Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunens vision Kf 2009-06-15 § 52 Lycksele - Staden i Lappland, kommunen med guldkant i tillvaron.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunens vision Kf 2009-06-15 § 52 Lycksele - Staden i Lappland, kommunen med guldkant i tillvaron."— Presentationens avskrift:

1 Kommunens vision Kf 2009-06-15 § 52 Lycksele - Staden i Lappland, kommunen med guldkant i tillvaron

2 Utvecklingsområden Kf 2008-12-15 § 155 Utveckling av infrastruktur och servicenäringar gentemot basindustrin Förnyelsebar energi Turism Innovativa utvecklingsmiljöer

3 Kommunövergripande mål Kf 2009-06-15 § 52 Medborgare och brukare –Nöjda medborgare, brukare NöjdMedborgarIndex –Attraktiv livsmiljö Upplevd hälsa, Jämlik hälsa –Nära, enkelt och öppet Tillgänglighetsguiden, Nyttjandegrad 24-timmarsservice –Service på lika villkor för kvinnor, män, pojkar och flickor Tillväxt- och utveckling –Befolkningstillväxt Befolkning, Inflyttningsnetto –Fler arbetstillfällen Andel förvärvsarbetande, Nystartade företag, Branschförändringar –Hög utbildningsnivå Andel med eftergymnasial utbildning –Strategiskt utbyte: Samverkan externt och internt Företagsklimat –Jämställdhet

4 Kommunövergripande mål Kf 2009-06-15 § 52 Medarbetare –Motiverade medarbetare med rätt kompetens NöjdMedarbetarIndex, Andel behöriga –Attraktiva och hälsosamma arbetsplatser Hälsotal, Personalomsättning –Gemensam värdegrund NöjdMedarbetarIndex –Alla beslut ska vara jämställda och medvetna och jämställdhet ska integreras i all verksamhet. Alla medarbetare ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, oavsett kön. Ekonomi –Finansiella mål Budgetföljsamhet, Nettokostnadsandel, Självfinansiering, Eget kapital –Strategiska investeringar Andel investeringar som sänker driftkostnader, energi- och klimatinvesteringar


Ladda ner ppt "Kommunens vision Kf 2009-06-15 § 52 Lycksele - Staden i Lappland, kommunen med guldkant i tillvaron."

Liknande presentationer


Google-annonser