Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdegrund i äldrevården Astrid Norberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdegrund i äldrevården Astrid Norberg"— Presentationens avskrift:

1 Värdegrund i äldrevården Astrid Norberg

2 Riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i Hälso- och sjukvården (1995)

3 1. Människovärdesprincipen 2. Behovs- solidaritetsprincipen 3
1. Människovärdesprincipen 2. Behovs- solidaritetsprincipen 3. Kostnadseffektivitetsprincipen

4 Subjekt Själv Person

5 Subjekt Smärta Glädje Sorg Mening

6 Själv Djup känsla Historia Samskapat

7 Klara ögonblick Minns Förstår Bryr sig

8 Person Rättigheter (värdighet, information, konfidentialitet, beslut)

9 Den sjuke då Den sjuke nu

10 Sociala sammanhanget Familjen etc.

11 Relationsaspekt Relationsetik Sakaspekt Handlingsetik

12 Syn på varandra Respekt Realism Ömsesidigt beroende

13 Kommunikation Relation

14 Lidande Livet Sjukdomen Vården

15 Alltid trösta Ingression Kommunion Transcendens

16 Handlingsetik Problem Dilemma

17 Livets okränkbarhet Göra gott, inte skada Respektera autonomi Handla rättvist

18 Värdegrund Fakta Etiska principer Beslut

19 Etisk dimension Alla vårdhandlingar

20 Prioriteringar i vårdens vardag

21 1. Människovärdesprincipen 2. Behovs- solidaritetsprincipen 3
1. Människovärdesprincipen 2. Behovs- solidaritetsprincipen 3. Kostnadseffektivitetsprincipen

22 Sjukvårdspersonal prioriterar Etiska plattformen för prioriteringar ej känd

23 Etiskt resonemang

24 Kunskap Erfarenhet Insikt Vishet

25 Ledarskap Stöd

26 Ideal Realitet

27 Ser behov Har metod Saknar möjlighet

28 Samvetsstress Döva samvetet Utbrändhet

29 Realism Behålla idealen Rationalisera Argumentera

30 Ann-Louise Glasberg,Stress of conscience and burn out in healthcare
Ann-Louise Glasberg,Stress of conscience and burn out in healthcare. Umeå University Medical Dissertations, New Series No 1101, Christina Juthberg Samvetsstress hos vårdpåersonal i den kommunala äldreomsorgens särskilda boenden. Umeå University Medical Dissertations, New Series No 1203, 2008.

31 Riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i Hälso- och sjukvården (1995) PrioriteringsCentrum inköping Förslag 2007


Ladda ner ppt "Värdegrund i äldrevården Astrid Norberg"

Liknande presentationer


Google-annonser