Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motivation och motivationsklimat -Tränarens roll och betydelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motivation och motivationsklimat -Tränarens roll och betydelse."— Presentationens avskrift:

1 Motivation och motivationsklimat -Tränarens roll och betydelse

2 Kloka ord… Jag har alltid trott att om du gör jobbet så kommer resultaten. Jag gör inget halvhjärtat, för jag vet att om jag gör det, så kan jag förvänta mig halvhjärtade resultat. Det är orsaken till att jag förbereder mig inför träning på samma sätt som inför match. Du kan inte slå av och på som en kran. Jag kan inte slöa på träningen och förvänta mig att ha ”det där extra” när jag behöver det i slutet av matchernaJag har alltid trott att om du gör jobbet så kommer resultaten. Jag gör inget halvhjärtat, för jag vet att om jag gör det, så kan jag förvänta mig halvhjärtade resultat. Det är orsaken till att jag förbereder mig inför träning på samma sätt som inför match. Du kan inte slå av och på som en kran. Jag kan inte slöa på träningen och förvänta mig att ha ”det där extra” när jag behöver det i slutet av matcherna -Michael Jordan

3 Myter om motivation (Vealey, 2005) ”Kanna och muggmyten””Kanna och muggmyten” Andra personer, tränare, fans har motivation i en ”kanna” som de kan hälla i varje idrottares ”mugg” Förutsätter att tränare kan få idrottare att ”vilja” utvecklas och vinnaFörutsätter att tränare kan få idrottare att ”vilja” utvecklas och vinna ”Pep-talk” och ”motivationspaket” är korttidslösningar på en långtidsutmaning”Pep-talk” och ”motivationspaket” är korttidslösningar på en långtidsutmaning

4 ”Antingen har du det eller inte myten” Förutsätter att motivation är nedärvd, fast och ej går att ändraFörutsätter att motivation är nedärvd, fast och ej går att ändra Kan lätt användas som orsaksförklaring – ”nä han har inte motivation nog”Kan lätt användas som orsaksförklaring – ”nä han har inte motivation nog” Forskning visar att det motivationsklimat som tränare skapar har stor påverkan på prestation och inlärning hos idrottare (Duda & Treasure, 2006)Forskning visar att det motivationsklimat som tränare skapar har stor påverkan på prestation och inlärning hos idrottare (Duda & Treasure, 2006)

5 En dynamisk process En process och inte en enhetEn process och inte en enhet För att förstå motivation så måste vi förstå hur motivation är uppbyggd och vad som driver processenFör att förstå motivation så måste vi förstå hur motivation är uppbyggd och vad som driver processen Ett samspel mellan personlighet och situationEtt samspel mellan personlighet och situation Förändras – måste följa uppFörändras – måste följa upp

6 Motivationscykeln (Vealey, 2005) Om något är kul gör vi det oftare Om vi gör det oftare blir vi bättre på det..och om vi blir bättre på det är det roligare…..

7 Psykologiska behov och motivation (Deci & Ryan, 1985, 2007) Alla har behov att känna sig: Kompetenta – känner sig tillräckligt duktiga på uppgiftenKompetenta – känner sig tillräckligt duktiga på uppgiften Självstyrande – upplever att de agerar utifrån sin egen vilja och har valmöjligheter.Självstyrande – upplever att de agerar utifrån sin egen vilja och har valmöjligheter. Närhet/relaterad till andra – viktiga personer i ens närhet upplevs som stödjande och respektfulla.Närhet/relaterad till andra – viktiga personer i ens närhet upplevs som stödjande och respektfulla.

8 Inre och yttre motivation RegleringsstilTyp av motivationBeteende Amotivation Yttre reglering Inre press Identifierad reglering Inre reglering Inre motivation Yttre motivation Ingen reglering Ingen yttre el inre motivation Idrottaren drivs av yttre belöning/bestraffning Deltagande är kopplat till inre belöningar o bestraffningar Deltagande är självbestämt men aktiviteten i sig är anses inte vara kul Deltagande är självbestämt o inspireras av glädje till aktiviteten i sig Ej självbestämt Självbestämt Autonomigräns

9 Gör yttre motivation mera inre… RegleringsstilTyp av motivationBeteende Amotivation Yttre reglering Inre press Identifierad reglering Inre reglering Inre motivation Yttre motivation Ingen reglering Ingen yttre el inre motivation Idrottaren drivs av yttre belöning/bestraffning Deltagande är kopplat till inre belöningar o bestraffningar Deltagande är självbestämt men aktiviteten i sig är anses inte vara kul Deltagande är självbestämt o inspireras av glädje till aktiviteten i sig Ej självbestämt Självbestämt

10 Stöd för ”psykologiska behov…” Självbestämmande – involvera aktiva i beslut o ge valmöjligheter rörande träning/tävlingSjälvbestämmande – involvera aktiva i beslut o ge valmöjligheter rörande träning/tävling Kompetens – skapar en miljö där uppgifter utvärderas i jmf med sig själv. Använd tränings/prestationsplanerKompetens – skapar en miljö där uppgifter utvärderas i jmf med sig själv. Använd tränings/prestationsplaner Närhet – tränaren tar sig tid att lära känna den aktive, ta reda på personliga mål. I grupp betona vikten av egna målNärhet – tränaren tar sig tid att lära känna den aktive, ta reda på personliga mål. I grupp betona vikten av egna mål

11 Målinriktning – vikten av när vi känner oss duktiga Hur vi bestämmer att vi är framgångsrika är viktigt för motivationen Två generella inriktningar: UppgiftsinriktadUppgiftsinriktad ResultatinriktadResultatinriktad Ej två motsatser – kan ha högt/lågt på bägge!

12 Målinriktning – Hur vi bedömer vår skicklighet Att få visa skicklighet UppgiftsinvolveradResultatinvolverad Förmåga visas genom att vara bättre än andra eller lika bra med mindre insats Förmåga jämförs med sig själv Fokuseras på insats och att klara uppgiften

13 Hur bestäms motivationsinriktningen? Målinriktning Individens tendens mot resultat el uppgiftsinriktning Motivationsklimat Upplevelsen av resultat el uppgiftsinriktning i idrottsmiljön Målinriktningstillstånd Beteendet i en viss situation (resultat eller uppgiftsinriktat)

14 Motivationsklimat I ett uppgiftsinriktat klimat värderas insats högt och framgång värderas utifrån en ökad insats och stor uthållighet. Jämförelse med den egna prestationen.I ett uppgiftsinriktat klimat värderas insats högt och framgång värderas utifrån en ökad insats och stor uthållighet. Jämförelse med den egna prestationen. Här betonas både individen och gruppens framgångHär betonas både individen och gruppens framgång Misslyckande anses vara en del av inlärningsprocessen och feedback ges mer på individuell basis (Duda & Pensgaard, 2002)Misslyckande anses vara en del av inlärningsprocessen och feedback ges mer på individuell basis (Duda & Pensgaard, 2002)

15 Resultatinriktat klimat I ett Resultatinriktat klimat värderas framgång främst utifrån att besegra andra och att vinna. Idrottaren jämförs och bedöms utifrån hon eller han har lyckats jämfört med andra.I ett Resultatinriktat klimat värderas framgång främst utifrån att besegra andra och att vinna. Idrottaren jämförs och bedöms utifrån hon eller han har lyckats jämfört med andra. Ett resultatinriktat klimat karakteriseras av att misstag bestraffas, tex. straff träning vid förlust (Duda & Pensgaard, 2002)Ett resultatinriktat klimat karakteriseras av att misstag bestraffas, tex. straff träning vid förlust (Duda & Pensgaard, 2002)

16 Konsekvenser av ett resultatinriktat klimat Ett resultatinriktat klimat riskerar att skapa en rädsla för att misslyckas, ökad tävlingsängslan och försämrat självförtroendeEtt resultatinriktat klimat riskerar att skapa en rädsla för att misslyckas, ökad tävlingsängslan och försämrat självförtroende (Hagger & Chatzisarantis, 2005)

17 Konsekvenser uppgifts inriktat klimat Leder till ökad glädje med idrottandetLeder till ökad glädje med idrottandet Förklarar framgång ansträngningFörklarar framgång ansträngning Högre upplevd kompetens och ökat självförtroende (Roberts et al., 2007)Högre upplevd kompetens och ökat självförtroende (Roberts et al., 2007)

18 Hur göra vid låg motivation? – frågor till idrottaren Låta idrottaren berätta om tidigare händelser och fråga om orsakerna - orsaksförklaringarLåta idrottaren berätta om tidigare händelser och fråga om orsakerna - orsaksförklaringar Fråga om bakgrunden, kan det finnas andra saker i livet som påverkar?Fråga om bakgrunden, kan det finnas andra saker i livet som påverkar? Vad som brukade motivera honom/henne tidigare?Vad som brukade motivera honom/henne tidigare?

19 Hur påverka motivationsklimatet? TargetTarget T ask: Träningsaktiviteter, struktur av passet A uthority: Idrottarnas möjlighet att delta i beslutsprocesser R ecognition: Vad som ger belöningar G rouping: Hur man använder grupper E valuation: Vad som gäller som norm för utvärdering och hur det utvärderas T iming: Hur lämpligt tidsplanen är för inlärning

20 1. Uppgiftens design (task design) Gör uppgifterna intressanta, varierande och innehållande personlig utmaningGör uppgifterna intressanta, varierande och innehållande personlig utmaning Assistera i målsättning - Sätt upp korttidsmålAssistera i målsättning - Sätt upp korttidsmål Hjälp till utveckla effektiva inlärningsstrategierHjälp till utveckla effektiva inlärningsstrategier Ge möjlighet att välja uppgifterGe möjlighet att välja uppgifter

21 2. Auktoritetsnivå (authority) Ge möjligheter att få välja och ta beslut i inlärningsprocessen ex använd olika ledarroller, delta i beslutsprocessen, val av övningarGe möjligheter att få välja och ta beslut i inlärningsprocessen ex använd olika ledarroller, delta i beslutsprocessen, val av övningar Uppmuntra idrottaren att ta ansvar för deras egen inlärning och träningstidUppmuntra idrottaren att ta ansvar för deras egen inlärning och träningstid Utveckla deras personliga kontroll och oberoendeUtveckla deras personliga kontroll och oberoende

22 3. Uppmärksamhet och belöning (recognition) Belöningar är en del av idrotten men de har inte alltid önskad effekt. Uppmärksamma individuell insats och framstegUppmärksamma individuell insats och framsteg Ge alla individer beröm när de försökerGe alla individer beröm när de försöker Ge feedback och beröm enskiltGe feedback och beröm enskilt

23 4. Gruppsammansättning (grouping) Gruppsammansättning kan ge både ökad och minskad motivation beroende på hur kriterierna för framgång ser ut Se till att främja möjligheterna till att lära i gruppSe till att främja möjligheterna till att lära i grupp Uppmuntra samarbetslösningar till träningsuppgifterUppmuntra samarbetslösningar till träningsuppgifter Variera gruppsammansättningen (individuellt, små och stora grupper)Variera gruppsammansättningen (individuellt, små och stora grupper)

24 5. Utvärdering (evaluation) Hur idrottarna utvärderas är en av de mest framträdande faktorerna för en prestationsmiljö. Innebörden av utvärderingen för individen är en avgörande faktor. Utveckla kriterier baserade på ansträngning, uthållighet och framsteg mot individuella målUtveckla kriterier baserade på ansträngning, uthållighet och framsteg mot individuella mål Involvera individen i ”självutvärdering”Involvera individen i ”självutvärdering” Gör utvärdering meningsfullGör utvärdering meningsfull

25 6. Timing Hänsyn måste tas till att t.o.m. på elitnivå, tränar, lär sig och utvecklas idrottare i olika takt Ge tillräckligt med tid innan man tar nästa steg i utvecklingGe tillräckligt med tid innan man tar nästa steg i utveckling Tillåt individen själv att bestämma takten för optimal inlärningTillåt individen själv att bestämma takten för optimal inlärning Hjälp idrottare med att göra tränings- /tävlingsplaneringHjälp idrottare med att göra tränings- /tävlingsplanering Spendera lika mycket tid med alla aktivaSpendera lika mycket tid med alla aktiva

26 Summering Jobba utifrån att aktiva ska uppleva/utveckla: Självbestämmande – möjlighet att påverkaSjälvbestämmande – möjlighet att påverka Kompetens – få känna sig duktigKompetens – få känna sig duktig Närhet/relation till andra – stöd och respektNärhet/relation till andra – stöd och respekt Förklara framgång med arbete/insatsFörklara framgång med arbete/insats Uppgiftsinriktade mål – jmf med egen förmågaUppgiftsinriktade mål – jmf med egen förmåga ”Det handlar om att tävla mot dig själv. Att förbättra din egen kapacitet, att du ska vara bättre än du var dagen innan” - Steve Young, MVP Super Bowl

27  Vad har du fått för ”Aha – upplevelser?  Nämn några?  Varför just dessa?  Hur får du motivation? Inre/Yttre  Prata med din granne


Ladda ner ppt "Motivation och motivationsklimat -Tränarens roll och betydelse."

Liknande presentationer


Google-annonser