Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anställning av tredjelandsmedborgare (ej medlem i EU, ESS-stat eller Schweiz) Ag skyldighet att kontrollera att At från 3:e land har uppehålls- och/eller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anställning av tredjelandsmedborgare (ej medlem i EU, ESS-stat eller Schweiz) Ag skyldighet att kontrollera att At från 3:e land har uppehålls- och/eller."— Presentationens avskrift:

1 Anställning av tredjelandsmedborgare (ej medlem i EU, ESS-stat eller Schweiz)
Ag skyldighet att kontrollera att At från 3:e land har uppehålls- och/eller arbetstillstånd Straffbart att ha en person anställd om personen inte har rätt att vistas i Sverige eller saknar föreskrivet arbetstillstånd. (Den person som agerat å arbetsgivarens vägnar). Spara en kopia av handlingen i 12 månader efter anställningen upphört. Måste kontrolleras även vid förlängning av tillfälliga anställningar. Ag skyldighet att underrätta skatteverket vid anställning av tredjelandsmedborgare. (Blankett SKV 1160) Den 12:e i månaden efter den kalendermånad då anställningen påbörjats. Alla nya anställningar påbörjade efter 1 augusti 2013. Vid alla nyanställningar (ej förlängningar inom samma anställning). Vid byte av anställning (ex. från doktorand till bitr. lektor). Även om det saknas fullständigt person- eller samordningsnummer (kompletteras senare).

2 Institutionen ansvarar för att:
ta reda på om personen som ska anställas är tredjelandsmedborgare. informera personalsamordnaren om detta. få kopia på uppehålls- och/eller arbetstillstånd och bifoga i e-rek. fylla i och skicka blankett (SKV 1160) till Skatteverket samt bifoga kopia i e-rek. Prefekt (eller motsvarande) skriver under.

3 Personalsamordnare/handläggare/ rekryteringskonsult är:
en stödjande och rådgivande funktion håller anställningsärendet i e-rek öppet tills underlag är inlämnat


Ladda ner ppt "Anställning av tredjelandsmedborgare (ej medlem i EU, ESS-stat eller Schweiz) Ag skyldighet att kontrollera att At från 3:e land har uppehålls- och/eller."

Liknande presentationer


Google-annonser