Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Agenda 08:30 Kaffe 09:00 Kursstart, inledning 09:15 Informatörens uppdrag: - Genomgång ”hemuppgift” - Ingen ska Missa Ersättning 11:30 Lunch 12:30 TGL-KL 13:40 AGS-KL & TFA-KL ~ 14:30 Eftermiddagskaffe Forts. AGS-KL & TFA-KL ~16:30 Dagen avslutas

3 Personlig infokanal i rätt tid
En framgångsformel…. Kännedom på förhand Personlig infokanal i rätt tid Anmälan Maria

4 Arbetsuppgift Informera alla organisationens 1:a linjens chefer om de kollektivavtalade försäkringarna Vilka kan utföra uppgiften? Vilka är cheferna som ska få informationen? Vilken information behöver de? Hur når vi dem?

5 Informationsarbete AFA Försäkring Försäkringsinformatörer Personalchef
Personal/HR-avd Försäkringsinformatörer Första linjens chef Anställda

6 ”Kundwebben” - Anmälan över nätet - Möjlighet att följa sitt ärende - Ersättning snabbare - C:a anmälningar - C:a 4600 anslutna företag - 60% av anmälningarna

7 Fördelar med Kundwebben:
För den försäkrade: Alltid tillgång till aktuell anmälan Registrera kostnader direkt Komplettera i efterhand Följa ärendet Ersättning snabbare För dig som hjälper en medlem: Alltid rätt ”blankett” Anmälan kommer fram direkt Medlemmen kan skriva ut en kopia Ersättning snabbare För arbetsgivaren: Bekräfta anställning Historik & statistik Lägga till administratörer

8 Statistik på Kundwebben

9 TGL-KL

10 Arbetsskada - vem gör vad och när?
Bengt ramlade från en stege i sitt arbete och fick en knäskada. Yrke: Vaktmästare Ålder: 50 år Månadslön: kr Sjukskrivning: 3 månader Kostnader: Läkarvård och mediciner

11 AGS- KL 80% 80% AGS 2 - 14 15 - 90 - 360 Längst till 65 år K a r e n s
d g Sjuklön AB 90 % Sjuklön AB 80 % Sjuklön enligt lag 80 % Månadsersättning AGS-KL. Sjuklön AB 10% Dagsersättning AGS-KL 10% L Ö N Sjukpenning enligt SFB Månadsersättning AGS-KL 80% 80% Sjuklön enligt lag Sjukersättning/ aktivitetsersättning enligt SFB Längst till 65 år AGS

12 Källa: AFA Försäkring, Aktuariefunktionen
AGS

13 Efterlevandelivränta Särskilda olägenheter Begravningskostnader
SFB TFA-KL Olycksfall i arbetet Färdolycksfall Smitta Arbetssjukdom Kan prövas av AFA Försäkring direkt Måste som regel vara godkänd av Försäkringskassan Tandvård Särskilda hjälpmedel Sjukvård utomlands Livränta Begravningshjälp Efterlevandelivränta Inkomstförlust * Kostnader * Sveda och värk Lyte och men Särskilda olägenheter Begravningskostnader Förlust av underhåll Anhörigs personskada Hej Jocke! Jag har fått en avtalsfråga inför ett info-uppdrag och vill kolla av med Dig att jag svarar rätt: 1.  Kollektivavtal = då gäller samtliga AFA försäkringar även om arbetsgivaren ej betalar in premien.  Vad gäller när det finns hängavtal och arbetsgivaren slutar att betala premien?     Vad händer med de efterskydd som finns?  KA = Garantiregeln = inga problem. Hängavtal = Efterskydd = det är villkoren vid insjuknandedagen som styr. Om AG betalat premie insjuknandedagen, så gäller även efterskydd fullt ut…….eller?  Hej Per! Vi gör ingen skillnad på om det är ett ”riksavtal” eller ”hängavtal”. Har arbetsgivaren tecknat kollektivavtal och detta inte är uppsagt så gäller försäkringarna enligt försäkringsvillkoren. // Joakim    2. Om inte trafikförsäkringen ersätter vid arbetsskada där försäkringspliktigt fordon är inblandat, går då TFA in istället. Beror på typ av askada och motiveringen till avslaget. Vi prövar självständigt. 3. Om trafikförsäkringen bara tar den akuta skadetiden, går då TFA in och täcker den resterande sjukskrivningstiden? * Nya villkor från 1 april 2012. TFA

14 Antal anmälda arbetsskador
TFA Källor: Arbetsmiljöverket, officiell statistik AFA Försäkring, Aktuariefunktionen

15 Ersatta arbetsskador 2006 – 2013
TFA Källor: Försäkringskassan AFA Försäkring, Aktuariefunktionen

16 Ingen ska Missa Ersättning!


Ladda ner ppt "Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser