Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En ny generation av Cooler aggregat.  Ett värmeåtervinningsaggregat, som innehåller all kyl- och styrutrustning som behövs för kylning AVLUFTFRÅNLUFT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En ny generation av Cooler aggregat.  Ett värmeåtervinningsaggregat, som innehåller all kyl- och styrutrustning som behövs för kylning AVLUFTFRÅNLUFT."— Presentationens avskrift:

1 En ny generation av Cooler aggregat

2  Ett värmeåtervinningsaggregat, som innehåller all kyl- och styrutrustning som behövs för kylning AVLUFTFRÅNLUFT UTELUFTTILLUFT KONDENSBATTERIBATTERI FÖRÅNGNINGSBATTERI

3  Kylmediet förångas och binder energi till sig från uteluften med hjälp av ett direkt- förångningsbatteri i tilluften  Batteriet kyl uteluften till önskad temperatur  Kylmedlet kondenseras i frånluften och avger sin energi  Kyleffekten och kompressorns effekt kondenseras i avluften

4 1.Dellast 2.Uppstartning i varma förhållanden 3.Beaktansvärd kyleffekt vid ojämna luftflöden (om frånluften är mindre än tilluften) 4.Kyleffektens reglering och funktion i extrema förhållanden (t.ex. Vid förändring av luftflöden p.g.a. nedsmutsade filter och höga temperaturer)

5  Exempel: ◦ luftflöde 1 m 3 /s ◦ Uteluftens temperatur+27 °C, 50 % RH -> 56 kJ/kg ◦ Temperatur mål +16 °C, 85 % RH -> 40 kJ/kg kräver isolerade kanaler ◦ Det krävs19 kW kyleffekt där V är luftflöde [m 3 /s], ρ är luftens densitet [kg/m 3 ] ja Δh är entalpidifferens[kJ/kg]

6  Exempel: ◦ luftflöde 1 m 3 /s ◦ Uteluftens temperatur+20 °C, 50 % RH → 38 kJ/kg ◦ Temperatur mål +15 °C, 69 % RH → 33 kJ/kg ◦ Det krävs 6 kW kyleffekt → endast 32 % av totalkapaciteten alltså det kompressorn är dimensionerad för  Hur sköta regleringen vid dellast?

7  A) ingen effektreglering överhuvudtaget 1.kompressorn går ca. 40 sekunder 2.tilluftens temperatur mål uppfylls 3.kompressorn stannar 4.Det krävs ca. 5-10 minuter innan oljorna jämnas ut

8  B) hetgas bypass ◦ En del av den heta kylmedien som lämnar kompressorn styrs direkt till förångningsbatteriet ◦ Kyleffekten kan regleras 100 % → 60 % av total effekten ◦ kompressorns ineffekt minskar ändå inte → verkningsgraden försämras ◦ reglermånen räcker ofta ändå inte till → kompressorn stannar och väntar igen på att oljorna skall jämna ut sig

9  C) frekvensomvandlarstyrd kompressor ◦ reglerområdet betydligt mindre än för t.ex. fläktar ◦ retur av oljan måste säkras med regleringen ◦ garantin för den ledande 1-hastighets scroll- kompressorn förfaller om användningsområdet överstiger 45-65 Hz. → reglerområdet är i praktiken 100 % ↔70 % av den dimensionerade effekten

10  Copeland Digital Scroll™ ◦ motorn fungerar alltid på standard hastighet ◦ regleringen grundar sig på variationen i avståndet mellan scroll-kompressorns skruvar i relation till effektbehovet ◦ Reglerområdet är t.o.m.100 % ↔ 10 % ◦ i exemplet skulle minimikylkapaciteten vara bara 1,9 kW 100 % kapacitet50 % kapacitet10 % kapacitet

11  Aggregaten måste fungera även i extrema och oväntade förhållanden  Exempel: uppstartning under en het dag ◦ luftflöde 1 m 3 /s ◦ uteluftens temperatur +30 °C, 50 % RH → 64 kJ/kg ◦ temperaturen inomhus +30 °C, 50 % RH → 64 kJ/kg → kyleffekt 23 kW + kompressorns effekt 7 kW = 30 kW Den här effekten måste "få plats" i kondensorn → avluftens temperatur borde vara +55 °C → kondenseringstemperaturen borde vara ca. +65 °C = för mycket!

12  Traditionellt går högtryckspressostaten av ◦ ofta måste den kvitteras för hand av en serviceman →aggregatet startar alls inte upp innan förhållandena förändras  Traditionell lösning 1) ◦ placering av temperaturgivare efter kondensorn i vätskelinjen ◦ sänker kompressorns effekt om kondenseringstemperaturen hotar att stiga för mycket

13  Ny lösning ◦ ökning av luftflödet genom kondensorn! → Enervent Booster Cooler PAT.PEND

14  Större kyleffekt genom att öka luftmängden genom kondensorbatteriet  Med större luftmängd får man större effekt ur kompressorn och kondensorbatteriet AVLUFT FRÅNLUFT UTELUFT TILLUFT KONDENSORBATTERI FÖRÅNGNINGSBATTERI

15  Booster Cooler –konceptets fördelar: ◦ man uppnår hög totaleffekt eftersom man får ut mera effekt ur kompressorn och kondensorbatteriet ◦ bättre effektreglering vid dellast ◦ bättre driftssäkerhet vid uppstartning ◦ Kondenseringstemperaturen sjunker→ verkningsgraden ökar  COP stiger över 10 % i kontinuerligt bruk trots den ökade fläkteffekten

16  Booster Cooler –konceptets fördelar: ◦ Balans mellan till- och frånluften. ◦ Aggregatet är en installationsklar paketlösning. Endelade aggregats kylinstalltioner gör på fabriken. Ingen kylkunskap krävs på arbetsplatsen.

17  Att beakta vid planering: ◦ I ute- och avluftskanalerna måste man bereda sig på 1,5 gånger större luftmängder ◦ Kyleffekten kan dimensioneras för extrema förhållanden tack vare Digital scrolls vida reglerområde  Inga fler samtal i sommarvärmen!


Ladda ner ppt "En ny generation av Cooler aggregat.  Ett värmeåtervinningsaggregat, som innehåller all kyl- och styrutrustning som behövs för kylning AVLUFTFRÅNLUFT."

Liknande presentationer


Google-annonser