Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SENIOR-RÅDGIVNING K5 ÄLDRECENTRUM ÖSTERBOTTEN KASTE HÄLSA OCH LIVSKVALITET FÖR ÄLDRE I ÖSTERBOTTEN 20.1.2011,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SENIOR-RÅDGIVNING K5 ÄLDRECENTRUM ÖSTERBOTTEN KASTE HÄLSA OCH LIVSKVALITET FÖR ÄLDRE I ÖSTERBOTTEN 20.1.2011,"— Presentationens avskrift:

1 SENIOR-RÅDGIVNING K5 ÄLDRECENTRUM ÖSTERBOTTEN KASTE HÄLSA OCH LIVSKVALITET FÖR ÄLDRE I ÖSTERBOTTEN , K5 styrelsemöte , Närpes vård- och omsorgsnämnd

2 Projekt rapport: Modell för en senior-rådgivning inom Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård Äldrecentrum Österbotten är ett 2-årigt projekt ( ) Projektets mål är förankrade i det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovård (KASTE) Senior-rådgivningsmodellen stöder Kaste-programmets målsättning med att arbeta med förebyggande arbete och tidigt ingripande för äldres hälsa och säkerhet Rapporten är en sammanställning av de direktiv som finns gällande senior-rådgivning och innehåller en modell för en senior-rådgivning som en del av hemvård under samma tak. Rapporten tar upp viktiga begrepp, befolkningsprognos, befolkningsstruktur, ensamboende över 75 år och andel personer i regelbunden hemvård i K5-området

3 Varför senior-rådgivning? Riktlinjer:
Folkhälsolagen 66/1972 - Kommunernas ansvar att ordna hälsorådgivning och hälsoundersökningar för invånarna och att följa med hur hälsotillståndet utvecklas i alla befolkningsgrupper. Socialvårdslagen 710/1982 - kommunens skyldighet att ordna handledning och rådgivning och ge information om vilka förmåner som finns inom socialvården, socialskyddet och hur man utnyttjar dessa förmåner

4 Forts. Vanhanens II regeringsprogram:
- betonar betydelsen av att stärka äldres självständighet och funktionsförmåga - målsättning att skapa ett heltäckande rådgivnings- och servicenätverk i hela landet. Regeringens proposition till riksdagen RP90/2010: - genom att främja äldre personers hälsa och välfärd, förebygga sjukdomar och olycksfall kan man tygla social- och hälsovårdskostnaderna. - man kan främja hälsan, funktionsförmågan och förbättra livskvalitet - man kan skjuta fram behovet av vård och omsorg och även påverka behovet av långtidsvård. Presidenten godkände den nya hälsovårdslagen, vars första skede träder i kraft från och med

5 Forts. Kvalitetsrekommendationen om tjänster för äldre påpekar att:
- de äldre och deras anhöriga behöver rådgivning och vägledning om åldrandet, hälsa, sociala problem och var och hur man v.b. Kan få stöd och service. Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp anser att en rådgivning ska: - säkra att äldre personer får information och stöd vid rätt tidpunkt - ska vara lättillgängliga närtjänster

6 Vision för en senior-rådgivning
Att skapa en lågtröskeltjänst vars målgrupp är alla äldre utanför arbetslivet. Att ge seniorer ett stöd efter pensioneringen och en samlingsplats för alla som erbjuder service och aktiviteter för äldre. Det ska vara råd och vägledning utgående från de äldres behov. De perspektiv som betonas och som styr utvecklingen av en rådgivning för seniorer är delaktighet, brukarperspektiv, tidigt ingripande och förebyggande verksamhet. Utgångspunkten är de lokala behov och resurser som finns.

7 Behov Behov finns Deltagit i olika samlingar, Äldreråden, församlingarnas pensionärsträffar, trivsel- och måbracaféer. Johanna Finne intervjuat pensionärsföreningar sommaren 2010 (rapporten finns på ÄC hemsida) Önskemål på innehållet i en senior-rådgivning från de äldre: - information om stöd och förmåner - hjälp med blanketter - information om kommunens service - hemvård - mediciner Tidsbeställning inget problem

8 Hemvård under samma tak K5
Hemsjukvård och omsorgstjänster i hemmet Minnesrådgivning Senior-rådgivning Dagverksamhet Intervallvård Närståendevård Välfärdsfrämjande hembesök Riktade hälsoundersökningar Alkohol- och läkemedelsmissbruk Minnessjukdomar Regelbunden hemvård Stödtjänster i hemmet Info om kommunens tjänster Och service Socialvård, FPA Närståendevård Samarbete med III-sektorn Privata vård,- omsorgs- och städfirmor Hemsjukhus} utv.arbete i K5 Palliativ vård} utv.arbete i K5 Individuell servicestyrning klientorienterad verksamhet och arbetssätt Kvalitetsövervakning Feedback

9 Senior-rådgivning K5 Koordinationsgrupp RAI Servicestyrning
(kommunernas ansvariga tjänstemän inom äldreomsorgen ) RAI Servicestyrning Personal: Sjukskötare Hälsovårdare Hemvårdspersonal Socialarbetare Fysioterapeut Rehabiliteringshandledare Samarbete med minessrådgivare, Missbrukarvårdsarbetare, tredje sektorn Innehåll: Välfärdsfrämjande hembesök Riktade hälsoundersökningar Regelbunden hemvård och Stödtjänster i hemmet Alkohol- och läkemedelsmissbruk Minnessjukdomar Info om kommunens tjänster och service Socialvård, FPA Närståendevård Förebyggande primär-, sekundär- och tertiärnivå Grupp och individuell rådgivning Tidsbeställd rådgivning Lågtröskeltjänst för seniorer Stödjande åtgärder Tidigt ingripande Brukarperspektiv

10 Statistik

11 Befolkningsprognos (statistikcentralen)
Mellan åren ökar antalet i åldern med 209 personer i Närpes (25 personer mellan åren ) I åldern ökar antalet med 152 personer (46 personer mellan åren ) I åldern 95 år och över med 28 perosner. (13 personer mellan åren )

12 Enligt de nationella målen för kvalitetsrekommendationer gällande service för äldre fram till år 2012 ska % av 75 år och äldre får regelbunden integrerad multiprofessionell hemvård och servicehandledning.


Ladda ner ppt "SENIOR-RÅDGIVNING K5 ÄLDRECENTRUM ÖSTERBOTTEN KASTE HÄLSA OCH LIVSKVALITET FÖR ÄLDRE I ÖSTERBOTTEN 20.1.2011,"

Liknande presentationer


Google-annonser