Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsnyheter 2013. Intressanta inkomstnivåer 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsnyheter 2013. Intressanta inkomstnivåer 2."— Presentationens avskrift:

1 Företagsnyheter 2013

2 Intressanta inkomstnivåer 2

3 Arbetsgivaravgifter 2013 Arbetsgivaravgifter31,42% ungdomar födda 1987 och senare15,49% födda 1938–194710,21% födda 1937 och tidigare0% 3

4 Egenavgifter 2013 7 karensdagar 28,97% ‒ 1 = 29,51% 14 = 28,88% 30 = 28,71% 60 = 28,50% 90 = 28,35% Nedsättning med 5 procentenheter ‒ Vinster mellan 40 000 kr – 200 000 kr ‒ Vid ingången av året ha fyllt 26 år men inte 65 år 7 karensdagar födda 1987 och senare 14,88% ‒ 1 = 15,02% 14 = 14,89% 30 = 14,82% 60 = 14,77% 90 = 14,73% Aktiva födda 1948 och senare med uttag av hel ålderspension10,21% Födda 1938–194710,21% Födda 1937 och tidigare0% 4

5 Bolagsskatten sänkt från 26,3% till 22% ‒ 16 miljarder i beräknad minskad skatteintäkt ‒ OECD = 25,5% och EU = 23,4% ‒ Gäller räkenskapsår som börjar efter 31 dec 2012 Även expansionsfondsskatten sänkt till 22% ‒ Tidigare inbetald expansionsfondsskatt, 26,3 – 22 = 4,3%, återbetalas när inkomståret 2013 deklareras Bolagsskatten 22%

6 Utdelning Förenklingsregeln höjd till 2,75 inkomstbasbelopp Schablonbeloppet 143 275 kr för 2012 Schablonbeloppet 150 150 kr för 2013 Schablonbelopp bara från ett företag Höjd räntefördelning i enskild firma/hb som kompensation Räntebaserad utdelning ‒ Omkostnadsbeloppet x klyvningsräntan ‒ SLR + 9 procentenheter = 1,65 + 0 = 10,65% inkomståret 2012 ‒ SLR + 9 procentenheter = 1,49 + 0 = 10,49% inkomståret 2013 Lönebaserad utdelning ‒ Omdiskuterat förslag på remiss 6

7 7 Lön eller utdelning – inkomståret 2013 7 Förutsättningen är löneuttag upp till brytpunkten för statlig skatt (drygt 400 tkr/år).

8 Tidpunkter för inkomstdeklaration för juridiska personer- övergången 8

9 Skattelättnader i nystartszoner Nystartszoner ‒ Mer än 44,5% arbetslöshet ‒ Fler än 6,8% med långvarigt försörjningsstöd ‒ Fler än 31,3% utan gymnasieexamen Lägre socialavgifter ‒ Endast ålderspensionsavgift under 5 år ‒ Ålderspensionsavgift + hälften av övriga avgifter i 2 år ‒ Endast på löner upp till 0,5 ibb/månad (28 300 kr 2013) ‒ Näringsidkare = ett tak på 6 ibb (339 600 kr 2013) Krav – fast driftsställe ‒ 25% av arbetstid av folk boende i nystartszon Föreslås träda i kraft 1 jan 2014

10 Fysiska personer får avdrag med 50% ‒ Avdrag med halva anskaffningen i kapital  Underskott i kapital ger 30% skattereduktion oavsett belopp  Max 1 300 000 kr per person och år – avdrag 650 000 kr ‒ Företag får max ta emot tillskott som ger rätt till investeraravdrag med 20 miljoner kr/år ‒ Löneunderlag minst 300 000 kr ‒ Inte sälja på 5 år – ingen utdelning större än årets vinst ‒ Måste godkännas av EU  Kan tidigast träda i kraft 1 sep 2013 Investeraravdrag

11 En titt i spåkulan… ‒ Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och handelbolagsdelägare  Upprätthålla principen om neutralitet mellan företagsformer ‒ Beskattning av fåmansaktier vid generationsskiften ‒ Reglerna om frivillig momsskyldighet vid uthyrning av lokaler ‒ Ett kontrollsystem för byggbranschen ‒ Socialavgifterna för ungdomar ‒ Pensionsåldern


Ladda ner ppt "Företagsnyheter 2013. Intressanta inkomstnivåer 2."

Liknande presentationer


Google-annonser