Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering och nya instrument ChASE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering och nya instrument ChASE"— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering och nya instrument ChASE
Pilotstudie Vid frågor kontakta: Sofie Sjöborg, ChASE-ansvarig, PSYNK, Fredrik Lindencrona, ansvarig för forskning och utvärdering, PSYNK

2 Klinisk effekt Systemeffekter Brukarbedömning Processkvalité

3 Frågor och svar? Område Fråga Hur utvärdera? Processkvalité
Gör vi rätt saker på rätt sätt? Definiera och mät med rätt metodik Klinisk effekt Blir brukarna bättre av vårt stöd Välj rätt evidensbaserat instrument Brukarbedömning Upplever brukare att de får bra hjälp? HÄR SAKNAS GODA SVENSKA INSTRUMENT SOM UTVECKLATS BLAND BARN Systemeffekter Hur väl fungerar systemet som ska hjälpa barn och unga? HÄR SAKNAS GODA SVENSKA INSTRUMENT

4 Frågor och svar? Område Fråga Hur utvärdera? Processkvalité
Gör vi rätt saker på rätt sätt? Definiera och mät med rätt metodik Klinisk effekt Blir brukarna bättre av vårt stöd Välj rätt evidensbaserat instrument Brukarbedömning Upplever brukare att de får bra hjälp? HÄR SAKNAS GODA SVENSKA INSTRUMENT SOM UTVECKLATS BLAND BARN Systemeffekter Hur väl fungerar systemet som ska hjälpa barn och unga? HÄR SAKNAS GODA SVENSKA INSTRUMENT

5 Brukarbedömning - ChASE
Children and Adolescents´ Service Experience Utvecklat genom fokusgrupper med barn NU test av psykometrisk kvalité och test av formulär i flera omgångar Fångar svenska barns erfarenheter av vård Behandlingsrelationen, Aktiviteter under behandling, ”privacy” Barn och ungas upplevelser av behandling i en 1-1 relation

6 Pilotstudien ChASE Instrumenten förefaller välfungerande
Curt Hagquist, Karlstads Universitet, har fått i uppdrag att ”hämta hem” instrumenten Översättning – tillbakaöversättning Frågediskussion – en adekvat svensk version Intervjuer med barn och unga resp. personal Pilottest i områden som vill veta hur det är hos dem Psykometri ChASE: delas ut i samband med kontakt Finansiering från Socialstyrelsen


Ladda ner ppt "Utvärdering och nya instrument ChASE"

Liknande presentationer


Google-annonser