Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Så här gör vi prognoser för utvecklingen inom sjukförsäkringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Så här gör vi prognoser för utvecklingen inom sjukförsäkringen."— Presentationens avskrift:

1 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Så här gör vi prognoser för utvecklingen inom sjukförsäkringen

2 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Vår senaste prognos (den uppdateras varje månad)… :1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. (miljoner kronor) Miljoner ersättningsdagar med sjukpenning, netto :2 Aktivitets- och sjukersättning Medelantal personer med aktivitetsersättning Medelantal personer med sjukersättning

3 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Sverige har höga socialförsäkringsutgifter men inte högst… Belgien Sociala transfereringar som del av BNP Irland Island Spanien Portugal Storbritannien Grekland Norge Luxemburg Finland Nederländerna EU25EU15 Danmark Frankrike Italien Sverige Tyskland Österrike Social utslagning Sjukdom Efterlevande Arbetslöshet Familjer/barn Funktionshinder1) Ålderdom Procent

4 Bertil Thorslund Jon Dutrieux …just sjukförsäkringen står dock ut ibland annat Sverige…

5 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Sjukfrånvaro som andel (%) av anställda år enligt arbetskraftsundersökningarna DK FI FR DE NL NO SE UK EU-15

6 Bertil Thorslund Jon Dutrieux (progn) %Dagar Sjuktalet (brott 1992 och 1998) Förtidspension/SA (% av bef i arbetsf. Ålder) Arbetslöshet % AKU

7 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Sjuktal totalt Relativt sjuktal (Kvinnor/män) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% KvotSjuktal totalt

8 Bertil Thorslund Jon Dutrieux

9 Bertil Thorslund Jon Dutrieux 4. Hur har vi jobbat med prognoser förut? (‘prognoslinjalen’, ARIMA, VARMAX, stock/flöde)

10 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Thinking of the unthinkable Hela uppgången inget förtroende från RK för låga anslag ständigt över anslagskrediten ,448, ,644, ,143, ,142, blev utgiften 31,7 miljarder

11 Bertil Thorslund Jon Dutrieux

12 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Modellen ser något vi inte ser … VARMAX

13 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Stock/flöde – en strålande idé Varje enskilt fall följs från en dag till nästa. Kvarståendesannolikheterna beräknas enligt alla konstens regler

14 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Tidssatt rehabiliteringskedja med bedömningar som ska ha gjorts senast efter 90 respektive 180 dagar efter första sjukfallsdagen Nya regler inom sjukförsäkringen från den 1 juli 2008 En bortre gräns skapas i sjukfall så att ingen normalt kan vara sjukskriven mer än dagar Striktare krav för att beviljas sjukersättning – i praktiken endast personer som inte bedöms någonsin kunna återfå arbetsförmågan ska vara berättigade Den tidsbegränsade sjukersättningsförmånen avskaffas, inga nya förmåner beviljas och de nuvarande fasas ut fram till 2012.

15 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Nya reglerna skapade ny efterfrågan på info, internt och extern Viss oro för utvecklingen riskgrupper (storlek och karakteristika) flöden

16 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Ansats: systematiserat förnuft snarare än matematisk statistik Sjukfall: kvarståendesannolikheterna rätt kända - inflödet = dark horse

17 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Antal startade sjukfall som blivit minst 30 dagar långa (prog) -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Absoluta tal Relativ utveckling

18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Ansats: systematiserat förnuft snarare än matematisk statistik Sjukfall: kvarståendesannolikheterna rätt kända - inflödet = dark horse Sjukersättning: inflödet via integration med sjukmodellen. Utflödet via demografi och erfarenhet

19 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Bestånd och flöden in i och ut ur Sjuk- och aktivitetsersättning

20 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Vad återstår? även Aktivitetsersättning modellering av startade sjukfall ännu bättre integration mellan modellerna snyggare användargränssnitt

21 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Vad finns på nätet?

22 Bertil Thorslund Jon Dutrieux


Ladda ner ppt "2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Så här gör vi prognoser för utvecklingen inom sjukförsäkringen."

Liknande presentationer


Google-annonser