Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillståndsöverföring - vad bör man tänka på? Seminarium 2007-09-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillståndsöverföring - vad bör man tänka på? Seminarium 2007-09-10."— Presentationens avskrift:

1 Tillståndsöverföring - vad bör man tänka på? Seminarium 2007-09-10

2 Tillståndsöverföring Rätt tillstånd efter 1 november viktigt för: Företagens regelefterlevnad Finansinspektionens tillsyn 200+ företag berörs Alla företag får automatiskt nya tillstånd 1 november – syftet med FI:s skrivelse är att se till att företag får rätt tillstånd Tillståndsöverföringen är väl tilltagen men vissa kompletteringar behövs.

3 Tillståndsöverföring (förenklat för vp-bolag) 1.Kommission 2.Förmedling 3.Eget lager 4.Kapitalförvaltning 5.Garantigivning och annan medverkan vid emissioner SIDOTILLSTÅND 1.Mottagande och vidarebefordan 2.Utförande av order 3.Handel för egen räkning 4.Portföljförvaltning 5.Investeringsrådgivning 6.Garantigivning och placering med ett fast åtagande 7.placering utan fast åtagande 8.drift av MTF SIDOTILLSTÅND

4 Vilka tillstånd behövs? Företagen bedömer själva vilka tillstånd som behövs. Företagen ska avgöra om ytterligare tillstånd behövs eller om tillstånd behöver återkallas Nuvarande tillstånd finns på www.fi.se, under Tillstånd/Företagsregistret.www.fi.se Två kolumner att fylla i (båda ska fyllas i) - tillstånden företagen får - tillstånden företagen behöver

5 Vilka tillstånd behövs? (forts) Investeringsrådgivning till flertalet banker Kapitalförvaltning ger flera tillstånd Sparbanker se över om tillstånd till handel för egen räkning behövs – annars söka utförande av order Bankerna har inte sidotillstånd men rörelsereglerna gäller. Värdepappersbolag kan ansöka om tillstånd till försäkringsförmedling – information kommer.

6 Kapitalkrav (vp-bolag) Idag ”annan medverkan vid emissioner..” (p 5) Nytt lägsta tillåtna kapital Alternativa kapitalkrav enligt 2 kap. 9 § lagen (2006:1372) om kapitaltäckning och stora exponeringar. (om inte garantigivning/eget lager) Vissa bolag 50 000 euro på begäran. MTF 730 000 euro.

7 Övrigt Ändring i bolagsordningen Systematisk internhandel – 40+ likvida aktier, se http://91.121.18.79/ Gränsöverskridande verksamhet Ansvarsförsäkringar Möjlighet att pröva system för transaktionsrapportering (TRS)

8 Huvudtillstånd 2 kap. 1 §

9 1) mottagande och vidarebefordran av order förmedling av kontakt mellan köpare och säljare eller i annat fall medverkan vid transaktioner förvaltning av någon annans finansiella instrument

10 2) utförande av order på kunders uppdrag handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn förvaltning av någon annans finansiella instrument

11 3) handel med finansiella instrument för egen räkning handel för egen räkning

12 4) diskretionär portföljförvaltning förvaltning av någon annans finansiella instrument

13 5) investeringsrådgivning till kund förvaltning av någon annans finansiella instrument lämna råd i finansiella frågor (sidotillstånd) (Ovan vp-bolag. Banker får om 1, 2 eller 4 idag)

14 6) garantigivning och placering med ett fast åtagande garantigivning

15 7) placering utan fast åtagande garantigivning annan medverkan vid emissioner eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets

16 8) drift av handelsplattformar Kan inte fås med automatik

17 Sidotillstånd 2 kap 2-4 §§

18 1)Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet Ta emot värdepapper för förvaring Ta emot medel med redovisningsskyldighet

19 2) Lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument Lämna kunder kredit mot säkerhet för placeringar i finansiella instrument

20 3) Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp Garantigivning Annan medverkan vid emission av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets.

21 4)Utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster Utföra valutaväxlingstransaktioner

22 5) Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument Kan inte fås med automatik

23 6)Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument Garantigivning Annan medverkan vid emission av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets.

24 7)Utföra investeringstjänster, investerings- verksamhet och sidotjänster avseende underliggande faktorer till sådana finansiella derivatinstrument som avses i 1 kap. 4 § första stycket 5 b-d och g (VML) Kan inte fås med automatik

25 8)Ta emot kunders medel på kontot för att underlätta värdepappersrörelsen Ta emot kunders medel på kontot för att underlätta värdepappersrörelsen

26 Övrigt Valutahandel Annan sidoverksamhet

27 Tillsyn efter årsskiftet Platsbesök Verifiera tillstånden Granskning av implementering och tillämpning

28 17 september Nyheter i samband med FFFS 2007:16 Maila in frågor Tema för 3 oktober

29 Kontaktuppgifter Värdepappersenheten jour Kl. 09.00-11.00 och 13.00-15.00 (t o m 071001) Tfn 08-787 80 81 Övriga tider ring växeln (08-787 80 00) och fråga efter Värdepappersenheten på Rättsavdelningen


Ladda ner ppt "Tillståndsöverföring - vad bör man tänka på? Seminarium 2007-09-10."

Liknande presentationer


Google-annonser