Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leader Ystad- Österlen regionen LEADER En översiktlig presentation av vad Leader är och hur Leader kan hjälpa till att utveckla landsbygden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leader Ystad- Österlen regionen LEADER En översiktlig presentation av vad Leader är och hur Leader kan hjälpa till att utveckla landsbygden."— Presentationens avskrift:

1 Leader Ystad- Österlen regionen LEADER En översiktlig presentation av vad Leader är och hur Leader kan hjälpa till att utveckla landsbygden

2 Leader Ystad- Österlen regionen ”Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi” LEADER Vad är Leader:  En del av landsbygdsprogrammet  Stödjer projekt som utvecklar landsbygden  Styrs genom en lokal Leader förening ”Leader är en metod för lokal utveckling där människor och aktörer från olika delar av samhället samarbetar för att utveckla sin hembygd”

3 Leader Ystad- Österlen regionen Vad är en Leader-förening?  En lokal ideell förening som arbetar för att utveckla sin hembygd  Styrelsen beslutar om projektstöd  Har en lokal utvecklingsstrategi  Förankrad i bygden genom behovsanalys, medlemskap och en bred representation  Vår förening omfattar Simrishamns, Sjöbos, Tomelillas och Ystads kommuner

4 Leader Ystad- Österlen regionen Vad kan Leader stödja?  Nästan vad som helst som främjar en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden  Och som hjälper till att uppfylla den lokala utvecklingsstrategin Projektet innebär ett mervärde för flera olika aktörer

5 Leader Ystad- Österlen regionen Projekten kan t ex handla om:  Insatser för en allmän näringslivsutveckling  Attitydpåverkan  Ungas idéutveckling  Lokal livsmedelproduktion  Nya energilösningar  Nätverkskontakter  Samarbeten  …och mycket, mycket mer

6 Leader Ystad- Österlen regionen Människor, föreningar, företag och offentliga enheter som vill utveckla sin landsbygd Vem riktar sig Leader till? Ni som söker ett projekt kan t ex vara:  En idrotts- eller byaförening  En grupp företagare inom samma bransch  Ett regionnätverk  Enskilda personer  eller kombinationer av dessa kategorier

7 Leader Ystad- Österlen regionen  Underifrånperspektiv  Nytänkande / innovativt  Samarbete  Nätverk  Hållbart  Lokalt beslutsfattande  Överförbart Leader stöd Både en påse pengar och en metod

8 Leader Ystad- Österlen regionen Leader växer!  1991 start av Leader, 400 områden  1995 utvidgning till 1200 områden  1996 kom Leader till Sverige, 12 områden  2009 Leader i hela Sverige, 65 områden

9 Leader Ystad- Österlen regionen Organisation Jordbruksverket - betalar Länsstyrelsen - kontrollerar Leaders styrelse - beslutar Verksamhetsledaren - handleder Lokal utvecklings- strategi

10 Leader Ystad- Österlen regionen 2. En projektplan arbetas fram 4. Länsstyrelsen kontrollerar 1. En projektidé föds 5. Projektet startar Projektet växer fram 3. Leaders styrelse beslutar om stöd Hur lång tid tar det? 1 – 2 månader 2 veckor ? veckor - ? månader ? när …beror mycket på hur lång tid detta tar…

11 Leader Ystad- Österlen regionen Projektstöd Ett projekt är:  Begränsat i tid, omfattning och kostnad  Har tydliga mål som kan utvärderas Projektet bör vara:  Utanför ordinarie verksamhet  Utveckling mer än bevarande

12 Leader Ystad- Österlen regionen 1.Projektnamn 2.Projektidé, bakgrund och problemställning 3.Erfarenheter från tidigare projekt 4.Vilka som genomför projektet 5.Syfte och målgrupp 6.Geografiskt verksamhetsområde 7.Projektets mål 8.Genomförandeplan och tidsplan 9.Plan för att sprida resultatet 10.Övergång till ordinarie verksamhet 11.Kostnadsbudget 12.Finansieringsplan Projektplanen – jätteviktig!

13 Leader Ystad- Österlen regionen Ej företagsstöd men näringslivsutveckling  Allmänt näringslivsinriktade projekt  Resultatet gynnar många  T.ex. förstudier, nätverksskapande, bryter ny mark, profilering av området, gemensamma kompetensinsatser  Stöd får inte lämnas till företag endast för utveckling av den egna verksamheten eller där nyttan enbart tillfaller en mindre grupp företag

14 Leader Ystad- Österlen regionen  Är ny verksamhet  Ej är stöd till lagpliktig verksamhet  Ej ersätter nedlagd verksamhet  Ej är bidrag till löpande drift Offentliga projekt Offentliga projekt är möjliga om det:

15 Leader Ystad- Österlen regionen Finansiering 30 % Privat/ideell finansiering 21 % Kommunal finansiering 21 % Staten 28 % EU Ett projekt finansieras med: Total projektbudget: 7½ miljoner / år

16 Leader Ystad- Österlen regionen Ideellt arbete  Obetalt arbete som för projektet framåt  Ideellt arbete värderas generellt beroende på ålder: 13-15 år: 50 kr/tim 16-17 år: 120 kr/tim från 18 år: 175 kr/tim  Om arbetet utförs av en yrkesman får värdet maximalt uppgå till det belopp som denne normalt fakturerar

17 Leader Ystad- Österlen regionen Ex. Råmjölksförädling, produktutveckling som gagnar bygden Idé: förstudie - undersöka möjligheten för en produkt av råmjölk. Resulterade i Kalvdans, nu landskapsefterrätt. Utnyttjar områdets tillgångar, är profilskapande och kan leda till fler produkter.

18 Leader Ystad- Österlen regionen Ex. Förstudie Vara Horse Arena Idé: Förstudie kring att skapa norra Europas största hästanläggning Projektägare: Vara kommun Mål: ekonomisk utveckling på landsbygden

19 Leader Ystad- Österlen regionen Ex. Profilskapande ”VästgötaLandet och NärMat” VästgötaLandet (vastgotalandet.se) Gränsöverskridande turismsatsning som utgår från företagarnas behov och säljer in området under en gemensam profil. NärMat (VästgötaSmak) Ökar områdets attraktivitet med mer förädlade produkter, mathantverk och kvalitet.

20 Leader Ystad- Österlen regionen Projekt som inte stöds inom Leader (pga företagsstöd) Gategårdens Bryggeri & Bränneri Undersöka möjligheterna samt start av ett ölbryggeri och framställning av akvavit Solcellsdriven vägbelysning Att producera solcellsdriven vägbelysning

21 Leader Ystad- Österlen regionen Var finns Leader? www.leaderskane.se In real life: Gamla Rådhuset, Ystad 0411 – 57 78 38

22 Leader Ystad- Österlen regionen SLUT Frågor Diskussion


Ladda ner ppt "Leader Ystad- Österlen regionen LEADER En översiktlig presentation av vad Leader är och hur Leader kan hjälpa till att utveckla landsbygden."

Liknande presentationer


Google-annonser