Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektiva Västsverige - Workshop om energianvändningen i transportsektorn – Presentation för nätverket GAME Godstransporter GÖTEBORG, 2012-03-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektiva Västsverige - Workshop om energianvändningen i transportsektorn – Presentation för nätverket GAME Godstransporter GÖTEBORG, 2012-03-20."— Presentationens avskrift:

1 Energieffektiva Västsverige - Workshop om energianvändningen i transportsektorn – Presentation för nätverket GAME Godstransporter GÖTEBORG, Monica Jadsén Holm

2 Deutsche Bahn Group DB Schenker Sverige, juli 2011

3 2010 genererade DB Schenker 18,9 miljarder euro av den totala intäkten
Intäkter 2010 i € miljoner EBIT 2010 i € miljoner DB Bahn Long Distance 3 729 DB Bahn Regional 7 559 DB Bahn Urban1) 1 272 DB Arriva2) 1 046 DB Netze Track 4 580 DB Netze Stations 1 044 DB Netze Energy 2 501 DB Schenker Rail 4 584 DB Schenker Logistics 14 310 DB Services 1 274 3) 34 410 1 866 1) Inget eget affärsområde från och med januari 2011, ingår nu i DB Regional: 2) Helt konsoliderat från 1 sep, 2010 (förutom Arriva Germany); 3) Skillnad mellan totalsumman för affärsområden och DB-koncernen beror på konsoliderings- och andra effekter DB Schenker Sverige, juli 2011 3

4 DB Schenker är en av världens ledande logistikleverantörer
Marknadsposition i världen 2010, intäkter i € miljarder. DHL 26,9 DB Schenker 14,3 Kühne+Nagel 12,2 Ceva 6,8 DSV 5,7 Panalpina 5,2 Uti 3.4 DB Schenker Sverige, juli 2011

5 DB Schenker Sverige 14, 7 miljarder SEK i omsättning 4 000 anställda
4 000 lastbärare 300 samverkande åkerier med anställda 17,4 miljoner gods- och paketsändningar per år (Drygt sändningar per dag) Hanterar sjö- och flygsändningar per år Integrerade och effektiva lösningar för tredjepartslogistik Skräddarsydda transportnätverk för kunder med specialbehov Konsultverksamhet för logistik på taktisk och strategisk nivå (År 2010) DB Schenker Sverige, juli 2011

6 DB Schenker erbjuder integrerade logistikkedjor
Värdeskapande tjänster Värdeskapande tjänster Kundanpassade transportlösningar från dörr till dörr, track-and-trace Supply chain management Key account management DB Schenker Sverige, juli 2011 6

7 Energieffektivisering i transportsektorn – Godstransporter på väg
Fordon & Bränsle Sparsam körning & Hastighetsanpassning Logistiklösningar, kollektivtrafik för gods, citylogistik c/o -adresser Byte av transportslag – intermodalitet Schenker AB, Avdelning eller presentationens namn, 2010-

8 Fordon och bränslen Nya fordon är bränslesnålare än äldre fordon
Fördel för åkeriet – lägre bränslekostnad Nackdel för åkeriet - investeringskostnad i nytt fordon – skrotningspremier eller andra morötter saknas. Ny fordonsteknik (hybrider etc.) kan också innebära lägre bränsleförbrukning Fördel för åkeriet lägre bränsleförbrukning Nackdel för åkeriet - hög investeringskostnad – ett fåtal bidrag finns att söka Nackdel för åkeriet - osäkerhet om funktionalitet och ev. andrahandsvärde Nya bränslen Fördel – biobränslen ger lägre CO2-utsläpp Nackdel – passar inte alla typer av fordon Nackdel - kylaggregat kanske inte klarar alternativbränslet Nackdel – infrastruktur för tankning inte utbyggd CEN TC 320 – standard för emissionsberäkning Hållbarhetskriterier för bränsle Schenker AB, Avdelning eller presentationens namn, 2010-

9 Minskad bränsleförbrukning Omvärldens krav på fordonstillverkare

10 Sparsam körning och hastighetsanpassning
Genom att hålla förarna utbildade i sparsam körning så sparar vi cirka 5 % på bränsleförbrukningen Fördel för åkeriet – lägre bränslekostnad Nackdel – utbildningskostnaden samt att vara av med förarna under utbildningstiden Genom att sänka hastigheten sparas bränsle - Exempel – sänk 2 km/h och spara drygt 1 % i bränsleförbrukning' Fördel – lägre bränsleförbrukning och ökad trafiksäkerhet Nackdel - inga YKB (Yrkesförar-kompetensbevis) är ett EU-direktiv gällande yrkesförare. Sparsam körning ingår i utbildningen Schenker AB, Avdelning eller presentationens namn, 2010-

11 Huvuddelen av fordonen levererar till få adresser per dag!
Logistiklösningar: CITYLOGISTIK: Nuläge Många fordon i stadskärnan, men med få leveranser per fordon Fördelning av antalet leveranstillfällen 15 % av fordonen står för 80 % av volymen! Mätningar visar att transporter till varumottagare i stadskärnor utgörs av en stor mängd transportörer. Det är huvudsak leveranser från Bud Firmabilar Större aktörer Servicefordon >5 1-5 Huvuddelen av fordonen levererar till få adresser per dag <1 Många fordon, få leveranser Huvuddelen av fordonen levererar till få adresser per dag! Källa: Halmstads kommun

12 30 % minskning av körsträckan
Logistiklösningar: Citylogistik Schenkers lösning Mer gods per fordon och kortare körsträckor 2(2) Körning till och från distributionszon 30 km Antal stopp per fordon st 40 Avstånd mellan stopp 0,4 0,25 Antal fordon 20 15 Körsträcka per fordon 42 Total körsträcka 840 600 Besparing körsträcka jmf med nuläge 28,6% Koldioxid per stopp - kg 0,91 kg 0,65 Koldioxid totalt - kg 546,0 390,0 Kväveoxider per stopp - kg 0,0056 0,0040 Kväveoxider totalt - kg 3,36 2,40 Bränsleförbrukning totalt- liter 210 liter 150 Antal stopp totalt Nuläge Mer gods per fordon samt mindre zoner ! 30 % minskning av körsträckan Källa: Schenker

13 Kollektivtrafik för gods - nätverkstrafik
Previous Structure Merge in transit concept W1 W1 W2 W3 W2 W3 W4 W4 W5 Previous set up: Customers’ cargo from the different factories in Europe was sent directly to the different customers in Europe New set up: Customers’ cargo from the different factories in Europe is merged in transit and delivered to the destinations as combined shipments. Monetary and environmental benefits for customer DB Mobility Logistics AG, Eco Solutions bei DB Schenker, Stand Mai 2011

14 Uppskattad total sparpotential CO2 i % till 2020
Sjupunktsprogrammet Uppskattad total sparpotential CO2 i % till 2020 Aktivitet Vid start 2006 Status 2010 DB Schenker Sverige, juli 2011

15 DB Schenker LOGISTICS Vårt miljöarbete… energieffektivisering börjar på hemmaplan
DB Schenker Logistics Arlanda Stad och Landvetter är certifierade som Green Building – vilket innebär 25 % lägre energianvändning än motsvarande icke certifierade byggnad. Schenker AB, 15

16 Vad kan vi inom transportsektorn göra?
Stimulera och stötta forskning och utveckling av ny teknik. Testa och införa den nya och mer miljöanpassade tekniken. Förmedla kunskap till våra kunder om vad som kan göras. Skapa transporttjänster som ökar kundernas ’miljöprestanda’ och stärker deras miljöprofil. Öka samverkan mellan transportslagen för att hitta nytänkande och mer effektiva totala transportlösningar. Ha en ständig dialog och samarbete med våra intressenter – fordonstillverkare, bränsleleverantörer, transportörer, kunder m fl. Men även med våra ’konkurrenter’... Ta fram metoder för att mäta och kontinuerligt följa upp våra utsläpp!

17 Önskelista – TRANSPORTKÖPARE
Ställ relevanta och tydliga krav! Följ upp kraven och ge feedback till leverantören! Använd er av logistikbranschens kompetens – tidigt! Ta ökad kontroll över transporterna! Synliggör produkternas miljö-belastning/klimatpåverkan för slutkonsument. Initiera och ta aktiv del i förbättringsprogram!

18 Tack för mig! Schenker AB, Avdelning eller presentationens namn, 2010-


Ladda ner ppt "Energieffektiva Västsverige - Workshop om energianvändningen i transportsektorn – Presentation för nätverket GAME Godstransporter GÖTEBORG, 2012-03-20."

Liknande presentationer


Google-annonser