Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge"— Presentationens avskrift:

1 Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge
Projektets namn: GreenCharge Sydost – Elfordon i småstadsregioner Projektperiod: Huvudstödmottagare: Blekinge tekniska högskola Andra projektparter: Miljöfordon Syd, CGI, IKEA, AB Volvo, 20+ övriga företag, 25 kommuner, 2 landsting, 4 regionförbund, 4 länsstyrelser Projektets stödprogram: Demonstrationsprogram för elfordon Stödsumma: 5 MSEK

2 Varför? Att etik och hållbarhet kan ge ett visst PR värde är känt. Men hur mycket extra är kunderna beredda att betala för det? Finns det mer djupliggande krafter som skapar konkurrensfördelar för den som går i hållbar riktning?

3 Hållbarhetsutmaningen – hot och möjlighet!
Att etik och hållbarhet kan ge ett visst PR värde är känt. Men hur mycket extra är kunderna beredda att betala för det? Finns det mer djupliggande krafter som skapar konkurrensfördelar för den som går i hållbar riktning?

4 Elfordon – för en ny industriell revolution?
Förnybar energi Energi från byggnader Lokala energilager Smarta nät Elfordon 1Vad är greencharge? Vilka är med? Vad är nyttan? Presentera dagens talare

5 Elfordon – för en ny industriell revolution?
Idag – fossilbilar 4,2 milj bilar Ca TWh energi Grön energi Ca 10% 2030 – med elfordon 4,2 milj bilar Ca TWh energi Energibesparing Ca 70-80% Grön energi % 1Vad är greencharge? Vilka är med? Vad är nyttan? Presentera dagens talare Svensk elanvändning 2012 Ca 150 TWh -> vad elfordon behöver Ca 10% Elfordon en del av lösningen

6 Hur jobbar vi? Att etik och hållbarhet kan ge ett visst PR värde är känt. Men hur mycket extra är kunderna beredda att betala för det? Finns det mer djupliggande krafter som skapar konkurrensfördelar för den som går i hållbar riktning?

7 GreenCharge - organisationsupplägget
Huvudman (BTH) Styrgrupp Landshövding, Jönköpings Län Rektor, BTH VD, IKEA Sverige AB vVD Jönköping Energi Elnät Koncernchef, Garo VD, Enkla Elbolaget Marknadschef, Oskarshamn Energi Platschef affärsutvecklare, CGI, Karlskrona VD, Hertz Sverige VD, Hermibil Marknadschef, Liljas Personbilar VD, Holmgrens bil Kommunalråd, Älmhult Kommunalråd, Karlskrona Kommunalråd Gislaved Energi- och klimatrådgivare, Borgholm IT – stöd (CGI) Hela värdekedjan Projektledning (Miljöfordon Syd) 1Vad är greencharge? Vilka är med? Vad är nyttan? Presentera dagens talare Forskning (BTH) Enkelt?, Effektivt?, Hållbart?

8 Unik regional kraftsamling
CGI AB Volvo (Volvo Buss) Volvo Technology IKEA Hertz/Sunfleet Affärsverken Borgholm Energi Bromölla Energi & Vatten Eksjö energi Emmaboda Energi Jönköping Energi Karlshamns Energi Nybro Energi Oskarshamns Energi Ronneby Miljö & Teknik Växjö Energi Växjö Fastighetsförvaltning Videum Ålem energi Blekingetrafiken Jönköpings Länstrafik Västernorrlands kollektiv- trafiknämnd Wireless Maingate Solution Enkla Elbolaget My Eco Holmgrens bil Liljas bil GARO Schneider Electric Ensto Park & Charge Chargestorm German Solar SunDrive Innoventum Liros Power Solution Blekinge Tekniska Högskola Linköpings universitet Miljöfordon Syd Energikontor Sydost Mfl Ronneby kommun Karlskrona kommun Olofströms kommun Sölvesborgs kommun Karlshamns kommun Bromölla kommun Växjö kommun Alvesta kommun Uppvidinge kommun Älmhults kommun Tingsryds kommun Ljungby kommun Nybro kommun Mönsterås kommun Emmaboda kommun Oskarshamns kommun Borgholms kommun Jönköpings kommun Värnamo kommun Eksjö kommun Gislaveds kommun Habo kommun Mullsjö kommun Vetlanda kommun Energimyndigheten Länsstyrelserna Kronoberg Blekinge Jönköping Kalmar Regionförbunden Södra Småland Blekinge, Landstingen

9 Unik regional kraftsamling - Projektmål
CGI AB Volvo (Volvo Buss) Volvo Technology IKEA Hertz/Sunfleet Affärsverken Borgholm Energi Bromölla Energi & Vatten Eksjö energi Emmaboda Energi Jönköping Energi Karlshamns Energi Nybro Energi Oskarshamns Energi Ronneby Miljö & Teknik Växjö Energi Växjö Fastighetsförvaltning Videum Ålem energi Blekingetrafiken Jönköpings Länstrafik Västernorrlands kollektiv- trafiknämnd Wireless Maingate Solution Enkla Elbolaget My Eco Holmgrens bil Liljas bil GARO Schneider Electric Ensto Park & Charge Chargestorm German Solar SunDrive Innoventum Liros Power Solution Blekinge Tekniska Högskola Linköpings universitet Miljöfordon Syd Energikontor Sydost Mfl Ronneby kommun Karlskrona kommun Olofströms kommun Sölvesborgs kommun Karlshamns kommun Bromölla kommun Växjö kommun Alvesta kommun Uppvidinge kommun Älmhults kommun Tingsryds kommun Ljungby kommun Nybro kommun Mönsterås kommun Emmaboda kommun Oskarshamns kommun Borgholms kommun Jönköpings kommun Värnamo kommun Eksjö kommun Gislaveds kommun Habo kommun Mullsjö kommun Vetlanda kommun Energimyndigheten Länsstyrelserna Kronoberg Blekinge Jönköping Kalmar Regionförbunden Södra Småland Blekinge, Landstingen Projektmål: Elbilar Laddplatser MSEK invest - Färdplan 2030

10 Status? Att etik och hållbarhet kan ge ett visst PR värde är känt. Men hur mycket extra är kunderna beredda att betala för det? Finns det mer djupliggande krafter som skapar konkurrensfördelar för den som går i hållbar riktning?

11 Delresultat från ’projektfamiljen’?
Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping Att etik och hållbarhet kan ge ett visst PR värde är känt. Men hur mycket extra är kunderna beredda att betala för det? Finns det mer djupliggande krafter som skapar konkurrensfördelar för den som går i hållbar riktning?

12 Unik färdplan! – till hållbarhet
Framtidens krav Färdplansscenarier Elfordons- systemet 2015 2030 (’fossilfritt’) (’hållbart’) Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor. Alla utbildningar, tekniska såväl som icketekniska, är byggda kring begreppet tillämpad informationsteknik. Vi har också valt att lägga ett hållbarhetsfokus på allt vi gör. När man stod inför utmaningen att bygga en ny högskola var det naturligt att låta tillämpad IT vara ett självklart inslag i alla utbildningar och all forskning. Det har visat sig vara klokt. Informationstekniken utgör idag en stabil infrastruktur i hela samhället och IT har blivit en del av vår vardag. Utrymmet för omställning till hållbarhet är större om man börjar i tid. Därför har vi på BTH valt att redan nu anlägga ett hållbarhetsfokus på allt vi gör. Vi styr successivt över till ett hållbarhetstänkande inom våra tre verksamhetsområden utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Redan nu har vi forskargrupper och utbildning med inriktning mot hållbar produktutveckling, däribland världens första magisterutbildning inom detta område. Visionsseminarier i Karlskrona och Jönköping

13 Delresultat från ’projektfamiljen’?
Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping Buss-studie – del 1: Elbussar 20% billigare Att etik och hållbarhet kan ge ett visst PR värde är känt. Men hur mycket extra är kunderna beredda att betala för det? Finns det mer djupliggande krafter som skapar konkurrensfördelar för den som går i hållbar riktning?

14 Delresultat från ’projektfamiljen’?
Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping Buss-studie – del 1: Elbussar 20% billigare Bilstudie i 24 kommuner: Elbilar lönsamma Tillräcklig räckvidd Att etik och hållbarhet kan ge ett visst PR värde är känt. Men hur mycket extra är kunderna beredda att betala för det? Finns det mer djupliggande krafter som skapar konkurrensfördelar för den som går i hållbar riktning?

15 Delresultat från ’projektfamiljen’?
Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping Buss-studie – del 1: Elbussar 20% billigare Bilstudie i 24 kommuner: Elbilar lönsamma Tillräcklig räckvidd GreenCharge Roadshow 2014: Sveriges största 6/3 fm:          Ronneby (start) 6/3 em:         Karlshamn 7-9/3:            Norge/Danmark 11/3 em:       Sölvesborg 13/3 fm:        Olofström 13/3 em:       Karlskrona 15/3:              Borgholm 18/3 fm:        Emmaboda 18/3 em:       Nybro 19/3 fm:        Mönsterås 19/3 em:       Oskarshamn 20/3:              Gislaved 24/3 fm:        Habo 24/3 em:       Mullsjö 27/3 fm:    Jönköping 27/3 em:   Eksjö 28/3:          Vetlanda 1/4 em:     Ljungby 2/4 fm:      Värnamo 2/4 em:      Alvesta 7/4 fm:      Bromölla 8/4 fm:     Uppvidinge 8/4 em:      Växjö 9/4 fm:       Tingsryd 9/4 em:      Älmhult 11/4:          IKEA Älmhult Att etik och hållbarhet kan ge ett visst PR värde är känt. Men hur mycket extra är kunderna beredda att betala för det? Finns det mer djupliggande krafter som skapar konkurrensfördelar för den som går i hållbar riktning?

16 Vad är på gång? Att etik och hållbarhet kan ge ett visst PR värde är känt. Men hur mycket extra är kunderna beredda att betala för det? Finns det mer djupliggande krafter som skapar konkurrensfördelar för den som går i hållbar riktning?

17 Planerat inom ’projektfamiljen’?
Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping Buss-studie – del 1: Elbussar 20% billigare Bilstudie i 24 kommuner: Elbilar lönsamma Tillräcklig räckvidd GreenCharge Roadshow 2014: Sveriges största Påskynda laddplatsuppkoppling - mot 4000 Att etik och hållbarhet kan ge ett visst PR värde är känt. Men hur mycket extra är kunderna beredda att betala för det? Finns det mer djupliggande krafter som skapar konkurrensfördelar för den som går i hållbar riktning?

18 Planerat inom ’projektfamiljen’?
Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping Buss-studie – del 1: Elbussar 20% billigare Bilstudie i 24 kommuner: Elbilar lönsamma Tillräcklig räckvidd GreenCharge Roadshow 2014: Sveriges största Påskynda laddplatsuppkoppling - mot 4000 Utlåning av elbilar till 10 kommuner Att etik och hållbarhet kan ge ett visst PR värde är känt. Men hur mycket extra är kunderna beredda att betala för det? Finns det mer djupliggande krafter som skapar konkurrensfördelar för den som går i hållbar riktning?

19 Planerat inom ’projektfamiljen’?
Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping Buss-studie – del 1: Elbussar 20% billigare Bilstudie i 24 kommuner: Elbilar lönsamma Tillräcklig räckvidd GreenCharge Roadshow 2014: Sveriges största Påskynda laddplatsuppkoppling - mot 4000 Utlåning av elbilar till 10 kommuner Att etik och hållbarhet kan ge ett visst PR värde är känt. Men hur mycket extra är kunderna beredda att betala för det? Finns det mer djupliggande krafter som skapar konkurrensfördelar för den som går i hållbar riktning? Buss-studie – del 2: Elbussar fälttest - 7 städer

20 Planerat inom ’projektfamiljen’?
Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping Buss-studie – del 1: Elbussar 20% billigare Bilstudie i 24 kommuner: Elbilar lönsamma Tillräcklig räckvidd GreenCharge Roadshow 2014: Sveriges största Påskynda laddplatsuppkoppling - mot 4000 Utlåning av elbilar till 10 kommuner Att etik och hållbarhet kan ge ett visst PR värde är känt. Men hur mycket extra är kunderna beredda att betala för det? Finns det mer djupliggande krafter som skapar konkurrensfördelar för den som går i hållbar riktning? Buss-studie – del 2: Elbussar fälttest - 7 städer Färdplan 2030

21 Färdplansarbetet - Vilken pil är din?
Att etik och hållbarhet kan ge ett visst PR värde är känt. Men hur mycket extra är kunderna beredda att betala för det? Finns det mer djupliggande krafter som skapar konkurrensfördelar för den som går i hållbar riktning?

22 Samverkan mellan regionala elfordonsinitiativ
GreenCharge Ecoast Green Highway Elfordonsoffensiven Region Skåne Stockholm Elbil Gotland Göteborg Elbil 2020

23 Nu kör vi! Kom med ni också!
Ordförande styrgrupp Minoo Akhtarzand Landshövding i Jönköpings län Huvudman Anders Hederstierna Rektor BTH Projektansvarig och forskningsledare Henrik Ny Lektor BTH Projektledare Jonas Lööf Miljöfordon Syd


Ladda ner ppt "Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge"

Liknande presentationer


Google-annonser