Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anställning av tredjelandsmedborgare ( ej medlem i EU, ESS-stat eller Schweiz) Ag skyldighet att kontrollera att At från 3:e land har uppehålls- och/eller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anställning av tredjelandsmedborgare ( ej medlem i EU, ESS-stat eller Schweiz) Ag skyldighet att kontrollera att At från 3:e land har uppehålls- och/eller."— Presentationens avskrift:

1 Anställning av tredjelandsmedborgare ( ej medlem i EU, ESS-stat eller Schweiz) Ag skyldighet att kontrollera att At från 3:e land har uppehålls- och/eller arbetstillstånd – Straffbart att ha en person anställd om personen inte har rätt att vistas i Sverige eller saknar föreskrivet arbetstillstånd. (Den person som agerat å arbetsgivarens vägnar). – Spara en kopia av handlingen i 12 månader efter anställningen upphört. – Måste kontrolleras även vid förlängning av tillfälliga anställningar. Ag skyldighet att underrätta skatteverket vid anställning av tredjelandsmedborgare. (Blankett SKV 1160) – Den 12:e i månaden efter den kalendermånad då anställningen påbörjats. – Alla nya anställningar påbörjade efter 1 augusti 2013. – Vid alla nyanställningar (ej förlängningar inom samma anställning). – Vid byte av anställning (ex. från doktorand till bitr. lektor). – Även om det saknas fullständigt person- eller samordningsnummer (kompletteras senare).

2 Institutionen ansvarar för att: – ta reda på om personen som ska anställas är tredjelandsmedborgare. – informera personalsamordnaren om detta. – få kopia på uppehålls- och/eller arbetstillstånd och bifoga i e-rek. – fylla i och skicka blankett (SKV 1160) till Skatteverket samt bifoga kopia i e-rek. Prefekt (eller motsvarande) skriver under.

3 Personalsamordnare/handläggare/ rekryteringskonsult är: – en stödjande och rådgivande funktion – håller anställningsärendet i e-rek öppet tills underlag är inlämnat


Ladda ner ppt "Anställning av tredjelandsmedborgare ( ej medlem i EU, ESS-stat eller Schweiz) Ag skyldighet att kontrollera att At från 3:e land har uppehålls- och/eller."

Liknande presentationer


Google-annonser