Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sysslomannaskap & immateriella tjänster Syssloman: – Uppdragstagare – som utför immateriella prestationer LAG 18 kap HB KommL HaLFML FörsMäklL RB advokat,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sysslomannaskap & immateriella tjänster Syssloman: – Uppdragstagare – som utför immateriella prestationer LAG 18 kap HB KommL HaLFML FörsMäklL RB advokat,"— Presentationens avskrift:

1 Sysslomannaskap & immateriella tjänster Syssloman: – Uppdragstagare – som utför immateriella prestationer LAG 18 kap HB KommL HaLFML FörsMäklL RB advokat, ombud, förvarare 2 AvtTyp

2 18 kap HB (1736) Om sysslomän och ombudsmän Ålderdomligt och svårtolkat Rör främst innerförhållandet huvudman–syssloman Viktigaste bestämmelsen 18:9: preskriptionstid 1 år Syssloman Huvudman 3:e man Sysslomannaskap

3 IMMATERIELLA TJÄNSTER Inte knutna till fysisk behandling av föremål. Advokater Revisorer Mäklare Arkitekter Konstnärer Författare Div konsulter Banker Lärare EXVIS:

4 18 kap HB, KommL, HaL, FML, FörsMäklL, 8, 12 & 21 kap RB, finans- & aktiemarknadslagar KöpL, ÄKöpL, KonkL (om förvaltare), SjöL (om befälhavare) Dröjsmål (sen/utebliven) - presumtionsansvar Fel (utförande/pedagogisk plikt) - culpaansvar ANALOGI LAG Uppdragstagaren: plikt visa omsorg Skada omhänderhavd egendom: - presumtionsansvar FÖRFATTNINGSSTÖD

5 KommL 1914 Handlande i eget namn men för annans räkning 3:e man Kommittent Kommissionär Komm Köp Kommission Dirkrav Civil kommission/ Handelskommission Handelskommissionär ”köpman” (ung: näringsidkare) Soc skyddsregler varaktiga kommissionsförhållanden 3:e man konsument

6 Kommissionär Säljer/köper lös egendom åt kommittenten 4 § Lojalitetsplikt 7-13 §§ Ej del credere 14 § Culpaansvar 17 § Rätt till provision 27 § Pant för täckning 31-36 §§ Kommittent Avvisning vid culpa om väsentligt intresse 15 § Ägare till kommissionsgods 53 § Ej bunden mot 3:e man 56 § Undantag 56 a §: dirkrav 3:e man: konsument kommissionär: NI: a) på obestånd b) upphört c) oanträffbar kommittent: NI

7 Förutsättningar 57-58 §§: a) dröjsmål med 3:e mans prestation b) kommissionär: i) brustit redovisning ii) oredlig iii) konkurs tillsäga kommissionär ersätta kommissionärs täckningsfordran Civil komm Kommittents direktkravsrätt Handels- komm


Ladda ner ppt "Sysslomannaskap & immateriella tjänster Syssloman: – Uppdragstagare – som utför immateriella prestationer LAG 18 kap HB KommL HaLFML FörsMäklL RB advokat,"

Liknande presentationer


Google-annonser