Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter LEADER+ Vad är LEADER? Kärnan växer fram LEADER-projekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter LEADER+ Vad är LEADER? Kärnan växer fram LEADER-projekt"— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter LEADER+ Vad är LEADER? Kärnan växer fram LEADER-projekt
Start Genomförande LEADER-plan Organisation Omfattning LEADER-projekt Utvärdering Exempel

2 LEADER – ett sätt att samarbeta
Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Metod för lokalt utvecklingsarbete Trepartnerskap som kombinerar ”den offentliga sektorns ansvar, den privata sektorns effektivitet och den ideella sektorns engagemang”

3 12 Leader områden

4 Hur startades Kärnan i Västra Götaland?
Information spreds kring nya möjligheter att utveckla landsbygden genom LEADER+ Mobilisering, trepartnerskap. Personella resurser som samordnar synpunkter. LEADER-plan - Områdets förutsättningar och lokal identitet, (SWOT) Ideell förening med LAG-grupp bildades våren 2001 (första projektbesluten i maj)

5 Öka lokala produkter och tjänsters värde, genom samverkan nå nya marknader
MÅL: Öka sysselsättningen Öka antalet invånare Förutsättningar: Lokala resurser sparsamt utvecklade Geografiska läget mitt i tillväxtregion Stor råvaruproduktion samt många småföretag Behov av fler kvalificerade och diversifierade arbetstillfällen, vilket kan attrahera inflyttning Ökad förädling kan ge större utbud, förbättrad service och lokal identitet För marknadsföring av området krävs samordning och gemensamt ansvar.

6 Utveckla lokala resurser
Tema: Öka lokala produkters och tjänsters värde. Stimulera samverkan för att nå nya marknader. Handel och små-industri Skogsbruk / jordbruk Turism Tjänster och service Nytänkande!

7 Organisation Kärnan i Västra Götaland LAG (Local Action Group)
15 ledamöter (5 fr varje sektor) Kansli, två anställda F.n. finns dessutom sex projektledare hos oss på LEADER-kansliet, synergieffekter! (Vara Horse Arena, VDP, NärMat, VästgötaLandet, Mjölkprojekt, Vi bor på landet)

8 Resurser!

9 Bedömningsgrunder vid projektbeslut
Är det prioriterat inom LEADER-planen? Hur kommer projektet att påverka bygden? Finns det ett behov av att projektet genomförs? Är det innovativt? Nytänkande som kan leda till utveckling? Tangerar det befintlig verksamhet? Hur ser genomförandekapaciteten ut? Finns det en lokal förankring och ett underifrånperspektiv? Finns det ett modellvärde i projektet? Ger det tydliga effekter? Kostnadseffektivt? Är det långsiktigt hållbart? Gynnas ett enskilt företag eller är det allmänt näringslivsbefrämjande?

10 Bredd blir helhet ORTS-UTVECKLING KONST MAT Möte med Mat
Tjänste&serviceutv., Naturfoto Grästorp Stallaholmsvisionen, VDP, Nöjesmetropol Nossebro, Café Tornet Småstad Vara, Larv, Kvänum, Vedum Eggvena, Vi bor på landet Bredd blir helhet Möte med mat NärMat Mat i samverkan Bonna Marknad Mat från Bjärke ORTS-UTVECKLING Konst längs Nossan KonstAnten Konst-rika idéer KONST MAT VästgötaLandet Sparlösa byalag Utvecklingen av besöksnär. Grästorp Touring Sweden Guide&buss Möte med Mat Vara Horse Arena NärMat Mat i samverkan Råmjölksförädling Eko växtvårds- medel Avelsstation bidrottningar Ny teknik ytmylln. Ekol. växtvårdsm. TURISM LANT-BRUK FÖRETAG UNG TänkNik Leader Ung En gång-aldrig mer MAGI Bränneri & Bryggeri Loo i Loo, Ledo Light Vara Quinna Soldriven vägbelysn.

11 Markarbetet Löpande uppföljning av projekt
Ekonomisk redovisning + lägesrapporter – kvalitetsuppföljning i syfte att maximera resultat. Projektplanen följs, ev.revideringar Budgeten följs, ev. revideringar Avgränsningar gentemot befintlig verksamhet Uppmuntra till samarbete! Kansli samt LAG-ledamöter Projekt

12 Resultat - tillväxt och utveckling
Positiv framtidstro Nätverksbyggande (150 nya nätverk) Arbetstillfällen och nya företag (105 nya arbetstillfällen, 36 nya företag) Arbetande 3-partnerskap, optimalt utnyttjande av resurser, långsiktig utveckling

13 LEADER+, lämplig form för landsbygdsutveckling enligt projekt och LAG

14 Långsiktigt hållbart!

15 Samverkan viktigt!

16 ORTSTRO!

17 Ex. Råmjölksförädling Från tre till 19 lantbrukare med 1100 kor
stärker områdets profil kring god mat - lockar fler besökare till området. Framgångsfaktorer Underifrånperspektiv och 3-partnerskap - mjölkproducenter + Kullings gille + Herrljunga kommun. Nya marknader - gourmetrestauranger, samt en uppskattad efterrätt på äldreboenden. ny kommersiell produkt; kalvdans – utifrån lokala förutsättningar fortsatt lokal tillverkning (restauranger kan inte själva tillaga den) forskning kring råmjölkens hälsobringande effekter tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhus – fler produkter?

18 Ex. TänkNik (1, 2 och Irland)
Raketteknik och aerodynamik, Utbyte med Irland Stimulerar barns kreativitet, uppfinningsförmåga och teknikintresse (framförallt tjejer som läser Teknik & Design) Fler söker till natur- och tekniskt gymnasium och högskolor – matchar företagens behov Spridning till andra kommuner Framgångsfaktorer: Samverkan med lokala företag (t,ex, Autoliv) + sponsring Man ”lär av sina misstag”, ”våga pröva det oprövade” utveckling projektledare Experimenthus Pierre sprider metod Sugrörstorn

19 Ex. Vara Småstad Stärka handeln och bibehålla servicen i en liten ort.
Insatser: utbildning, aktiviteter, profil, marknadsföring, skyltning, gemenskap, tävlingar …. Framgångsfaktorer Vi-känsla, lära känna varandra. Projektledare Inte ”skämma bort” långsiktighet!

20 Ex. Samarbete VästgötaLandet och NärMat
VästgötaLandet (vastgotalandet.se) Gränsöverskridande turismsatsning över kommungränser, som utgår från företagarnas behov. NärMat (VästgötaSmak) LAG-initiativ Mer förädlade produkter, mathantverk, kvalitet Områdets profil, attraktivt ”Mat säljer”.

21 Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi
LEADER Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi


Ladda ner ppt "Erfarenheter LEADER+ Vad är LEADER? Kärnan växer fram LEADER-projekt"

Liknande presentationer


Google-annonser