Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till fortsatt arbete med kunskapsuppdraget Rektorsträff 2011-12-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till fortsatt arbete med kunskapsuppdraget Rektorsträff 2011-12-20."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till fortsatt arbete med kunskapsuppdraget Rektorsträff 2011-12-20

2 Vad ska vi fortsätta med? Läroplansnätverken både i skola och förskola Fördjupa kunskaperna i rektorsgruppen Ta fram mer stödmaterial för det pedagogiska ledarskapet Ta fram mer stödmateriaI och inspirationsmaterial för lärare t ex bedömning för lärande, arbete som inte är läroboksstyrt

3 Vad har inte fungerat/fått genomslagskraft ännu? Arbetet har inte fortplantats i alla klassrum Arbetssätten är fortfarande för mycket läroboksstyrda Vi har svårt att få in förändrade arbetssätt i LPP arbetet. Fortfarande är det väldigt traditionellt…. Bedömning av rätt saker är fortfarande svårt Lärarna har för få redskap för att kunna jobba med bedömning för lärande

4 Vilka nya inslag behöver vi? Ämneslärarnätverk med samma upplägg som läroplansnätverken. Har vi ekonomi och resurser för det? Jag leder gärna om ni får loss pedagogerna…….. Studiedag kring bedömning. Förslag Christian Lundahl Arbeta mer med att göra saker som vi återrapporterar mellan varje träff Jobba mer med kopplingen till kapitel 1 och 2. Hur ser ett sådant lärande ut i praktiken?

5 Vilka nya inslag behöver vi? Mer bedömningsmatriser för rektorer t ex matris för undervisningens kvalité ( utifrån kompetensprofil för lärare/förskollärare) Även en matris för bedömning för lärande behöver tas fram för bedömning av era pedagoger Mer bedömning av elevarbeten för att hitta enhetliga bedömningsnivåer i kommunen. Att rektorer/förskolechefer är tydligare med vilken typ av undervisning och lärande som är acceptabelt ute i våra klassrum/lärmiljöer. Ställ krav på era medarbetare på en undervisning som stöds i läroplanen!

6 Frågeställningar inför 2012 och framåt Nätverk för fritidshem? Kjell-Åke leder? Nätverk för förskoleklass? Särskolans personal måste få tid att sätta sig in i det nya tydligare kunskapsuppdraget. Stöd för det? Hur kommer gymnasiet i gång med arbetet att utveckla lärande och undervisning? Hur börjar vi forma våra inre organisationer utifrån behörighetskrav? Arbetet är tufft och måste börja nu….


Ladda ner ppt "Förslag till fortsatt arbete med kunskapsuppdraget Rektorsträff 2011-12-20."

Liknande presentationer


Google-annonser