Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: epost: Rättvisa procedurer bakom etiskt försvarbar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: epost: Rättvisa procedurer bakom etiskt försvarbar."— Presentationens avskrift:

1 Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: www.vll.se/barnloshet epost: barnloshet@vll.se Rättvisa procedurer bakom etiskt försvarbar prioritering av barnlösa par och ransonering av deras behandling Eller ”Öppna prioriteringar inom sjukvården” Susanne Waldau Håkan Lindström Västerbottens läns landsting

2 Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: www.vll.se/barnloshet epost: barnloshet@vll.se Utgångspunkter  Oaktat sjukdom och prioriteringsgrupp måste det offentliga åtagandet definieras i förhållande till givna ekonomiska ramar  I lägre prioriteringsgrupp är privat delfinansiering etiskt acceptabel  I båda fallen ska prioriteringarna vara öppna, ske med rättvisa procedurer (Daniels & Sabin), och resultatet vara rättvist och etiskt försvarbart Utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet som exempel

3 Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: www.vll.se/barnloshet epost: barnloshet@vll.se FÖRE Efterfrågan – Åtagande –Kapacitet Obalans!Obalans! Total efterfrågan Åtagande Kapacitet

4 Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: www.vll.se/barnloshet epost: barnloshet@vll.se Procedur/organisation  Del av kvinnosjukvårdens årliga verksamhetsplanering  Två förbättringsteam: 1. Rationalisera utredning, 2. Prioritera och ransonera  Deltagare: Företrädare för hela vårdkedjan och länet, sjukvårdsledning, patientförening, processtöd prioritering  Via sjukvårdsledning till politiska beslut i landsting och region.

5 Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: www.vll.se/barnloshet epost: barnloshet@vll.se Resultat  Minst 1 i paret helt barnlös  Ej kraftigt överviktig (BMI <30)  Äggstocksfunktionen någorlunda bevarad  Subfertila längre väntan Resultat: -30 par (= 60) Ransonering  En fullskalebehandling (+ 1 med fryst embryo) i stället för två fullskalebehandlingar Resultat: -40 behandlingar Prioriteringar Medicinskt rimliga, rättvisa och evidensbaserade

6 Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: www.vll.se/barnloshet epost: barnloshet@vll.se Resultat, forts.  Förenklad utredning - standardiserad, individualiserad och centraliserad  Teambedömning ersätter traditionella läkarbesök  Webbaserad självanmälan med anamnes = krav på aktivt deltagande  Telefonkontakter  Normalt endast ett personligt besök/par Resultat: 0,5 mkr till behandling = +33 behandlingar Rationalisering

7 Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: www.vll.se/barnloshet epost: barnloshet@vll.se Totalt resultat: Balans mellan efterfrågan, åtagande och kapacitet Balans Nytt åtagande Åtagande Kapacitet Total efterfrågan Åtagande Kapacitet Total efterfrågan Nytt Åtagande = Kapacitet Obalans

8 Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: www.vll.se/barnloshet epost: barnloshet@vll.se Rättvisa procedurer (Daniels & Sabin)  Offentlighet: Prioriteringsordningen görs offentlig.  Relevans: Tillgängligt kunskapsunderlag användes. Etiska plattformen tillämpades. Relevanta perspektiv representerade.  Granskningsbarhet: Resultatet följs och utvärderas.  Upprätthålla/övervaka systemet: VL har beslutat använda dessa beslutsformer och följer i vilken utsträckning det sker.

9 Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: www.vll.se/barnloshet epost: barnloshet@vll.se Koppling EBM/effektivisering/prioritering  Evidensbas: Identifiera subgrupper där terapin gör nytta  Effektivisering: Systematiskt förbättringsarbete + LEON-principen  Prioritering: Etiska plattformen, Rättvisa procedurer (+ SoS modell för prioanalys)  Ömsesidigt ansvar: Professionella, administratörer, patienter, politiker

10 Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: www.vll.se/barnloshet epost: barnloshet@vll.se Hur gick det? Uppföljning tre år  500 par utredda sedan start  Prioriteringarna följs  Behandlingsresultaten fördubblade från 15% till drygt 30% gravida per behandlingscykel  Förväntad behandlingsvolym stämmer i stort sett  Budgeten håller  Inga väntetider/köer till behandling  Paren nöjda även med prioriteringarna

11 Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: www.vll.se/barnloshet epost: barnloshet@vll.se Ska indikationen anpassas till budgeten eller tvärt om? Rätt dialogfora (pol/prof/adm/pat) skapar legitimitet och ömsesidigt ansvar för effektivisering, faktiska resursbehov och möjliga horisontella överföringar. Funderingar och reflektioner, 1

12 Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: www.vll.se/barnloshet epost: barnloshet@vll.se Är politiker och verksamhet mogna för öppna prioriteringar? Tveksamt:  Oförenliga beskrivningar; media lyfter dem som får stå tillbaka, politiker dem som lyfts fram  Öppenhet och tydlighet öppnar för kritik; från barnlösa, för diskriminering av äldre, överviktiga, lesbiska, mot kravet på lika villkor (som tolkas som att högsta ambitionsnivån ska gälla) Funderingar och reflektioner, 2

13 Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: www.vll.se/barnloshet epost: barnloshet@vll.se Framgångsfaktorer:  Vårdprocessansvar överensstämmande med politisk ansvarsnivå möjliggör dialog  Kontinuerligt systematiskt förbättringsarbete för kostnadseffektivitet och kvalitet minskar behovet av utbudsbegränsning/ransonering/prioritering  Mod att stå för öppna tydliga prioriteringar trots att man öppnar sig för ifrågasättande.


Ladda ner ppt "Håkan Lindström Överläkare/Susanne Waldau Prioriteringsstrateg: epost: Rättvisa procedurer bakom etiskt försvarbar."

Liknande presentationer


Google-annonser