Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sysslomannaskap & immateriella tjänster RB advokat, ombud, förvarare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sysslomannaskap & immateriella tjänster RB advokat, ombud, förvarare"— Presentationens avskrift:

1 Sysslomannaskap & immateriella tjänster RB advokat, ombud, förvarare
Syssloman: – Uppdragstagare – som utför immateriella prestationer RB advokat, ombud, förvarare 18 kap HB LAG Immateriell prestation: inte fysisk behandling eller tillverkning av sak. KommL FörsMäklL HaL FML 2 AvtTyp

2 18 kap HB (1736) Om sysslomän och ombudsmän
Sysslomannaskap Huvudman 3:e man Syssloman 18 kap HB (1736) Om sysslomän och ombudsmän Ålderdomligt och svårtolkat Rör främst innerförhållandet huvudman–syssloman Viktigaste bestämmelsen 18:9: preskriptionstid 1 år

3 Inte knutna till fysisk behandling av föremål.
IMMATERIELLA TJÄNSTER Inte knutna till fysisk behandling av föremål. Advokater Revisorer Mäklare Arkitekter Konstnärer Författare Div konsulter Banker Lärare EXVIS:

4 KonkL (om förvaltare), SjöL (om befälhavare)
FÖRFATTNINGSSTÖD LAG ANALOGI 18 kap HB, KommL, HaL, FML, FörsMäklL, 8, 12 & 21 kap RB, finans- & aktiemarknadslagar KöpL, ÄKöpL, KonkL (om förvaltare), SjöL (om befälhavare) Uppdragstagaren: plikt visa omsorg Dröjsmål (sen/utebliven) - presumtionsansvar Fel (utförande/pedagogisk plikt) - culpaansvar Ang omhänderhavd egendom: En immateriell prestation har inte behandling av föremål som syfte men visst omhändertagande kan ändå komma i fråga. Skada omhänderhavd egendom: - presumtionsansvar

5 KommL 1914 Kommission Handlande i eget namn men för annans räkning
Civil kommission/ Handelskommission Handelskommissionär ”köpman” (ung: näringsidkare) Kommittent Soc skyddsregler varaktiga kommissionsförhållanden Dirkrav 3:e man konsument Komm 3:e man Köp Kommissionär

6 Kommissionär • Säljer/köper lös egendom åt kommittenten 4 § • Lojalitetsplikt 7-13 §§ • Ej del credere 14 § • Culpaansvar 17 § • Rätt till provision 27 § • Pant för täckning §§ Undantag 56 a §: dirkrav • 3:e man: konsument • kommissionär: NI: a) på obestånd b) upphört c) oanträffbar • kommittent: NI Kommittent • Avvisning vid culpa om väsentligt intresse 15 § • Ägare till kommissionsgods 53 § • Ej bunden mot 3:e man 56 §

7 Kommittents direktkravsrätt
Förutsättningar §§: • a) dröjsmål med 3:e mans prestation b) kommissionär: i) brustit redovisning ii) oredlig iii) konkurs • tillsäga kommissionär • ersätta kommissionärs täckningsfordran Handels- komm Civil komm


Ladda ner ppt "Sysslomannaskap & immateriella tjänster RB advokat, ombud, förvarare"

Liknande presentationer


Google-annonser