Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

"Hos oss är lön en självklar och integrerad del i personalkonsultens vardag" Lönedagen 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ""Hos oss är lön en självklar och integrerad del i personalkonsultens vardag" Lönedagen 2012."— Presentationens avskrift:

1 "Hos oss är lön en självklar och integrerad del i personalkonsultens vardag" Lönedagen 2012

2 Personalavd vid Linnéuniversitetet Personalchef Bitr.personalchef Personalkonsulter Stab Personalutvecklings- sektion

3 Personalutvecklingssektionen - PUS - arbetsmiljöfrågor och kompetensutveckling Personalkonsulterna Staben - system, statistik, l ö nespecialist, administration mm - Hela HR-omr å det med ” sina ” institutioner/avdelningar

4 Personalkonsultens uppdrag Skaffa – Behålla – Utveckla – Avveckla •Universitetet är uppdelat mellan konsulterna •Arbetar med helheten – en kontaktyta •Proaktivt, konsultativt förhållningssätt •Förstå verksamheten, prata verksamhetens språk •Närvaro i verksamheten

5 Optimerat systemutnyttjande • Personalsystemet ut i verksamheten 2005 • Införande Kalmar 2010, i och med Lnu • Primula – ärendehanteringssystem, flexibelt och intuitivt • Digitala flöden • Genomskinlighet • Arbetet sker där ärendet uppstår • Systemet som stöd för personalkonsulten • Systemförvaltning, en del av personalkonsulternas arbete

6 Systemet i konsultens vardag • Anställningsärendet, jfr nu och tidigare • Ledighetsärenden – kräver lagförståelse • Sjukärenden, proaktivt för snabba insatser, rehab och rekrytering • Kompetens, vid lönesättning, utvärderingar, utvecklingssamtal • Statistik, som underlag till det strategiska kompetensförsörjningsarbetet

7 Vinster….. • Goda möjligheter att utvecklas • Icke-sårbarhet • Flexibilitet • Kvalitet • Kostnadseffektiv • Synergier

8 ….och utmaningar • Svårrekryterat • Tuffa första 3 år • Hålla sig ájour • Prioriteringsfrågan (rehabsamtal – systemfel) • Äts upp av verksamheten • ”Maktfaktor?”

9 Viktiga lärdomar eller erfarenheter • En kontaktyta har gjort underverk • Optimerat systemutnyttjande är ett måste – frigör tid • Verksamhetsintresset är avgörande – ”vi vet bäst” fungerar inte • Glöm aldrig bort att utvärdera – vad är bra eller inte? • Utveckla hela tiden – även det bästa kan göras bättre • Viljan är viktigare är kunskaper och förmågor!

10 Hur hamnade vi där vi är i dag? • 1994 – organisationsöversyn vid HV • Vidareutvecklat under tiden som Vxu • 2010 – Lnu startar. Olika organisationer, diskussioner om vad som är ”det rätta” • 2011 Flera kvitton på att vi är rätt ute: Stora lönepriset, Årets HR- visionär och resultatet av treklövern • 2013 ny omorganisation – var landar den för oss?


Ladda ner ppt ""Hos oss är lön en självklar och integrerad del i personalkonsultens vardag" Lönedagen 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser