Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Så här gör vi prognoser för utvecklingen inom sjukförsäkringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Så här gör vi prognoser för utvecklingen inom sjukförsäkringen."— Presentationens avskrift:

1 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Så här gör vi prognoser för utvecklingen inom sjukförsäkringen

2 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Vår senaste prognos (den uppdateras varje månad)… 200720082009201020112012 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. (miljoner kronor) 31 72926 72125 00223 37824 77625 554 Miljoner ersättningsdagar med sjukpenning, netto 53 51144 67440 86636 18936 98937 790 19:2 Aktivitets- och sjukersättning 57 83057 18756 64753 26548 83545 575 Medelantal personer med aktivitetsersättning 20 71923 32825 30927 05128 64630 039 Medelantal personer med sjukersättning 533 163518 158491 505451 710407 053371 831

3 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Sverige har höga socialförsäkringsutgifter men inte högst… Belgien Sociala transfereringar som del av BNP- 2004 0 5 10 15 20 25 Irland Island Spanien Portugal Storbritannien Grekland Norge Luxemburg Finland Nederländerna EU25EU15 Danmark Frankrike Italien Sverige Tyskland Österrike Social utslagning Sjukdom Efterlevande Arbetslöshet Familjer/barn Funktionshinder1) Ålderdom Procent

4 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux …just sjukförsäkringen står dock ut ibland annat Sverige…

5 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Sjukfrånvaro som andel (%) av anställda 20-64 år enligt arbetskraftsundersökningarna 0 1 2 3 4 5 6 19901992199419961998200020022004 DK FI FR DE NL NO SE UK EU-15

6 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux 0 5 10 15 20 25 30 19631968197319781983198819931998 2003 2008 (progn) 0 2 4 6 8 10 12 %Dagar Sjuktalet (brott 1992 och 1998) Förtidspension/SA (% av bef i arbetsf. Ålder) Arbetslöshet % AKU

7 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux 1970197319761979198219851988199119941997200020032006 0 5 10 15 20 25 30 Sjuktal totalt Relativt sjuktal (Kvinnor/män) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% KvotSjuktal totalt

8 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux

9 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux 4. Hur har vi jobbat med prognoser förut? (‘prognoslinjalen’, ARIMA, VARMAX, stock/flöde)

10 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Thinking of the unthinkable Hela uppgången inget förtroende från RK för låga anslag ständigt över anslagskrediten 20022003 54,448,2 200457,644,2 200560,143,3 200663,142,6 2007 blev utgiften 31,7 miljarder

11 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux

12 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Modellen ser något vi inte ser … VARMAX

13 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Stock/flöde – en strålande idé Varje enskilt fall följs från en dag till nästa. Kvarståendesannolikheterna beräknas enligt alla konstens regler

14 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Tidssatt rehabiliteringskedja med bedömningar som ska ha gjorts senast efter 90 respektive 180 dagar efter första sjukfallsdagen Nya regler inom sjukförsäkringen från den 1 juli 2008 En bortre gräns skapas i sjukfall så att ingen normalt kan vara sjukskriven mer än 365 + 550 dagar Striktare krav för att beviljas sjukersättning – i praktiken endast personer som inte bedöms någonsin kunna återfå arbetsförmågan ska vara berättigade Den tidsbegränsade sjukersättningsförmånen avskaffas, inga nya förmåner beviljas och de nuvarande fasas ut fram till 2012.

15 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Nya reglerna skapade ny efterfrågan på info, internt och extern Viss oro för utvecklingen riskgrupper (storlek och karakteristika) flöden

16 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Ansats: systematiserat förnuft snarare än matematisk statistik Sjukfall: kvarståendesannolikheterna rätt kända - inflödet = dark horse

17 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Antal startade sjukfall som blivit minst 30 dagar långa - 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000 199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007 2008 (prog) -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Absoluta tal Relativ utveckling

18 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Ansats: systematiserat förnuft snarare än matematisk statistik Sjukfall: kvarståendesannolikheterna rätt kända - inflödet = dark horse Sjukersättning: inflödet via integration med sjukmodellen. Utflödet via demografi och erfarenhet

19 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Bestånd och flöden in i och ut ur Sjuk- och aktivitetsersättning

20 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Vad återstår? även Aktivitetsersättning modellering av startade sjukfall ännu bättre integration mellan modellerna snyggare användargränssnitt

21 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Vad finns på nätet?

22 2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux


Ladda ner ppt "2008-11-18 Bertil Thorslund Jon Dutrieux Så här gör vi prognoser för utvecklingen inom sjukförsäkringen."

Liknande presentationer


Google-annonser