Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

*text. Sustainable engineering and design. Min rubrik idag kWh- och resurskunskap Fin- och ful-el (är det samma sida av olika mynt?)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "*text. Sustainable engineering and design. Min rubrik idag kWh- och resurskunskap Fin- och ful-el (är det samma sida av olika mynt?)"— Presentationens avskrift:

1 *text

2 Sustainable engineering and design.

3 Min rubrik idag kWh- och resurskunskap Fin- och ful-el (är det samma sida av olika mynt?)

4 kWh- och resurskunskap

5 Olika exempel på 1 kWh. kWh + kWh är som + = 2 mynt Det är skillnad på energins användbarhet, dess kvalité. + 40 kg 200 g 1 liter 1 dl 200 g / 3,3 dl …Sverige tillförs 600 miljarder kWh/år 150 g 10 liter kokande vatten 10-12 h ”liv” 300 g 1,5 burgare 20 pkm 3 pkm 1 st bilbatteri

6 Mängd eller värde?

7 Bevara värde! Inte bara mängd! 4 dl Vodka1 dl olja/bensin5 dl vätska = 1 kWh= 1 kWh= 2 kWh = ca 100 kr= ca 1 kr (bensinpris)= ???

8 Nordisk elproduktion Utbud / efterfrågan-linje

9 Nordisk elproduktion: fin-el och ful-el! Utbud / efterfrågan-linje Motorer och belysning Elektronik… Elvärme…Div…

10 Nordeuropeisk elproduktion

11 Elmarginalproduktion i Norden och Nordeuropa

12 Värmepumpen i energisystemet Energisystemgräns VÄRMEPUMP Mark Berg Sjö Luft

13 Värmepumpen i energisystemet Energisystemgräns VÄRMEPUMP Mark Berg Sjö Luft Vad har vi åstadkommit? Flyttat värme till värme…

14 Systemverkningsgrad Kraftvärmeverk (spillvärme från industri) eller villapanna 100 % bränsle 10 % förluster 90 % energi 90 % värme! 100 % bränsle Kondenskraftverk (värmekraftverk) 66 % förluster 34 % el 34 % värme!

15 Elanvändning och verkningsgrad Typisk systemverkningsgrad fläkt: Mindre än 10 % Typisk systemverkningsgrad Pump: Ca 10 % Typisk systemverkningsgrad tryckluft: 5-10 %

16 Slutsats Typisk systemverkningsgrad fläkt: Mindre än 10 % Typisk systemverkningsgrad Pump: Ca 10 % Typisk systemverkningsgrad tryckluft: 5-10 % Att minska elbehovet, ger mycket stora energibesparingar uppströms i energisystemet!

17 Lär mer och se källhänvisningar VVS Forum nummer 9 2007 http://www.vvsforum.se/in dex.php3?use=publisher&i d=3629 http://www.vvsforum.se/in dex.php3?use=publisher&i d=3629

18 CO2 för energi

19 Varför bry sig? Det funkar och jag har råd att betala.. 20 % av världsbefolkningen använder 80 % av resurserna 80 % av världsbefolkningen använder 20 % av resurserna …..tillväxten sker i gruppen med 80 % av befolkningen... Det kommer bli ont om jordklot! Avgörande faktor för att el och andra energiformer ska räcka till alla är att vi använder rätt kvalité till rätt ändamål!

20 Sustainable engineering and design.

21 Sveriges energibalans Tillförsel Användning

22 CO 2 -utsläpp Källa: ”Energiutblick” Energimyndigheten, (Klimatsamarbete efter 2012, Energimyndigheten och IEA)

23 Rubrik Text text

24 Rubrik Text text

25 Rubrik

26 Energipris

27 Energipriser ca: El: ca 1,2 kr/kWh (elenergi: 0,4+elnät: 0,25+elcert: 0,05+elskatt:0,28+moms) Fjärrvärme: (kan variera kraftigt över året!) Ca 0,7 kr/kWh Fjärrkyla:ca 0,4-1,0 kr/kWh (varierar ofta kraftigt med abonnerad effekt) Alla priser inkl fasta avgifter, skatter och moms.

28 Historiska energiprisökningar Årlig energiprisökning: Olja:9,2 % El:7,0 % Pellets:4,2 % Fjärrvärme:2,3 %

29 EU-elpriser för hushåll, 1:a halvår -08 Källa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-08-045/EN/KS-QA-08-045-EN.PDFhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-08-045/EN/KS-QA-08-045-EN.PDF

30 EU-elpriser för hushåll, 1:a halvår -08 Källa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-08-045/EN/KS-QA-08-045-EN.PDFhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-08-045/EN/KS-QA-08-045-EN.PDF

31 EU-elpriser för industrier, 1:a halvår -08 Källa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-08-045/EN/KS-QA-08-045-EN.PDFhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-08-045/EN/KS-QA-08-045-EN.PDF

32 Hur mycket mer el ska en svensk ha? Källa: Energliläget 2008 http://213.115.22.116/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Broschyrer&id=e21975ead387433cac30fb3cca56f38bhttp://213.115.22.116/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Broschyrer&id=e21975ead387433cac30fb3cca56f38b


Ladda ner ppt "*text. Sustainable engineering and design. Min rubrik idag kWh- och resurskunskap Fin- och ful-el (är det samma sida av olika mynt?)"

Liknande presentationer


Google-annonser