Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dag 4 att komma igång och att arbeta. Slutprodukt – en manual/checklista 2-4 tema per grupp Tas fram under slutet av våren/början av hösten Fundera redan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dag 4 att komma igång och att arbeta. Slutprodukt – en manual/checklista 2-4 tema per grupp Tas fram under slutet av våren/början av hösten Fundera redan."— Presentationens avskrift:

1 Dag 4 att komma igång och att arbeta

2 Slutprodukt – en manual/checklista 2-4 tema per grupp Tas fram under slutet av våren/början av hösten Fundera redan nu vilka tema ni fastnar för

3 En checklista/manual Att analysera samverkan Att starta ett samverkansprojekt Att skapa en samverkansledning Att leda ett samverkansprojekt Att förankra samverkansarbetet Samverkan ur ett genderperspektiv Att samspela med olika organisationer Att hantera hinder och motstånd Att följa upp och utvärdera samverkan Framgångsfaktorer

4 REPETITION ÄR KUNSKAPENS MODER

5

6 Vilka krav ställs på ledarskapet i en gränsöverskridande miljö???

7

8

9 i.nilsson@seeab.se

10 De två grupperna Uppdragstagare –Socialkompetens –Legitimitet i moderorg –Lust/vilja/engagemang –Kontinuitet –Sakkunskap –Heterogenitet i gruppen –Symmetri i gruppen Uppdragsgivare = uppdragstagargruppen dessutom –Symmetri i mandat & befogenheter –Beslutsmandat –Commitment

11 Två aktörer Tre samspel Två typer av samspel Vertikalt Horissontellt

12 Att stödja och utveckla vardagssamverkan Att få vardagssamverkan att fungera Vad är vardagssamverkan Vad står i vägen Hur ska vi kunna utveckla vardagssamverkan

13

14

15 Samverkansledningens två ben Få det att fungera i nätverket Bemanna nätverket med ”rätt personer” Skapa kreativa processer Driv genom frågorna på hemmaplan i linjeorganisationen Påverka hela organisationen Skapa genomförande

16

17 de fyra dialogerna idédialog –få med i båten uppdragsdialog –ro åt samma håll genomförandedialog –är vi på rätt kurs uppföljningsdialog –kom vi fram

18 Dag 4 att komma igång och att arbeta

19 Framgång i ert konkreta samverkansarbete!!! Vad är det? Hur vet ni att ni lyckats? Hur mäta?

20 Ingvar Nilsson/SEE, 08/551 520 69, www.seeab.se 20 Framgång i rehabsamverkan? Lägre vårdkonsumtion Minskad myndighetskostnad Mindre rundgång Mindre handläggningstid Mer nöjd personal Högre livskvalitet Symtomdämpning Ökad självförsörjningsgrad Reducerade sekundäreffekter på de sociala nätverken

21 Ingvar Nilsson/SEE, 08/551 520 69, www.seeab.se 21 varför samverka verksamhetsskäl –man kan inte lösa uppgiften ensam effektivitetskäl –man blir bättre på att använda resurserna moraliska skäl –man värnar om sköra människor som far illa

22 Ingvar Nilsson/SEE, 08/551 520 69, www.seeab.se 22 samverkan - för vems skull? brukaren - ger resultat och ett bättre liv –svarte-petter upphör pga helhetssyn personalen - ger arbetstillfredsställelse –arbetet ger resultat den offentliga sektorn -det blir effektivare –den offentliga sektorn vinner i trovärdighet skattebetalarna -valuta för insatta skattemedel –betalningsviljan för det offentliga bevaras

23

24

25 Kan man mäta samverkan??? Metod, prestation eller resultat? Är samverkan en intermediär produkt? Hur mäta? Vad mäta?

26 Af/Ami Samverkan som intermediärt mål resultateffektvitet av samverkan Mervärde av samverkan Operatörer av samverkan Målgruppen för samverkan Skapare av samverkansmöjligheter Nätverks- Organisa- tionen Lt Fk Kommun samverkan Konsekvenser av samverkan

27

28

29 Ingvar Nilsson/SEE, 08/551 520 69, www.seeab.se 29 synsätt kring effekter av rehabsamverkan investeringspuckel –vinster föregås av kostnader omfördelningsmekanismerna –alla parter måste få vinna på sikt de långsiktiga vinsterna förvaltnings- eller samhällsekonomiskt perspektiv

30 Ingvar Nilsson/SEE, 08/551 520 69, www.seeab.se 30

31 Ingvar Nilsson/SEE, 08/551 520 69, www.seeab.se 31

32 i.nilsson@seeab.se

33

34 uppdrags- givare (K+LT) syssel- sättn multikompetent team soctj boende psykiatri polis soc tj uppdrag mandat mål synsätt resurser frivillig org anhöriga nätverksbyggare samordnare nätverks- partners

35 BUP MULTIKOMPETENT TEAM KURATOR BARNPSYKIATER PSYKOLOG SOCIAL SEKRETERARE SPECIAL PEDAGOG SKOLA SOC TJ PRIMÄR- VÅRD INTRESSE- ORG VUX PSYK

36 ARBETSFÖR- MEDLING MULTIKOMPETENT TEAM KURATOR/PSYKOLOG VÄGLEDARE ARBETSFÖRMEDLARE SOCIALSEKRETERARE ARBETSTERAPRUT SKOLA SOC TJ PRIMÄR- VÅRD INTRESSE- ORG VUX PSYK FÖRSÄKRINGS- KASSA

37 MKT Familjecentraler Mission Possible Nacka rygg/nack Case management team MUMIN ITOK Sociala insatsgrupper Navigatorcentrum Familjer/barn Barn/unga Långtidssjuka/arbetslösa Psykisk ohälsa Missbruk – unga Missbruk – kriminalitet Kriminalitet/utanförskap Unga arbetslösa

38 MKT – att tänka på Uppdrag & mandat Sammansättning och kompetenser Extern partnerstruktur Yttre ledning Inre ledning Roller och arbetsfördelning Synsätt och värdegrund

39 MKT -kompetenser Sakkompetens –Täcka hela panoramat Social kompetens + kommunikativa –Lyssnandets roll –Krokodiler vs kaniner Hög legitimitet i egen hemmaorganisation –Tillgång till systemen Motiverad + tror på detta –Vilja, lust

40 MKT – några funktioner Kulturtolkar –Förstå varandra Rivare av fördomsbarriärer –Acceptera och har tillit Kommunikationsbryggor + kontaktytor –Underlätta och effektivisera vardagen

41 Spindeln i nätet Samordnare Dirigent Organkoordinator Case manager Personligt ombud Rehab coach Integrationssamordnare

42 Ni ska anställa en ”SPINDEL I NÄTET” för att hålla i det konkreta samverkansarbetet SKRIV EN PLATSANNONS VAD VILL NI HA

43 i.nilsson@seeab.se Spindeln (samordnare, nätverksbyggare, dirigent, spindel etc.) Inre roll mandat - leda –Driva process –Bygga relation –Förtroende –Se helhet –Motivation –Pedagog Yttre roll mandat - nätverka –Nätverksmöten –Förhandla –Kartläggning av behovsbild –Samlad rehabplan –Uppföljning av genomförande –Systemfelsfrågan SYNSÄTT OCH VÄRDEGRUND KRING REHABILITERING OCH SAMVERKAN

44

45 ORÄDD STRATEGISK BLICK INTEGRITET ERFARENHET UTHÅLLIG DRIVANDE LYHÖRD

46 MED ANDRA ORD EN SUPERHJÄLTE

47 Uppgift att lösa till januari Utgå från er plan – och analysera Vad är kritiska tidpunkter & händelser Vad kommer att krävas för att lyckas –Hos er i gruppen –I organisationen/omvärlden Vilket motstånd och vilka hinder –Ledning –Organisation –Medarbetare –Kompetens Vilken pedagogik och vilken förankringsprocess kommer att krävas

48 Uppgift – redovisning Skriv ner uppgiften i powerpoint form Var kortfattad/telegramtext Skicka till oss senast 12 januari –eva.lundmark@krutab.seeva.lundmark@krutab.se –i.nilsson@seeab.sei.nilsson@seeab.se Var beredd att under 5-10 min med stöd av pp-bilderna presentera för oss andra


Ladda ner ppt "Dag 4 att komma igång och att arbeta. Slutprodukt – en manual/checklista 2-4 tema per grupp Tas fram under slutet av våren/början av hösten Fundera redan."

Liknande presentationer


Google-annonser