Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den här presentationen bör ses som PowerPoint-bildspel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den här presentationen bör ses som PowerPoint-bildspel."— Presentationens avskrift:

1 Den här presentationen bör ses som PowerPoint-bildspel.
Innan du börjar Den här presentationen bör ses som PowerPoint-bildspel. För att visa som bildspel: 1. Klicka på ‘Bildspel’ på menyn högst uppe på skärmen. 2. Välj ‘Från början’ Utbildning för klubbkassörer

2 Välkommen till utbildningen för klubbtjänstemän
Innan du börjar Välkommen till utbildningen för klubbtjänstemän Den här kursen är uppdelad i fem avsnitt som kan genomföras under en session på 30 – 45 minuter eller under loppet av flera sessioner. För mer hjälp, kontakta klubbens IT-ordförande eller Lions utbildningscenter på: Utbildning för klubbkassörer

3 Arbetsbok Den här kursen består även av en tillhörande arbetsbok för att ge dig en bättre inlärningsupplevelse. Arbetsboken är uppdelad i avsnitt, på samma sätt som i presentationen, vilket ger dig möjlighet att göra anteckningar och få mer information som komplettering till det som tas upp onlineutbildningen. Klicka här om du vill få tillgång till och skriva ut arbetsboken innan du fortsätter. Utbildning för klubbkassörer

4 Notera: Klubbkassörens ansvarsområden kan variera beroende på regionala rutiner och etablerade klubbprocedurer. Utbildning för klubbkassörer

5 Navigering Du kan navigera till olika avsnitt i kursen när vissa ikoner visas. Alla bilder körs i ett tidsbundet program. När en bild är genomförd visar en pil i nedre högra hörnet att du kan klicka vidare till nästa bild när du är klar. är en länk till en resurs på LCI:s webbplats eller en publikation. När du klickar på ikonen, länkas du till resursen. Det finns även länkar i utbildningens resursavsnitt. Klicka på för att komma tillbaka till bilden Innehåll om du vill göra om eller hoppa till ett visst avsnitt. Utbildning för klubbkassörer

6 Du har blivit vald till klubbkassör
Välkommen Gratulerar! Du har blivit vald till klubbkassör Utbildning för klubbkassörer

7 Syften Den här kursen ger dig den grundläggande information och de resurser som du behöver för att förbereda dig på din nya post. När du genomfört den här kursen kommer du att: Känna till syftet med en lionklubb och dess position inom Lions Clubs Internationals struktur Kunna sammanfatta klubbkassörens ansvarsområden Kunna ta fram ytterligare resurser vid behov Utbildning för klubbkassörer

8 Avsnitt 2: Klubbens ledarteam Avsnitt 3: Klubbkassörens ansvarsområden
Innehåll Klicka på länkarna nedan för att navigera till ett visst avsnitt, eller klicka på pilen för att fortsätta till Avsnitt 1. Avsnitt 1: Inledning Avsnitt 2: Klubbens ledarteam Avsnitt 3: Klubbkassörens ansvarsområden Avsnitt 4: Planera ditt ämbetsår Avsnitt 5: Resurser Utbildning för klubbkassörer

9 Välkommen till avsnitt 1: Inledning
Gå till sidan 1 i arbetsboken. Utbildning för klubbkassörer

10 Inledning Som kassör är du en viktig del av ledarteamet och fungerar som klubbpresidentens stöd när han eller hon leder klubben i serviceaktiviteter för att stödja det lokala samhället om närliggande områden. Men det är också viktigt att komma ihåg att du är del av något mycket större. Utbildning för klubbkassörer

11 Lions Clubs Internationals struktur
1 Klubb Lions Clubs International består av ett stort nätverk av lionmedlemmar, med klubbarna i centrum. Den här strukturen underlättar kommunikation och främjar service på lokal, regional och global nivå. Utbildning för klubbkassörer

12 Lions Clubs Internationals struktur
1 Klubb Nästa bild hjälper dig att gå igenom sidan 1 i arbetsboken. Ta dig tid att genomföra det här avsnittet. Utbildning för klubbkassörer

13 Konstitutionellt område
Lions Clubs Internationals struktur Konstitutionellt område En klubb består av minst 20 medlemmar En zon består av 4 – 8 klubbar En region består av 10 – 16 klubbar * Ett distrikt består av minst 35 klubbar med 1 250 aktiva medlemmar Flera distrikt i ett givet geografiskt område utgör ett multipeldistrikt Alla lionklubbar finns i ett av sju konstitutionella områden, som representeras av minst en internationell direktor *valfritt Multipeldistrikt Distrikt Region* Zon Klubb Utbildning för klubbkassörer

14 Konstitutionellt område
Lions Clubs Internationals struktur Konstitutionellt område De enskilda klubbarna och dess medlemmar är kärnan i vår organisation. Utan deras engagemang för lokala hjälpinsatser skulle vi inte ha möjlighet att upprätthålla vårt arv av global service. Multipeldistrikt Distrikt Region* Zon Klubb Utbildning för klubbkassörer

15 Som klubb i vår stora internationella organisation är ert mål:
Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla service i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar. Utbildning för klubbkassörer

16 Lionklubbarnas syfte För att förverkliga vårt mål måste våra klubbar tjäna många syften. Låt oss ta en snabb titt på Stadgar och arbetsordning för lionklubb och se om du känner till en lionklubbs alla syften. Utbildning för klubbkassörer

17 Lionklubbarnas syfte Du får se en serie påståenden. Välj ”Ja” om påståendet stämmer med en lionklubbs syften eller ”Nej” om det inte är en lionklubbs syfte. Utbildning för klubbkassörer

18 Det här är ett av lionklubbarnas syften
Syftet med en lionklubb är… Här är första påståendet. Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse. Klicka antingen på JA eller NEJ JA Det här är ett av lionklubbarnas syften JA JA NEJ Utbildning för klubbkassörer

19 Det här är ett av lionklubbarnas syften
Syftet med en lionklubb är… Här är nästa påstående. Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla i både affärs- och yrkesliv utan egen ekonomisk vinning. Klicka antingen på JA eller NEJ JA Det här är ett av lionklubbarnas syften JA JA NEJ Utbildning för klubbkassörer

20 Det här är ett av lionklubbarnas syften
Syftet med en lionklubb är… Är du redo för ett till? Att genom aktiva insatser inom olika områden bidra till samhällets välfärd. Klicka antingen på JA eller NEJ JA Det här är ett av lionklubbarnas syften JA JA NEJ Utbildning för klubbkassörer

21 Du kan läsa alla syften i Artikel II i Stadgar för lionklubb.
Lionklubbarnas syfte Vilket av följande påståenden är INTE en lionklubbs syfte? Okej, de här var ganska lätta. Nu tar vi ett som är lite svårare. Klicka på ditt svar. Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Att befrämja god samhällsanda bland alla medborgare. Att främja politiska ledare som stödjer lionklubbarnas uppgift. Att främja politiska ledare som stödjer lionklubbarnas uppgift. Att utgöra ett forum där frågor av allmänt intresse må fritt och allsidigt dryftas… Du kan läsa alla syften i Artikel II i Stadgar för lionklubb. Utbildning för klubbkassörer

22 Lionklubbarnas syfte Hur kan du hjälpa till att främja lionklubbarnas mål och syfte? Skriv ditt svar på sidan 2 i din arbetsbok. Utbildning för klubbkassörer

23 Välkommen till avsnitt 2: Klubbens ledarteam
Gå till sidan 3 i arbetsboken. Utbildning för klubbkassörer

24 Alla lionklubbar består av ett ledarteam som stödjer klubbens aktiviteter.
Nästa bild hjälper dig att fylla i klubbens organisationsschema på sidan 3 i arbetsboken. Utbildning för klubbkassörer

25 Närmast föregående president
Klubbens ledarteam Låt oss nu titta på klubbens organisationsschema Första VP  Club Members Board of Directors  President Sekreterare Kassör Andra VP Närmast föregående president  Klubbmedlemmar Styrelse  President Utbildning för klubbkassörer

26 Närmast föregående president
Klubbens ledarteam Låt oss nu titta på klubbens organisationsschema Som kassör är du klubbens ekonomiska tjänsteman. Du ansvarar för klubbens finanser och ekonomi. Du står under överinseende av presidenten och klubbstyrelsen. Första VP  Club Members Board of Directors  President Sekreterare Kassör Andra VP Närmast föregående president  Klubbmedlemmar Styrelse  President Utbildning för klubbkassörer

27 Klubbens ledarteam Styrelsen består av:
President Närmast föregående president Vicepresidenter Sekreterare Kassör Klubbmästare (Inte obligatorisk) Tail Twister (Inte obligatorisk) Medlemsordförande Andra valda styrelsemedlemmar En beskrivning av alla roller finns på sidan 7 i Handboken för klubbtjänstemän. Utbildning för klubbkassörer

28 Klubbens ledarteam Tillsammans ska styrelsen…
Låt oss nu ta en snabb titt på era gemensamma ansvarsområden. Klicka en gång på pusslet för att se era gemensamma ansvarsområden. Tillsammans ska styrelsen… Granska och bereda alla nya ärenden och intentioner inom klubben innan de framläggs för godkännande av klubbmedlemmarna. Godkänna alla utgifter och får inte sätta klubben i skuld. Ha befogenhet att modifiera åtgärder vidtagna av en klubbtjänsteman. På rekommendation av finanskommittén utse en eller flera banker, där klubbens medel skall sättas in. Godkänna den säkerhet som klubbens tjänstemän skall ställa. Låta granska klubbens bokföring, konton och verksamhet varje år. Hänskjuta alla frågor som rör nya affärer och ny policy inom klubben till respektive ständiga och särskilda klubbkommittéer för studium och rekommendation. Upprätthålla minst två (2) separata kassor, som styrs av allmänt accepterade bokföringsprinciper. Inte godkänna utbetalningar för administrativa ändamål från nettobehållningen av projekt och aktiviteter, där medlen samlats in från allmänheten. Utbildning för klubbkassörer

29 Klubbens ledarteam Vad kan du som klubbkassör göra för att hjälpa klubbens ledarteam att samarbeta på ett bra sätt? Ange ditt svar på sidan 4 i din arbetsbok. Utbildning för klubbkassörer

30 Utveckla ledarskapsfärdigheter
Lions utbildningscenter erbjuder gratis onlinekurser för att hjälpa medlemmarna med ledarutveckling. Ytterligare resurser Fundera på att genomföra följande onlinekurser: Introduktion till Lions ledarskap Att lyssna effektivt Effektiva team Mer information om Lions utbildningscenter finns här. Utbildning för klubbkassörer

31 Välkommen till avsnitt 3: Responsibilities of the Club Treasurer
Gå till sidan 5 i arbetsboken. Utbildning för klubbkassörer

32 Klubbkassörens ansvarsområden
Som klubbens ekonomiska tjänsteman och styrelsemedlem har du följande viktiga ansvarsområden… Delta i alla klubb- och styrelsemöten Upprätta klubbens budgetar Fastställa årliga medlemsavgifter Genomföra betalningar på vägnar av klubben Upprätthålla klubbens finansiella handlingar Deklarera Utbildning för klubbkassörer

33 Klubbkassörens ansvarsområden
Hur många möten behöver du delta i? Delta i alla klubb- och styrelsemöten Upprätta klubbens budgetar Fastställa årliga medlemsavgifter Genomföra betalningar på vägnar av klubben Upprätthålla klubbens finansiella handlingar Deklarera Delta i alla klubb- och styrelsemöten Upprätta klubbens budgetar Fastställa årliga medlemsavgifter Genomföra betalningar på vägnar av klubben Upprätthålla klubbens finansiella handlingar Deklarera Utbildning för klubbkassörer

34 Klubbkassörens ansvarsområden
Följande schema är vanligt: Typ av möten Varje månad Ordinarie styrelsemöten Ordinarie klubbmöte Vid behov Extra styrelsemöten (när tre eller fler styrelsemedlemmar så begär) Extra klubbmöten (begärt minst 10 dagar i förväg) Varje år Möte för att överlämna ansvaret till nya klubbtjänstemän Årsfest Utbildning för klubbkassörer

35 Klubbkassörens ansvarsområden
Låt os nu titta närmare på dina ansvarsområden och att upprätta en budget. Delta i alla klubb- och styrelsemöten Upprätta klubbens budgetar Fastställa årliga medlemsavgifter Genomföra betalningar på vägnar av klubben Upprätthålla klubbens finansiella handlingar Deklarera Delta i alla klubb- och styrelsemöten Upprätta klubbens budgetar Fastställa årliga medlemsavgifter Genomföra betalningar på vägnar av klubben Upprätthålla klubbens finansiella handlingar Deklarera Utbildning för klubbkassörer

36 - Administrativ och aktiviteter -
Klubbkassörens ansvarsområden Att upprätta klubbens budget är en av kassaförvaltarens viktigaste uppgifter. Budgeten upprättas tillsammans med finanskommittén och presidenten, budgeten presenteras för godkännande vid det första styrelsemötet. Alla klubbar ska ha två budgetar: - Administrativ och aktiviteter - Utbildning för klubbkassörer

37 De två kassorna måste vara i balans oberoende av varandr.
Klubbkassörens ansvarsområden I en balanserad budget är den totala intäkten lika med utgifterna i varje enskild kassa. De två kassorna måste vara i balans oberoende av varandr. Titta på följande bilder för att svara på frågorna på sidan 5 och 6 i din arbetsbok. Utbildning för klubbkassörer

38 Klubbkassörens ansvarsområden
Administrativ budget Används för klubbens interna verksamhet Intäkter från medlemsavgifter, "böter" till Tail Twistern och pengar som samlats in direkt från medlemmarna Kostnader för internationella medlemsavgifter, utskrifter, portokostnader och andra kostnader avseende klubbverksamheten Aktivitets budget Används för att uppfylla klubbens syften och mål utanför klubben Intäkter från insamlingsaktiviteter Utgifter för direkta insamlingskostnader samt donationer och klubbens välgörenhetsaktiviteter Under inga omständigheter får nettobehållningen från medel som har samlats in från allmänheten eller genom aktiviteter användas till administrativa kostnader. Utbildning för klubbkassörer

39 Klubbkassörens ansvarsområden
Nu går vi vidare till att fastställa medlemsavgifter. Delta i alla klubb- och styrelsemöten Upprätta klubbens budgetar Fastställa årliga medlemsavgifter Genomföra betalningar på vägnar av klubben Upprätthålla klubbens finansiella handlingar Deklarera Delta i alla klubb- och styrelsemöten Upprätta klubbens budgetar Fastställa årliga medlemsavgifter Genomföra betalningar på vägnar av klubben Upprätthålla klubbens finansiella handlingar Deklarera Gör anteckningar på sidan 6 i din arbetsbok. Utbildning för klubbkassörer

40 Klubbkassörens ansvarsområden
Nu går vi vidare till att fastställa medlemsavgifter. Med råd från finanskommittén och med styrelsens godkännande ska klubbkassören: Fastställa de årliga medlemsavgifterna så att beloppet är tillräckligt för klubben effektivt ska kunna driva klubbens verksamhet och fullgöra sina ekonomiska skyldigheter. Kassören och sekreteraren skickar ut fakturor till medlemmarna avseende den totala medlemsavgiften (LCI, MD och klubben) minst tio dagar före respektive halvårsperiod. Medlemsavgiften ska samlas in i förväg: årligen eller varje halvår. Utbildning för klubbkassörer

41 Klubbkassörens ansvarsområden
Kassören ansvarar även för: Delta i alla klubb- och styrelsemöten Upprätta klubbens budgetar Fastställa årliga medlemsavgifter Genomföra betalningar på vägnar av klubben Upprätthålla klubbens finansiella handlingar Deklarera Delta i alla klubb- och styrelsemöten Upprätta klubbens budgetar Fastställa årliga medlemsavgifter Genomföra betalningar på vägnar av klubben Upprätthålla klubbens finansiella handlingar Deklarera Utbildning för klubbkassörer

42 Klubbkassörens ansvarsområden
Att ett specificerat kontoutdrag skickas från det internationella huvudkontoret varje månad som en transaktion genomförs på klubbkontot, eller om klubben innehar ett saldo. Dessa transaktioner kan till exempel vara: Internationella medlemsavgifter (juli och januari) Inträdesavgifter Charteravgifter Proportionerliga medlemsavgifter för nya medlemmar Avgifter för återinförda medlemmar Avgifter för transfermedlemmar och ständiga medlemmar Klubbrekvisita Utbildning för klubbkassörer

43 Läs noggrant igenom informationen.
Klubbkassörens ansvarsområden Vidare ansvarar kassören för att: Granska posterna på kontoutdraget och överlämna det till styrelsen för godkännande. Genomföra betalningar. Mer information om klubbens finansiella ansvar finns på sidorna i handboken för klubbtjänstemän. Läs noggrant igenom informationen. Utbildning för klubbkassörer

44 Klubbkassörens ansvarsområden
MyLCI är den webbplats som används för rapportering av många lionklubbar runtom i världen. Den nås via LCI:s webbplats och alla nödvändiga formulär skickas in här.* *Inte alla distrikt använder MyLCI. Om inte ert gör det, kontrollera med avgående kassören hur er klubb gör rapporteringen. Utbildning för klubbkassörer

45 Fördelar med att använda MyLCI
Klubbkassörens ansvarsområden Fördelar med att använda MyLCI Du kan: Granska tidigare kontoutdrag och fakturor hela vägen tillbaka till december 2010. Genomföra delbetalningar eller fullständiga betalningar via Chase webbplats. Gäller endast klubbar i USA. Utbildning för klubbkassörer

46 Klubbkassörens ansvarsområden
När nya klubbtjänstemän är rapporterade till LCI:s huvudkontor skickas e-postmeddelande med information om hur man får tillgång till systemet och väljer ett lösenord. I den här kursens resursavsnitt finner du länkar till videoinstruktioner och Vanliga frågor om MyLCI. Mer information om att skicka in rapporter kan också hittas i Handboken för klubbtjänstemän. Utbildning för klubbkassörer

47 Klubbkassörens ansvarsområden
Ett annat viktigt ansvarsområde för klubbkassören är att upprätthålla klubbens finansiella handlingar. Låt oss ta en närmare titt. Delta i alla klubb- och styrelsemöten Upprätta klubbens budgetar Fastställa årliga medlemsavgifter Genomföra betalningar på vägnar av klubben Upprätthålla klubbens finansiella handlingar Deklarera Delta i alla klubb- och styrelsemöten Upprätta klubbens budgetar Fastställa årliga medlemsavgifter Genomföra betalningar på vägnar av klubben Upprätthålla klubbens finansiella handlingar Deklarera Utbildning för klubbkassörer

48 Finansiella riktlinjer
Klubbkassörens ansvarsområden Nu ska vi titta på några viktiga finansiella riktlinjer. Finansiella riktlinjer Styrelsen ska godkänna alla bankkonton. Alla finansiella handlingar ska revideras en gång om året. Kassören genomför endast utbetalningar som godkänts av styrelsen. Klubben får inte sättas i skuld utöver sina tillgångar. Titta på sidorna 7 och 8 i arbetsboken för ytterligare information om riktlinjerna. Utbildning för klubbkassörer

49 Finansiella pappersspår
Klubbkassörens ansvarsområden Nu ska vi gå igenom intressant information avseende finansiella transaktioner. Finansiella pappersspår Alla medel, oavsett källa, måste sättas in på de bankkonto som godkänts av styrelsen. Betalningar ska inte genomföras med kontanter som klubben har erhållit, utan de ska dras från ett av klubbens bankonton enligt sedvanligt bankförfarande. Kvitton på alla betalningar ska förvaras i klubbens arkiv och vara tillgängliga för revisionskommittén och klubbens medlemmar. Utbildning för klubbkassörer

50 Finansiella pappersspår
Klubbkassörens ansvarsområden Klubben ska behålla alla finansiella handlingar i sju år eller enligt tidskravet i det land som klubben befinner sig i. Finansiella pappersspår Dessa handlingar kan till exempel vara: Bankkontoutdrag Fakturor och kvitton Skattedeklarationer och andra myndighetshandlingar Gå igenom klubbens arbetssätt med din nuvarande kassör. Utbildning för klubbkassörer

51 Kan du gissa vad en ekonomisk rapport ska innehålla?
Klubbkassörens ansvarsområden Mycket av din tid under styrelsemötena kommer att ägnas åt att avge och förklara klubbens ekonomiska rapport. Kan du gissa vad en ekonomisk rapport ska innehålla? Gå till sidan 8 i arbetsboken och gå sedan igenom nästa bild för att ta reda på det. Utbildning för klubbkassörer

52 Belopp som har budgeterats för kostnader.
Klubbkassörens ansvarsområden Klicka för att avslöja fyra saker som din ekonomiska rapport ska innehålla. Belopp som har budgeterats för kostnader. Specificerade intäkter och kostnader för perioden efter föregående rapport. Specificerade intäkter och kostnader för perioden efter föregående rapport. Klubbens nettotillgångar vid början och slutet av perioden som rapporten avser. Utbildning för klubbkassörer

53 Klubbkassörens ansvarsområden
Uppställningen bör vara tydlig, lätt att följa och informationen måste vara korrekt. Ekonomiska rapporter Din nuvarande kassör är en bra resurs men du kan också se ett exempel på sidan 9 i din arbetsbok. Alla klubbudgetar och ekonomiska rapporter ska förvaras i en permanent fil för klubbens historik. Utbildning för klubbkassörer

54 Klubbkassörens ansvarsområden
Sista ämnet som kommer behandlas under ansvarsområden är: Delta i alla klubb- och styrelsemöten Upprätta klubbens budgetar Fastställa årliga medlemsavgifter Genomföra betalningar på vägnar av klubben Upprätthålla klubbens finansiella handlingar Deklarera Delta i alla klubb- och styrelsemöten Upprätta klubbens budgetar Fastställa årliga medlemsavgifter Genomföra betalningar på vägnar av klubben Upprätthålla klubbens finansiella handlingar Deklarera Utbildning för klubbkassörer

55 Klubbkassörens ansvarsområden
Beroende på i vilket land din klubb ligger kan klubbkassören ansvara för skattedeklarationen. Skatter Kassörens ansvarsområden kan variera beroende på regionala rutiner och etablerade klubbprocedurer. Tala med din nuvarande kassör för att ta reda klubbens status avseende skattebefrielse och andra deklarationskrav. Detta är viktigt att veta eftersom klubbar som inte uppfyller sina deklarationsskyldigheter kan tvingas böta. Utbildning för klubbkassörer

56 Klubbkassörens ansvarsområden
Lions utbildningscenter erbjuder gratis onlinekurser för att hjälpa medlemmarna med ledarutveckling. Ytterligare resurser Fundera på att genomföra följande onlinekurser: PR Tala offentligt Mötesledning Mer information om Lions utbildningscenter finns här. Utbildning för klubbkassörer

57 Välkommen till avsnitt 4: Planera ditt ämbetsår
Gå till sidan 10 i arbetsboken. Utbildning för klubbkassörer

58 Planera ditt ämbetsår Målet med det här avsnittet är att hjälpa dig att strukturera din ämbetsperiod som klubbkassör. Vi kommer att… Finna sätt på vilka du kan förbereda dig inför din nya roll och dina nya ansvarsområden. Beskriva fortlöpande uppgifter som du måste utföra under perioden. Ta upp saker att beakta när klubben lämnar över till nästa ledarteam. Utbildning för klubbkassörer

59 Planera ditt ämbetsår Fyll i sidorna i arbetsboken så att du på ett enkelt sätt kan ta del av dina ansvarsområden under ämbetsperioden. Utbildning för klubbkassörer

60 Förberedelser inför din ämbetsperiod
Planera ditt ämbetsår Innan du officiellt intar din post finns det flera steg du kan ta för att bli bättre förberedd. Förberedelser inför din ämbetsperiod Delta i utbildningen för klubbtjänstemän. Träffa den nuvarande kassören och revisionskommittén (om tillämpligt) för att ta del av klubbkontonas saldon och status. Hjälp den inkommande presidenten att utse finanskommittén. Granska klubbens nuvarande budget för att sätta dig in i klubbens finansiella behov. Ta reda på hur du får tillgång till klubbens bankkonton och inhämta nödvändiga namnteckningar. Utbildning för klubbkassörer

61 Förberedelser inför din ämbetsperiod
Planera ditt ämbetsår Innan du officiellt intar din post finns det flera steg du kan ta för att bli bättre förberedd. Förberedelser inför din ämbetsperiod Bestäm vilket format dina ekonomiska rapporter till styrelsen ska ha. Skapa ett system för att upprätthålla ett granskningsspår för betalda varor och tjänster samt insättningar. Om du använder MyLCI för rapportering, skapa ett eget konto och gå igenom utbildningsmaterialet. Samarbeta med klubbsekreteraren för att bekräfta medlemsinformationen i faktureringssyfte. Arbeta med klubbsekreteraren för att förbereda fakturorna till medlemmarna. Utbildning för klubbkassörer

62 Planera ditt ämbetsår Varje månad Varje månad ska du:
Delta i klubb- och styrelsemöten. Presentera en ekonomisk sammanfattning och klubbkontonas saldon vid styrelsemöten. Erhålla alla medel som samlats in av sekreteraren och omedelbart sätta in medlen på kontot. Utbildning för klubbkassörer

63 Planera ditt ämbetsår Varje kvartal Varje kvartal ska du:
Tillhandahålla en formell ekonomisk rapport till klubben. Utbildning för klubbkassörer

64 Planera ditt ämbetsår Två gånger om året Två gånger om året ska du:
Jämföra klubbens medlemslista med listan över halvårsvisa medlemsavgifter som skickas till dig från LCI. Samarbeta med din klubbsekreterare för att skicka ut halvårsvisa uppgifter till varje medlem om vederbörandes avgifter och övriga ekonomiska förpliktelser gentemot klubben. (er klubb kan välja att göra detta varje kvartal eller en gång om året). Utbildning för klubbkassörer

65 Planera ditt ämbetsår Varje år Årligen, om tillämpligt, kommer du att:
Deklarera Utbildning för klubbkassörer

66 Planera ditt ämbetsår Slutet av ämbetsåret
Du har fortfarande en viktig roll i klubbens framtida framgångar och det är viktigt att du förbereder dig på att effektivt överlämna ansvaret till nästa års klubbtjänstemän. Du har nått slutet av ditt ämbetsår som klubbkassör. Slutet av ämbetsåret Träffa den inkommande klubbkassören och gå igenom uppgifter och pågående ärenden. Förbered inför årsbokslut och budget jämförelse. Låt granska klubbens bokföring. Utbildning för klubbkassörer

67 Planera ditt ämbetsår Vilka mål hoppas du nå under din ämbetsperiod som klubbkassör? Lista dessa på sidan 12 i arbetsboken. Utbildning för klubbkassörer

68 Planera ditt ämbetsår Ytterligare resurser
Lions utbildningscenter erbjuder gratis onlinekurser för att hjälpa medlemmarna med ledarutveckling. Innan vi avslutar… Ytterligare resurser Fundera på att genomföra följande onlinekurser: Skriv en personlig målbeskrivning Målsättning Hantera förändring Mer information om Lions utbildningscenter finns här. Utbildning för klubbkassörer

69 Välkommen till avsnitt 5: Resurser
Gå till sidan 13 i arbetsboken. Utbildning för klubbkassörer

70 Det är mycket du måste komma ihåg när du inleder din ämbetsperiod som klubbkassör.
När som helst kan du gå igenom hela den här presentationen eller återvända till ett visst avsnitt. Utbildning för klubbkassörer

71 Resurser Du kan lära dig mer och få ytterligare information genom att bekanta dig med dokument och utbildningsmaterial på följande webbsidor på LCI:s webbplats. Webbsidor: MyLCI Information för klubbtjänstemän Ledarskapsresurscenter Lions utbildningscenter Lions Clubs medlemsresurser Leda en klubb Utbildning för klubbkassörer

72 Resurser MyLCI videoinstruktioner: Introduktion till MyLCI
Använda webbplatsen MyLCI Publikationer: Stadgar och arbetsordning LA-1 – Internationellt LA-2 – Klubb LA-4 – Distrikt Handbok för klubbtjänstemän Konsten att ge erkänsla Utbildning för klubbkassörer

73 Har vi uppfyllt våra mål? I den här kursen har vi:
Gått igenom syftet med klubben och den viktiga position klubben har i Lions Clubs Internationals struktur Sammanfattat de många ansvarsområden du har som klubbkassör Tillhandahållit länkar till användbara resurser Utbildning för klubbkassörer

74 Grattis till att ha genomfört den första delen av utbildningen för klubbkassörer.
Ditt nästa steg blir att genomföra utbildningen för klubbkassörer på distriktsnivå. Under den utbildningen kommer du att få mer information och få möjlighet att diskutera samarbetet mellan klubbtjänstemän, sätta upp mål och skapa handlingsplaner. Utbildning för klubbkassörer

75 Tack för att du har deltagit! Om du har frågor kontaktar du:
Utbildning för klubbkassörer


Ladda ner ppt "Den här presentationen bör ses som PowerPoint-bildspel."

Liknande presentationer


Google-annonser