Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det lönar sig att vara medlem! Unikt samarbete mellan Unionen Egenföretagare och Folksam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det lönar sig att vara medlem! Unikt samarbete mellan Unionen Egenföretagare och Folksam."— Presentationens avskrift:

1 Det lönar sig att vara medlem! Unikt samarbete mellan Unionen Egenföretagare och Folksam

2 Småföretagsförsäkring Försäkringen är framtagen för medlemmar i Unionen Egenföretagare. Paketförsäkring som ska ge ett bra skydd för den egna företagaren. Försäkringen kan kompletteras med tillläggsförsäkringar, t.ex. sjukavbrottsförsäkring, verktygsförsäkring, byggnad m.m.

3 Egendomsförsäkring Försäkringen omfattar all egendom som du har på kontoret, t.ex. kontorsinventarier och datorer. Allriskomfattning – plötslig och oförutsedd fysisk skada på lös egendom. Försäkringsbeloppet är valbart: 100 000 kr (max två sysselsatta), 250 000 kr, 500 000 kr, 750 000 kr eller 1 000 000 kr. Självrisken är 20 procent av pbb. Det går även att välja 10 procent. Prisbasbeloppet för 2011 är 42 800 kr.

4 Egendomsförsäkring För en del av egendomen är beloppen begränsade Här följer några exempel: – Skada på hyrd lokal 2 pbb – Pengar och värdehandlingar 0,2 pbb – Pengar och värdehandlingar vid rån 2 pbb – Ritningar och arkivalier samt säkerhetskopierad datainformation 2 pbb

5 Transportförsäkring Försäkringen gäller under transport Gäller vi plötslig och oförutsedd fysisk skada (dock inte stöld eller svinn) Inom Norden Med egna eller leasade fordon Lämnar ersättning upp till 2 pbb Självrisken är 20 procent av pbb

6 Allriskförsäkring Gäller vid plötslig och oförutsedd fysisk skada (dock inte stöld eller svinn) Gäller vid andra skador än de som kan hänföras till brand, vatten eller inbrottsskador Självrisken är 20 procent av pbb

7 Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring Försäkringen gäller bland annat för TB bortfall som orsakats av en ersättningsbar egendomsskada. Försäkringen gäller dessutom då leveransavtal inte kunnat fullföljas på grund av att en ersättningsbar skada inträffat hos företagets leverantör. Karenstiden är 24 timmar. För vissa skadehändelser gäller längre karenstid. OmsättningFasta kostnader VinstFörsäkringsmässigt täckningsbidrag Rörliga kostnader

8 Ansvar Omfattar skadeståndsskyldighet vid person- eller sakskada Försäkringsbeloppet är 10 miljoner kronor Självrisken är 20 procent av pbb

9 Ingår beroende av verksamhet Rent förmögenhetsansvar Förmögenhetsbrott Epidemiavbrott Behandlingsskadeförsäkring Överfallsförsäkring Arbetsområdesförsäkring

10 Ansvarsförsäkringens åtagande Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger Förhandla med den som kräver skadestånd Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande, samt betala kostnader Betala skadestånd som den försäkrade är skyldig att betala

11 Rättsskydd inklusive skattemål Försäkringen gäller för tvist i allmän domstol (i huvudsak) eller vid skattemål Omfattar inte tvist som prövas i specialdomstol, t.ex.hyresnämnden Försäkringsbeloppet är 5 pbb Självrisken är 20 procent av pbb samt 20 procent av beloppet som överstiger 20 procent av pbb

12 Krisförsäkring Försäkringen ersätter skälig kostnad för behandling (krisbearbetning) Försäkringen gäller under tjänsteutövning om man drabbas av till exempel rån eller överfall Försäkringen gäller upp till 10 behandlingstillfällen

13 Tjänstereseförsäkring Ersättning från traktamente eller motsvarande kostnadsersättning i max 150 dagar Försäkringen gäller i hela världen utom där UD eller Smittskyddsinstitutet avråder till resa – Resgods – Ansvar – Överfall – Rättsskydd – Reseavbrott – Sjuk- och olycksfall – Dödsfall på grund av olycksfall


Ladda ner ppt "Det lönar sig att vara medlem! Unikt samarbete mellan Unionen Egenföretagare och Folksam."

Liknande presentationer


Google-annonser