Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektiva Västsverige - Workshop om energianvändningen i transportsektorn – Presentation för nätverket GAME Godstransporter GÖTEBORG, 2012-03-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektiva Västsverige - Workshop om energianvändningen i transportsektorn – Presentation för nätverket GAME Godstransporter GÖTEBORG, 2012-03-20."— Presentationens avskrift:

1 Energieffektiva Västsverige - Workshop om energianvändningen i transportsektorn – Presentation för nätverket GAME Godstransporter GÖTEBORG, 2012-03-20 Monica Jadsén Holm

2 2DB Schenker Sverige, juli 2011 Deutsche Bahn Group

3 3DB Schenker Sverige, juli 2011 3 1) Inget eget affärsområde från och med januari 2011, ingår nu i DB Regional: 2) Helt konsoliderat från 1 sep, 2010 (förutom Arriva Germany); 3) Skillnad mellan totalsumman för affärsområden och DB-koncernen beror på konsoliderings- och andra effekter Intäkter 2010 i € miljoner EBIT 2010 i € miljoner DB Schenker Rail DB Schenker Logistics DB Bahn Long Distance DB Bahn Regional DB Bahn Urban 1) DB Netze Energy DB Netze Track DB Netze Stations 3) DB Services 34 4101 866 DB Arriva 2) 7 559 1 272 1 046 4 580 1 044 2 501 4 584 14 310 1 274 3 729 2010 genererade DB Schenker 18,9 miljarder euro av den totala intäkten

4 4DB Schenker Sverige, juli 2011 DB Schenker är en av världens ledande logistikleverantörer Marknadsposition i världen 2010, intäkter i € miljarder. DB Schenker Kühne+Nagel DHL Ceva Panalpina DSV 26,9 14,3 12,2 6,8 5,7 5,2 3.4 Uti

5 5DB Schenker Sverige, juli 2011 DB Schenker Sverige 14, 7 miljarder SEK i omsättning 4 000 anställda 4 000 lastbärare 300 samverkande åkerier med 6 000 anställda 17,4 miljoner gods- och paketsändningar per år (Drygt 66 000 sändningar per dag) Hanterar 83 600 sjö- och flygsändningar per år Integrerade och effektiva lösningar för tredjepartslogistik Skräddarsydda transportnätverk för kunder med specialbehov Konsultverksamhet för logistik på taktisk och strategisk nivå (År 2010)

6 6DB Schenker Sverige, juli 2011 6 Värdeskapande tjänster Key account management Kundanpassade transportlösningar från dörr till dörr, track-and-trace Supply chain management DB Schenker erbjuder integrerade logistikkedjor

7 Energieffektivisering i transportsektorn – Godstransporter på väg 7Schenker AB, Avdelning eller presentationens namn, 2010- Fordon & Bränsle Sparsam körning & Hastighetsanpassning Logistiklösningar, kollektivtrafik för gods, citylogistik c/o -adresser Byte av transportslag – intermodalitet

8 Fordon och bränslen Nya fordon är bränslesnålare än äldre fordon –Fördel för åkeriet – lägre bränslekostnad –Nackdel för åkeriet - investeringskostnad i nytt fordon – skrotningspremier eller andra morötter saknas. Ny fordonsteknik (hybrider etc.) kan också innebära lägre bränsleförbrukning –Fördel för åkeriet lägre bränsleförbrukning –Nackdel för åkeriet - hög investeringskostnad – ett fåtal bidrag finns att söka –Nackdel för åkeriet - osäkerhet om funktionalitet och ev. andrahandsvärde Nya bränslen –Fördel – biobränslen ger lägre CO2-utsläpp –Nackdel – passar inte alla typer av fordon –Nackdel - kylaggregat kanske inte klarar alternativbränslet –Nackdel – infrastruktur för tankning inte utbyggd 8Schenker AB, Avdelning eller presentationens namn, 2010- CEN TC 320 – standard för emissionsberäkning Hållbarhetskriterier för bränsle

9 9 Minskad bränsleförbrukning Omvärldens krav på fordonstillverkare

10 Sparsam körning och hastighetsanpassning Genom att hålla förarna utbildade i sparsam körning så sparar vi cirka 5 % på bränsleförbrukningen –Fördel för åkeriet – lägre bränslekostnad –Nackdel – utbildningskostnaden samt att vara av med förarna under utbildningstiden Genom att sänka hastigheten sparas bränsle - Exempel – sänk 2 km/h och spara drygt 1 % i bränsleförbrukning' –Fördel – lägre bränsleförbrukning och ökad trafiksäkerhet –Nackdel - inga 10Schenker AB, Avdelning eller presentationens namn, 2010- YKB (Yrkesförar- kompetensbevis) är ett EU-direktiv gällande yrkesförare. Sparsam körning ingår i utbildningen

11 11 Logistiklösningar: CITYLOGISTIK: Nuläge Många fordon i stadskärnan, men med få leveranser per fordon 15 % av fordonen står för 80 % av volymen! Fördelning av antalet leveranstillfällen Många fordon, få leveranser Mätningar visar att transporter till varumottagare i stadskärnor utgörs av en stor mängd transportörer. Det är huvudsak leveranser från  Bud  Firmabilar  Större aktörer  Servicefordon Huvuddelen av fordonen levererar till få adresser per dag! <1 >5 1-5 Källa: Halmstads kommun Huvuddelen av fordonen levererar till få adresser per dag

12 12 ! Logistiklösningar: Citylogistik Schenkers lösning Mer gods per fordon och kortare körsträckor 2(2) Källa: Schenker Körning till och från distributionszon30km30km Antal stopp per fordon30st40st Avstånd mellan stopp0,4km0,25km Antal fordon20st15st Körsträcka per fordon42km40km Total körsträcka840km600km Besparing körsträcka jmf med nuläge28,6% Koldioxid per stopp - kg0,91kg0,65kg Koldioxid totalt - kg546,0kg390,0kg Kväveoxider per stopp - kg0,0056kg0,0040kg Kväveoxider totalt - kg3,36kg2,40kg Bränsleförbrukning totalt- liter210liter150liter Antal stopp totalt600st600st NulägeMer gods per fordon samt mindre zoner 30 % minskning av körsträckan

13 13DB Mobility Logistics AG, Eco Solutions bei DB Schenker, Stand Mai 2011 Kollektivtrafik för gods - nätverkstrafik Previous Structure Merge in transit concept New set up: Customers’ cargo from the different factories in Europe is merged in transit and delivered to the destinations as combined shipments. Monetary and environmental benefits for customer Previous set up: Customers’ cargo from the different factories in Europe was sent directly to the different customers in Europe W1 W3 W4 W5 W2 W3 W4 W2

14 Sjupunktsprogrammet 14DB Schenker Sverige, juli 2011 AktivitetVid start 2006 Status 2010 Uppskattad total sparpotential CO 2 i % till 2020

15 DB Schenker LOGISTICS Vårt miljöarbete… energieffektivisering börjar på hemmaplan 15Schenker AB, 25.11.2014 15 DB Schenker Logistics Arlanda Stad och Landvetter är certifierade som Green Building – vilket innebär 25 % lägre energianvändning än motsvarande icke certifierade byggnad.

16 16 Vad kan vi inom transportsektorn göra? Stimulera och stötta forskning och utveckling av ny teknik. Testa och införa den nya och mer miljöanpassade tekniken. Förmedla kunskap till våra kunder om vad som kan göras. Skapa transporttjänster som ökar kundernas ’miljöprestanda’ och stärker deras miljöprofil. Öka samverkan mellan transportslagen för att hitta nytänkande och mer effektiva totala transportlösningar. Ha en ständig dialog och samarbete med våra intressenter – fordonstillverkare, bränsleleverantörer, transportörer, kunder m fl. Men även med våra ’konkurrenter’... Ta fram metoder för att mäta och kontinuerligt följa upp våra utsläpp!

17 17 Önskelista – TRANSPORTKÖPARE Ställ relevanta och tydliga krav! Följ upp kraven och ge feedback till leverantören! Använd er av logistikbranschens kompetens – tidigt! Ta ökad kontroll över transporterna! Synliggör produkternas miljö- belastning/klimatpåverkan för slutkonsument. Initiera och ta aktiv del i förbättringsprogram!

18 Tack för mig! 18Schenker AB, Avdelning eller presentationens namn, 2010-


Ladda ner ppt "Energieffektiva Västsverige - Workshop om energianvändningen i transportsektorn – Presentation för nätverket GAME Godstransporter GÖTEBORG, 2012-03-20."

Liknande presentationer


Google-annonser