Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enervent Booster Cooler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enervent Booster Cooler"— Presentationens avskrift:

1 Enervent Booster Cooler
En ny generation av Cooler aggregat

2 KONDENSBATTERIBATTERI
Vad är en Cooler? Ett värmeåtervinningsaggregat, som innehåller all kyl- och styrutrustning som behövs för kylning KONDENSBATTERIBATTERI AVLUFT FRÅNLUFT UTELUFT TILLUFT FÖRÅNGNINGSBATTERI

3 Hur fungerar en Cooler? Kylmediet förångas och binder energi till sig från uteluften med hjälp av ett direkt- förångningsbatteri i tilluften Batteriet kyl uteluften till önskad temperatur Kylmedlet kondenseras i frånluften och avger sin energi Kyleffekten och kompressorns effekt kondenseras i avluften

4 Cooler –aggregatens typiska problemområden
Dellast Uppstartning i varma förhållanden Beaktansvärd kyleffekt vid ojämna luftflöden (om frånluften är mindre än tilluften) Kyleffektens reglering och funktion i extrema förhållanden (t.ex. Vid förändring av luftflöden p.g.a. nedsmutsade filter och höga temperaturer)

5 Dimensionering av kyla
Exempel: luftflöde 1 m3/s Uteluftens temperatur +27 °C, 50 % RH -> 56 kJ/kg Temperatur mål +16 °C, 85 % RH -> 40 kJ/kg kräver isolerade kanaler där V är luftflöde [m3/s], ρ är luftens densitet [kg/m3] ja Δh är entalpidifferens[kJ/kg] Det krävs19 kW kyleffekt

6 Vad sker vid dellast? Exempel: Hur sköta regleringen vid dellast?
luftflöde 1 m3/s Uteluftens temperatur+20 °C, 50 % RH → 38 kJ/kg Temperatur mål °C, 69 % RH → 33 kJ/kg Det krävs 6 kW kyleffekt → endast 32 % av totalkapaciteten alltså det kompressorn är dimensionerad för Hur sköta regleringen vid dellast?

7 Traditionell reglering vid dellast
A) ingen effektreglering överhuvudtaget kompressorn går ca. 40 sekunder tilluftens temperatur mål uppfylls kompressorn stannar Det krävs ca minuter innan oljorna jämnas ut

8 Traditionell reglering vid dellast
B) hetgas bypass En del av den heta kylmedien som lämnar kompressorn styrs direkt till förångningsbatteriet Kyleffekten kan regleras 100 % → 60 % av total effekten kompressorns ineffekt minskar ändå inte → verkningsgraden försämras reglermånen räcker ofta ändå inte till → kompressorn stannar och väntar igen på att oljorna skall jämna ut sig

9 Traditionell reglering vid dellast
C) frekvensomvandlarstyrd kompressor reglerområdet betydligt mindre än för t.ex. fläktar retur av oljan måste säkras med regleringen garantin för den ledande 1-hastighets scroll- kompressorn förfaller om användningsområdet överstiger Hz. → reglerområdet är i praktiken 100 % ↔70 % av den dimensionerade effekten

10 Enervent Coolerns reglering vid dellast
Copeland Digital Scroll™ motorn fungerar alltid på standard hastighet regleringen grundar sig på variationen i avståndet mellan scroll-kompressorns skruvar i relation till effektbehovet Reglerområdet är t.o.m.100 % ↔ 10 % i exemplet skulle minimikylkapaciteten vara bara 1,9 kW 10 % kapacitet 50 % kapacitet 100 % kapacitet

11 Coolerns funktion i extrema förhållanden
Aggregaten måste fungera även i extrema och oväntade förhållanden Exempel: uppstartning under en het dag luftflöde 1 m3/s uteluftens temperatur +30 °C, 50 % RH → 64 kJ/kg temperaturen inomhus +30 °C, 50 % RH → 64 kJ/kg → kyleffekt kW + kompressorns effekt 7 kW = 30 kW Den här effekten måste "få plats" i kondensorn → avluftens temperatur borde vara +55 °C → kondenseringstemperaturen borde vara ca. +65 °C = för mycket!

12 Coolerns funktion i extrema förhållanden
Traditionellt går högtryckspressostaten av ofta måste den kvitteras för hand av en serviceman →aggregatet startar alls inte upp innan förhållandena förändras Traditionell lösning 1) placering av temperaturgivare efter kondensorn i vätskelinjen sänker kompressorns effekt om kondenseringstemperaturen hotar att stiga för mycket

13 Coolerns funktion i extrema förhållanden
Ny lösning ökning av luftflödet genom kondensorn! →Enervent Booster Cooler PAT.PEND

14 Enervent Booster Cooler
Större kyleffekt genom att öka luftmängden genom kondensorbatteriet Med större luftmängd får man större effekt ur kompressorn och kondensorbatteriet KONDENSORBATTERI AVLUFT FRÅNLUFT UTELUFT TILLUFT FÖRÅNGNINGSBATTERI

15 Enervent Booster Cooler
Booster Cooler –konceptets fördelar: man uppnår hög totaleffekt eftersom man får ut mera effekt ur kompressorn och kondensorbatteriet bättre effektreglering vid dellast bättre driftssäkerhet vid uppstartning Kondenseringstemperaturen sjunker→ verkningsgraden ökar COP stiger över 10 % i kontinuerligt bruk trots den ökade fläkteffekten

16 Enervent Booster Cooler
Booster Cooler –konceptets fördelar: Balans mellan till- och frånluften. Aggregatet är en installationsklar paketlösning. Endelade aggregats kylinstalltioner gör på fabriken. Ingen kylkunskap krävs på arbetsplatsen.

17 Booster Cooler Att beakta vid planering:
I ute- och avluftskanalerna måste man bereda sig på 1,5 gånger större luftmängder Kyleffekten kan dimensioneras för extrema förhållanden tack vare Digital scrolls vida reglerområde Inga fler samtal i sommarvärmen!


Ladda ner ppt "Enervent Booster Cooler"

Liknande presentationer


Google-annonser