Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akuta allergiska reaktioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akuta allergiska reaktioner"— Presentationens avskrift:

1 Akuta allergiska reaktioner
BUC/UMAS N=34 Akuta allergiska reaktioner Den 12 mars 2007, EH

2 Akuta allergiska reaktioner
BUC/UMAS N=34 Akuta allergiska reaktioner Chokladdryck Alpro Sojaallergi Pepparkaka Jordnötsallergi Ballerinakex Hasselnötsallergi Jordgubbsyougurt Komjölksallergi Citrusproviva Komjölksallergi Den 12 mars 2007, EH

3 Åtgärder vid en svår allergisk reaktion
Adrenalinspruta (Ana-Pen eller Epi-Pen) Antihistamin (ex Clarityn, Zyrlex) Kortison (Betapred) Luftrörsvidgande (Bricanyl, Airomir, Ventoline) Ring ambulans, telefon: 112

4 Vilka bör utrustas med adrenalin som anafylaxiprofylax?
Alla med anamnes på anafylaktisk reaktion med andningspåverkan (astma eller stridor) och/ eller  cirkulatorisk påverkan (blodtrycksfall, svimning) Alla med allergi mot t.ex jordnötter eller nötter som reagerat med allergiska symtom vid kontakt med luftburet jordnöt- och nötallergen Förskrivning av adrenalin kräver utförlig information och träning!! Skriv alltid ut minst två adrenalinpennor! Anafylaxi / anafylaktisk reaktion Rev. 2008  Barnallergisektionens stencilkommitté

5 Epipen Så här injiceras Epi-Pen

6 Anapen

7 Checklista för information och undervisning om adrenalinpenna
• Fråga patient/anhörig om orsaken till varför de fått en autoinjektor samt gå igenom de symtom som kan uppstå vid en allergisk reaktion/anafylaxi. • Individen som reagerar allergiskt bör uppmärksamma sin omgivning på detta, för barn informera någon vuxen och/eller kompis. • Ansträngning och kall dryck ska undvikas vid allergisk reaktion. • Genomgång av den individuella åtgärdsplanen, läkemedlets effekter och biverkningar. • Genomgång av hur adrenalinpennan fungerar. Läkemedlets effekt och biverkningar Injektionsteknik Förvaring och utgångsdatum Visa förvaringsfodral. • Låt patient/anhörig träna att ge Anapen/EpiPen med attrapp. Därefter får patienten ge sig en aktiv spruta. För barn under 7-9 år får en förälder ge sig sprutan. • Dokumentera den information som givits i journalen. • Remiss till allergikonsulent för kännedom om sådan finns. • Planera för hur barnomsorg eller skola informeras.

8 Skriftlig behandlingsplan
Om en allvarlig reaktion med symtom av : Hud: Klåda, myrkrypningar, svullnad, nässelutslag, värmekänsla, kallsvett, blekhet. Luftvägar: Heshet, klåda och svullnad i halsen, andningssvårigheter, tryck över bröstet. Mage/tarm: Illamående, kräkningar. Ge injektion adrenalin Ge tablett antihistamin Blanda tabletter Betapred i en matsked vatten. Lös upp dessa. Ge sedan att dricka Ring 112 Kontakta föräldrarna Lämna inte barnet utan observation!     Datum………Behandlande läkare:……………… Namnförtydligande samt arbetsplats 

9 Hur gör vi i förskolan/skolan?
Förvara medicinen på en plats som all personal känner till Instruera berörd personal om hur medicinerna skall ges Uppdatera dessa kunskaper var 6:e månad Information om hur det enskilda barnet reagerat ges av Skolsköterskan/annan sjukvårdspersonal ger information tillsammans med föräldrarna

10 Vet all personal vad som ska göras vid en svår allergisk reaktion?
Ropa på hjälp Finns mediciner till barnet? Ge dessa i så fall Ring 112 Lämna aldrig barnet Behåll lugnet

11 Överlåtelseblankett PRAKTISKT HANDHAVANDE AV AKUTMEDICINERING
Förskola, skola: ………………Klass:……………………………… Barnets/elevens namn …………………………………………… Var förvaras elevens akutläkemedel: ………………………………………………………………………………………………… FÖRÄLDRAANSVAR Föräldrarna har ansvar för sitt barns läkemedel, som skall ges under skoltid/på förskolan . Detta innebär att föräldrarna måste se till att medicinen ej passerat utgångsdatum - att personalen är informerad om läkemedlet: - varför det skall tas - hur det skall tas - när det skall tas PERSONALANSVAR Personalen är i läkemedelshanteringen föräldrarnas ställföreträdare och ger läkemedlet enligt de instruktioner som föräldrarna givit. Personalen har att iakttaga, att det är: rätt person, rätt läkemedel, rätt styrka/dos Datum. …………… Vårdnadshavare underskrift…………………… Tel./Mobil dagtid………………………………………………………………………. Ansvarig personal på förskola, skola ………………………………………

12 Förskolans/skolans ansvar
Skyldighet att se till att barn med födoämnesöverkänslighet får mat som de kan äta Praktiska lösningar varierar - men handlingsplan ska finnas Tydliga matintyg är ao för en god säkerhet

13 Viktigt är: Att kostintyg finns namn, persnr samt foto helst uppdaterat en gång/år, gärna läkarkontakt till dietkokerska, bespisningspersonal till förskolepersonal Att intyg för Akutläkemedel finns Namn, personnr samt foto förvaring att all personal uppdaterar sig en gång per månad och provar träningspenna Träningspenna går att köpa via OBS! Tag alltid med mobiltelefon och akutläkemedel när ni lämnar Förskolans/skolans område


Ladda ner ppt "Akuta allergiska reaktioner"

Liknande presentationer


Google-annonser