Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prevention och tidiga insatser en kortsiktig samhällskostnad eller en långsiktig social investering med hög lönsamhet Seminarium Coompanion Gävle september.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prevention och tidiga insatser en kortsiktig samhällskostnad eller en långsiktig social investering med hög lönsamhet Seminarium Coompanion Gävle september."— Presentationens avskrift:

1 Prevention och tidiga insatser en kortsiktig samhällskostnad eller en långsiktig social investering med hög lönsamhet Seminarium Coompanion Gävle september 2010 Ingvar Nilsson/SEE & OFUS i.nilsson@seeab.se 2010-09-10

2 Jag har sett ljuset; Nangijala!!!

3 En kaxig start Våra beslutsfattare är normalt sett totalt desinformerade om utanförskapet, dess omfattning och dess ekonomiska konsekvenser Då de fattar vad vi tycker är dåliga beslut beror det inte på illvilja eller dumhet utan dåliga beslutsunderlag Låt oss ge dem bättre beslutsunderlag – det går

4 Det socioekonomiska värdet av en årskulls utanförskap HUR MÅNGA BARN FÖDS VARJE ÅR? HUR MÅNGA AV DOM KOMMER ATT HAMNA I MER ELLER MINDRE PERMANENT UTANFÖRSKAP? VAD KOMMER DETTA ATT KOSTA?

5 Andelen sannolikt marginaliserade barn och unga i en årskull för riket

6 >

7 Samhällskostnaderna för en årskull marginaliserade unga i riket

8 De sammanlagda livslånga kostnaderna för en årskulls sannolika marginalisering i riket Samhälls- eller välfärdskostnader 137 Mdr Produktionsförluster 73 Mdr Totalt 210 Mdr

9 Men låt oss bli mer konkreta och ta en enskild kommun vilken väljer ni???

10 Förebyggande arbete, prevention och rehabilitering är ofta lönsamt, mycket lönsamt - varför är det så svårt att få till det???

11 Förebyggande arbete, prevention och rehabilitering är ofta lönsamt, mycket lönsamt - varför är det så svårt att få till det??? Vad säger ni om: för sent fel åtgärder för splittrade åtgärder fel styr-, ersättnings- och uppföljningssystem fel organisation till och med sviktande/svagt ledarskap

12 Det beror i alla fall inte på rersursbrist!!!!

13 VÄRDET AV PREVENTION KRING BARN & UNGA

14 Preventionspotentialen ”NORMALITET” GENERELLA INSATSER SVÅR BARN- OCH UNGDOMSTID TIDIGA INSATSER MARGINALISERING SENA INSATSER REHABI- LITERING UTANFÖRSKAP NARK.MISSBRUK ALK. MISSBRUK PSYK OHÄLSA LÅNGTIDSSJUK LÅNGTIDSARBLÖS

15 UTANFÖRSKAPETS MÅNGA ANSIKTEN!!!

16 Utanförskap = Arbetslöshet Skol- misslyckande Asocialitet Språk Invandring Skyddsbehov DepressionFattigdom ADHD Autism- spektra Kriminalitet Missbruk Dyslexi Självskade- beteende Psykisk ohälsa Anorexi Bulemi Begåvning Missbruk Psykisk ohälsa Somatisk ohälsa Missbruk Psykisk ohälsa Somatisk ohälsa Social problematik Omvårdnads- svíkt Handikapp

17 Olle Vad kommer att hända? Vilka är alternativen? Vilka är konsekvenserna? I 20-årsåldern Misslyckats i skolan – helt eller delvis Eventuellt svag dyslexi Har ingen dramatisk social eller psykiatrisk problematik ej heller grava missbruksproblem Lågmotiverad, håglös, vuxenfobi Bristande sociala färdigheter Svaga sociala nätverk Ingen som pushar på hemifrån Försörjs via föräldrar och ekonomiskt bistånd

18 Tabell 1. De årliga kostnaderna för Olles utanförskap i svenska kronor

19 De långsiktiga kostnaderna för Olles utanförskap i svenska kronor

20 Den årliga kostnaden för utanförskap - vuxna

21 KORT SIKT LÅNG SIKT DIREKTA VÄLFÄRDSKOSTNADER FÖRSÖRJNINGSKOSTNADER UTEBLIVNA SKATTER INDIREKTA VÄLFÄRDSKOSTNADER PRODUKTIONSFÖRLUSTER ISBERGS- EFFEKTEN INVESTERINGSEFFEKTEN

22 En fråga som oroar mig Vi vet hur vi hanterade den förra krisen Vi skar ner i ”allt” som inte var lagstadgat Prevention, skolhälsovård, tidiga insatser, föräldrautbildning, långsiktiga åtgärder Vad blev effekterna av detta? Var kommer vi att skära nu? Kommer vi att göra om samma misstag?

23 Intäkter Offentlig sektor Utgifter Offentlig Sektor Transfereringar Barnbidrag A-kassa Sjukpenning Pension Välfärdsproduktion Barnomsorg Skola Sjukvård Äldreomsorg Skattekvot Försörjda Unga Arbetslösa Sjuka Äldre Sysselsättnings- grad Försörjare De som arbetar En ömtålig balans!!!

24 Intäkter Offentlig sektor Utgifter Offentlig Sektor Transfereringar Barnbidrag A-kassa Sjukpenning Pension Välfärdsproduktion Barnomsorg Skola Sjukvård Äldreomsorg Skattekvot Försörjda Unga Äldre Sysselsättnings- grad Försörjare De som arbetar Om färre jobbar??? Försörjda Arbetsför ålder

25 Intäkter Offentlig sektor Utgifter Offentlig Sektor Transfereringar Barnbidrag A-kassa Sjukpenning Pension Välfärdsproduktion Barnomsorg Skola Sjukvård Äldreomsorg Skattekvot Försörjda Unga Äldre Sysselsättnings- grad Försörjare De som arbetar Om färre jobbar??? Försörjda Arbetsför ålder

26 Hur mår vi i Sverige idag??? BRA, MEN…..

27 Läget för de unga LÄGET –Sämre än för vuxna –Det blir värre –I all synnerhet för unga flickor –Försämringen långsiktig –Det är ett strukturellt förlopp NÅGRA FRÅGOR –Vad kostar detta? –Kan man göra något åt det?

28 Går utanförskaps- mönstret att bryta? Vad kommer det i så fall att kräva?

29 DET BLIR FÖR DYRT

30

31 Patrik 7 år Strulig hela dagistiden Kan inte sitta still, kommer i bråk Kan inte koncenterar sig Svag impulskontroll Får inte vara med Mamma ensamstående, ambitiös, svag ekonomi, ”skör”

32 Patrik 7 år på glid Insats Kostnad PROJEKT RÄDDA PATRIK Barn/ungdoms psykiatri Specialpedagog Habilitering Vuxenpsykiatrin Primärvården Socialtjänsten SUMMA 500.000

33

34 Patrik 33 år 8 års fängelse för våldsbrott och narkotikabrott 13 domar bakom sig Misslyckad skolgång Deltar nu i Norrtäljeanstaltens ADHD-projekt – tillsammans med 29 andra personer Har nu för första gången i sitt liv läst en bok Vad kostar hans utanförskap

35

36 Patrik har ADHD och blir som vuxen kriminell och missbrukare

37 0.5 Mkr Säkert 27 Mkr Kanske

38 Vad händer med ADHD-barnen om vi inte gör något?

39 www.seeab.se Avvikande beteende, trots snatterier Asocialitet Stölder Outsideridentitet Våldsbrott

40 Personer med missbruk & kriminalitet Somatisk vård Psykiatrisk vård Beroende- vård Missbruks- vård Försörjning Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Boende Sysselsättning LÄKARE SJUKSKÖTERSKA SKÖTARE ARBETSTERAP KURATOR SJUKGYMNAST DISTRSKÖT LÄKARE PSYKOLOG PSYKOTERAPEUT BOENDESTÖD SKÖT BOENDE BISTÅNDSBEDÖM SJUKSKÖT BEHHEM BOSTADSFÖRETAG HANDLÄGG FK SOCIONOM IFO ARBETSFÖRMEDLARE GOD MAN FÖRVALTARE KRONFOGDE SKULDSANERARE HANDLED SYSS OSA-HANDLED ARBETSVÄGLED SYOKONSULENT ALKOHOLTERAPEUT SSK AVGIFTNING BEHHEM BOENDESTÖD HEMTJÄNST SOCIONOM SOC BARN/UNGA BUP POLIS IFS RSMH PO HEMMA-HOSARE Kriminal- vård VÅRDARE KURATOR POLIS DOMARE ÅKLAGARE ADVOKAT

41 KLIENTEN ADHD & DESS EFFEKTER OMVÄRLD

42 KLIENTEN ADHD & DESS EFFEKTER INLÄRDA ASOCIALA BETEENDEN OCH MÖNSTER OMVÄRLD

43 KLIENTEN INLÄRDA ASOCIALA BETEENDEN OCH MÖNSTER OMVÄRLD

44 Kriminalvård Frivård Anstalt Socialtjänst Försäkringskassa Arbetsförmedling Sjukvård Psykiatri Beroendevård SAMVERKANSARENAN KRING ADHD-KLIENTERNA

45 ADHD - projektets kostnader

46 Årliga kostnader för målgruppen utan projektet

47

48 Långsiktiga socioekonomiska effekter av målgruppens utanförskap

49 Projektets långsiktiga socioekonomiska bruttoeffekter vid 10% spontantrehabilitering och 30% framgång i projektet

50

51 Och om vi inte kan minska utanförskapet??? Vad händer med våldsnivån i samhället?

52 Att analysera de socioekonomiska effekterna av gatuvåld

53

54

55

56 OFFER VITTNEN FÖRÖVARE AKTÖRSARENAN KRING GATUVÅLD ALLMÄNHETANHÖRIGA

57

58

59

60

61 Personer berörda av gatuvåld Somatisk vård Psykiatrisk vård Beroende- vård Missbruks- vård Försörjning Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Boende Sysselsättning LÄKARE SJUKSKÖTERSKA SKÖTARE ARBETSTERAP KURATOR SJUKGYMNAST DISTRSKÖT LÄKARE PSYKOLOG PSYKOTERAPEUT BOENDESTÖD SKÖT BOENDE BISTÅNDSBEDÖM SJUKSKÖT BEHHEM BOSTADSFÖRETAG HANDLÄGG FK SOCIONOM IFO ARBETSFÖRMEDLARE GOD MAN FÖRVALTARE KRONFOGDE SKULDSANERARE HANDLED SYSS OSA-HANDLED ARBETSVÄGLED SYOKONSULENT ALKOHOLTERAPEUT SSK AVGIFTNING BEHHEM BOENDESTÖD HEMTJÄNST SOCIONOM SOC BARN/UNGA BUP POLIS IFS RSMH PO HEMMA-HOSARE Kriminal- vård VÅRDARE KURATOR POLIS DOMARE ÅKLAGARE ADVOKAT

62 Hur duktig måste man vara i ett förebyggande projekt kring ungas våld mot huvudet som kostar 10 Mkr för att det ska vara socioekonomiskt lönsamt?

63

64 OFFER FÖRÖVARE VITTNE

65 Folkhälsorapport 2009 – Ungdom 150 KVINNOR + 800 MÄN 16-24 ÅR DVS TOTALT 950 PERSONER OCH DET ÖKAR

66 i.nilsson@seeab.se Några tydliga problem Stuprörstänkande Kortsiktighet Kedjebrevsekonomi

67

68

69

70

71 71 Klientens och socialsekreterarens vardag 1 Reception 6.Ungdomsenheten (Kliv1 EU-projekt) 3. Aktiveringsgruppen 5. Arbete, praktik och rehabilitering, 8 8. Sociala boendeteamet 12. Slussen (samarb. FK,AF o arbetsm.k.) 14. Försäkrings- kassan 9. Medborgarservice 10. Budget o skuldrådgivning 15. Mottagning Unga 7. Introduktionsgruppen 18 Boj, Kvinnojour Kvinnofrid Polisen 2. Bedömningsgruppen Klienten ringer eller kommer via luckan 4. Motivation o Förändring 8a Hotade kvinnor 8b. Kommunkontrakt 17.Socialjouren 27.Arbets- förmedlingen 19 Barn o ungdom 20. Com,Star- projektet m.m. 16. Vuxna Psyk/missb ruk 25. Basta kooperative t 24. Frigård 23. Mini- maria 22. Psyk. gårdarna 23. Familjecentra 7a.Validerings -projektet 16 a Socialpsykiatrin 26. VC Fastighet s Social och arbetsmarknadskontoret

72 Med skygglappar är det ingen konst att springa fort Men åt vilket håll är framåt?

73 i.nilsson@seeab.se

74

75 Ingvar Nilsson (I.nilsson@seeab.se)I.nilsson@seeab.se

76 HALLANDSÅSTUNNELN ETT LYCKAT INVESTERINGSPROJEKT???

77

78 MARGINALISERINGENS KEDJEBREVSEKONOMI VÅRT SAMHÄLLSBYGGE TIDIGA GENERELLA FÖREBYGGANDE INSATSER BOSTÄDER, KULTUR SOCIALA NÄTVERK INTEGRATION FÖRSKOLANS & SKOLANS VIKTIGA ROLL I DEN SOCIALA FOSTRAN FRITIDSVERKSAMHET SOCIALTJÄNSTEN & PSYKIATRIN BÄRARNA AV TIDIGARE MISSLYCKANDEN STÄDPATRULLERNA & DE SOM STÅR FÖR FIOLERNA POLIS +KRIMINALVÅRD KRONOFOGDE MISSBRUKSVÅRD BOSTADSFÖRETAG

79 www.seeab.se Mödrahälsovård Barnhälsovård förskola skola Fritidsverksamhet Föreningsliv BUP Kyrkan Ungdomsmottagning Polis Socialtjänst Kriminalvård Försäkringskassa Psykiatri KORTA BILLIGA LÅNGA DYRA Missbruksvård Föräldrastöd

80 Utanförskap = Arbetslöshet Skol- misslyckande Asocialitet Språk Invandring Skyddsbehov DepressionFattigdom ADHD Autism- spektra Kriminalitet Missbruk Dyslexi Självskade- beteende Psykisk ohälsa Anorexi Bulemi Begåvning Missbruk Psykisk ohälsa Somatisk ohälsa Missbruk Psykisk ohälsa Somatisk ohälsa Social problematik Omvårdnads- svíkt Handikapp

81

82

83

84

85

86 Skillnaderna Omfördelningen

87 ETT INVESTERINGS- PERSPEKTIV

88 ADHD

89 värdet av sociala kooperativ BRIGGEN ett kooperativa för personer med psykiska funktionshinder

90 Tabell 10.2 Briggens resultaträkning 2005 –starkt förenklad Intäkts/kostna dsslag IntäkterKostnader Legofyll102.000 (43 %) Mat 40.000 (17%) Övrig försäljning 94.000 (36%) Totala intäkter236.000 Råvaror och förnödenheter 100.000 Övriga kostnader 140.000 Totala kostnader 240.000 Vinst före avskrivning -4000

91

92

93

94 Klienteffekter av sociala kooperativ Arbetstiden ökar med 50% Funktionsnivån stiger med 18% (GAF) Behovsbilden sjunker med 30% (CAN) Psykiskt + socialt välbefinnande stiger liksom livskvalitet (signifikanta förändringar) Slutenvårdskonsumtionen faller dramatiskt (från 30 till 7 dagar per år)

95

96

97

98 Skillnad mellan externa intäkter och kostnader – den årliga kostnadsförändringen per typperson och aktör

99 Tabell 11.3 Socioekonomisk bokslut för Briggen 2006, resultaträkning

100 Socek bokslut Briggen – per person

101

102 Värdet av att fånga upp unga på glid fallet Lugna Gatan

103

104 Lugna Gatan – grundidé Bryta ungas utanförskap genom att –Ge arbete för unga marginaliserade förortsungdomar –Därmed skapa en öppning in mot samhället –Minska vandalisering, slagsmål, bråk, social oro –Vara rollmodeller för yngre ungdomar ”på glid” – visa att mönster går att bryta

105 Lugna Gatan – en kort intro Start 1995 Minska stök och våld på stan 150 värdar i Stockholm ett 20-tal i Malmö Kollektivtrafik, skolor, bostadsområden Värdarna Juniorerna

106 Något om värdarna – en enkät med 125 värdar Tiden före LG 75% män 80% ej etniska svenskar 30 länder representerade 60% arbetslösa eller ströjobb innan LG 40% hade aldrig nånsin haft en anställning 25% kontakter med soc Cirka hälften dömda för brott innan LG Cirka 30% missbrukar droger innan LG

107 Vår studie Rosengård i Malmö –Ganska nystartat –5 värdar –Kommunen uppdragsgivare Kollektivtrafiken i Stockholm –Tämligen lång historia –30 värdar –Kollektivtrafiken uppdragsgivare Förstå och kunna beskriva verksamheten Sätta ett socioekonomiskt värde på verksamheten

108 Effekter Direkta/indirekta Kort/lång sikt Sociala/ekonomiska Påverkan Information Kunskap Nätverk Relationer Händelser Akuta Långsiktiga förlopp Rekrytering Avsikt Bryta utanförskap Ge en andra chans Förändra den sociala miljön Egen erfarenhet Risktagning Identifikation (rollmodell) För att påverka människor måste man ha en relation Närhet, långvarighet, tillit Ögon & öron Påverkansfaktorer Vidga räckvidden LUGNA GATANS VERKSAMHETSIDÉ!!!

109 OCH INGENTING HÄNDE.... ”Det var en brottningstävling. Hela Rosengård var där. Så fick vi höra av en junior att det var ett bråk på gång mellan en kille och en tjej. Värsta bråket under uppsegling. Killens bröder och kusiner var på G. Tjejens släkt också. Men jag kände hennes brorsor, så jag började snacka med dom och min kompis pratade med killens kompisar. Så vi lyckades avstyra det hela – det blev inget”

110 Det är ni som är dom konstiga och jag som är normal Vad ska vi kalla er i rapporten? Kan vi kalla er marginaliserade förortsungdomar med invandrarbakgrund. Nej. Det fattar ingen vad det är! Vad ska vi kalla er då? Blattar eller svartskallar, det säger vi själva. Det kan vi ju inte skriva! Men kalla oss förortsungar då, för det är vad vi är”

111 www.seeab.se

112

113 Rekrytering av värdar ett medvetet risktagande Mitt under höstens uppgörelser mellan Asir och Bandidos, arbetade en av gängmedlemmarna inom organisationen Lugna Gatan i Bergsjön. Han skulle fungera som ett föredöme bland ungdomar i förorten. Den 23-årige mannen från Hisings Backa har ett mycket brokigt förflutet. Han dömdes så sent som i mars till åtta månaders fängelse för grovt vapenbrott och är tidigare fälld för bland annat misshandel, häleri, stölder, narkotikabrott, tillgrepp av fortskaffningsmedel och rattfylleri. ”Vi har en sorts risktagandets filosofi då vi rekryterar. Skulle vi göra det enkelt för oss då vi rekryterar och inte ta några risker skulle detta kanske innebära färre misslyckanden, men samtidigt att vi inte skulle fullgöra vårt uppdrag”

114 Hur skulle det gått för dig utan Lugna Gatan – hur ser det ut i ditt gamla gäng ? ”Ungefär 20% är kriminella, ordentligt kriminella och missbrukar dessutom ganska ordentligt. Ungefär 60% drar omkring, får pengar från soc eller försäkringskassan, röker på. Ungefär 20% har fått ordning på sitt liv och fått jobb och skaffat egen lägenhet.” Om inte Lugna Gatan hade funnit hade jag idag med säkerhet varit arbetslös – 70% av min gamla klass är det. Jag hade sannolikt missbrukat, säkerligen varit kriminell suttit i fängelse. Kanske död. Två av mina gamla klasskamrater har dött till följd av brott, missbruk eller våld”

115 www.seeab.se

116

117 RESULTATRÄKNING STOCKHOLM

118 www.seeab.se De långsiktiga effekterna av 30 Lugna Gatan värdar i form av mindre samhällskostnader

119 Den ackumulerade effekten av 30 värdar i Lugna Gatan i Stockholm Minskade välfärdskostnader282 Mkr Ökade produktionsvärden100 Mkr Summa382 Mkr

120 www.seeab.se

121 Årlig kostnad - unga 16-18 år 18-21 år

122 Den årliga kostnaden för utanförskap - vuxna

123 Man kan alltså beskriva och beräkna utanförskapets kostnader Detta a) leder till en del viktiga insikter b) tvingar oss att ställa en del svåra frågor

124 HELHETSSYN LÅNGSIKTIGHET SOCIAL INVESTERING Rätt synsätt och begrepp? NEJ Rätt organisation? NEJ Rätt styr- och uppföljnings- system? NEJ Rätt resurs- användning? NEJ

125 Insikt utan handling är patetiskt, eller??? Vilka handlingsvägar öppnar denna kunskap???

126 Tre saker att göra Skapa ett socialt investeringsutrymme –Det finns pengar Slå sönder stuprören –Det finns dom som börjat Förändra och/eller använd styrsystemen på ett nytt sätt –Sociala investeringar och en ny kommunrevision är möjilg

127 TRE VÄGAR ATT GÅ & NÅGRA SPJUTSPETSAR Långsiktighet & ett socialt investeringsperspektiv –Södertälje –Nynäshamn –Norrköping Helhetssyn –Upplands-Väsby –Härryda –Leksand Nya styr- och uppföljningssystem –Örebro –Karlstad

128

129 Nynäshamn avsatte 30 Mkr 2006- 08 till förebyggande folkhälsoarbete Övervikt och fetma, COPE föräldrastödsprogram, hälsosammare skolluncher, sommarjobb för skolungdomar, utveckling av resursskolan, Mentorsprojekt, ungdomsboende, minska kostnaderna för institutionsplaceringar,ungdomscafé, mobilt skolteam, ”Skolteamet består av personal med familjeterapeutisk inriktning och åker runt till barn och ungdomar som inte förmår att gå i skolan. Det handlar om att kartlägga tidigare problem och att finna samverkansformer med familj, skola och skolteamet. Syftet är att dessa elever så småningom ska kunna gå i skolan. Skolteamet finns hos socialtjänstens öppenvårdsenhet för barn och ungdomar och samarbete sker med skolan. Arbetsrutiner för möten med elev, familj och skola har skapats och övergripande projektplanering pågår”.

130

131 Det mobila skolteamet

132

133 Fotbollslaget i Härryda – resultat år 1

134 Fotbollslaget i Härryda – resultat år 10

135 Fotbollslaget i Härryda – resultat år 50 år (hela vuxenlivet)

136 Var brister det? Strukturer Metoder Synsätt

137 Strukturer Metoder Synsätt Organisation Styrsystem Uppföljning Kunskaps- baserat Forskning Uppföljning Värdegrund Salutogent/patogent Människosyn Ledarskap Resurser Ersättningssystem

138 INDIVID METOD SYSTEM LEDARSKAPLEDARSKAP

139 Defensiv eller offensiv resursanvändning ONDA KOSTNADER Ingen eller liten effekt på resultat Låg kostnadseffektivitet GODA KOSTNADER Stor eller god effekt på resultat Hög kostnadseffektivitet EFFEKTVITIET Rätt sak Rätt kvalitet Rätt tidpunkt Till lägsta kostnad

140 i.nilsson@seeab.se Fragmenterade/ Samordnade Insatser Kortsiktiga/ Långsiktiga Insatser Passiviserande/ aktiverande Insatser Kunskaps- baserade Insatser eller ej Defensiv eller offensiv resursanvändning Proaktiva/ reaktiva Insatser Empowerment- baserade insatser eller ej

141 INDIVID METOD SYSTEM Fel organisation Fel styr- och uppföljningsystem Fel ersättningsmodeller Brist på socialt investeringskapital

142

143 STRUKTURELLA FÖRUTSÄTTNINGAR RESURSER SOCIALT INVESTERINGS- KAPITAL ERSÄTTNINGSSYSTEM STRUKTURER HELHETSSYN SAMVERKAN STYRNING UPPFÖLJNING LÅNGSIKTIGHET SAMVERKANS- LEDNING LEDARSKAP

144 Några viktiga frågor!!! Organisation –Har vi en organisations- och styrmodell som möjliggör helhetssyn Styr- och uppföljningssystem –Har vi styr och uppföljningssystem som medger långsiktighet Ersättningssystem –Gynnar regelverk och ersättningsmodeller samverkan, relationsbygge och långsiktighet Socialt investeringskapital –Förfogar vi över ett socialt investeringskapitel som medger en effektiv resurshushållning

145 ATT FÅ DET ATT FUNGERA PÅ INDIVIDNIVÅ

146 BUP MULTIKOMPETENT TEAM KURATOR BARNPSYKIATER PSYKOLOG SOCIAL SEKRETERARE SPECIAL PEDAGOG SKOLA SOC TJ PRIMÄR- VÅRD INTRESSE- ORG VUX PSYK

147 Det onödiga utanförskapet är en gökunge som äter av våra gemensamma resurser

148 Intäkter Offentlig sektor Utgifter Offentlig Sektor Transfereringar Barnbidrag A-kassa Sjukpenning Pension Välfärdsproduktion Barnomsorg Skola Sjukvård Äldreomsorg Skattekvot Försörjda Unga Äldre Sysselsättnings- grad Försörjare De som arbetar Om färre jobbar??? Försörjda Arbetsför ålder

149 SLUTSATSER Vi har stora resurser i våra offentliga system Vi använder betydande delar av dessa ineffektivt Människor far illa & samhället misshushållar med resurser Det är onödigt www.seeab.se

150 Att börja i det lilla Omfördela resurser i preventiv riktning Genomför preventiva och/eller samverkande projekt/aktiviteter Gör soc ek analyser av detta – lär metoden Sprid kunskap om metoder och synsätt

151 Ett råd till lokala beslutsfattare Det går –börja med något litet, se till att lyckas Det finns förebilder - det finns kunskap –Ta kontakt, bygg nätverk, lär av varandra Ta risker, agera långsiktigt - var uthållig Sätt Ior i karantän –Släpp loss Tigger JUST DO IT –Från prat till verkstad

152 Bonusmaterial

153 Ungas utanförskap 12% kvalificerar sig inte till de nationella programmen (ökande)

154

155 Olle Vad kommer att hända? Vilka är alternativen? Vilka är konsekvenserna? I 20-årsåldern Misslyckats i skolan – helt eller delvis Eventuellt svag dyslexi Har ingen dramatisk social eller psykiatrisk problematik ej heller grava missbruksproblem Lågmotiverad, håglös, vuxenfobi Bristande sociala färdigheter Svaga sociala nätverk Ingen som pushar på hemifrån Försörjs via föräldrar och ekonomiskt bistånd

156 Tabell 1. De årliga kostnaderna för Olles utanförskap i svenska kronor

157 Procentuell fördelning mellan olika aktörer av de årliga kostnaderna för Olles utanförskap.

158 De långsiktiga kostnaderna för Olles utanförskap i svenska kronor

159

160 Kostnaden för del av Navigatorscentrums verksamheti svenska kronor Per person7.232

161 Årliga socioekonomiska effekteri svenska kronor på individnivå av Navigatorcentrums verksamhet vid antaganden om 10 procents spontantrehabilitering och 30 procenst framgång i projektet

162 Långsiktiga socioekonomiska effekter i svenska kronor på individnivå av Navigatorcentrums verksamhet vid antaganden om 10 procent spontantrehabilitering och 30 procents framgång i projektet

163 Långsiktiga socioekonomiska effekter i svenska kronor på individnivå av Navigatorcentrums verksamhet vid antaganden om 10 procents s pontantrehabilitering och 30 procents framgång i projektet

164 EKONOMISKT BISTÅND UTANFÖRSKAPETS KOSTNADER

165 EKONOMISKT BISTÅND ÖVRIG SOCIALTJÄNST ÖVRIG KOMMUNAL VERKSAMHET ÖVRIGA ”VÄLFÄRDSMYNDIGHETER” ÖVRIGA SAMHÄLLSKOSTNADER UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER BOSTADS- BOLAG FÖRETAG ALLMÄNHET FAMILJ ÖVRIGA MYNDIGHETER FAMILJ MISSBRUK SOCPSYK SKOLA FRITID SKATTE- INTÄKTER LTING FK AF POLIS CSN KVÅRD ADM EK BIST FÖRLORAD PRODUKTION + SKATTEINTÄKTER

166 TROR:80 ÄR:270

167


Ladda ner ppt "Prevention och tidiga insatser en kortsiktig samhällskostnad eller en långsiktig social investering med hög lönsamhet Seminarium Coompanion Gävle september."

Liknande presentationer


Google-annonser