Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antihistaminer Anna Zettergren avd. för Farmakologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antihistaminer Anna Zettergren avd. för Farmakologi"— Presentationens avskrift:

1 Antihistaminer Anna Zettergren avd. för Farmakologi e-mail: anna.zettergren@pharm.gu.se

2 Innehåll Vad är histamin? Typer av histaminreceptorer. Antihistaminer (H 1 -receptorantagonister) H 2 -receptorantagonister Histamin-frisättningshämmare

3 Vad är histamin? lokalt hormon och neurotransmittor basisk amin syntetiseras från histidin från grekiskans ”histos”

4 i granula i ffa mastceller höga konc. i hud, luftvägar, mage-tarm i CNS finns histaminet i neuron snabb ”turnover rate” i CNS, långsam i mastceller

5 Frisättning av histamin: Vid allergiska reaktioner genom: …att två IgE-antikroppar (bundna till mastcellerna) binder allergenet. mastcell histamin antigen Vid allergiska reaktioner frisätts även olika inflammatoriska mediatorer.

6

7 …att komplementfaktorer (C3a och C5a) binder till mastcellernas yta. mastcell immunkomplex komplement- aktivering C3a C5a histamin

8 Frisättning av histamin forts. Andra frisättare (ej allergiskt): olika LM så som: morfin, kodein, ASA röntgenkontrastmedel, insektsgift Kyla, värme, tryck

9 Vad händer med histaminet som frisatts? Det binder till histaminreceptorer!

10 Typer av histaminreceptorer H 1, H 2, H 3, H 4 : G-proteinkopplade

11 H 1 -receptorstimulering leder till: kontraktion av glatt muskulatur, ex bronker dilatation av kärl (små) ökad kärlpermeabilitet nervändar påverkas (smärta, klåda)

12 Brännässla (ex på H 1 -rec stim) Urtikaria (själva utslaget): ödem pga ökad kärlpermeabilitet Rodnad: ökat blodflöde pga vasodilatation Klåda, smärta: stimulering av nervändar

13 H 1 -receptorstimulering i CNS neurotransmittor-receptor reglerar vakenhet och aptit medierar kräkning

14 H 2 -receptorstimulering leder till: magsyrasekretion i magslemmhinnan dilatation av kärl (små) (relaxation av glatt muskulatur) ökad hjärtfrekvens och kontraktionskraft

15 H 3 - och H 4 -receptorstimulering: Ej kliniskt relevant ännu (H 4 ) H 3 presynaptisk receptor i CNS H 4 reglerar immunförsvar

16 Antihistaminer (H 1 -receptorantagonister)

17 Antihistaminer många olika verkningsmekanismer många även antimuskarina de flesta ges peroralt maxeffekt efter 1-2 h metaboliseras i levern, utsöndras i urinen

18 Indikationer Allergiska tillstånd rinit (hösnuva) allergisk konjunktivit (inflam ögats bindehinna) urtikaria (nässelutslag) anafylaktisk chock (+ adrenalin) ex. på LM: Tavegyl (Clemastin), Clarityn (Loratadin), Desloratadin (Aerius)

19 Emesis (illamående) rörelseinducerat illamående bör användas profylaktiskt även antimuskarin verkan ex. på LM: Postafen (Meklozin)

20 Andra indikationer yrsel (ex. på LM se emesis) oro, ångest (ex. på LM: Lergigan (Prometazin) sömnstörningar hos barn (ex. på LM se oro, ångest) premedicinering vid op. (ex på LM se oro, ångest) klåda (ex på LM, se allergi)

21 Biverkningar sedation (1:a gen medel) muntorrhet ackommodationsstörningar (ögat) urinretention förstoppning hjärtarytmi (Teldanex)

22 Försiktighet trafikvarning sederande preparat + alkohol samtidigt intag av substanser som metaboliseras av samma system i levern (ex. Teldanex och grapefruktjuice) hjärtbesvär

23 H 2 -receptorantagonister vid magsår, sura uppstötningar blockerar H 2 -rec på parietalceller minskad betydelse sedan Losec introducerades ex. på LM: Tagamet (Cimetidin)

24 Natriumkromoglikat = Kromoglicinsyra hämmar frisättningen av histamin och även andra infl-framkallande substanser histamin mastcell

25 Natriumkromoglikat vid behandling av: konjunktivit, rinit, astma, födoämnesallergi anv. profylaktiskt, ej bra akut verkan ex. på LM: Lomudal (Natriumkromoglikat)


Ladda ner ppt "Antihistaminer Anna Zettergren avd. för Farmakologi"

Liknande presentationer


Google-annonser