Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Medverkan av allmänheten Catarina Freitas Miljöplaneringsenheten Stadskontoret i Almada, Portugal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Medverkan av allmänheten Catarina Freitas Miljöplaneringsenheten Stadskontoret i Almada, Portugal."— Presentationens avskrift:

1 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Medverkan av allmänheten Catarina Freitas Miljöplaneringsenheten Stadskontoret i Almada, Portugal

2 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Mål... Målet med denna presentation är att förbättra kunskaperna om medverkan av allmänheten och denna process, … vilka är koncepten bakom, … hur ska vi närma oss det, … hur planerar vi det, … vilka regler finns att följa… Och att visa och hjälpa att ta fram ett program för medverkan av allmänheten anpassat efter speciella behov.... Mål och syfte

3 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Syften...Mål och syften Identifiera de stora stegen för att kunna förbereda ett program för medverkan från allmänheten Att få idéer, regler och guidelines till hur man designar ett program för medverkan av allmänheten; tekniker och metoder Bli varse om de olika nivåerna av medverkan av allmänheten

4 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Porquê ? Vad är medverkan av allmänheten?

5 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Områden...... Varför behöver vi medverkan av allmänheten?... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten?... Idéer och koncept... Hur utformar man medverkan av allmänheten?... Slutsatser

6 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Områden...... Varför behöver vi medverkan av allmänheten ?... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten?... Idéer och koncept... Hur utformar man medverkan av allmänheten?... Slutsatser

7 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net

8 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... 30 träd fälls varje sekund...

9 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Alla träd på jorden kan ta upp 50 ton CO 2 per sekund…

10 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Jordens befolkning producerar 127 ton avfall per sekund...

11 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Var 20:e minut försvinner en växt- eller djurart på jorden...

12 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Varje sekund läcker 55 kg olja ut i havet...

13 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Om 65 år kommer världens oljereserver vara tomma...

14 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... En människa dör av svält var 4:e sekund…

15 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Varför behövs medverkan av allmänheten? Vi behöver alla förändra oss ! (vanor, attityd, värderingar, prioriteringar, agenda …) För att förändra oss behöver vi finna gemensamma lösningar, vi behöver samstämmighet, vi behöver agera tillsammans … För att uppnå samstämmighet måste vi kunna förstå varandra och komma över vissa skillnader oss människor emellan …

16 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Vi måste höja medvetenheten kring de problem som mänskligheten står inför idag… Vi måste kommunicera och delge information till allmänheten generellt i ett meningsfullt syfte … Vi måste involvera och engagera befolkningen i planerings- och beslutsprocessen … Vi måste ha åtagande från hela samhället...Varför behövs medverkan av allmänheten

17 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Vi måste höja medvetenheten kring de problem som mänskligheten står inför idag… Vi måste kommunicera och delge information till allmänheten generellt i ett meningsfullt syfte … Vi måste involvera och engagera befolkningen i planerings- och beslutsprocessen … Vi måste ha åtagande från hela samhället... att skapa en öppen, tidig, fullständig, effektiv och meningsfull chans för medverkan av allmänheten är av stor vikt och betydelse …...Varför behövs medverkan av allmänheten

18 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Områden...... Varför behöver vi medverkan av allmänheten?... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten ?... Idéer och koncept... Hur utformar man medverkan av allmänheten?... Slutsatser

19 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net «Medverkan av allmänheten är bra, men när vi organiserar någonting dyker ingen upp! » En skeptisk ledamot i kommunfällmäktige …... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten

20 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net «I vår fullmäktige finns ingen politisk vilja. Så är det! » En kommunanställd …... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten

21 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net «Om politiker och lokala beslutsfattare inte förbereder vår stad för framtida utmaningar kan man fråga sig vad vi ska ha dem till.» Kommuninnevånare …... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten

22 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Förutfattade meningar hos beslutsfattare, planerar och experter... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten Allmänheten vill inte delta (bara de som är negativt inställda) … Allmänheten vet inte hur de ska delta … Allmänheten lägger sig i de tekniska besluten … Medverkan leder till uppror och förseningar... Beslutsfattarna får reda på allmänhetens inställning genom summeringar och genomgångar av personalen

23 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Förutfattade meningar hos allmänheten... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten Allmänheten råfrågas i sista stund “90% av projektet/dokumenten är redan beslutade” Ibland hålls viktiga aktörer utanför Kontroversiella frågor besvaras inte Ofullständig information tillhandahålls Felaktiga beslut tas på ofullkomliga grunder eller på grund av desinformation

24 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Allmänheten råfrågas i sista stund “90% av projektet/dokumenten är redan beslutade” Ibland hålls viktiga aktörer utanför Kontroversiella frågor besvaras inte Ofullständig information tillhandahålls Felaktiga beslut tas på ofullkomliga grunder eller på grund av desinformation... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten Bra publik information är en nödvändig förutsättning för ett effektivt deltagande ! Förutfattade meningar hos allmänheten

25 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Exempel: (En obekväm sanning, Al Gore)... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten En massiv studie av publicerade, granskande artiklar om klimatförändringar under de senaste 10 åren i vetenskapliga tidsskrifter utfördes av University of California (ett urval av 10%, 928 artiklar) Samtidigt gjordes en annan studie om artiklar publicerad i populärpressen om klimatförändringar under de senaste 14 åren (samlade artiklar i 4 dagstidningar, 636 artiklar)

26 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Example:... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten Antalet granskande artiklar om klimatförändringar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter under de senaste 10 åren Antalet artiklar om klimatförändringar publicerade I populärpressen under de senaste 14 åren 928 626 % av artiklarna som tvivlar på orsakerna till klimatförändringar 0% 53%

27 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten Vilket samhälle vill vi ha? Scenario 1 Scenario 2 Projektioner på världens energi- förbrukning

28 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Scenario 1: BAU Business As Usual (Vi gör som vi alltid gjort)... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten Scenariot som ingen vill ha men som nästan alla följer.

29 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Mera olja

30 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Fler raffinaderier

31 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Fler terroristattacker

32 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Flera krig

33 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Mer kärnkraft

34 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Fler pipelines och terminaler

35 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Mer naturgas

36 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Almada (A2) 8.00 – 9.00 am Mer trafik

37 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Fler extrema oväder

38 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net

39 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Fler förstörda ekosystem

40 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Flera djurarter hotas av utrotning

41 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten Vilket samhälle vill vi ha? Scenario 1 Scenario 2 Projektioner på världens energi- förbrukning

42 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Scenario 2: F4 gör dubbelt så mycket med hälften av resurserna... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten Scenariot som (nästan) alla vill ha men som nästan ingen följer.

43 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Drastiskt minskande av privata bilar för dagliga resor

44 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Ta fram livet i stadskärnan

45 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Bygg energieffektivt

46 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Acceptera en utveckling av landskapet

47 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Skapa inhemska arbetstillfällen genom användning av förnybar energi

48 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Bevara mångfalden

49 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Områden...... Varför behöver vi medverkan av allmänheten?... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten?... Idéer och koncept... Hur utformar man medverkan av allmänheten?... Slutsatser

50 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Århuskonventionen om tillgänglighet till information, medverkan av allmänheten vid beslutsfattande och access vid rättsliga miljöfrågor [European Directive 2003/4/CE]... Idéer och koncept Tagen den 25 juni 1998 I den danska kommunen Århus på den 4:e konferensen om “Miljö för Europa” Överenskommelse om miljörättigheter och mänskliga rättigheter Etablerar att hållbar utveckling endast kan bli möjlig genom delaktighet av alla aktörer

51 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net 3 pelare från Århuskonventionen... Idéer och koncept 1.Rätt att från allmänheten ta del av miljöinformation 2.Rätt att från allmänheten ta del av beslutsfattandet vid miljöärenden 3.Rätt till publik access vid rättsliga miljöfrågor

52 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Medverkan av allmänheten enl. Århuskonventionen... Idéer och koncept Ska bli tillfrågade under förberedelserna av planeringen och programmet i relation till miljöpåverkan Nödvändig information ska tillhandahållas till allmänheten Tidsramar ska ta hänsyn till en effektiv medverkan av allmänheten Invånarna ska uppmuntras att ta del av och i diskussionerna

53 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Århuskonventionen... Idéer och koncept “ Although regional in scope, the significance of the Aarhus Convention is global. It is by far the most impressive elaboration of principle 10 of the Rio Declaration, which stresses the need for citizen's participation in environmental issues and for access to information on the environment held by public authorities. As such, it is the most ambitious venture in the area of environmental democracy so far undertaken under the auspices of the United Nations." Kofi A. Annan, Secretary-General of the United Nations

54 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net De stora stegen vid planerings- och beslutsprocessen... Idéer och koncept PROBLEM DIAGNOS LÖSNINGAR Planer, alternativ BESLUT IMPLEMENTERING UTVÄRDERING

55 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Idéer och koncept PROBLEM DIAGNOS LÖSNINGAR Planer, alternativ BESLUT IMPLEMENTERING UTVÄRDERING MAA De stora stegen vid planerings- och beslutsprocessen

56 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net De stora stegen vid planerings- och beslutsprocessen... Idéer och koncept PROBLEM DIAGNOS LÖSNINGAR Planer, alternativ BESLUT IMPLEMENTERING UTVÄRDERING MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN

57 www.transportlearning.net De stora stegen vid planerings- och beslutsprocessen... Idéer och koncept PROBLEM DIAGNOS LÖSNINGAR Planer, alternativ BESLUT IMPLEMENTERING UTVÄRDERING Public Participation Information | Kommunikation

58 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Information  Kommunikation  Delaktighet... Idéer och koncept När man kommunicerar har talet 3 komponenter som influerar lyssnaren på olika vis: - Orden 7% - Tonen på rösten 38% - Kroppsspråket 55% Bland de som lyssnar, - 80% bryr sig inte överhuvudtaget! - 20% blir glada av att höra att du har problem!!

59 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Information  Kommunikation  Delaktighet... Idéer och koncept En positiv attityd vid kommunikation och talande är viktigt Tolkningarna av det som sägs är - kulturella - känslomässiga - perspektiv - värderingar och prioriteringar - social status - förändras beroende på interaktionen

60 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net 33% kristna 29% andra religioner och ateister 19% muslimer 19% hinduer och buddhister

61 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Övning:... Idéer och koncept Hinder för kommunikation: Olika uppfattningar

62 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Områden...... Varför behöver vi medverkan av allmänheten?... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten?... Idéer och koncept... Hur utformar man medverkan av allmänheten ?... Slutsatser

63 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Medverkan av allmänheten strävar efter, Att generera bättre underlag för beslut Att få ett åtagande för den beslutade lösningen/planen/projektet … försöka hjälpa andra att lära och förändra... Hur utformar man medverkan av allmänheten?

64 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Det finns några begränsningar att beakta, Hur gör man? När ska det göras? Vilka resultat vill vi ha? Hur mäter vi om vi lyckats?

65 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net … de stora stegen i beslutsprocessen… PROBLEMDIAGNOS LÖSNINGAR Planer, alternativ BESLUT IMPLEMENTERING UTVÄRDERING... Hur utformar man medverkan av allmänheten?

66 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Steg 1. Beslutsanalys Beslutsanalys är av större vikt än medverkan av allmänheten... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Klargöra att beslut kommer att tas Identifiera vilka som ska ta beslutet och hur det ska gå till Specificera planerings- och beslutsstegen samt tidsschema Besluta om medverkan av allmänheten är nödvändig och i vilket syfte (ex: det kanske bara finns en lösning varför frågan till allmänheten blir ett Ja/Nej val)

67 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Steg 1. Beslutsanalys Beslutsanalys är av större vikt än medverkan av allmänheten... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Klargöra att beslut kommer att tas Identifiera vilka som ska ta beslutet och hur det ska gå till Specificera planerings- och beslutsstegen samt tidsschema Besluta om medverkan av allmänheten är nödvändig och i vilket syfte (ex: det kanske bara finns en lösning varför frågan till allmänheten blir ett Ja/Nej val) TIPS Vissa beslut kräver ingen medverkan av allmänheten

68 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Identifiera “laget” allmänheten När beslutsfattare inte är involverade i processen med allmänheten är det oftare så att resultaten av dessa ignoreras. De känner inte alltid av intensiteten i meddelandena, hur starkt människor känner. TIPS Beslutsfattare ska ha en aktiv roll I processen med allmänheten Steg 2. Planering för medverkan av allmänheten Den här fasen beskriver olika typer av medverkan av allmänheten, när de ska tillfrågas, i vilket tidsperspektiv

69 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Steg 2. Planering för medverkan av allmänheten Klargör vad som behöver uppnås med allmänheten i varje steg av planerings- och beslutsprocessen (problemidentifiering, diagnos, alternativa lösningar, beslut …) TIPS Skriv ner en mening på 1 eller 2 rader som rör frågan som ska beröras

70 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Steg 2. Planering för medverkan av allmänheten Identifiera aktörerna – interna och externa När väl frågan som kommer att dyka upp/behandlas av allmänheten, är det lätt att identifiera de människor/grupp som berörs av frågan, aktörerna. Aktörerna är de människor som uppfattar sig ha en viktig roll I beslutstagandet. Ansvaret kan vara av ekonomiska, politiska, värderings eller filosofiska skäl.

71 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Journalister Fiansiella institutioner Konsumentorganisationer Turistråd Företag Planerare Lokaltrafik- företag Cykelfrämjandet Affärsinnehavare Lokalföreningar Energi- myndigheter Politiker Skolor Universitet Arbetare Artister Exportråd Husägare/ Fastighetsförvaltare Arkitekter Ekonomer Energiföretag.. etc... Jurister Ungdomar Invånare Församlingar Kultur- föreningar Vilka är aktörerna vi vill engagera ? Barn Bransch- organisationer

72 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Steg 2. Planering för medverkan av allmänheten Det finns inget sätt att förutse kontroverser men det finns indikatorer på möjliga situationer… … betydande påverkan … det har förekommit diskussioner i frågan tidigare … frågan är ett hett ämne i den lokala politiska debatten … frågan handlar om en aktörs hela framtida existens

73 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Steg 2. Planering för medverkan av allmänheten Det finns inget sätt att förutse kontroverser men det finns indikatorer på möjliga situationer… … betydande påverkan … det har förekommit diskussioner i frågan tidigare … frågan är ett hett ämne i den lokala politiska debatten … frågan handlar om en aktörs hela framtida existens TIPS Vid kontroverser uppträd proaktivt hellre än reaktivt

74 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Steg 2. Medverkan av allmänheten Identifiera olika sätt/tekniker att använda i processen och kom ihåg att ta i beaktande olika gruppers behov Tekniker och metoder beror på flera olika saker : … komplexiteten av problemet och lösningen … den huvudsakliga målgruppen (aktörerna) som ska medverka, deras kunskaper, kännedom om problemet/frågan, antal

75 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Steg 2. Medverkan av allmänheten Identifiera olika sätt/tekniker att använda i processen och kom ihåg att ta i beaktande olika gruppers behov Tekniker och metoder beror på flera olika saker: …på vilken nivå medverkar de och hur kommer de att använda informationen … tid och ekonomiska resurser (pengar, människor) … alla speciella omständigheter/förhållanden.

76 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Steg 2. Medverkan av allmänheten Identifiera olika sätt/tekniker att använda i processen och kom ihåg att ta i beaktande olika gruppers behov Tekniker och metoder beror på flera olika saker: …på vilken nivå medverkar de och hur kommer de att använda informationen … tid och ekonomiska resurser (pengar, människor) … alla speciella omständigheter/förhållanden. TIPS Speciella omständigheter är… Kulturella och etniska frågor Intresse från nationella aktörer Politiskt känsligt Intressegrad

77 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Steg 2. Medverkan av allmänheten Identifiera olika sätt/tekniker att använda i processen och kom ihåg att ta i beaktande olika gruppers behov Tekniker och metoder beror på flera olika saker: …vilken information måste tillhandahållas allmänheten och vad kan allmänheten själv skaffa sig för information om frågan …speciella omständigheter.

78 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net LÖSNINGAR hur löser vi problemen Sakfråga vad vet vi vad vet vi inte överens- kommelse icke överens- kommelse Enkla lösningar och samförstånd (ex: skolor, vårdcentraler) Enkla lösningar men samförstånd måste byggas (ex: industriområden) Prova nya lösningar och samförstånd (ex: förnyelse av gamla industriområden) Omdefiniera problemet (ex: tolkning av lagtext)

79 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net LÖSNINGAR hur löser vi problemen Sakfråga vad vet vi vad vet vi inte överens- kommelse icke överens- kommelse Enkla lösningar och samförstånd (ex: skolor, vårdcentraler) Enkla lösningar men samförstånd måste byggas (ex: industriområden) Prova nya lösningar och samförstånd (ex: förnyelse av gamla industriområden) Omdefiniera problemet (ex: tolkning av lagtext)

80 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Grad av deltagande aktiv passiv Grad av interaktion Passivt Informativt Konsultation Interaktivt Mobilisering hög låg Allmänheten informeras om vad som hänt och kommer att hända Svar på frågor som allmänheten ställt Allmänheten involveras tydligare i beslutsanalyser och beslutstagande Allmänheten tar initiativ oavsett politisk vilja Allmänheten konsulteras och deras synpunkter tas i beaktande

81 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Steg 2. Medverkan av allmänheten Identifiera olika sätt/tekniker att använda i processen och kom ihåg att ta i beaktande olika gruppers behov - PASSIV (Tillhandahålla information) Utställningar, Konferenser, Affischer, Brevutskick med tekniska rapporter, Nyhetsbrev, Pressmeddelande, Hemsidor

82 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Steg 2. Medverkan av allmänheten Identifiera olika sätt/tekniker att använda i processen och kom ihåg att ta i beaktande olika gruppers behov -INFORMATIV/KONSULTATION Referensgrupper, enkätundersökningar, djupintervjuer, opinionsmätningar

83 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Steg 2. Medverkan av allmänheten Identifiera olika sätt/tekniker att använda i processen och kom ihåg att ta i beaktande olika gruppers behov - INTERAKTIV/MOBILISERING Rådsgrupper, Intervjuer, Öppna fullmäktigemöten, Betalda annonser, Offentliga träffar, Workshops, Olika mötesformer

84 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Vilka behöver finnas med i planeringsgruppen? Vilka är frågorna och vilka aktörer berörs? Föreligger någon trolig kontrovers? Hur förbereder vi oss? För varje steg i beslutsprocessen: Vad vill vi uppnå med allmänheten? Vad behöver allmänheten veta för att kunna delta aktivt? Vad har vi att lära av allmänheten om detta? Vilka omständigheter styr valet av deltagande från allmänheten? Vilken metod/teknik är lämplig för deltagande av allmänheten? SKRIV NER EN PLAN FÖR MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN Steg 2. Medverkan av allmänheten Offentlig information

85 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Steg 3. Implementering Planera implementeringen av individuella aktiviterer med allmänheten. Till exempel, … utveckla en agenda för arbetsgrupper … bestäm när möten ska hållas … bestäm vem som ska stå som inbjudare till mötet … bestäm vem som ska hålla I presentationen

86 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Tre steg av planering inför en medverkan av allmänheten Steg 1.Beslutsanalys Steg 2.Planering för medverkan av allmänheten (länka samman olika tekniker i ett program) Steg 3. Implementering Implementera sedan ditt program!!

87 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Hur utformar man medverkan av allmänheten? Tre steg av planering inför en medverkan av allmänheten Steg 1.Beslutsanalys Steg 2.Planering för medverkan av allmänheten (länka samman olika tekniker i ett program) Steg 3. Implementering Implementera sedan ditt program!! TIPS Du måste göra allt detta … med ett gott humör

88 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Områden...... Varför behöver vi medverkan av allmänheten?... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten?... Idéer och koncept... Hur utformar man medverkan av allmänheten?... Slutsatser

89 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Slutsatser Det finns ingen “en-storlek-passar-alla”-metod att ta till när det gäller medverkan av allmänheten. Det finns heller inget program som passar varje beslut och fråga. Det finns ingen teknik/metod som fungerar under alla omständigheter. När vi har en framgångsrik process med deltagande av allmänheten pratar vi om tekniker som passar syftet och nådde fram till aktörerna

90 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net... Slutsatser Vissa regler och frågor uppstår alltid när det kommer till planering och medverkan av allmänheten, det är dessa vi försökt att belysa med denna presentation. Var uppfinningsrik, var kreativ …

91 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Omöjliga drömmar … Du har redan lyckats hemma

92 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Porquê ? Vad är medverkan av allmänheten?

93 MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Tack för uppmärksamheten! Catarina Freitas cfreitas@cma.m-almada.pt


Ladda ner ppt "MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN www.transportlearning.net Medverkan av allmänheten Catarina Freitas Miljöplaneringsenheten Stadskontoret i Almada, Portugal."

Liknande presentationer


Google-annonser