Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna. Studenterna får jobb - men var och hur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna. Studenterna får jobb - men var och hur"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna. Studenterna får jobb - men var och hur
Välkomna! Studenterna får jobb - men var och hur? Camilla Björkman Hanna Berheim Akademiker- förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.

2 Agenda 12: :30 Information om arbetsmarknaden för Juseks utbildningsgrupper 13: :10 Hur tänker en rekryterare? 14: :30 Mingel med kaffe och smörgås 14: :00 Workshop: hur kan vi underlätta steget mellan studier och arbete?

3 Om arbetsmarknaden Vad arbetar de nyexaminerade studenterna med?
Inom vilken bransch finns jobben? Får de kvalificerade arbeten? Får de användning av sin utbildning? Hur värderar arbetsgivare examen, kurser & betyg? Jobba internationellt Lönenivåer Framtiden

4 Efter examen? Juseks arbetsmarknadsundersökning
Sedan slutet av 60-talet Om utbildningen, inträdet på arbetsmarknaden, lön m.m. Alla examinerade inom Juseks utbildningsgrupper Examen 2008/09 7680 personer Enkäter & telefonintervjuer våren ’10 Resultatet samviktat och representativt för hela gruppen

5 Examensnivåer nyexaminerade 2010
*Juristexamen 89 % Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

6 Kvalificerade arbetsuppgifter?
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

7 Motsvarar arbetsuppgifterna utbildningen?
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

8 Arbetslöshet nyexaminerade 2001-2010
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning

9 Öppen arbetslöshet Jusek 2007-10
Källa: Saco Arbetsmarknadsdata/Jusek

10 Vägen till första jobbet
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

11 När får de första kvalificerade jobben?
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

12 Arbetsmarknadssektorer nyexaminerade
*Jurister exkl. notarier: 52 / 38 / 9 % Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

13 Nyexaminerade samhällsvetare 2010

14 Vanligaste branscher samhällsvetare
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

15 Vanligaste branscher samhällsvetare
t.ex. EU-samordnare, kommunförbundet Västernorrland Affärsverk Bank- eller finansbolag Bemanningsföretag Detaljhandel Försäkringsbolag Försäkringskassan Industriföretag Internationella organ IT- eller telekomföretag Kommun- eller landstingsägda bolag Länsstyrelse Riksdagen Regeringskansliet Rättsväsendet Skatteverket Transportföretag Övrig privat sektor t.ex. utredare, SCB t.ex. kommunikations-konsult på en PR-byrå t.ex. shipping coordinator på ett logisitikföretag

16 Privat sektor Bemanningsföretag Bok- och tidningsförlag
Fastighetsbolag Företag inom marknadsundersökning Hotellkoncerner Institut Intresseorganisationer och ideella föreningar Konferens- och eventverksamhet Konsultföretag Politiska partier PR- och medieföretag Samhällsanalytiska företag Studieförbund

17 Arbetsområden - statsvetenskap
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

18 Arbetsområden - statsvetenskap
Affärs- och verksamhetsutveckling Ekonomifunktion, budgetering, redovisning Finansarbete Företags- och privatrådgivning (bank) Företags-/verksledande arbete Försäljning Juridiskt arbete Kassa-/kundtjänst (bank) Logistik Marknadsföring Personalarbete/HR Skadereglering Socialt och kurativt arbete Övrigt IT-arbete Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

19 Arbetsområden – sociologi m.m.
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

20 Arbetsområden - media & kommunikation
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

21 Arbetsområden - media & kommunikation
Allmänt administrativt arbete Allmänt servicearbete Forsknings- och utvecklingsarbete Företags-/verksledande arbete Försäljning Kassa-/kundtjänst (bank) Logistik Personalarbete/HR Socialt och kurativt arbete Övrigt IT-arbete Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

22 Nyexaminerade personalvetare 2010

23 Vanligaste arbetsområden personalvetare
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

24 Vad gör personalvetarna?
Socialt och kurativt arbete T.ex. flyktingsamordnare, handläggare Personalarbete/HR T.ex. rekrytering, arbetsmiljöfrågor, kompetensutveckling Undervisning och utbildning T.ex. utbilda i olika system/verktyg, undervisa på skolor Utredning T.ex. sjukfrånvaro, lönenivåer Forsknings- och utvecklingsarbete T.ex. undervisa på skolor Allmänt administrativt arbete T.ex. personalhandläggare som jobbar med löner

25 Vanligaste branscher personalvetare
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

26 Vanligaste branscher personalvetare
t.ex. bemanningsstrateg, Bodens kommun t.ex. personalsamordnare, Lunds universitet t.ex. HR Business Partner på en elektronikhandelskedja t.ex. personalansvarig på ett bemanningsföretag t.ex. arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen t.ex. HR-specialist, Landstinget Dalarna

27 Nyexaminerade systemvetare 2010

28 Vanligaste branscher systemvetare
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

29 Vanligaste branscher systemvetare
Allmän stat/övr. myndigheter Bank- eller finansbolag Bemanningsföretag Detaljhandel Industriföretag Intresseorganisation Kommun Landsting/region Revisionsbyrå Transportföretag t.ex. systemutvecklare, IT-konsultföretag t.ex. tekniskt ansvarig, Göteborgs universitet t.ex. systemutvecklare, H&M t.ex. interaktionsdesigner, reklambyrå

30 Vanligaste arbetsområden systemvetare
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

31 Vanligaste arbetsområden systemvetare
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

32 Vad jobbar man med? Databasspecialist Datadrift Försäljning
IT-samordnare IT-strateg Nätverksarbete Programmering Projektledning Systemutveckling Testare/testledare IT-säkerhetsansvar Undervisning och utbildning Webbmaster

33 Nyexaminerade ekonomer 2010

34 Vanligaste branscher ekonomer
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

35 Vanligaste branscher ekonomer
t.ex. skadereglerare, If t.ex. business controller, Telia t.ex. inköpare, byggexportföretag t.ex. kredithandläggare, Wasa kredit t.ex. financial controller, Eon t.ex. associate, Öhrlings PWC

36 Vanligaste arbetsområden ekonomer
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

37 Nyexaminerade jurister 2010

38 Vanligaste arbetsområden jurister
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

39 Vanligaste branscher - juristexamen
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

40 Vanligaste branscher - juristexamen
t.ex. skattehandläggare, Skatteverket t.ex. beredningsjurist, Skaraborgs tingsrätt t.ex. tävlingskonsulent, Svenska Innebandyförbundet t.ex. skuldsanerare, Proffice t.ex. handläggare, Jordbruksverket t.ex. biträdande jurist, advokatfirma

41 Vanligaste branscher – ej juristexamen
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

42 Vanligaste branscher – ej juristexamen
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

43 Karriärvägar inom rättsväsendet
Domarbanan har öppnats upp. Sedan 2008 kan även till exempel kronofogdar och advokater bli domare.

44 Löneutveckling efter examen
Källor: Juseks arbetsmarknadsundersökning och lönestatistik 2010

45 Arbeta utomlands UD, Sida, Exportrådet etc. FN, EU, Världsbanken etc.
Multinationella företag Humanitära och ideella organisationer Systemvetare – internationell arbetsmarknad Jurister – svårt att jobba inom rättsväsendet i annat land Kolla med HSV

46 Framtiden? Juseks grupper väletablerade på arbetsmarknaden
Kvalificerade arbetsuppgifter Olika konjunkturkänsliga Ökande utbytbarhet och konkurrens mellan utbildningsgrupper Pensionsavgångar främst i offentlig sektor, brist på erfarna/chefer Systemvetare – brist? Jurister och ekonomer – balans? Samhällsvetare och personalvetare – överskott?

47 www.jusek.se/arbetsmarknad Arbetslöshetsstatistik
Bilder av arbetsmarknaden Efter examen

48 Jusek för studenter Studentjour svarar på frågor om jobbansökningar, lön och anställningsvillkor Nätverk, studiebesök, mentorskap, branschtidningar m.m. 100 kr för hela studietiden

49 Information om vad utbildningen leder till
”Jag upplever att jag via min högskola/mitt universitet fick tillräcklig information om vilka arbeten som min utbildning kan leda till.” Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning

50 Kontakt med arbetslivet
”Jag upplever att min högskola/mitt universitet underlättade för mig i kontakten med arbetslivet.” Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning

51 Praktik? ”Har du haft praktik inom ramen för din utbildning?”
Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

52 Praktiken viktig för att få jobb?
”Var praktiken viktig för att du skulle få ditt nuvarande arbete?” Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

53 Kontakt Hanna Berheim 08 / 070-665 29 23 hanna.berheim@jusek.se
Camilla Björkman 08 / Projektledare Utbildning & arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen


Ladda ner ppt "Välkomna. Studenterna får jobb - men var och hur"

Liknande presentationer


Google-annonser