Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av BEAst verksamhet och projekt Peter Fredholm, vd på BEAst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av BEAst verksamhet och projekt Peter Fredholm, vd på BEAst."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av BEAst verksamhet och projekt Peter Fredholm, vd på BEAst

2 Kort om BEAst

3 3 Verksamhetsidé för BEAst ”BEAst tar fram standarder och tjänster för elektroniskt informationsutbyte som leder till sänkta kostnader för aktörerna i och i anslutning till byggbranschen”

4 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 4 Lite fakta om BEAst  Cirka 85 medlemmar från branschens alla hörn, varav tio är branschorganisationer  Startade 1988 som ett projekt för datakommunikation (DK Bygg)  Verksamhet: –Standardisering av branschens processer –Stöd för branschinförande –Arbetsutskott som kraftsamlar inom respektive område –Projekt, t.ex. nu två om logistik –Tjänster, e-Build™, den gemensamma branschportalen –Information och utbildning  Målsättningen är att stötta branschens användning av e- affärer med ökad produktivitetsutveckling som resultat

5 5 Verksamhetens tre delar Basverksamhet Ledning, arbetsutskott, medlemsstöd, information, samordning, standarder Basverksamhet Ledning, arbetsutskott, medlemsstöd, information, samordning, standarder Projekt Initieras och följs upp av Arbetsutskott Projekt Initieras och följs upp av Arbetsutskott Tjänster Branschportalen e-Build, PEPPOL AP/SMP, Validering, Rådgivning Tjänster Branschportalen e-Build, PEPPOL AP/SMP, Validering, Rådgivning

6 6 BEAst organisation med de olika arbetsutskotten Styrelse Kansli Implemen- tations utskott Implemen- tations utskott Faktura- utskott Faktura- utskott Teknik- utskott Teknik- utskott Logistik- utskott Logistik- utskott Vd, projektledning, standardisering, Teknik, information Arbetsutskotten samordnar sina intresseområden. De initierar, driver och följer upp projekt och är erfarenhets- och kunskapsnätverk inom sina område

7 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard BEAst vision och plan för stöd för att digitalisera branschens affärskommunikation Säker och effektiv kommunikation Standarder för inte- gration Standarder för inte- gration Portal för e-tjänster Portal för e-tjänster Masterdata Processer anpassade till effektiva arbetsmetoder  Modeller definierade för varuförsörjning, anläggning och maskintjänster, samsyn etableras i projekt och arbetsutskott  Företagsportal, Projekt- och Katalogmeddelande  NeC, NeB, SMSI, e-Build Supply  e-Build  PEPPOL

8 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Standarder från BEAst 8 NeB e-handel B2B NeB e-handel B2B NeR Maskin- uthyrning NeR Maskin- uthyrning NeC Anläggnings- transporter NeC Anläggnings- transporter SMSI Bygg- faktura SMSI Bygg- faktura SMSI Service- faktura SMSI Service- faktura Term- katalog e-Build Label e-Build Label Process Medde- landen Internationell standard Internationell standard e-Build Supply Varuförsörj- ning e-Build Supply Varuförsörj- ning

9 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard NeB, Nordic e-Building, standard för leveranser mellan leverantör och ÅF/grossist/entreprenör Korrekt grunddata ger nytta och kvalitet genom hela processen Enkelt att söka och lägga inköpsorder, automatisering för säljaren Uppdatering av inköpssystem, besked om avvikelse Artikeldata Uppdaterar order, ger rätt underlag för faktura, kopplar samman med godset Effektiv godsmottagning, minskad risk för fel Kan matchas automatiskt när ovanstående är på plats Inköpsorder Ordersvar Leveransavisering Faktura STE- etikett Köpare Säljare

10 NeC-standarden

11 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fakta om projektet för att ta fram den gemensamma standarden NeC 11  Förstudie 2011 som visade ett manuellt och pappersbaserat arbetssätt som ”alla” ville förändra  Etapp 1 standardisering – 2012  Etapp 2 vidareutveckling, spridning, piloter – 2013-2014  Finansieras av SBUF  Projektledare BEAst  Arbetsgrupp; NCC, Peab, Skanska, Svevia, Cliffton, Foria, MLT, Haninge Åkeri, Märsta Förenade och SÅCAB  Målgrupp: Bygg- och anläggningsentreprenörer, åkeriföretag samt leverantörer av material inom ballast, asfalt och betong  Sveriges Åkeriföretag, SBMI, Svensk Betong, Maskin- entreprenörerna, Maskinleverantörerna och Återvinnings- företagen är intressenter  Standard och material publiceras på www.beast.se

12 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Detta är standarden NeC 12  En gemensam beskrivning av processen  En informationsmodell över flödet mellan inblandade parter  En termkatalog som definierar de begrepp som ingår i informationsflödena. Finns i svensk och engelsk version  En meddelandestandard, beskrivningar av affärsdokument, XML-scheman, testfiler  Artikelkatalog med gemensamma nummer för material och tjänster som förenklar både upphandling och beställningar. Tas fram av respektive branschorganisation

13 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Omfattning av Effektiva anläggningstransporter med standarden NeC 13

14 Effektivare varuförsörjning med e- Build Supply och e-Build Label

15 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Huvudprocesskarta Försörjningsprocessen Inköps- och leverans- planering Projek- tering Inköp Under Transport Från leverantör AnkomstPå bygge Fakturering betalning Huvudprocess Delprocesser Projekteringsprocess Inköpsprocess Leveransprocess Betalningsprocess Leverans- & packplanering Avrop Avropsprocess 15

16 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard e-Build Supply, standard för varuförsörjning, från ritning till leverans på byggarbetsplats

17 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard e-Build Label™, standard kollietikett bygg i fyra versioner med olika användningsområden

18 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard e-Build Label A för pall, B för kolli, C för kolli >15 artiklar och D för produkter

19 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Raka vägen direkt till till leverans- och montageplatsen med e-Build Label™

20 Branschportalen e-Build

21 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 21 Fakturaportalen e-Build, en gemensam portal för hela branschen med 7 800 företag e-Build™ fakturaportal Webbfaktura SMSI standard- faktura Leverantörer 7 800 företag Många leverantörer till många kunder via en branschgemensam portal Kunder producenter handelsföretag installatörer entreprenörer fastighetsbolag

22 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Parter kan logga in i e-Build eller integrera sina system, helt eller delvis, direkt eller via e-Build 22 e-Build Supply chain e-Build Invoice AnläggningVaror Inloggning Nuvarande fakturaportal Logistikportal med stöd för fakturering Leverantörer Kunder Egna interna system Integration Egna interna system Integration Inloggning Integration med andra portaler

23 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 23 Kontakt med BEAst  Webbplats www.beast.se www.ebuild.se  Peter Fredholm070 663 32 19 Vd, projektledningpeter@beast.se


Ladda ner ppt "Presentation av BEAst verksamhet och projekt Peter Fredholm, vd på BEAst."

Liknande presentationer


Google-annonser