen behöver

5 Vilka tillstånd behövs? (forts)
Investeringsrådgivning till flertalet banker Kapitalförvaltning ger flera tillstånd Sparbanker se över om tillstånd till handel för egen räkning behövs – annars söka utförande av order Bankerna har inte sidotillstånd men rörelsereglerna gäller. Värdepappersbolag kan ansöka om tillstånd till försäkringsförmedling – information kommer.

6 Kapitalkrav (vp-bolag)
Idag ”annan medverkan vid emissioner..” (p 5) Nytt lägsta tillåtna kapital Alternativa kapitalkrav enligt 2 kap. 9 § lagen (2006:1372) om kapitaltäckning och stora exponeringar. (om inte garantigivning/eget lager) Vissa bolag euro på begäran. MTF euro.

7 Övrigt Ändring i bolagsordningen
Systematisk internhandel – 40+ likvida aktier, se Gränsöverskridande verksamhet Ansvarsförsäkringar Möjlighet att pröva system för transaktionsrapportering (TRS)

8 Huvudtillstånd 2 kap. 1 §

9 1) mottagande och vidarebefordran av order
förmedling av kontakt mellan köpare och säljare eller i annat fall medverkan vid transaktioner förvaltning av någon annans finansiella instrument

10 2) utförande av order på kunders uppdrag
handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn förvaltning av någon annans finansiella instrument

11 3) handel med finansiella instrument för egen räkning
handel för egen räkning

12 4) diskretionär portföljförvaltning
förvaltning av någon annans finansiella instrument

13 5) investeringsrådgivning till kund
förvaltning av någon annans finansiella instrument lämna råd i finansiella frågor (sidotillstånd) (Ovan vp-bolag. Banker får om 1, 2 eller 4 idag)

14 6) garantigivning och placering med ett fast åtagande

15 7) placering utan fast åtagande
garantigivning annan medverkan vid emissioner eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets

16 8) drift av handelsplattformar
Kan inte fås med automatik

17 Sidotillstånd 2 kap 2-4 §§

18 1) Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet
Ta emot värdepapper för förvaring Ta emot medel med redovisningsskyldighet

19 2) Lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument Lämna kunder kredit mot säkerhet för placeringar i finansiella instrument

20 3) Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp Garantigivning Annan medverkan vid emission av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets.

21 4) Utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster
Utföra valutaväxlingstransaktioner

22 5) Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument Kan inte fås med automatik

23 6) Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument
Annan medverkan vid emission av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets.

24 7) Utföra investeringstjänster, investerings-verksamhet och sidotjänster avseende underliggande faktorer till sådana finansiella derivatinstrument som avses i 1 kap. 4 § första stycket 5 b-d och g (VML) Kan inte fås med automatik

25 8) Ta emot kunders medel på kontot för att underlätta värdepappersrörelsen

26 Övrigt Valutahandel Annan sidoverksamhet

27 Tillsyn efter årsskiftet
Platsbesök Verifiera tillstånden Granskning av implementering och tillämpning

28 17 september Nyheter i samband med FFFS 2007:16 Maila in frågor
Tema för 3 oktober

29 Kontaktuppgifter Värdepappersenheten jour Kl och (t o m ) Tfn Övriga tider ring växeln ( ) och fråga efter Värdepappersenheten på Rättsavdelningen


Ladda ner ppt "Tillståndsöverföring - vad bör man tänka på?"

Liknande presentationer


Google-annonser