Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 EXPORTKONTROLL I TIDEN − ett globalt ansvar EKF:s exportkontrollkurs 20 september 2007 Andreas Ekman, Jan-Erik Lövgren,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 EXPORTKONTROLL I TIDEN − ett globalt ansvar EKF:s exportkontrollkurs 20 september 2007 Andreas Ekman, Jan-Erik Lövgren,"— Presentationens avskrift:

1 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 EXPORTKONTROLL I TIDEN − ett globalt ansvar EKF:s exportkontrollkurs 20 september 2007 Andreas Ekman, Jan-Erik Lövgren, Inger Åseborn, Diana Malm

2 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Organisationsbild ”nya ISP” MYNDIGHETSLEDNING EXPERTOMRÅDE FM EXPERTOMRÅDE PDA/CWC Experter TILLSTÅNDSPROCESSEN TILLSYNSPROCESSEN WASSENAAR GEMENSAMMA FUNKTIONER JURINFOADM OPERATIV LEDNINGSGRUPP

3 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Nytt integrerat kommunikations- och ärendestödsystem Avtal med Ida Infront, 28 augusti 2007 Planerad driftstart sommaren 2008 SEK ersätts med nytt utökat kundgränssnitt Etablering av projektorganisation i närtid med referensgrupp - kunder

4 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Målsättning VISP Handlägga aktuella ärenden effektivare och med mindre sårbarhet Bibehållen hög kvalitet – en ansvarsfull exportkontroll! Individuella utvecklingsmöjligheter och hög arbetstillfredsställelse

5 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Expertområde PDA/CWC Inger Åseborn

6 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Vad händer inom PDA-området? Arbetet med en ny EU-förordning Uppdatering av produktlistan (Bilaga I)

7 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Arbetet med en ny EU-förordning, 1 Bakgrund FN resolutionen 1540 - Förmedlingstjänster – brokering - Transit och transhipment Impact Assessment Study - Elektronisk överföring - Harmonisering EU001

8 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Arbetet med en ny EU-förordning, 2 Förmedlingstjänster – Brokering Kontroll av produkter i bilaga 1 med “catch-all”- förfarande. Förmedlaren har informerats om att produkterna kan komma att användas inom WMD. Transit – Transhipment Transit av produkter listade i bilaga 1 kan förbjudas om produkterna kan komma till användning inom WMD.

9 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Arbetet med en ny EU-förordning, 3 Elektronisk överföring Export beträffande elektronisk överföring utvidgas till att gälla begreppet “göra tillgänglig”. Harmonisering av EU001 Registreringskrav första gången en exportör använder sig av EU001 före eller efter?

10 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Arbetet med en ny EU-förordning, 4 Förslag på nya EU-generella exporttillstånd Låg-värde export Export efter reparation Tillfällig export för utställningar Datorer Telekommunikation och informationssäkerhet Kemikalier

11 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Uppdatering av produktlistorna (Bilaga I och IV) Ny lista har utarbetats utgående från förändringar som beslutats i regimerna. Listan behandlades i Coreper v. 37. Rådet tar beslut troligtvis under v. 38. Nya listorna publiceras i EUT snarast. Träder i kraft 30 dagar efter tryckning.

12 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 FN-resolutioner 1540, april 2004 Övergripande icke-spridning av massförstörelsevapen 1737, dec 2006, och 1747, april 2007 Riktade mot Iran

13 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Rådets förordning 423/2007 mot Iran (FN 1737 och 1747) EG- förordning 423/2007 NSG MTCR Del av ”Watch lists” Bilaga 1 förbud Bilaga 2 tillstånd Bilaga 4 förbud Bilaga 5 förbud ”Personlista” FN ”Personlista” EU Bilaga 3 Webb- adresslista

14 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 catch-all ej tillämpbart catch-all tillämpbart Bilaga 1, 423/2007 FÖRBJUDET Bilaga I, 1334/2000 TILLSTÅND KRÄVS Bilaga 2, 423/2007 TILLSTÅND KRÄVS Watch-list CATCH-ALL PRÖVNING 1334/2000

15 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Nytt uppdrag till ISP: Ekonomiska sanktioner Andreas Ekman

16 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Ekonomiska sanktioner Tillhandahållande av finansiering, finansiellt stöd, teknisk rådgivning, tekniskt stöd och teknisk utbildning med anknytning till militär verksamhet. Avseende Nordkorea och Iran även frysning av vissa ekonomiska tillgångar. Somalia, Liberia, Burma/Myanmar, Nordkorea, Iran

17 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Frysning av tillgångar och ekonomiska resurser (Iran) som tillhör, ägs eller kontrolleras av personer, enheter och organ i bilaga IV (anges av FN i enlighet med resolution 1737/2006) personer, enheter och organ i bilaga V (i enlighet med gemensam ståndpunkt 2007/140/GUSP)

18 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Frysta tillgångar och ekonomiska resurser skall frigöras eller göras tillgängliga om fastställts att de skall användas som betalning avtalet, överenskommelsen eller förpliktelsen inte kommer att bidra till tillverkning, försäljning, inköp, överföring, export, import, transport eller användning av materiel och teknik i bilaga I och II de inte ställs till förfogande eller utnyttjas till gagn för de som anges i bilaga IV och V

19 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Expertområde Försvarsmateriel Jan-Erik Lövgren

20 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Listfrågor Wassenaar Plenar 2006 – omsattes I EU till ny EU ML 19 sept. (2007/197/GUSP) Ändringar i stort - ML 2: förtydliganden - ML 9: ny p. 4, Luftoberoende system - ML 11: ny p. 8, Troposcatter kommunikation ny p. 9, Digital de-modulator (und) - ML 13: c) ny utökad text för hjälmar + not

21 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Ny Förordning om vapenembargo mot Iran, ”Paramilitär utrustning”, SFS 2007:704 (gäller från 13 sept. 2007) Förbud mot import, export, transport. Gäller SFS 1992:1303 samt enligt nedan. 1.Eldrörsvapen med kaliber <20 mm 2.Ammunition speciellt utformad för eldrörsvapen enligt 1 3.Vapensikten 4.Bomber och andra explosiva laddningar 5.Explosiva ämnen 6.Utrustning för skydd mot konventionella stridsmedel 7.Övningsmateriel för militär verksamhet 8.Spanings och mätutrustningar med militära prestanda för observation i mörker 9.Utrustning för tillverkning av utrustning enligt punkterna 1-8 10.Speciell teknologi och mjukvara för utrustning enligt punkt 1-9

22 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Internationella frågor Översyn av DOP SE–US, juni 2007 Exportkontroll avtal US–UK, US–AUS FA/LOI Exportkontroll - ”Generell licens” EU kommissionen: Intra Community Transfer – samrådsmöte 18 sept.

23 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Global Projektlicens Detta har vi talat om på många Update…

24 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 GPL Sverige - Tyskland... men nu är det nära !!!

25 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 Sammanfattning: svenskt förändringsarbete Göra det enkla enklare. Större fokus på ”det svåra”! Egenkontroll – förstärkt tillsyn Internationellt licensarbete (LoI och EU) PDA: produktkontroll – slutanvändningskontroll Synen på exportkontroll/nationella utåtriktade aktiviteter – kommunikationsstrategi Internationell ”outreach” Förstärkt verifiering Ny lagstiftning KM och PDA? Verksamhetsutveckling ISP (VISP) Nytt integrerat ärendehanteringssystem

26 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 ”En ansvarsfull kontroll av strategiska produkter – vårt bidrag till en säkrare värld.”

27 Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 www.isp.se


Ladda ner ppt "Swedish Update, Lejondal, 2007-09-20 EXPORTKONTROLL I TIDEN − ett globalt ansvar EKF:s exportkontrollkurs 20 september 2007 Andreas Ekman, Jan-Erik Lövgren,"

Liknande presentationer


Google-annonser