Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi har en hög vargtillväxt och nu skall en ny vargförvaltning beslutas av riksdagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi har en hög vargtillväxt och nu skall en ny vargförvaltning beslutas av riksdagen."— Presentationens avskrift:

1 Vi har en hög vargtillväxt och nu skall en ny vargförvaltning beslutas av riksdagen.

2 Källa Rovdjurscenter

3 Vargtak. Max 160 st Svenljungagruppen arbetar för att vi skall få till ett vargtak på max 160 individer.

4 Inga begränsningar sätts i vargtillväxten!

5

6 För att hela jakten är hotad. Både som rekreation och näring.

7 Här är jakten med drivande hund eller med älghund över på mycket stora områden.

8 Dessa landskap står i tur att bli drabbade.

9 Renskötsel Finland Renskötsel 55% av Sveriges yta Får Skötsel Norge

10 Därför är renbetesområdet undantaget från vargetableringar. Samerna hänvisar till att deras näring tar stor ekonomisk skada vid en vargetablering. Renskötsel Får skötsel

11 Renskötsel Får skötsel

12 Renskötsel 55% av Sveriges yta Får skötsel

13 Renskötsel 55% av Sveriges yta Får skötsel

14 Renskötsel 55% av Sveriges yta Får skötsel Varglobbyn gör allt för att knäcka renskötseln, fårskötseln och jaktnäringen.

15

16

17 Källa: JMG Göteborgs universitet

18 Detta kan vara en förklaring till att ansvariga politiker har utvecklat ett strutsbeteende i denna viktiga landsortsfråga.

19

20

21

22

23 Men nu har Regeringspartierna börjat att ta ställning för landsbygdens människor. Lena Ek har nu gått ut med att regeringen vill begränsa vargstammen. Först sa hon max 180 vargar Några dagar senare sa hon minst 180 vargar. ????????????????????????????.

24

25

26 Detta är gröna näringar som i olika omfattningar tar stor ekonomisk skada i dag och det skulle bli extrema kostnader för dessa företagare om vargstammen dubblerades.

27 Det skulle kosta ca 4,5 miljarder att sätt upp varg- avvisande stängsel för fårföretagarna. Med en avskrivning på 12 år så är det en kostnad på ca 375milj kr / år. Om man inte får ersättning för dessa kostnader så måste man sluta och i stället planterar man granskog på vackra hagmarkerna.

28 Det finns 24 000 gårdar som har nötkreatur i Sverige. Dessa producerar kött och mjölk. Det är lagkrav på minst 6 timmars betesvistelse / dag för mjölkor. Övriga nöt och får skall visats ute hela dygnet under betessäsongen. Betande djur medför fin landskapsvård och en biologiskt mångfald. Källa LRFs hemsida, Svenska Mjölks hemsida

29 Beräkning stängselkostnad på alla betesmarker i Sverige Stängsellängd per ha bete 250m Stängselkostnad per m 45kr/m Stängselkostnad per ha 11 250kr/ha Avskrivningstid 12år Avskrivningskostnad /år 938kr/ha Extra underhåll / m stängsel 150kr / ha (300kr / timma x( 0,5 timma/ha)) Summa kostnader / år 1 088kr / ha Antal hektar betesmark 782 902ha Summa uppsättningskostnad 8 807 647 500kr

30 Källdata: Jordbruksverket

31

32 Vi kan konstatera att myndigheterna inte tänker ersätta brukarna för de extra kostnader som vargavvisande stängsel medför.

33 Detta gör jakten till en av de största gröna näringarna i landet. 35 gånger större än rennäringen.

34 Köttvärde Renkött 107 130 534 Fårkött 115 000 000 Nötkött 3 070 500 000 Griskött 3 162 000 000 Viltkött 574 000 000 Större delen av viltkött riskerar att raderas. Källa Jordbruksverket

35

36 Näringen jakt är 1500 gånger större än rovdjursturismen ! Trots att Sverige är Europas rovdjurstätaste land!

37

38

39

40 Länkm2Hektar Arrendepris / haArrende intäkter Skåne 11 027 1 102 700131 144 453 700 Blekinge 2 941 294 10080 23 528 000 Kronoberg 8 458 845 80064 54 131 200 Jönköping 10 475 1 047 50063 65 992 500 Halland 5 454 545 40092 50 176 800 V Götaland 23 942 2 394 20075 179 565 000 Östergötland 10 562 1 056 20063 66 540 600 Sörmland 6 062 606 20063 38 190 600 Stockholm 6 490 649 00077 49 973 000 Uppsala 6 989 698 90062 43 331 800 Västmanland 6 301 630 10051 32 135 100 örebro Län 8 517 851 70058 49 398 600 Värmland 17 586 1 758 60033 58 033 800 Dalarna 28 193 2 819 30022 62 024 600 Gävleborg 19 192 1 919 20022 42 222 400 172 189 959 697 700 Uppskattad minskning jaktarrrende-20%- 191 939 540

41 Summering årskostnad med mer än 450 vargar Extra kostnad stängsel - 760 000 000 Förlorade arrendeintäkter - 191 939 540 Trafikeftersök - 74 000 000 Naturvårdsverket - 192 000 000 Summa kostnader per år - 1 217 939 540

42 Kan vi få jakt enligt EU:S habitatdirektiv ?

43

44 Otvivelaktigt JA ! Kan vi presentera kostnader för våra gröna näringar så skall vargstammen reduceras.

45 Detta har uppenbarligen jordbruksverkets jurister sett som möjligt att försvara mot EU kommissionen !

46 Men här kommer våra politikers ovilja att ta strid för oss övriga landbygdsbor in !

47 Svenljungagruppen arbetar både med information och press !

48 För att vi inte kan vänta tills år 2014 innan vi kan börja förvalta vargen ! Och för att vi måste ha ett tak.

49 Att strejka är accepterat i samhället. Lärare strejkar, sjuksköterskor strejkar mm

50 Nej !

51 Varför ?

52

53

54

55 Vad är ett trafikeftersök?

56 Hur mycket är vår arbetsinsats värd? Kalkyl eftersöksarbete med avlöning Underlag för beräkning Antal viltolyckor 35 000st Timkostnad dagtid450kr/tim inkl hund och övrig utrustning' Timkostnad natt800kr/tim inkl hund och övrig utrustning' Antal eftersök dag30% Antal eftersök natt70% Reseersättning25kr / mil Genomsnittlig resa30km Antal timmar i snitt3tim Kostnader Dag 14 175 000kr Natt 58 800 000kr Reseersättning 1 050 000kr Summa kostnad 74 025 000kr

57 Detta beslut överklagades till EU kommissionen av Naturskyddsföreningen som därmed saboterade ett demokratiskt fattat beslut. Därmed är de också ansvariga för dagens situation

58

59 De skall se den som startskottet för fler aktioner i samma kaliber om man inte lyssnar på oss landsbygdsbor!

60 Är beslutande politiker inte beredda att förhandla så måste vi ta till strejk!

61

62

63

64 Skandulv släppte nyligen en sårbarhetsanalys som visade att vi behöver minst behöver 40 vargar i skandinavien för att vargen skall överleva i 100 år. Forskarna menar att om man även tar höjd för eventuella katastrofer så behövs minst 100 vargar i Skandinavien för att vargen skall överleva i 100 år.

65 NorgeSverige Sverige + Norge MVP63440 MVP inkl. katastrof scenario2080100 Gynnsam bevarande status30120150 Svenljungagruppens maxtak50160210

66 Att Sveriges vargstam som hör samman med en vargstam som består av fler hundratusen vargar inte skulle uppnå bevarandestatus är endast ett byråkratiskt inspel från varglobbyn!

67 Vi får inflöde av invandring från Ryssland och vi kan sätta in obesläktade vargar om det skulle behövas.

68 Skall vi ha varg så måste den vara 100% renrasig. Misstänkta hybrider måste tas bort eller skickas tillbaka till Ryssland där hybrider är vanliga! Det skall inte kosta samhället miljardbelopp att sätta ut hundkorsningar i våra marker! VargHybrid

69 Vi kräver också att den vargstam som vi beslutar oss för att ha är fullt finansierad ! Det är inte enskilda näringsidkare eller privatpersoner som skall stå för de stora kostnaderna som vargtillväxten medför !

70 Efter fem år så skall reviret skjutas bort och sedan skall inget revir få etableras på 10 år.

71

72 Fot o Bo Fritzén

73

74 Är det denna utveckling av vargstammen som du vill ha ?

75 Stöd Svenljungagruppen så vi får ett vargtak på max 210 st. Max 160 vargar


Ladda ner ppt "Vi har en hög vargtillväxt och nu skall en ny vargförvaltning beslutas av riksdagen."

Liknande presentationer


Google-annonser