Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innan du börjar Utbildning för klubbkassörer 1 Den här presentationen bör ses som PowerPoint- bildspel. För att visa som bildspel: 1. Klicka på ‘Bildspel’

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innan du börjar Utbildning för klubbkassörer 1 Den här presentationen bör ses som PowerPoint- bildspel. För att visa som bildspel: 1. Klicka på ‘Bildspel’"— Presentationens avskrift:

1 Innan du börjar Utbildning för klubbkassörer 1 Den här presentationen bör ses som PowerPoint- bildspel. För att visa som bildspel: 1. Klicka på ‘Bildspel’ på menyn högst uppe på skärmen. 2. Välj ‘Från början’

2 Innan du börjar Den här kursen är uppdelad i fem avsnitt som kan genomföras under en session på 30 – 45 minuter eller under loppet av flera sessioner. Utbildning för klubbkassörer 2 För mer hjälp, kontakta klubbens IT-ordförande eller Lions utbildningscenter på: llcsw@lionsclubs.org Välkommen till utbildningen för klubbtjänstemän

3 Arbetsbok Klicka här om du vill få tillgång till och skriva ut arbetsboken innan du fortsätter.här Utbildning för klubbkassörer 3 Den här kursen består även av en tillhörande arbetsbok för att ge dig en bättre inlärningsupplevelse. Arbetsboken är uppdelad i avsnitt, på samma sätt som i presentationen, vilket ger dig möjlighet att göra anteckningar och få mer information som komplettering till det som tas upp onlineutbildningen.

4 Utbildning för klubbkassörer 4 Klubbkassörens ansvarsområden kan variera beroende på regionala rutiner och etablerade klubbprocedurer. Notera:

5 Navigering Utbildning för klubbkassörer 5 Du kan navigera till olika avsnitt i kursen när vissa ikoner visas. Alla bilder körs i ett tidsbundet program. När en bild är genomförd visar en pil i nedre högra hörnet att du kan klicka vidare till nästa bild när du är klar. är en länk till en resurs på LCI:s webbplats eller en publikation. När du klickar på ikonen, länkas du till resursen. Det finns även länkar i utbildningens resursavsnitt. Klicka på för att komma tillbaka till bilden Innehåll om du vill göra om eller hoppa till ett visst avsnitt.

6 Välkommen Du har blivit vald till klubbkassör Utbildning för klubbkassörer 6

7 Syften Den här kursen ger dig den grundläggande information och de resurser som du behöver för att förbereda dig på din nya post. När du genomfört den här kursen kommer du att:  Känna till syftet med en lionklubb och dess position inom Lions Clubs Internationals struktur  Kunna sammanfatta klubbkassörens ansvarsområden  Kunna ta fram ytterligare resurser vid behov Utbildning för klubbkassörer 7

8 Innehåll Klicka på länkarna nedan för att navigera till ett visst avsnitt, eller klicka på pilen för att fortsätta till Avsnitt 1. Avsnitt 1: InledningInledning Avsnitt 2: Klubbens ledarteamKlubbens ledarteam Avsnitt 3: Klubbkassörens ansvarsområdenKlubbkassörens ansvarsområden Avsnitt 4: Planera ditt ämbetsårPlanera ditt ämbetsår Avsnitt 5: ResurserResurser Utbildning för klubbkassörer 8

9 9 Välkommen till avsnitt 1: Inledning Utbildning för klubbkassörer Gå till sidan 1 i arbetsboken.

10 Inledning 10 Som kassör är du en viktig del av ledarteamet och fungerar som klubbpresidentens stöd när han eller hon leder klubben i serviceaktiviteter för att stödja det lokala samhället om närliggande områden. Men det är också viktigt att komma ihåg att du är del av något mycket större. Utbildning för klubbkassörer

11 Lions Clubs Internationals struktur 1 1 Klubb Utbildning för klubbkassörer 11 Lions Clubs International består av ett stort nätverk av lionmedlemmar, med klubbarna i centrum. Den här strukturen underlättar kommunikation och främjar service på lokal, regional och global nivå.

12 Lions Clubs Internationals struktur 1 1 Klubb Utbildning för klubbkassörer 12 Nästa bild hjälper dig att gå igenom sidan 1 i arbetsboken. Ta dig tid att genomföra det här avsnittet.

13 Lions Clubs Internationals struktur Konstitutionellt område Multipeldistrikt Distrikt Region* Zon Klubb En klubb består av minst 20 medlemmar En zon består av 4 – 8 klubbar En region består av 10 – 16 klubbar * Ett distrikt består av minst 35 klubbar med 1 250 aktiva medlemmar Flera distrikt i ett givet geografiskt område utgör ett multipeldistrikt Alla lionklubbar finns i ett av sju konstitutionella områden, som representeras av minst en internationell direktor *valfritt Utbildning för klubbkassörer 13

14 Lions Clubs Internationals struktur Konstitutionellt område Multipeldistrikt Distrikt Region* Zon Klubb Utbildning för klubbkassörer 14 De enskilda klubbarna och dess medlemmar är kärnan i vår organisation. Utan deras engagemang för lokala hjälpinsatser skulle vi inte ha möjlighet att upprätthålla vårt arv av global service.

15 Utbildning för klubbkassörer 15 Som klubb i vår stora internationella organisation är ert mål: Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla service i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

16 Lionklubbarnas syfte För att förverkliga vårt mål måste våra klubbar tjäna många syften. Utbildning för klubbkassörer 16 Låt oss ta en snabb titt på Stadgar och arbetsordning för lionklubb och se om du känner till en lionklubbs alla syften.

17 Lionklubbarnas syfte Utbildning för klubbkassörer 17 Du får se en serie påståenden. Välj ”Ja” om påståendet stämmer med en lionklubbs syften eller ”Nej” om det inte är en lionklubbs syfte.

18 Lionklubbarnas syfte Syftet med en lionklubb är… Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse. JA NEJ JA Det här är ett av lionklubbarnas syften JA Det här är ett av lionklubbarnas syften Utbildning för klubbkassörer 18 Här är första påståendet. Klicka antingen på JA eller NEJ

19 Lionklubbarnas syfte Syftet med en lionklubb är… Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla i både affärs- och yrkesliv utan egen ekonomisk vinning. JA NEJ JA Det här är ett av lionklubbarnas syften JA Det här är ett av lionklubbarnas syften Utbildning för klubbkassörer 19 Här är nästa påstående. Klicka antingen på JA eller NEJ

20 Lionklubbarnas syfte Syftet med en lionklubb är… Att genom aktiva insatser inom olika områden bidra till samhällets välfärd. JA NEJ JA Det här är ett av lionklubbarnas syften JA Det här är ett av lionklubbarnas syften Utbildning för klubbkassörer 20 Klicka antingen på JA eller NEJ Är du redo för ett till?

21 Lionklubbarnas syfte Vilket av följande påståenden är INTE en lionklubbs syfte? Utbildning för klubbkassörer 21 Klicka på ditt svar. Att befrämja god samhällsanda bland alla medborgare. Att utgöra ett forum där frågor av allmänt intresse må fritt och allsidigt dryftas… Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Att främja politiska ledare som stödjer lionklubbarnas uppgift. Okej, de här var ganska lätta. Nu tar vi ett som är lite svårare. Du kan läsa alla syften i Artikel II i Stadgar för lionklubb. Att främja politiska ledare som stödjer lionklubbarnas uppgift.

22 Lionklubbarnas syfte Utbildning för klubbkassörer 22 Hur kan du hjälpa till att främja lionklubbarnas mål och syfte? Skriv ditt svar på sidan 2 i din arbetsbok.

23 Utbildning för klubbkassörer 23 Välkommen till avsnitt 2: Klubbens ledarteam Gå till sidan 3 i arbetsboken.

24 Utbildning för klubbkassörer 24 Alla lionklubbar består av ett ledarteam som stödjer klubbens aktiviteter. Nästa bild hjälper dig att fylla i klubbens organisationsschema på sidan 3 i arbetsboken.

25 Klubbens ledarteam Utbildning för klubbkassörer 25 Låt oss nu titta på klubbens organisationsschema Första VP Club Members Board of Directors President SekreterareKassör Andra VP Närmast föregående president Klubbmedlemmar Styrelse President

26 Klubbens ledarteam Utbildning för klubbkassörer 26 Låt oss nu titta på klubbens organisationsschema Som kassör är du klubbens ekonomiska tjänsteman.  Du ansvarar för klubbens finanser och ekonomi.  Du står under överinseende av presidenten och klubbstyrelsen. Första VP Club Members Board of Directors President SekreterareKassör Andra VP Närmast föregående president Klubbmedlemmar Styrelse President

27 Klubbens ledarteam Styrelsen består av:  President  Närmast föregående president  Vicepresidenter  Sekreterare  Kassör  Klubbmästare (Inte obligatorisk)  Tail Twister (Inte obligatorisk)  Medlemsordförande  Andra valda styrelsemedlemmar Utbildning för klubbkassörer 27 En beskrivning av alla roller finns på sidan 7 i Handboken för klubbtjänstemän.

28 Klubbens ledarteam Låt oss nu ta en snabb titt på era gemensamma ansvarsområden. Granska och bereda alla nya ärenden och intentioner inom klubben innan de framläggs för godkännande av klubbmedlemmarna. Låta granska klubbens bokföring, konton och verksamhet varje år. Hänskjuta alla frågor som rör nya affärer och ny policy inom klubben till respektive ständiga och särskilda klubbkommittéer för studium och rekommendation. Upprätthålla minst två (2) separata kassor, som styrs av allmänt accepterade bokföringsprinciper. På rekommendation av finanskommittén utse en eller flera banker, där klubbens medel skall sättas in. Ha befogenhet att modifiera åtgärder vidtagna av en klubbtjänsteman. Godkänna alla utgifter och får inte sätta klubben i skuld. Inte godkänna utbetalningar för administrativa ändamål från nettobehållningen av projekt och aktiviteter, där medlen samlats in från allmänheten. Godkänna den säkerhet som klubbens tjänstemän skall ställa. Utbildning för klubbkassörer 28 Klicka en gång på pusslet för att se era gemensamma ansvarsområden. Tillsammans ska styrelsen…

29 Klubbens ledarteam Vad kan du som klubbkassör göra för att hjälpa klubbens ledarteam att samarbeta på ett bra sätt? Utbildning för klubbkassörer 29 Ange ditt svar på sidan 4 i din arbetsbok.

30 Utveckla ledarskapsfärdigheter Ytterligare resurser Fundera på att genomföra följande onlinekurser:  Introduktion till Lions ledarskap  Att lyssna effektivt  Effektiva team Mer information om Lions utbildningscenter finns här. Utbildning för klubbkassörer 30 Lions utbildningscenter erbjuder gratis onlinekurser för att hjälpa medlemmarna med ledarutveckling.

31 Utbildning för klubbkassörer 31 Välkommen till avsnitt 3: Responsibilities of the Club Treasurer Gå till sidan 5 i arbetsboken.

32 Klubbkassörens ansvarsområden  Delta i alla klubb- och styrelsemöten  Upprätta klubbens budgetar  Fastställa årliga medlemsavgifter  Genomföra betalningar på vägnar av klubben  Upprätthålla klubbens finansiella handlingar  Deklarera Utbildning för klubbkassörer 32 Som klubbens ekonomiska tjänsteman och styrelsemedlem har du följande viktiga ansvarsområden…

33  Delta i alla klubb- och styrelsemöten  Upprätta klubbens budgetar  Fastställa årliga medlemsavgifter  Genomföra betalningar på vägnar av klubben  Upprätthålla klubbens finansiella handlingar  Deklarera Klubbkassörens ansvarsområden  Delta i alla klubb- och styrelsemöten  Upprätta klubbens budgetar  Fastställa årliga medlemsavgifter  Genomföra betalningar på vägnar av klubben  Upprätthålla klubbens finansiella handlingar  Deklarera Utbildning för klubbkassörer 33 Hur många möten behöver du delta i?

34 Klubbkassörens ansvarsområden Följande schema är vanligt: Typ av möten Varje år Möte för att överlämna ansvaret till nya klubbtjänstemän Årsfest Vid behov Extra styrelsemöten (när tre eller fler styrelsemedlemmar så begär) Extra klubbmöten (begärt minst 10 dagar i förväg) Varje månad Ordinarie styrelsemöten Ordinarie klubbmöte Utbildning för klubbkassörer 34

35  Delta i alla klubb- och styrelsemöten  Upprätta klubbens budgetar  Fastställa årliga medlemsavgifter  Genomföra betalningar på vägnar av klubben  Upprätthålla klubbens finansiella handlingar  Deklarera Klubbkassörens ansvarsområden  Delta i alla klubb- och styrelsemöten  Upprätta klubbens budgetar  Fastställa årliga medlemsavgifter  Genomföra betalningar på vägnar av klubben  Upprätthålla klubbens finansiella handlingar  Deklarera Utbildning för klubbkassörer 35 Låt os nu titta närmare på dina ansvarsområden och att upprätta en budget.

36 Klubbkassörens ansvarsområden Utbildning för klubbkassörer 36 Alla klubbar ska ha två budgetar: - Administrativ och aktiviteter - Att upprätta klubbens budget är en av kassaförvaltarens viktigaste uppgifter. Budgeten upprättas tillsammans med finanskommittén och presidenten, budgeten presenteras för godkännande vid det första styrelsemötet.

37 Klubbkassörens ansvarsområden Utbildning för klubbkassörer 37 I en balanserad budget är den totala intäkten lika med utgifterna i varje enskild kassa. De två kassorna måste vara i balans oberoende av varandr. Titta på följande bilder för att svara på frågorna på sidan 5 och 6 i din arbetsbok.

38 Klubbkassörens ansvarsområden Utbildning för klubbkassörer 38 Under inga omständigheter får nettobehållningen från medel som har samlats in från allmänheten eller genom aktiviteter användas till administrativa kostnader. Administrativ budget Används för klubbens interna verksamhet Intäkter från medlemsavgifter, "böter" till Tail Twistern och pengar som samlats in direkt från medlemmarna Kostnader för internationella medlemsavgifter, utskrifter, portokostnader och andra kostnader avseende klubbverksamheten Aktivitets budget Används för att uppfylla klubbens syften och mål utanför klubben Intäkter från insamlingsaktiviteter Utgifter för direkta insamlingskostnader samt donationer och klubbens välgörenhetsaktiviteter

39  Delta i alla klubb- och styrelsemöten  Upprätta klubbens budgetar  Fastställa årliga medlemsavgifter  Genomföra betalningar på vägnar av klubben  Upprätthålla klubbens finansiella handlingar  Deklarera Klubbkassörens ansvarsområden  Delta i alla klubb- och styrelsemöten  Upprätta klubbens budgetar  Fastställa årliga medlemsavgifter  Genomföra betalningar på vägnar av klubben  Upprätthålla klubbens finansiella handlingar  Deklarera Utbildning för klubbkassörer 39 Nu går vi vidare till att fastställa medlemsavgifter. Gör anteckningar på sidan 6 i din arbetsbok.

40 Klubbkassörens ansvarsområden Utbildning för klubbkassörer 40 Nu går vi vidare till att fastställa medlemsavgifter. Med råd från finanskommittén och med styrelsens godkännande ska klubbkassören: Fastställa de årliga medlemsavgifterna så att beloppet är tillräckligt för klubben effektivt ska kunna driva klubbens verksamhet och fullgöra sina ekonomiska skyldigheter. Kassören och sekreteraren skickar ut fakturor till medlemmarna avseende den totala medlemsavgiften (LCI, MD och klubben) minst tio dagar före respektive halvårsperiod. Medlemsavgiften ska samlas in i förväg: årligen eller varje halvår.

41  Delta i alla klubb- och styrelsemöten  Upprätta klubbens budgetar  Fastställa årliga medlemsavgifter  Genomföra betalningar på vägnar av klubben  Upprätthålla klubbens finansiella handlingar  Deklarera Klubbkassörens ansvarsområden  Delta i alla klubb- och styrelsemöten  Upprätta klubbens budgetar  Fastställa årliga medlemsavgifter  Genomföra betalningar på vägnar av klubben  Upprätthålla klubbens finansiella handlingar  Deklarera Utbildning för klubbkassörer 41 Kassören ansvarar även för:

42 Klubbkassörens ansvarsområden Utbildning för klubbkassörer 42 Att ett specificerat kontoutdrag skickas från det internationella huvudkontoret varje månad som en transaktion genomförs på klubbkontot, eller om klubben innehar ett saldo. Dessa transaktioner kan till exempel vara: Internationella medlemsavgifter (juli och januari) Inträdesavgifter Charteravgifter Proportionerliga medlemsavgifter för nya medlemmar Avgifter för återinförda medlemmar Avgifter för transfermedlemmar och ständiga medlemmar Klubbrekvisita

43 Klubbkassörens ansvarsområden Utbildning för klubbkassörer 43 Vidare ansvarar kassören för att: Granska posterna på kontoutdraget och överlämna det till styrelsen för godkännande. Genomföra betalningar. Mer information om klubbens finansiella ansvar finns på sidorna 26-30 i handboken för klubbtjänstemän. Läs noggrant igenom informationen.

44 Klubbkassörens ansvarsområden MyLCI är den webbplats som används för rapportering av många lionklubbar runtom i världen. Den nås via LCI:s webbplats och alla nödvändiga formulär skickas in här.* Utbildning för klubbkassörer 44 *Inte alla distrikt använder MyLCI. Om inte ert gör det, kontrollera med avgående kassören hur er klubb gör rapporteringen.

45 Klubbkassörens ansvarsområden Utbildning för klubbkassörer 45 Fördelar med att använda MyLCI Du kan: Granska tidigare kontoutdrag och fakturor hela vägen tillbaka till december 2010. Genomföra delbetalningar eller fullständiga betalningar via Chase webbplats. Gäller endast klubbar i USA.

46 Klubbkassörens ansvarsområden Utbildning för klubbkassörer 46 När nya klubbtjänstemän är rapporterade till LCI:s huvudkontor skickas e-postmeddelande med information om hur man får tillgång till systemet och väljer ett lösenord. I den här kursens resursavsnitt finner du länkar till videoinstruktioner och Vanliga frågor om MyLCI. Mer information om att skicka in rapporter kan också hittas i Handboken för klubbtjänstemän.

47  Delta i alla klubb- och styrelsemöten  Upprätta klubbens budgetar  Fastställa årliga medlemsavgifter  Genomföra betalningar på vägnar av klubben  Upprätthålla klubbens finansiella handlingar  Deklarera Klubbkassörens ansvarsområden Ett annat viktigt ansvarsområde för klubbkassören är att upprätthålla klubbens finansiella handlingar. Utbildning för klubbkassörer 47 Låt oss ta en närmare titt.  Delta i alla klubb- och styrelsemöten  Upprätta klubbens budgetar  Fastställa årliga medlemsavgifter  Genomföra betalningar på vägnar av klubben  Upprätthålla klubbens finansiella handlingar  Deklarera

48 Klubbkassörens ansvarsområden Finansiella riktlinjer Nu ska vi titta på några viktiga finansiella riktlinjer. Styrelsen ska godkänna alla bankkonton. Alla finansiella handlingar ska revideras en gång om året. Kassören genomför endast utbetalningar som godkänts av styrelsen. Klubben får inte sättas i skuld utöver sina tillgångar. Titta på sidorna 7 och 8 i arbetsboken för ytterligare information om riktlinjerna. Utbildning för klubbkassörer 48

49 Klubbkassörens ansvarsområden Finansiella pappersspår Nu ska vi gå igenom intressant information avseende finansiella transaktioner. Alla medel, oavsett källa, måste sättas in på de bankkonto som godkänts av styrelsen. Betalningar ska inte genomföras med kontanter som klubben har erhållit, utan de ska dras från ett av klubbens bankonton enligt sedvanligt bankförfarande. Kvitton på alla betalningar ska förvaras i klubbens arkiv och vara tillgängliga för revisionskommittén och klubbens medlemmar. Utbildning för klubbkassörer 49

50 Klubbkassörens ansvarsområden Finansiella pappersspår Dessa handlingar kan till exempel vara: Bankkontoutdrag Fakturor och kvitton Skattedeklarationer och andra myndighetshandlingar Utbildning för klubbkassörer 50 Gå igenom klubbens arbetssätt med din nuvarande kassör. Klubben ska behålla alla finansiella handlingar i sju år eller enligt tidskravet i det land som klubben befinner sig i.

51 Klubbkassörens ansvarsområden Mycket av din tid under styrelsemötena kommer att ägnas åt att avge och förklara klubbens ekonomiska rapport. Utbildning för klubbkassörer 51 Kan du gissa vad en ekonomisk rapport ska innehålla? Gå till sidan 8 i arbetsboken och gå sedan igenom nästa bild för att ta reda på det.

52 Klubbens nettotillgångar vid början och slutet av perioden som rapporten avser. Specificerade intäkter och kostnader för perioden efter föregående rapport. Belopp som har budgeterats för kostnader. Klubbkassörens ansvarsområden Utbildning för klubbkassörer 52 Klicka för att avslöja fyra saker som din ekonomiska rapport ska innehålla.

53 Klubbkassörens ansvarsområden Ekonomiska rapporter Din nuvarande kassör är en bra resurs men du kan också se ett exempel på sidan 9 i din arbetsbok. Alla klubbudgetar och ekonomiska rapporter ska förvaras i en permanent fil för klubbens historik. Utbildning för klubbkassörer 53 Uppställningen bör vara tydlig, lätt att följa och informationen måste vara korrekt.

54  Delta i alla klubb- och styrelsemöten  Upprätta klubbens budgetar  Fastställa årliga medlemsavgifter  Genomföra betalningar på vägnar av klubben  Upprätthålla klubbens finansiella handlingar  Deklarera Klubbkassörens ansvarsområden  Delta i alla klubb- och styrelsemöten  Upprätta klubbens budgetar  Fastställa årliga medlemsavgifter  Genomföra betalningar på vägnar av klubben  Upprätthålla klubbens finansiella handlingar  Deklarera Utbildning för klubbkassörer 54 Sista ämnet som kommer behandlas under ansvarsområden är:

55 Klubbkassörens ansvarsområden Beroende på i vilket land din klubb ligger kan klubbkassören ansvara för skattedeklarationen.  Kassörens ansvarsområden kan variera beroende på regionala rutiner och etablerade klubbprocedurer.  Tala med din nuvarande kassör för att ta reda klubbens status avseende skattebefrielse och andra deklarationskrav.  Detta är viktigt att veta eftersom klubbar som inte uppfyller sina deklarationsskyldigheter kan tvingas böta. Utbildning för klubbkassörer 55 Skatter

56 Klubbkassörens ansvarsområden Ytterligare resurser Fundera på att genomföra följande onlinekurser:  PR  Tala offentligt  Mötesledning Mer information om Lions utbildningscenter finns här. Utbildning för klubbkassörer 56 Lions utbildningscenter erbjuder gratis onlinekurser för att hjälpa medlemmarna med ledarutveckling.

57 Utbildning för klubbkassörer 57 Välkommen till avsnitt 4: Planera ditt ämbetsår Gå till sidan 10 i arbetsboken.

58 Planera ditt ämbetsår Målet med det här avsnittet är att hjälpa dig att strukturera din ämbetsperiod som klubbkassör. Vi kommer att…  Finna sätt på vilka du kan förbereda dig inför din nya roll och dina nya ansvarsområden.  Beskriva fortlöpande uppgifter som du måste utföra under perioden.  Ta upp saker att beakta när klubben lämnar över till nästa ledarteam. Utbildning för klubbkassörer 58

59 Planera ditt ämbetsår Fyll i sidorna 10 - 11 i arbetsboken så att du på ett enkelt sätt kan ta del av dina ansvarsområden under ämbetsperioden. Utbildning för klubbkassörer 59

60 Planera ditt ämbetsår Innan du officiellt intar din post finns det flera steg du kan ta för att bli bättre förberedd. Förberedelser inför din ämbetsperiod  Delta i utbildningen för klubbtjänstemän.  Träffa den nuvarande kassören och revisionskommittén (om tillämpligt) för att ta del av klubbkontonas saldon och status.  Hjälp den inkommande presidenten att utse finanskommittén.  Granska klubbens nuvarande budget för att sätta dig in i klubbens finansiella behov.  Ta reda på hur du får tillgång till klubbens bankkonton och inhämta nödvändiga namnteckningar. Utbildning för klubbkassörer 60

61 Planera ditt ämbetsår Förberedelser inför din ämbetsperiod  Bestäm vilket format dina ekonomiska rapporter till styrelsen ska ha.  Skapa ett system för att upprätthålla ett granskningsspår för betalda varor och tjänster samt insättningar.  Om du använder MyLCI för rapportering, skapa ett eget konto och gå igenom utbildningsmaterialet.  Samarbeta med klubbsekreteraren för att bekräfta medlemsinformationen i faktureringssyfte.  Arbeta med klubbsekreteraren för att förbereda fakturorna till medlemmarna. Utbildning för klubbkassörer 61 Innan du officiellt intar din post finns det flera steg du kan ta för att bli bättre förberedd.

62 Planera ditt ämbetsår Varje månad ska du: Varje månad  Delta i klubb- och styrelsemöten.  Presentera en ekonomisk sammanfattning och klubbkontonas saldon vid styrelsemöten.  Erhålla alla medel som samlats in av sekreteraren och omedelbart sätta in medlen på kontot. Utbildning för klubbkassörer 62

63 Planera ditt ämbetsår Varje kvartal ska du: Varje kvartal  Tillhandahålla en formell ekonomisk rapport till klubben. Utbildning för klubbkassörer 63

64 Planera ditt ämbetsår Två gånger om året ska du: Två gånger om året  Jämföra klubbens medlemslista med listan över halvårsvisa medlemsavgifter som skickas till dig från LCI.  Samarbeta med din klubbsekreterare för att skicka ut halvårsvisa uppgifter till varje medlem om vederbörandes avgifter och övriga ekonomiska förpliktelser gentemot klubben. (er klubb kan välja att göra detta varje kvartal eller en gång om året). Utbildning för klubbkassörer 64

65 Planera ditt ämbetsår Årligen, om tillämpligt, kommer du att: Varje år  Deklarera Utbildning för klubbkassörer 65

66 Planera ditt ämbetsår  Träffa den inkommande klubbkassören och gå igenom uppgifter och pågående ärenden.  Förbered inför årsbokslut och budget jämförelse.  Låt granska klubbens bokföring. Utbildning för klubbkassörer 66 Du har nått slutet av ditt ämbetsår som klubbkassör. Du har fortfarande en viktig roll i klubbens framtida framgångar och det är viktigt att du förbereder dig på att effektivt överlämna ansvaret till nästa års klubbtjänstemän. Slutet av ämbetsåret

67 Planera ditt ämbetsår Vilka mål hoppas du nå under din ämbetsperiod som klubbkassör? Lista dessa på sidan 12 i arbetsboken. Utbildning för klubbkassörer 67

68 Planera ditt ämbetsår Innan vi avslutar… Ytterligare resurser Fundera på att genomföra följande onlinekurser:  Skriv en personlig målbeskrivning  Målsättning  Hantera förändring Mer information om Lions utbildningscenter finns här. Utbildning för klubbkassörer 68 Lions utbildningscenter erbjuder gratis onlinekurser för att hjälpa medlemmarna med ledarutveckling.

69 Utbildning för klubbkassörer 69 Välkommen till avsnitt 5: Resurser Gå till sidan 13 i arbetsboken.

70 Utbildning för klubbkassörer 70 Det är mycket du måste komma ihåg när du inleder din ämbetsperiod som klubbkassör. När som helst kan du gå igenom hela den här presentationen eller återvända till ett visst avsnitt.

71 Resurser Du kan lära dig mer och få ytterligare information genom att bekanta dig med dokument och utbildningsmaterial på följande webbsidor på LCI:s webbplats. Webbsidor: MyLCI Information för klubbtjänstemän Ledarskapsresurscenter Lions utbildningscenter Lions Clubs medlemsresurser Leda en klubb Utbildning för klubbkassörer 71

72 Resurser Utbildning för klubbkassörer 72 Publikationer: Stadgar och arbetsordning LA-1 – Internationellt LA-2 – Klubb LA-4 – Distrikt Handbok för klubbtjänstemän Konsten att ge erkänsla MyLCI videoinstruktioner: Introduktion till MyLCI Använda webbplatsen MyLCI

73 Utbildning för klubbkassörer 73 Har vi uppfyllt våra mål? I den här kursen har vi: Gått igenom syftet med klubben och den viktiga position klubben har i Lions Clubs Internationals struktur Sammanfattat de många ansvarsområden du har som klubbkassör Tillhandahållit länkar till användbara resurser

74 Grattis till att ha genomfört den första delen av utbildningen för klubbkassörer. Utbildning för klubbkassörer 74 Ditt nästa steg blir att genomföra utbildningen för klubbkassörer på distriktsnivå. Under den utbildningen kommer du att få mer information och få möjlighet att diskutera samarbetet mellan klubbtjänstemän, sätta upp mål och skapa handlingsplaner.

75 Tack för att du har deltagit! Om du har frågor kontaktar du: Leadership@Lionsclubs.org Utbildning för klubbkassörer 75


Ladda ner ppt "Innan du börjar Utbildning för klubbkassörer 1 Den här presentationen bör ses som PowerPoint- bildspel. För att visa som bildspel: 1. Klicka på ‘Bildspel’"

Liknande presentationer


Google-annonser