Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interpersonell nivå: Individnivå: Kontextuell nivå: Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interpersonell nivå: Individnivå: Kontextuell nivå: Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext."— Presentationens avskrift:

1 Interpersonell nivå: Individnivå: Kontextuell nivå: Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext

2 Interpersonell nivå: varaktiga och med tiden allt mer komplexa "face-to-face" interaktioner i individens närmiljö utgör den grundläggande mekanismen i människans utveckling * Individnivå Kontextuell nivå: Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext * Utdrag ur Bronfenbrenners modell av ”mänsklig utveckling” (Bronfenbrenner & Morris, 1998)

3 Interpersonell nivå: varaktiga och med tiden allt mer komplexa "face-to-face" interaktioner i individens närmiljö utgör den grundläggande mekanismen i människans utveckling * Individnivå: Individens biologiska, kognitiva, emotionella och beteende- mässiga egenskaper * Kontextuell nivå: Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext * Utdrag ur Bronfenbrenners modell av ”mänsklig utveckling” (Bronfenbrenner & Morris, 1998)

4 Interpersonell nivå: varaktiga och med tiden allt mer komplexa "face-to-face" interaktioner i individens närmiljö utgör den grundläggande mekanismen i människans utveckling * Individnivå: Individens biologiska, kognitiva, emotionella och beteende- mässiga egenskaper * Kontextuell nivå: utgörs av en uppsättning strukturer eller sociala system inkapslade i varandra, varinom sociala relationer mellan individer äger rum * Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext * Utdrag ur Bronfenbrenners modell av ”mänsklig utveckling” (Bronfenbrenner & Morris, 1998)

5 Interpersonell nivå: varaktiga och med tiden allt mer komplexa "face-to-face" interaktioner i individens närmiljö utgör den grundläggande mekanismen i människans utveckling * Individnivå: Individens biologiska, kognitiva, emotionella och beteende- mässiga egenskaper * Kontextuell nivå: utgörs av en uppsättning strukturer eller sociala system inkapslade i varandra, varinom sociala relationer mellan individer äger rum * Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext * Utdrag ur Bronfenbrenners modell av ”mänsklig utveckling” (Bronfenbrenner & Morris, 1998) Självbild, självkänsla

6 Interpersonell nivå: varaktiga och med tiden allt mer komplexa "face-to-face" interaktioner i individens närmiljö utgör den grundläggande mekanismen i människans utveckling * Individnivå: Individens biologiska, kognitiva, emotionella och beteende- mässiga egenskaper * Kontextuell nivå: utgörs av en uppsättning strukturer eller sociala system inkapslade i varandra, varinom sociala relationer mellan individer äger rum * Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext * Utdrag ur Bronfenbrenners modell av ”mänsklig utveckling” (Bronfenbrenner & Morris, 1998) Självbild, självkänsla

7 "Tänk dig att gå till skolan varje dag där du som elev upplever att ingen vill prata med dig, inte ens läraren. Du upplever att det är svårt att få någons uppmärksamhet, exempelvis att läraren sällan lyfter din fråga när du räcker upp handen. Dagen går ut på att söka kontakt med klasskompisar och samtidigt finna glädjen i att sitta vid skolbänken. Tänk dig nu det motsatta där du som elev upplever att varje gång du vill säga något finns där någon som lyssnar. I undervisningen bemöts du av ett intresse och nyfikenhet som gör att du känner att din närvaro i skolan är viktig, inte minst för din egen skull. Du upplever att läraren på något sätt lyckas fånga ditt intresse och din uppmärksamhet. Dessa tankar exemplifierar olika situationer i former av erkännande." (Sonnerstig, 2013)

8 Elev123456789101112131415161718S:a 1 X x x 3 2x x X 3 3X X X 3 4 X x 2 5 x X X 3 6 x xx x 4 7 X x x3 8 x x 2 9 X X X X 4 10 X X X 3 11 x x 2 12 X xx 3 13x 1 14 X 1 15 XX x 3 16x X x 3 17 X 1 18 x x 2 Hur många kamrater ett barn väljer

9 Elev123456789101112131415161718S:a 1 X x x 3 2x x X 3 3X X X 3 4 X x 2 5 x X X 3 6 x xx x 4 7 X x x3 8 x x 2 9 X X X X 4 10 X X X 3 11 x x 2 12 X xx 3 13x 1 14 X 1 15 XX x 3 16x X x 3 17 X 1 18 x x 2 Hur många kamrater ett barn väljer

10 Elev123456789101112131415161718S:a 1 X x x 3 2x x X 3 3X X X 3 4 X x 2 5 x X X 3 6 x xx x 4 7 X x x3 8 x x 2 9 X X X X 4 10 X X X 3 11 x x 2 12 X xx 3 13x 1 14 X 1 15 XX x 3 16x X x 3 17 X 1 18 x x 2 S:a41418011760301512146 Hur många kamrater ett barn väljs av Hur många kamrater ett barn väljer

11 Elev123456789101112131415161718S:a 1 X x x 3 2x x X 3 3X X X 3 4 X x 2 5 x X X 3 6 x xx x 4 7 X x x3 8 x x 2 9 X X X X 4 10 X X X 3 11 x x 2 12 X xx 3 13x 1 14 X 1 15 XX x 3 16x X x 3 17 X 1 18 x x 2 S:a41418011760301512146 Hur många kamrater ett barn väljs av Hur många kamrater ett barn väljer

12 Elev123456789101112131415161718S:a 1 X x x 3 2x x X 3 3X X X 3 4 X x 2 5 x X X 3 6 x xx x 4 7 X x x3 8 x x 2 9 X X X X 4 10 X X X 3 11 x x 2 12 X xx 3 13x 1 14 X 1 15 XX x 3 16x X x 3 17 X 1 18 x x 2 S:a41418011760301512146 Hur många kamrater ett barn väljs av Hur många kamrater ett barn väljer

13 Elev123456789101112131415161718S:a 1 X x x 3 2x x X 3 3X X X 3 4 X x 2 5 x X X 3 6 x xx x 4 7 X x x3 8 x x 2 9 X X X X 4 10 X X X 3 11 x x 2 12 X xx 3 13x 1 14 X 1 15 XX x 3 16x X x 3 17 X 1 18 x x 2 S:a41418011760301512146 Hur många kamrater ett barn väljs av Hur många kamrater ett barn väljer * Individer som väljer andra indikerar "känsla av samhörighet” (96 %) * Individer som inte väljer någon annan indikerar "utanförskap” (4 %) * Individer som väljs av andra indikerar att denne "tillskrivs tillhörighet” 89 % * Individer som inte väljs av andra (11 % - ”Ignorerade”) * Ömsesidiga val indikerar "vänskap” (86 % - 305 av 353)

14 Total- procent Väljs avandra Ja Nej Väljer Ja86,4 % (305) ”Vänner” 9,3% (33) 95,7% (338) ”känner samhörighet” själv Nej2,3 % (8) 2,0 % (7) 4,3% (15) ”Utanförskap” 88,7% (313) ”Tillskrivs tillhörighet” 11,3 % (40) ”Ignorerade” 100% (353)

15 "Tänk dig att gå till skolan varje dag där du som elev upplever att ingen vill prata med dig, inte ens läraren. Du upplever att det är svårt att få någons uppmärksamhet, exempelvis att läraren sällan lyfter din fråga när du räcker upp handen. Dagen går ut på att söka kontakt med klasskompisar och samtidigt finna glädjen i att sitta vid skolbänken. Tänk dig nu det motsatta där du som elev upplever att varje gång du vill säga något finns där någon som lyssnar. I undervisningen bemöts du av ett intresse och nyfikenhet som gör att du känner att din närvaro i skolan är viktig, inte minst för din egen skull. Du upplever att läraren på något sätt lyckas fånga ditt intresse och din uppmärksamhet. Dessa tankar exemplifierar olika situationer i former av erkännande." (Sonnerstig, 2013)

16 Former av erkännande Primära relationer (exv. vänskapsrelationer) Rätts- förhållanden Delad värdegemenskap SjälvförtroendeSjälvrespektEgenvärde Baserad på Axel Honneth, The Struggle for Recognition

17 Former av erkännande Primära relationer (exv. vänskapsrelationer) Rätts- förhållanden Delad värdegemenskap SjälvförtroendeSjälvrespektEgenvärde Former av Icke- erkännande Fysiska övergreppExkluderingNedvärdering Hotar den fysiska integriteten Hotar den sociala integriteten Hotar den personliga integriteten Baserad på Axel Honneth, The Struggle for Recognition

18 Former av erkännande Primära relationer (exv. vänskapsrelationer) Rätts- förhållanden Delad värdegemenskap SjälvförtroendeSjälvrespektEgenvärde Former av Icke- erkännande Fysiska övergreppExkluderingNedvärdering Hotar den fysiska integriteten Hotar den sociala integriteten Hotar den personliga integriteten Baserad på Axel Honneth, The Struggle for Recognition


Ladda ner ppt "Interpersonell nivå: Individnivå: Kontextuell nivå: Elevrelationer – sociala interaktioner mellan individer i en skolkontext."

Liknande presentationer


Google-annonser