Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext Kontextuell nivå: Interpersonell nivå: Individnivå:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext Kontextuell nivå: Interpersonell nivå: Individnivå:"— Presentationens avskrift:

1 Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext
Kontextuell nivå: Interpersonell nivå: Individnivå:

2 Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext
Kontextuell nivå: Interpersonell nivå: varaktiga och med tiden allt mer komplexa "face-to-face" interaktioner i individens närmiljö utgör den grundläggande mekanismen i människans utveckling * Individnivå * Utdrag ur Bronfenbrenners modell av ”mänsklig utveckling” (Bronfenbrenner & Morris, 1998)

3 Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext
Kontextuell nivå: Interpersonell nivå: varaktiga och med tiden allt mer komplexa "face-to-face" interaktioner i individens närmiljö utgör den grundläggande mekanismen i människans utveckling * Individnivå: Individens biologiska, kognitiva, emotionella och beteende-mässiga egenskaper * * Utdrag ur Bronfenbrenners modell av ”mänsklig utveckling” (Bronfenbrenner & Morris, 1998)

4 Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext
Kontextuell nivå: utgörs av en uppsättning strukturer eller sociala system inkapslade i varandra, varinom sociala relationer mellan individer äger rum * Interpersonell nivå: varaktiga och med tiden allt mer komplexa "face-to-face" interaktioner i individens närmiljö utgör den grundläggande mekanismen i människans utveckling * Individnivå: Individens biologiska, kognitiva, emotionella och beteende-mässiga egenskaper * * Utdrag ur Bronfenbrenners modell av ”mänsklig utveckling” (Bronfenbrenner & Morris, 1998)

5 Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext
Kontextuell nivå: utgörs av en uppsättning strukturer eller sociala system inkapslade i varandra, varinom sociala relationer mellan individer äger rum * Interpersonell nivå: varaktiga och med tiden allt mer komplexa "face-to-face" interaktioner i individens närmiljö utgör den grundläggande mekanismen i människans utveckling * Individnivå: Individens biologiska, kognitiva, emotionella och beteende-mässiga egenskaper * Självbild, självkänsla * Utdrag ur Bronfenbrenners modell av ”mänsklig utveckling” (Bronfenbrenner & Morris, 1998)

6 Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext
Kontextuell nivå: utgörs av en uppsättning strukturer eller sociala system inkapslade i varandra, varinom sociala relationer mellan individer äger rum * Interpersonell nivå: varaktiga och med tiden allt mer komplexa "face-to-face" interaktioner i individens närmiljö utgör den grundläggande mekanismen i människans utveckling * Individnivå: Individens biologiska, kognitiva, emotionella och beteende-mässiga egenskaper * Självbild, självkänsla * Utdrag ur Bronfenbrenners modell av ”mänsklig utveckling” (Bronfenbrenner & Morris, 1998)

7 "Tänk dig att gå till skolan varje dag där du som elev upplever att ingen vill prata med dig, inte ens läraren. Du upplever att det är svårt att få någons uppmärksamhet, exempelvis att läraren sällan lyfter din fråga när du räcker upp handen. Dagen går ut på att söka kontakt med klasskompisar och samtidigt finna glädjen i att sitta vid skolbänken. Tänk dig nu det motsatta där du som elev upplever att varje gång du vill säga något finns där någon som lyssnar. I undervisningen bemöts du av ett intresse och nyfikenhet som gör att du känner att din närvaro i skolan är viktig, inte minst för din egen skull. Du upplever att läraren på något sätt lyckas fånga ditt intresse och din uppmärksamhet. Dessa tankar exemplifierar olika situationer i former av erkännande." (Sonnerstig, 2013)

8 Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S:a X x Hur många kamrater ett barn väljer

9 Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S:a X x Hur många kamrater ett barn väljer

10 Hur många kamrater ett barn väljs av
Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S:a X x 46 Hur många kamrater ett barn väljer

11 Hur många kamrater ett barn väljs av
Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S:a X x 46 Hur många kamrater ett barn väljer

12 Hur många kamrater ett barn väljs av
Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S:a X x 46 Hur många kamrater ett barn väljer

13 Hur många kamrater ett barn väljs av
Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S:a X x 46 Hur många kamrater ett barn väljer * Individer som väljer andra indikerar "känsla av samhörighet” (96 %) * Individer som inte väljer någon annan indikerar "utanförskap” (4 %) * Individer som väljs av andra indikerar att denne "tillskrivs tillhörighet” 89 % * Individer som inte väljs av andra (11 % - ”Ignorerade”) * Ömsesidiga val indikerar "vänskap” (86 % av 353)

14 ”Tillskrivs tillhörighet”
Total- procent Väljs av andra Ja Nej Väljer 86,4 % (305) ”Vänner” 9,3% (33) 95,7% (338) ”känner samhörighet” själv 2,3 % (8) 2,0 % (7) 4,3% (15) ”Utanförskap” 88,7% (313) ”Tillskrivs tillhörighet” 11,3 % (40) ”Ignorerade” 100% (353)

15 "Tänk dig att gå till skolan varje dag där du som elev upplever att ingen vill prata med dig, inte ens läraren. Du upplever att det är svårt att få någons uppmärksamhet, exempelvis att läraren sällan lyfter din fråga när du räcker upp handen. Dagen går ut på att söka kontakt med klasskompisar och samtidigt finna glädjen i att sitta vid skolbänken. Tänk dig nu det motsatta där du som elev upplever att varje gång du vill säga något finns där någon som lyssnar. I undervisningen bemöts du av ett intresse och nyfikenhet som gör att du känner att din närvaro i skolan är viktig, inte minst för din egen skull. Du upplever att läraren på något sätt lyckas fånga ditt intresse och din uppmärksamhet. Dessa tankar exemplifierar olika situationer i former av erkännande." (Sonnerstig, 2013)

16 (exv. vänskapsrelationer)
Former av erkännande Primära relationer (exv. vänskapsrelationer) Rätts-förhållanden Delad värdegemenskap Självförtroende Självrespekt Egenvärde Baserad på Axel Honneth, The Struggle for Recognition

17 Hotar den sociala integriteten Hotar den personliga integriteten
Former av erkännande Primära relationer (exv. vänskapsrelationer) Rätts-förhållanden Delad värdegemenskap Självförtroende Självrespekt Egenvärde Former av Icke-erkännande Fysiska övergrepp Exkludering Nedvärdering Hotar den fysiska integriteten Hotar den sociala integriteten Hotar den personliga integriteten Baserad på Axel Honneth, The Struggle for Recognition

18 Hotar den sociala integriteten Hotar den personliga integriteten
Former av erkännande Primära relationer (exv. vänskapsrelationer) Rätts-förhållanden Delad värdegemenskap Självförtroende Självrespekt Egenvärde Former av Icke-erkännande Fysiska övergrepp Exkludering Nedvärdering Hotar den fysiska integriteten Hotar den sociala integriteten Hotar den personliga integriteten Baserad på Axel Honneth, The Struggle for Recognition


Ladda ner ppt "Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext Kontextuell nivå: Interpersonell nivå: Individnivå:"

Liknande presentationer


Google-annonser