Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agnès Courades Allebeck Enheten för EU:s inre marknad 21 oktober 2011 Inre marknaden – den inre marknadsakten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agnès Courades Allebeck Enheten för EU:s inre marknad 21 oktober 2011 Inre marknaden – den inre marknadsakten."— Presentationens avskrift:

1 Agnès Courades Allebeck Enheten för EU:s inre marknad 21 oktober 2011 Inre marknaden – den inre marknadsakten

2 Kommerskollegium Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Vår främsta uppgift är att på olika sätt förbättra möjligheterna för internationell handel Vi ska verka för frihandel och klara spelregler för utrikeshandeln

3 Kommerskollegium arbetar med Analyser av den internationella handeln Handelshinder EU:s inre marknad EU:s handelspolitik och handelsavtal Världshandelsorganisationen WTO

4 Kommerskollegium En myndighet under Utrikesdepartementet Grundlades redan 1651 av drottning Kristina Finns på Drottninggatan 89 i Stockholm Har cirka 100 anställda

5 Sveriges export 1995-2010 Miljarder SEK Källa: SCB

6 Sveriges största exportmarknader 2010 1. Tyskland 2. Norge 3. Storbritannien 4. USA 5. Danmark 6. Finland 7. Nederländerna 8. Frankrike 9. Belgien 10. Kina

7 Sveriges import 1995-2010 Källa:SCB

8 Sveriges viktigaste importländer 1. Tyskland 2. Norge 3. Danmark 4. Nederländerna 5. Storbritannien 6. Finland 7. Ryssland 8. Frankrike 9. Kina 10. Belgien

9 Källa: Statistisches Bundesamt Deutschland, U.S. Department of Commerce Bureau of Economic Analysis, Tulli, Finland, Eurostat och SCB 9

10 Europe 2020 och dess olika “underinitiativ” Sju huvudinitiativ Smart tillväxt Hållbar tillväxt Tillväxt för alla Digital Agenda Innovations- unionen Unga på väg Plattform mot fattigdom Ny kompetens och arbetstillfällen Integrerad industripolitik Resurseffektiv Europa Handel, Tillväxt och and Globala Affärer Medborgar rapporten Inre marknadsakten Sammanlagt hundratals förslag (ibland överlappande)

11 EU 2020 - Fem mål som EU ska ha uppnått till 2020 1. Sysselsättning 75 % av 20–64-åringarna ska arbeta. 2. FoU och innovation 3 % av EU:s BNP (offentliga och privata utgifter) ska investeras i FoU. 3. Klimat och energi: 20/20/20 Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990 (eller till och med 30 %, om förhållandena är gynnsamma). 20 % av energin ska komma från förnybara energikällor. Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %. 4. Utbildning Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 %. Minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning. 5. Fattigdom och social utestängning Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.

12 EU:s inre marknad, införd 1992 De 27 medlemsländer samt Eftaländerna Norge, Liechstenstein och Island Hjälper människor, varor, tjänster och kapital att cirkulera fritt inom EU: 500 miljoner konsumenter, 20 miljoner företag, varav 99% är småföretag Under de senaste 15 åren har IM stärkt handeln, hjälpt småföretagen att växa och bidragit till att öka EU:s BNP med 2,15 %. Den IM driver också på tillväxt och sysselsättning genom att främja rörlighet, konkurrenskraft och innovation. Men alla de möjligheter som uppstått när hindren mellan länderna tagits bort utnyttjas inte.

13 Den inre marknaden Principen om fri rörlighet Principen om fri rörlighet: varor, tjänster, personer och kapital ska kunna cirkulera inom EU på samma sätt som inom Sverige Gemensamma regler: underlättar den fria rörligheten Principen om ömsesidigt erkännande: innebär att en produkt som lagligen säljs i ett EU-land fritt ska kunna säljas i de övriga länderna, den så kallade Cassis de Dijon-principen. Principen gäller även på tjänsteområdet.

14 Sammantaget, upplever ni att det fortfarande finns hinder för handeln inom EU? (%) Källa: Kommerskollegium/SCB

15 Inremarknadsakten – The Single Market Act Nylansering av inre marknaden, för att dess potential är inte fullt utnyttjat. Från Kommissionär Montis idéer till ett offentligt samråd om 50 förslag från kommissionen. Kommissionen fokuserar nu på tolv centrala områden där förbättringar ska göras för att öka rörligheten för arbetstagare och företag. Övergripande mål är ökad tillväxt och sysselsättning. Medlet är ökad rörlighet, dvs. att människor, varor, tjänster och kapital ska kunna flytta mellan medlemsländerna utan hinder.

16 De tolv prioriterade områdena under 2011 - 2012 1. Små och medelstora företags tillgång till finansiering. 2. De arbetande rörlighet på den inre marknaden. 3. Ett gemensamt EU-patent

17 De tolv prioriterade områdena - fortsättning 4. Öka tryggheten för konsumenter 5. Standardisering inom tjänstesektorn 6. Starkare transeuropeiska nät

18 De tolv prioriterade områdena - fortsättning 7. Den digitala inre marknaden 8. Socialt entreprenörskap 9. Översyn av skattereglerna

19 De tolv prioriterade områdena - fortsättning 10. Förtydliga reglerna för arbetstagare som utstationerats till annat EU-land. 11. Mindre krångel för företag 12. Små företag och offentliga upphandlingar

20 Det i viktigaste ur Kommerskollegiums perspektiv Skapandet av ett EU-patent Förenklad offentlig upphandling Den digitala agendan Tjänstesektorn Främjande av standardisering Fri rörlighet av personer Lättillgänglig information och problemlösning

21 Kommerskollegium hjälper företag att göra affärer på EU:s inre marknad Koll på nya varuregler Kontaktpunkten för varor Kontaktpunkten för tjänster Kostnadsfri problemlösning med Solvit Ett Solvit center i varje EU- och EES-land Företag kan anmäla problem med regelhinder Handläggs inom viss tidsfrist Även privatpersoner kan vända sig till Solvit

22 Kommerskollegiums informationsinsatser mot myndigheter och kommuner Kommerskollegium har regeringens uppdrag att sprida kunskapen om den inre marknaden hos svenska myndigheter och kommuner Två inremarknadsguider: en IM-guide för myndigheter (uppdaterad 2010) och en IM-guide för kommuner (2011) Syfte: att göra myndigheter / kommuner medvetna om EU-reglerna och hjälpa dem att tillämpa dessa regler på ett korrekt sätt Konkreta exempel hämtade ur myndigheters / kommuners verklighet Spridning av guiderna sker genom seminarier, skräddarsydda utbildningar och en Helpdesk (euhelpdesk@kommers.se)euhelpdesk@kommers.se

23


Ladda ner ppt "Agnès Courades Allebeck Enheten för EU:s inre marknad 21 oktober 2011 Inre marknaden – den inre marknadsakten."

Liknande presentationer


Google-annonser