Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright Peter Fredholm Elektroniska Affärer – del 1 Logistikprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright Peter Fredholm Elektroniska Affärer – del 1 Logistikprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 Copyright Peter Fredholm Elektroniska Affärer – del 1 Logistikprogrammet

2 Copyright Peter Fredholm Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB eAffärer, integration, IT-system rådgivning | utredningar | projektledning | utbildning Tel: 070 663 32 19 E-post: peter@fredholmconsulting.se

3 Copyright Peter Fredholm Målsättning med kursen ” att få förståelse för hur IT och e- kommunikation kan användas för att skapa effektivare företag och inte minst logistik. Tekniska kunskaper är inte viktiga, däremot krävs intresse och förståelse för hur tekniken kan utveckla ett företags logistikverksamhet”

4 Copyright Peter Fredholm Introduktion

5 Copyright Peter Fredholm Övergripande om IT  Hårdvara; PC, servrar, handdatorer, läsare m.m.  Informationssystem; lager, planering, produktion, order, fakturering, inköp, T/A, ekonomi m.m.  Nätverk och kommunikation; Telefoni, e-post, lokala nät, Internet, EDI, SMS, chat, filer m.m.  Kunskap och förståelse; för att utnyttja IT på bästa sätt. Hos ledning, verksamhetspersonal och tekniker  Tjänster; t.ex. ASP, självbetjäning, track and trace, cross docking, VMI, tredjepartslogistik m.m.

6 Copyright Peter Fredholm Historik över e-affärer  Filöverföring sedan 1968 (?)  EDI-begreppet myntades av US Navy 1970  Slutet av 1970-talet de första standarderna  Det första Edifact-meddelandet kom 1988  De första webbshopparna kom 1994  XML för EDI etablerades ca 1999  Marknadsplatser B2B och e-auktioner ca 1999  Mobil e-handel

7 Copyright Peter Fredholm Infrastruktur för e-affärer Myndigheter, trafiknät, datanät, lagar, standarder, kunskap Före Under Efter Köpare Säljare Godsavsändare Hämtningsställe Avtal material Avtal logistik Godsmottagare Lämningsställe Infrastruktur Juridiskt gränssnitt Process- gränssnitt Informations- gränssnitt Avsändare Mottagare Standard- meddelan- den Gränssnitt System Använ- dare

8 Copyright Peter Fredholm Behovet av rationell informationshantering 40originaldokument 360kopior 27olika parter 200dataelement varav 30återfinns 620gånger FREIGHT

9 Copyright Peter Fredholm Grunden att bygga på  Affärssystem - Frågor: eget eller standard, modulariserat (ERP) eller ”best of breed”, anpassningar och outsourcing  Internet - Frågor: intranät, extranät, tjänster, marknadsplatser, skydd, behörighet, mobilitet

10 Copyright Peter Fredholm eAffärer - en definition eAffärer är alla de aktiviteter som sker för att utbyta och förmedla information elektroniskt för att stödja och förenkla företagets affärsprocesser med omvärlden. e-affärer kan ske interaktivt eller genom transaktioner, ofta med stöd av Internet.

11 Copyright Peter Fredholm Samarbete på flera nivåer Företag AFöretag B e-samarbete Affärsmål Processer Information Säkerhet Överföring

12 Copyright Peter Fredholm Exempel på eAffärer B2B  Upphandling, inköp, transporter, försäkring, betalning etc  Direkt mellan system, via webb eller mobilt  Marknadsföring på Internet  Produktkataloger  Tjänster på portaler, Intranät och Extranät  Elektroniska auktioner  Finansiella börser  Offentliga tjänster som tull, moms etc  med mera…

13 Copyright Peter Fredholm Status e-handel  e-affärer – börjar bli ”vanliga” affärer (nästan)  Självbetjäningstjänster ökar snabbt  e-affärer – ett sätt att förändra processer  Mycket olika status mellan branscher  Infrastrukturen har inga större brister  Gott om IT-system/produkter – även till småföretag  Säkerhetsnivån/medvetenheten är begränsad  Ofta saknas helhetstänk

14 Copyright Peter Fredholm Elektronisk affärskommunikation

15 Copyright Peter Fredholm Vad är Internet?  TCP och IP - Protokoll som binder samman noder  HTML - Beskrivningsspråk för att bygga webbsidor  XML - Metaspråk för att strukturera, hantera och lagra data  HTTP - Protokoll t.ex. mellan server och webbläsare  SMTP - Vanligaste protokollet för att skicka e-post  MIME - För att bifoga filer  SSL - För att kryptera information  S/MIME - För att signera och kryptera  MDN - Kvittens om att ett meddelande kommit fram

16 Copyright Peter Fredholm 16 Webbshop, enkelt men begränsat KöparenSäljaren Enkelt att komma igångAutomatisk ordermottagning Enkelt att användaLåg säljkostnad Ingen installationMarknadsföringskanal Ingen IT-kostnadHöga krav på drift och säkerhet Inte integrerad med eget affärssystemAccepteras bara av vissa kunder Många leverantörer  många webbshoppar Fakturan kan inte matchas

17 Copyright Peter Fredholm 17 EDI - Electronic Data Interchange Utbyte av standardiserade elektroniska dokument, direkt mellan affärssystem X Order X Fraktsedel X Faktura X och ett par hundra andra

18 Copyright Peter Fredholm 18 Definition av EDI  Direkt mellan system, med minimalt eller inget manuellt arbete  Strukturerad information  Standardiserat format  Processbart hos mottagaren  Oberoende av hårdvara, system etc

19 Copyright Peter Fredholm 19 Typfall för EDI  Repetitiva transaktioner  Stora informationsmängder  Höga krav på korta ledtider och precision

20 Copyright Peter Fredholm 20 Effekter med EDI  Inte bara order, utan stöd för hela processen  Tvåvägskommunikation, tydligare nytta för båda parter  Hög automatisering och sällan fel  … men också lite fyrkantigt  Inte online, t.ex. för lagersaldo  Investering i en del fall, men ibland paketerat i affärssystem  Kan vara komplex teknik att hantera själv

21 Copyright Peter Fredholm Drivkrafter vid EDI Kunden:  Snabbare och enklare orderhantering  Brister och avvikelser aviseras direkt  Uppföljning och underlag för statistik  t.ex. leta flaskhalsar  Effektiv godsmottagning och direkt uppdatering av lager  Mindre sökande och strulande efter order och leveranser  Delvis automatiserad fakturahantering Leverantören:  Automatisk ordermottagning sparar tid och ger färre fel  Bättre underlag för planering (industrins leveransplaner)  Snabbare och säkrare flöde, sparar arbetstid och ledtid  Färre fel ger färre felleveranser och strul

22 Copyright Peter Fredholm 22 Webb-EDI eller ”enkel” e-handel - Fakturaportaler - Leverantörsportaler - e-inköpssystem - Webb-EDI Formulär; order, order- svar, faktura m.m. e-handels- portal Köpare – stort företag Säljare – litet företag EDI- meddelande Mail- avisering

23 Copyright Peter Fredholm 23 Operatörer (VANs) av e-flöden Växel Liten part CGI Online Affärstransaktioner m.fl. Tieto Strålfors Itella Filer Stor part

24 Copyright Peter Fredholm 24 Fördel med operatörer  Begränsad investering  Betalar rörlig kostnad, 1-3 kr  Kommunicerar med en part, VAN:et med övriga  Växel med stöd för ”alla” standarder och protokoll  Övervakning, felhantering  Ersätter krav på intern kompetens och tillgänglighet

25 Copyright Peter Fredholm 25  Överföra affärsdokument  EDI, webb-EDI  Dela på information  Portaler, extranät  Konsument och små kunder  Webbshop  Aviseringar  Mail, SMS, EDI, intranät  Avtal, produktinfo  Intranät, e-inköpssystem  Kompletteringar  Mail, telefon, chat Olika behov – olika lösningar

26 Copyright Peter Fredholm Från affärsmodell till transaktion

27 Copyright Peter Fredholm Begrepp och exempel  Affärsmodellen det övergripande  Utifrån det identifieras affärsprocesser…  … och skapas scenario (modeller) för informationsutväxling

28 Copyright Peter Fredholm Vad är en affärsmodell? ”Själva metoden för hur ett företag gör affärer med sin omvärld som ett sätt att generera intäkter”

29 Copyright Peter Fredholm ”En affärsprocess är en samling av sammanhängande aktiviteter, som skapar ett värde som kunden kan uppfatta, dvs ett arbete som utförs av organisationen och som kunden är villig att betala för”. Davenport och Hammer.. koppling till en affärsprocess

30 Copyright Peter Fredholm Branschförändringar, ex. byggbranschen Återförsäljare Grossist Tillverkare Logistik- företag Marknads- platser System- leverantörer Rörelser Utländska tillverkare Kund

31 Copyright Peter Fredholm Exempel eBuild fakturaportal eBuild fakturaportal Webbfaktura SMSI standard- faktura Leverantör er Många leverantörer till många kunder Kunder • producenter • handelsföretag • installatörer • entreprenörer • fastighetsbolag

32 Copyright Peter Fredholm Fakta om eBuild, byggbranschens fakturaportal  NCC, Peab och Skanska har vardera ca 30.000 leverantörer i Sverige  De tar emot totalt drygt 4,5 miljoner fakturor  Kostnaden per faktura hos mottagaren går ner från 100-200 kr till några kronor  Den stora nyttan är automatisk validering  Portalen är kostnadsfri för leverantörerna  Den stora nyttan för leverantörerna är att få betalt i rätt tid  Portalen ägs gemensamt av byggbranschen via BEAst  Portalen används av cirka 6 000 företag


Ladda ner ppt "Copyright Peter Fredholm Elektroniska Affärer – del 1 Logistikprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser