Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska unionen Charlotte Haentzel. Vägen till en fast tjänst i EU Vem är jag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska unionen Charlotte Haentzel. Vägen till en fast tjänst i EU Vem är jag?"— Presentationens avskrift:

1 Europeiska unionen Charlotte Haentzel

2 Vägen till en fast tjänst i EU Vem är jag?

3 Vägen till en fast tjänst i EU Ca 43 000 anställda i EU:s institutioner Ca 43 000 anställda i EU:s institutioner Varav ca 26 000 på EU Kommissionen Varav ca 26 000 på EU Kommissionen Resten på Ministerrådet, EU parlamentet, rådgivande organ och myndigheter Resten på Ministerrådet, EU parlamentet, rådgivande organ och myndigheter Ca 1 200 svenskar Ca 1 200 svenskar 3 officiella arbetsspråk 3 officiella arbetsspråk 23 officiella språk 23 officiella språk

4 Vägen till en fast tjänst i EU 2 kategorier av tjänstemän ADhandläggare, översättare och tolkar ADhandläggare, översättare och tolkar ASTassistenter ASTassistenter

5 Vägen till en fast tjänst i EU För att arbeta inom EU:s institutioner måste du: Vara medborgare i ett EU land Vara medborgare i ett EU land Tala minst ytterligare ett EU språk Tala minst ytterligare ett EU språk Åldersgränsen borttagen Åldersgränsen borttagen

6 Vägen till en fast tjänst i EU AD handläggare, översättare och tolkar –Måste ha akademisk examen –Ekonomer, jurister, statsvetare… men även agronomer, kulturvetare och IT- specialister… –Allt från juniorhandläggare till generaldirektörer

7 Vägen till en fast tjänst i EU AST assistent AST assistent –Måste ha gymnasiekompetens –Kan arbeta som sekreterare, assistent, chaufför, arkivist…

8 Vägen till en fast tjänst i EU Uttagningsprov – nytt system from 2010 Uttagningsprov – nytt system from 2010 –Snabbare förfarande med färre steg –Årliga uttagningsprov –Bedömning av relevanta kompetenser

9 Vägen till en fast tjänst i EU

10 Särskild yrkeskunskap bedöms, tillsammans med förmågan att: Särskild yrkeskunskap bedöms, tillsammans med förmågan att: –Analysera och lösa problem –Kommunicera –Uppnå kvalitet och resultat –Lära och utvecklas –Prioritera och organisera –Hantera stress och förändringar –samarbeta

11 Vägen till en fast tjänst i EU Urvalstest Fokus på kompetenser snarare än kunskaper. Delprovet med EU-kunskap har tagits bort. Dessa kunskaper testas i stället under bedömningsfasen i olika jobbrelaterade övningar. Urvalsprovet består av datorbaserade test av olika kognitiva förmågor (logiskt, numeriskt och abstrakt tänkande) och hur man reagerar i olika situationer. Beroende på tjänstekategori testas också praktiska yrkeskunskaper och språkkunskaper.

12 Vägen till en fast tjänst i EU Bedömning I bedömningsfasen testas alla nyckelkompetenser i olika typer av test. Tonvikten ligger på jobbrelaterade färdigheter och förmågan att tillämpa faktakunskaper. Den kompetens vi är ute efter bedöms utifrån en kompetensbeskrivning i olika övningar. Varje kompetens bedöms minst två gånger. Beroende på vilket uttagningsprov det gäller pågår bedömningsfasen en heldag eller halvdag. De olika delproven görs på det språk som har angetts som andraspråk (engelska, franska eller tyska), utom för de jobb där det krävs särskilda språkkunskaper.

13 Vägen till en fast tjänst i EU Handläggare –Uppsats inom det område som uttagningsprovet gäller –Gruppövning –Muntlig redogörelse –Strukturerad intervju

14 Vägen till en fast tjänst i EU Assistenter –Praktiska test för att bedöma yrkeskunskaper –Inkorgsövning – simulerar en arbetssituation via e-post –Strukturerad intervju

15 Vägen till en fast tjänst i EU Översättare och tolkar För översättare eller tolkar bedöms specifika färdigheter i två test: För översättare eller tolkar bedöms specifika färdigheter i två test: Praktiska språktest Praktiska språktest Strukturerad intervju Strukturerad intervju

16 Vägen till en fast tjänst i EU Reservlista – vanligen giltig 1-3 år Ju bättre resultat – ju högre upp på listan Egna kontakter oftast nödvändiga

17 Vägen till en fast tjänst i EU Urvalstesten utannonseras –i dagspress, –i EUs officiella tidning och –på EPSO:s hemsida http://europa.eu/epso

18 Vägen till en fast tjänst i EU Ny EU talesperson för små och mellanstora företag Estniskan Maive Rute är Kommissionens nya ansikte för Europeiska små och mellanstora företag. Hon ska försvara intressena för en sektor som representerar 25 miljoner företag och 75 miljoner jobb. ”Att stödja små och mellanstora företag och främja deras energi och kreativitet är nyckeln till att uppnå högre tillväxt och fler jobb i EU”, sa Rute. Kommissionens huvudfråga är: hur kan vi hjälpa företagen att anställa fler människor? Gemenskaps aktiviteter har satts igång för att främja sektorn och förenkla den administrativa miljön. Entreprenörskaps aktions planen och det Europeiska Stadgan för småföretag bidrar till denna process. Vad vill Kommissionen göra? A. Ge finansiellt stöd till de mest kreativa små och mellanstora företagen B. Dubblera antalet små och mellanstora företag för att öka jobben i Europeiska länder C. Öka anställningsgraden i små och mellanstora företag D. Främja utveckling hos de små och mellanstora företag som anställer flest människor Vad kan vi härleda från texten? A. I snitt anställer små och mellanstora företag, direkt eller indirekt, tre personer B. Små och mellanstora företag växer mer än andra sektorer C. Sektorn svarar för 1/3 avden totala arbetsmarknaden i Europa D. Små och mellanstora företag utsätts för ett högt skattetryck och administrativa hinder

19 Vägen till en fast tjänst i EU

20 Andra typer av anställningar Andra typer av anställningar –Kontraktsanställda –Tillfälligt anställda - specialister –Extraanställda - bemanningsföretag –Nationella experter –Praktikanter

21 Vägen till en fast tjänst i EU Vad gör en handläggare egentligen? tar fram strategier tar fram strategier Förbereder och verkställer EU-lagstiftning Förbereder och verkställer EU-lagstiftning gör analyser och ger råd gör analyser och ger råd samordnar medlemsländernas politiska arbete på olika områden samordnar medlemsländernas politiska arbete på olika områden deltar i handelsförhandlingar med länder utanför EU deltar i handelsförhandlingar med länder utanför EU företräder institutionerna i internationella forum företräder institutionerna i internationella forum inspekterar medlemsländernas fiskeflottor inspekterar medlemsländernas fiskeflottor tar fram och förvaltar särskilda forskningsprogram tar fram och förvaltar särskilda forskningsprogram formulerar EG-domstolens eller Europeiska ombudsmannens beslut formulerar EG-domstolens eller Europeiska ombudsmannens beslut


Ladda ner ppt "Europeiska unionen Charlotte Haentzel. Vägen till en fast tjänst i EU Vem är jag?"

Liknande presentationer


Google-annonser