Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akademiker- förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Välkomna! Studenterna får jobb - men var och hur? Camilla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akademiker- förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Välkomna! Studenterna får jobb - men var och hur? Camilla."— Presentationens avskrift:

1 Akademiker- förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Välkomna! Studenterna får jobb - men var och hur? Camilla Björkman Hanna Berheim 2010-12-06

2 12:30 - 13:30 Information om arbetsmarknaden för Juseks utbildningsgrupper 13:30 - 14:10 Hur tänker en rekryterare? 14:10 - 14:30 Mingel med kaffe och smörgås 14:30 - 16:00 Workshop: hur kan vi underlätta steget mellan studier och arbete? Agenda

3 •Vad arbetar de nyexaminerade studenterna med? •Inom vilken bransch finns jobben? •Får de kvalificerade arbeten? •Får de användning av sin utbildning? +Hur värderar arbetsgivare examen, kurser & betyg? +Jobba internationellt +Lönenivåer +Framtiden Om arbetsmarknaden

4 •Juseks arbetsmarknadsundersökning •Sedan slutet av 60-talet •Om utbildningen, inträdet på arbetsmarknaden, lön m.m. •Alla examinerade inom Juseks utbildningsgrupper •Examen 2008/09 •7680 personer •Enkäter & telefonintervjuer våren ’10 •Resultatet samviktat och representativt för hela gruppen Efter examen?

5 Examensnivåer nyexaminerade 2010 *Juristexamen 89 % Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

6 Kvalificerade arbetsuppgifter? Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

7 Motsvarar arbetsuppgifterna utbildningen? Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

8 Arbetslöshet nyexaminerade 2001-2010 Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2001-2010

9 Öppen arbetslöshet Jusek 2007-10 Källa: Saco Arbetsmarknadsdata/Jusek

10 Vägen till första jobbet Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

11 När får de första kvalificerade jobben? Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

12 Arbetsmarknadssektorer nyexaminerade *Jurister exkl. notarier: 52 / 38 / 9 % Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

13 Nyexaminerade samhällsvetare 2010

14 Vanligaste branscher samhällsvetare Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

15 Vanligaste branscher samhällsvetare Affärsverk Bank- eller finansbolag Bemanningsföretag Detaljhandel Försäkringsbolag Försäkringskassan Industriföretag Internationella organ IT- eller telekomföretag Kommun- eller landstingsägda bolag Länsstyrelse Riksdagen Regeringskansliet Rättsväsendet Skatteverket Transportföretag Övrig privat sektor t.ex. EU-samordnare, kommunförbundet Västernorrland t.ex. utredare, SCB t.ex. shipping coordinator på ett logisitikföretag t.ex. kommunikations- konsult på en PR-byrå

16 •Bemanningsföretag •Bok- och tidningsförlag •Fastighetsbolag •Företag inom marknadsundersökning •Hotellkoncerner •Institut •Intresseorganisationer och ideella föreningar •Konferens- och eventverksamhet •Konsultföretag •Politiska partier •PR- och medieföretag •Samhällsanalytiska företag •Studieförbund Privat sektor

17 Arbetsområden - statsvetenskap Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

18 Arbetsområden - statsvetenskap Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010 Affärs- och verksamhetsutveckling Ekonomifunktion, budgetering, redovisning Finansarbete Företags- och privatrådgivning (bank) Företags-/verksledande arbete Försäljning Juridiskt arbete Kassa-/kundtjänst (bank) Logistik Marknadsföring Personalarbete/HR Skadereglering Socialt och kurativt arbete Övrigt IT-arbete

19 Arbetsområden – sociologi m.m. Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

20 Arbetsområden - media & kommunikation Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

21 Arbetsområden - media & kommunikation Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010 Allmänt administrativt arbete Allmänt servicearbete Forsknings- och utvecklingsarbete Företags-/verksledande arbete Försäljning Kassa-/kundtjänst (bank) Logistik Personalarbete/HR Socialt och kurativt arbete Övrigt IT-arbete

22 Nyexaminerade personalvetare 2010

23 Vanligaste arbetsområden personalvetare Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

24 •Socialt och kurativt arbete T.ex. flyktingsamordnare, handläggare •Personalarbete/HR T.ex. rekrytering, arbetsmiljöfrågor, kompetensutveckling •Undervisning och utbildning T.ex. utbilda i olika system/verktyg, undervisa på skolor •Utredning T.ex. sjukfrånvaro, lönenivåer •Forsknings- och utvecklingsarbete T.ex. undervisa på skolor •Allmänt administrativt arbete T.ex. personalhandläggare som jobbar med löner Vad gör personalvetarna?

25 Vanligaste branscher personalvetare Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

26 Vanligaste branscher personalvetare t.ex. bemanningsstrateg, Bodens kommun t.ex. HR Business Partner på en elektronikhandelskedja t.ex. personalansvarig på ett bemanningsföretag t.ex. arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen t.ex. HR-specialist, Landstinget Dalarna t.ex. personalsamordnare, Lunds universitet

27 Nyexaminerade systemvetare 2010

28 Vanligaste branscher systemvetare Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

29 Vanligaste branscher systemvetare t.ex. interaktionsdesigner, reklambyrå t.ex. systemutvecklare, IT-konsultföretag t.ex. systemutvecklare, H&M t.ex. tekniskt ansvarig, Göteborgs universitet Allmän stat/övr. myndigheter Bank- eller finansbolag Bemanningsföretag Detaljhandel Industriföretag Intresseorganisation Kommun Landsting/region Revisionsbyrå Transportföretag

30 Vanligaste arbetsområden systemvetare Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

31 Vanligaste arbetsområden systemvetare Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

32 •Databasspecialist •Datadrift •Försäljning •IT-samordnare •IT-strateg •Nätverksarbete •Programmering •Projektledning •Systemutveckling •Testare/testledare •IT-säkerhetsansvar •Undervisning och utbildning •Webbmaster Vad jobbar man med?

33 Nyexaminerade ekonomer 2010

34 Vanligaste branscher ekonomer Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

35 Vanligaste branscher ekonomer t.ex. skadereglerare, If t.ex. kredithandläggare, Wasa kredit t.ex. associate, Öhrlings PWC t.ex. financial controller, Eon t.ex. inköpare, byggexportföretag t.ex. business controller, Telia

36 Vanligaste arbetsområden ekonomer Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

37 Nyexaminerade jurister 2010

38 Vanligaste arbetsområden jurister Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

39 Vanligaste branscher - juristexamen Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

40 Vanligaste branscher - juristexamen t.ex. beredningsjurist, Skaraborgs tingsrätt t.ex. biträdande jurist, advokatfirmat.ex. handläggare, Jordbruksverket t.ex. skuldsanerare, Proffice t.ex. tävlingskonsulent, Svenska Innebandyförbundet t.ex. skattehandläggare, Skatteverket

41 Vanligaste branscher – ej juristexamen Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

42 Vanligaste branscher – ej juristexamen Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

43 Domarbanan har öppnats upp. Sedan 2008 kan även till exempel kronofogdar och advokater bli domare. Karriärvägar inom rättsväsendet

44 Löneutveckling efter examen Källor: Juseks arbetsmarknadsundersökning och lönestatistik 2010

45 •UD, Sida, Exportrådet etc. •FN, EU, Världsbanken etc. •Multinationella företag •Humanitära och ideella organisationer •Systemvetare – internationell arbetsmarknad •Jurister – svårt att jobba inom rättsväsendet i annat land •Kolla med HSV Arbeta utomlands

46 •Juseks grupper väletablerade på arbetsmarknaden •Kvalificerade arbetsuppgifter •Olika konjunkturkänsliga •Ökande utbytbarhet och konkurrens mellan utbildningsgrupper •Pensionsavgångar främst i offentlig sektor, brist på erfarna/chefer •Systemvetare – brist? •Jurister och ekonomer – balans? •Samhällsvetare och personalvetare – överskott? Framtiden?

47 www.jusek.se/arbetsmarknad  Arbetslöshetsstatistik  Bilder av arbetsmarknaden  Efter examen

48 •Studentjour svarar på frågor om jobbansökningar, lön och anställningsvillkor •Nätverk, studiebesök, mentorskap, branschtidningar m.m. •100 kr för hela studietiden •student@jusek.se •08-665 29 90 Jusek för studenter

49 Information om vad utbildningen leder till ”Jag upplever att jag via min högskola/mitt universitet fick tillräcklig information om vilka arbeten som min utbildning kan leda till.” Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2007-2010

50 Kontakt med arbetslivet ”Jag upplever att min högskola/mitt universitet underlättade för mig i kontakten med arbetslivet.” Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2007-2010

51 Praktik? ”Har du haft praktik inom ramen för din utbildning?” Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

52 Praktiken viktig för att få jobb? ”Var praktiken viktig för att du skulle få ditt nuvarande arbete?” Källa: Juseks arbetsmarknadsundersökning 2010

53 Hanna Berheim 08 / 070-665 29 23 hanna.berheim@jusek.se Camilla Björkman 08 / 070-665 29 05 camilla.bjorkman@jusek.se Projektledare Utbildning & arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Kontakt


Ladda ner ppt "Akademiker- förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Välkomna! Studenterna får jobb - men var och hur? Camilla."

Liknande presentationer


Google-annonser