Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IEC – Information Engineering Center IEC: Hittills, nu, framtiden What’s in it for us?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IEC – Information Engineering Center IEC: Hittills, nu, framtiden What’s in it for us?"— Presentationens avskrift:

1 IEC – Information Engineering Center IEC: Hittills, nu, framtiden What’s in it for us?

2 IEC – Information Engineering Center Vad är IE(C)? Information Engineering innefattar bland annat följande områden: Kunskapshantering och kunskapsdelning Informationsinhämtning och information fusion Informationssäkerhet och -kvalitet IT-trender inom teknologi och samhälle (mobila tekniker, molntjänster, sociala nätverk m m) Processer, metoder, system och verktyg för produktion, insamling, distribution, underhåll och analys av information Distribution och underhåll av information Integration av informationssystem I realiteten handlar det om IKT med fokus på vad regionens näringsliv har som sitt fokus Information Engineering Center (IEC) är ett icke vinstdrivande kluster med medlemmar från näringslivet, akademin och offentlig sektor. Medlemmarna arbetar tillsammans med frågor som rör kompetensförsörjning, kunskapsöverföring, forskning & utveckling – allt i syfte att skapa en stark miljö för innovation inom den småländska IT-sektorn.

3 IEC – Information Engineering Center Historik De första tankarna om ett IKT-kluster föddes vid LNU (Anita Hall, Marcelo Milrad, Welf Löwe) i slutet av 2010. Samtidigt fanns idéer hos Videum Science Park (Stefan Uppman), Växjö Kommun (Thomas Karlsson), Almi (Catharina Värendh, Peder Bylander), och näringslivet (Keneth Eriksson) om att återskapa något i stil med WSCC och Internet City Liknande avsikter fanns också i Kalmarregion hos Kalmar Science Park (Louise Östlund, Johanna Wihl) Möten med näringslivet i Växjö 1/3 2011 och Kalmar 7/4 2011 för att justera vision och mål Ansökan till Tillväxtverket (Sven Westhoff, Welf Löwe), med positivt beslut om finansiering december 2011. Kickoff idag!

4 IEC – Information Engineering Center

5 Lärdomar från WSCC IT-sektorn (inkl avnämare och offentlig sektor) är stark I vår region, och vill gärna samverka IT-delarna av Linnéuniversitetet vill utveckla goda relationer till IT-näringen och organisationer I regionen Styrkor hos WSCC – Icke-vinstdrivande – Gemensam ansträngning från näringsliv, offentlig sektor och akademi – win-win för alla parter Svagheter hos WSCC – Dog så snart Web Services som ämne blev mindre relevant (inget inbyggt stöd för förändring) – Finansiering krävde mycket arbete p g a medlemsfinansiering: höga grundkostnader, ingen grundfinansiering

6 IEC – Information Engineering Center Projektstatus, finansiering Projekt vid LNU under de kommande 3 åren Pilotfas – Etableringsfas Bygga upp och etablera klustret Finansiering – LNU: 0.23 MSEK – LNU (in kind): 2.3 MSEK – RFKL: 0.37 MSEK – RFSS: 0.37 MSEK – Växjö kommun: 0.1 MSEK – Tillväxtverket: 2.2 MSEK Hur använder vi dessa medel på bästa och mest effektiva sätt för kompetensförsörjning, kunskapsöverföring och att skapa en stark miljö för innovation?

7 IEC – Information Engineering Center Vårt uppdrag IEC möter behoven hos vår medlemmar i näringslivet och offentlig sektor genom kostnadseffektiv rekrytering och kompetensförsörjning kostnadseffektiva FoU-resurser Matchmaking för affärskontakter och affärsmöjligheter IEC möter behoven hos partners inom akademin genom relevanta kurser och program rekrytering av studenter till dessa program utveckling av verklighetsknutna forskningsprojekt framgångsrika ansökningar för forskningsanslag

8 IEC – Information Engineering Center Organisation Intresserade företag och organisationer kan bli medlemmar (kostnadsfritt) F n 71 medlemsorganisationer – välkommen att gå med redan idag! Intressegrupper (IG) formas kring relevanta IKT-områden – 12 IG hittills etablerade – Flexibilitet avseende nya områden Valfria områden som är relevanta för medlemmarna Infrastruktur, nätverk, aktiviteter och varumärke lever över tiden, medan fokusområden föds, lever och avvecklas Aktiviteter – Gemensamt skapa och genomföra utbildningsprogram vid LNU – Anslagsansökningar för tillämpad FoU – Flexibilitet avseende nya aktiviteter: För ovanstående aktiviteter har vi rutiner på plats (till viss del) Inte nödvändigt att begränsa oss till dessa aktiviteter eller till det som hittills finansierats

9 IEC – Information Engineering Center Formell organisation Formell organisationsstruktur (styrgrupp, medlemsråd, projektledare, administrativ stöd) Detaljerna återstår att spika - Bilden från ansökan visar vad vi har just nu …

10 IEC – Information Engineering Center Tidplan 2012: IEC etableras formellt, blir känt och anses nyttigt – Etablera formell organisation samt relativt stabil uppsättning IG:er. – Testa kommunikationskanaler – Aktiviteter: Hitta “lågt hängande frukter”, samla/utvärdera/pröva föreslagna aktiviteter – Genomföra tidigare IEC-aktiviteter med hjälp av de tjänster vi utvecklar: Näringslivsknutet Masterprogram med inriktning på mobil- och webbtillämpningar Forskningsprojekt om informationskvalitet 2013: IEC är en regional aktör – Erbjuder kända och nyttiga tjänster baserade på väldefinierade, nyttiga och återkommande aktiviteter – Hittar ytterligare finansieringskällor och utvärderar framtida finansieringsmodeller 2014: IEC är ett uthålligt näringslivsknutet FoU-institut – Säkra finansiering efter projektets slut – Skapa nya möjligheter för det lokala näringslivet genom ett internationellt nätverk

11 IEC – Information Engineering Center Kommunikation Nätet – Webb: lnu.se/IEClnu.se/IEC – Nyhetsbrev: Prenumeration via webben – Twitter: @IECLNU – Facebook: facebook.com/IECLNUfacebook.com/IECLNU – Webbutsändningar: bambuser.com/channel/IECbambuser.com/channel/IEC Konferenser Workshops Vad mera?

12 IEC – Information Engineering Center Aktiviteter Workshopar T ex Social Media & Web Technologies Konferenser T ex kickoffdagarna After work T ex Israel möter småländsk IT Kompetensutveckling T ex Ledarskapsprogrammet Lönande Ledarskap Öppna föreläsningar T ex Mobile and web development Praktikplatser och –projekt T ex master-studenter 2 månader hos företag Mäss- och konferensresor T ex CeBIT-resan, se lnu.se/IEC/cebitlnu.se/IEC/cebit

13 IEC – Information Engineering Center Vision För akademin: Näringslivsknutet FoU-institut – Erbjuda FoU-utmaningar som är relevanta för näringslivet – Möjliggöra utbildningsprogram och kurser som är relevanta för näringslivet – Erbjuda FoU-resurser och stöd för extern FoU-finansiering – Fungera som kontaktyta och kanal till näringslivet för forskare, lärare och studenter – Tillhandahålla administrativt stöd för relaterade aktiviteter För näringslivet: Utökad FoU- och HR-avdelning – Erbjuda FoU-tjänster som är relevanta för näringslivet – Gemensamt skapa och erbjuda utbildningsprogram och kurser som är relevanta för näringslivet – Fungera som tydlig kontaktyta för näringslivets behov av kunskap, kompetens, FoU och samverkan – Bistå med matchmakingtjänster för rekrytering och examensjobb

14 IEC – Information Engineering Center Lågt hängande frukter Matchmaking – Examensjobb – Praktikplatser – Arbetsgivare för studenter som tagit examen Utbildning? Vad mera?


Ladda ner ppt "IEC – Information Engineering Center IEC: Hittills, nu, framtiden What’s in it for us?"

Liknande presentationer


Google-annonser