Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akademiker- förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Det här är Jusek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akademiker- förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Det här är Jusek."— Presentationens avskrift:

1 Akademiker- förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Det här är Jusek

2 Juseks historia Statsvetenskapliga intresseföreningar Sveriges Yngre Juristers förening Statsvetenskapliga Intresseförbundet 193819401942/43 Sveriges Juristförbund Sveriges Samhälls- vetarförbund 19471956 JUS Jusek 1969 1979 (1997)

3 Juseks medlemsgrupper

4 Här finns medlemmarna

5 Organisation Fullmäktigemöte 100 ledamöter som utses av sektionerna. Möte vart tredje år. Fullmäktigemöte 100 ledamöter som utses av sektionerna. Möte vart tredje år. Ordförandekonferens Förbundsstyrelse 13 ledamöter Förbundsstyrelse 13 ledamöter Kansli Sektioner Advokat, Allmän statsförvaltning, Bank och försäkring, Domstol, Försäkringskassa. Handel och tjänste, Högskolor, Industri, Intresseorganisationer, IT, Studerande, Kommunala, Kommunikation, Exekutionsväsendet, Länsstyrelse, Notarie, Polis, Riksdag och regering, Skatt, Åklagare Sektioner Advokat, Allmän statsförvaltning, Bank och försäkring, Domstol, Försäkringskassa. Handel och tjänste, Högskolor, Industri, Intresseorganisationer, IT, Studerande, Kommunala, Kommunikation, Exekutionsväsendet, Länsstyrelse, Notarie, Polis, Riksdag och regering, Skatt, Åklagare Lokal organisation Jusekföreningar, Sacoföreningar, Akademikerföreningar, lokal- eller regionombud Lokal organisation Jusekföreningar, Sacoföreningar, Akademikerföreningar, lokal- eller regionombud

6 Förbundets lokala organisation utgörs av: » Lokalombud » Lokalföreningar •Företräder och informerar medlemmar. •Värvar nya medlemmar. •Utgöra länken mellan den lokala föreningsstyrelsen och kansliet. Den lokala organisationen

7 •Medlemmarnas inflytande stärks. •Stärker lokalombudets roll. •Mer stabilitet i det fackliga arbetet. •Mer inflytande lokalt. •Kan förhandla. •Stärker samhörigheten. Fördelar med lokala föreningar

8 •Alla medlemmar tillhör en av Juseks 20 sektioner. Sektionerna är indelade efter bransch-, sektor- eller yrkestillhörighet. •Ansvarar för att medlemmarnas intressen tas tillvara. Sektioner

9 Juseks kansli VD Kommunika- tionsavd Jusektidningen Utvecklings- avd Offentliga förhandlingsavd Privata förhandlingsavd Administrativa avd PersonalansvarigFörbundsjurister Assistent

10 •Består av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande (presidium) och tio ledamöter. •Leder förbundet i enlighet med fullmäktiges beslut •Upprättar årlig verksamhetsplan och budget för förbundets hela verksamhet utifrån fullmäktige tagna mål och riktlinjer Förbundsstyrelsen

11 •Sektionernas och förbundets ordförande. •Vägleder förbundsstyrelsen inför viktiga beslut. •Förrättar fyllnadsval till förbunds- styrelsen. Ordförandekonferens

12 •Förbundets högsta beslutande organ. •Samlas var tredje år. •100 ledamöter baserat på sektionens storlek. •Väljer förbundsstyrelse och tar mål och riktlinjer. Fullmäktige

13 Juseks Hjärtefrågor •Sätt lönen nära individen •Skapa tydliga chefs- och ledarroller •Öka rörligheten på arbetsmarknaden •Ge förutsättningar för karriär på lika villkor •Använd invandrarakademikers kompetens

14 •Höj kvaliteten i den akademiska utbildningen •Utveckla ett hållbart arbetsliv i effektiva företag och organisationer •Värna rättstryggheten i den offentliga sektorn •Underlätta steget från studier till arbetsliv Juseks Hjärtefrågor

15 • Professionella – Vårt arbete inom kansli och förtroendemannaorganisation ska präglas av sakkunskap, effektivitet och etiskt förhållningssätt • Individorienterade – Vår verksamhet och våra avtal ska byggas på att varje medlem har en unik kompetens med ansvar för den egna situationen • Nytänkande – Vi ska ständigt utveckla medlemsnyttan i linje med verksamhetsidén, våga ifrågasätta traditionella fackliga dogmer • Konstruktiva – Vi ska vara medpart snarare än motpart och ett förbund som anstränger sig för att hitta nya lösningar. Juseks kärnvärden


Ladda ner ppt "Akademiker- förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Det här är Jusek."

Liknande presentationer


Google-annonser