Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektroniska Affärer – del 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektroniska Affärer – del 1"— Presentationens avskrift:

1 Elektroniska Affärer – del 1
Logistikprogrammet

2 Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB
eAffärer, integration, IT-system rådgivning | utredningar | projektledning | utbildning Tel: E-post:

3 Målsättning med kursen
” att få förståelse för hur IT och e-kommunikation kan användas för att skapa effektivare företag och inte minst logistik. Tekniska kunskaper är inte viktiga, däremot krävs intresse och förståelse för hur tekniken kan utveckla ett företags logistikverksamhet”

4 Introduktion

5 Övergripande om IT Hårdvara; PC, servrar, handdatorer, läsare m.m.
Informationssystem; lager, planering, produktion, order, fakturering, inköp, T/A, ekonomi m.m. Nätverk och kommunikation; Telefoni, e-post, lokala nät, Internet, EDI, SMS, chat, filer m.m. Kunskap och förståelse; för att utnyttja IT på bästa sätt. Hos ledning, verksamhetspersonal och tekniker Tjänster; t.ex. ASP, självbetjäning, track and trace, cross docking, VMI, tredjepartslogistik m.m.

6 Historik över e-affärer
Filöverföring sedan 1968 (?) EDI-begreppet myntades av US Navy 1970 Slutet av 1970-talet de första standarderna Det första Edifact-meddelandet kom 1988 De första webbshopparna kom 1994 XML för EDI etablerades ca 1999 Marknadsplatser B2B och e-auktioner ca 1999 Mobil e-handel

7 Infrastruktur för e-affärer
Köpare Avtal material Säljare Juridiskt gränssnitt Avtal logistik Före Godsavsändare Godsmottagare Process- gränssnitt Under Hämtningsställe Lämningsställe Efter Avsändare Mottagare Standard-meddelan-den Informations- gränssnitt Använ-dare Använ-dare System System Gränssnitt Gränssnitt Myndigheter, trafiknät, datanät, lagar, standarder, kunskap Infrastruktur

8 Behovet av rationell informationshantering
40 originaldokument 360 kopior 27 olika parter 200 dataelement varav 30 återfinns 620 gånger FREIGHT

9 Grunden att bygga på Affärssystem
- Frågor: eget eller standard, modulariserat (ERP) eller ”best of breed”, anpassningar och outsourcing Internet - Frågor: intranät, extranät, tjänster, marknadsplatser, skydd, behörighet, mobilitet

10 eAffärer - en definition
eAffärer är alla de aktiviteter som sker för att utbyta och förmedla information elektroniskt för att stödja och förenkla företagets affärsprocesser med omvärlden. e-affärer kan ske interaktivt eller genom transaktioner, ofta med stöd av Internet.

11 Samarbete på flera nivåer
e-samarbete Företag A Företag B Affärsmål Processer Information Säkerhet Överföring

12 Exempel på eAffärer B2B Upphandling, inköp, transporter, försäkring, betalning etc Direkt mellan system, via webb eller mobilt Marknadsföring på Internet Produktkataloger Tjänster på portaler, Intranät och Extranät Elektroniska auktioner Finansiella börser Offentliga tjänster som tull, moms etc med mera…

13 Status e-handel e-affärer – börjar bli ”vanliga” affärer (nästan)
Självbetjäningstjänster ökar snabbt e-affärer – ett sätt att förändra processer Mycket olika status mellan branscher Infrastrukturen har inga större brister Gott om IT-system/produkter – även till småföretag Säkerhetsnivån/medvetenheten är begränsad Ofta saknas helhetstänk

14 Elektronisk affärskommunikation

15 Vad är Internet? TCP och IP - Protokoll som binder samman noder
HTML - Beskrivningsspråk för att bygga webbsidor XML - Metaspråk för att strukturera, hantera och lagra data HTTP - Protokoll t.ex. mellan server och webbläsare SMTP - Vanligaste protokollet för att skicka e-post MIME - För att bifoga filer SSL - För att kryptera information S/MIME - För att signera och kryptera MDN - Kvittens om att ett meddelande kommit fram

16 Webbshop, enkelt men begränsat
Köparen Säljaren Enkelt att komma igång Automatisk ordermottagning Enkelt att använda Låg säljkostnad Ingen installation Marknadsföringskanal Ingen IT-kostnad Höga krav på drift och säkerhet Inte integrerad med eget affärssystem Accepteras bara av vissa kunder Många leverantörer  många webbshoppar Fakturan kan inte matchas

17 EDI - Electronic Data Interchange
Utbyte av standardiserade elektroniska dokument, direkt mellan affärssystem Order Fraktsedel Faktura och ett par hundra andra

18 Definition av EDI Direkt mellan system, med minimalt eller inget manuellt arbete Strukturerad information Standardiserat format Processbart hos mottagaren Oberoende av hårdvara, system etc

19 Typfall för EDI Repetitiva transaktioner Stora informationsmängder
Höga krav på korta ledtider och precision

20 Effekter med EDI Inte bara order, utan stöd för hela processen
Tvåvägskommunikation, tydligare nytta för båda parter Hög automatisering och sällan fel … men också lite fyrkantigt Inte online, t.ex. för lagersaldo Investering i en del fall, men ibland paketerat i affärssystem Kan vara komplex teknik att hantera själv

21 Drivkrafter vid EDI Kunden: Snabbare och enklare orderhantering
Brister och avvikelser aviseras direkt Uppföljning och underlag för statistik  t.ex. leta flaskhalsar Effektiv godsmottagning och direkt uppdatering av lager Mindre sökande och strulande efter order och leveranser Delvis automatiserad fakturahantering Leverantören: Automatisk ordermottagning sparar tid och ger färre fel Bättre underlag för planering (industrins leveransplaner) Snabbare och säkrare flöde, sparar arbetstid och ledtid Färre fel ger färre felleveranser och strul

22 Webb-EDI eller ”enkel” e-handel
- Fakturaportaler - Leverantörsportaler - e-inköpssystem - Webb-EDI Formulär; order, order-svar, faktura m.m. Säljare – litet företag Köpare – stort företag Mail- avisering e-handels- portal EDI- meddelande

23 Operatörer (VANs) av e-flöden
Itella Affärstransaktioner Strålfors Växel Filer Tieto CGI Stor part Online m.fl. Liten part

24 Fördel med operatörer Begränsad investering
Betalar rörlig kostnad, 1-3 kr Kommunicerar med en part, VAN:et med övriga Växel med stöd för ”alla” standarder och protokoll Övervakning, felhantering Ersätter krav på intern kompetens och tillgänglighet

25 Olika behov – olika lösningar
Överföra affärsdokument  EDI, webb-EDI Dela på information  Portaler, extranät Konsument och små kunder  Webbshop Aviseringar  Mail, SMS, EDI, intranät Avtal, produktinfo  Intranät, e-inköpssystem Kompletteringar  Mail, telefon, chat

26 Från affärsmodell till transaktion

27 Begrepp och exempel Affärsmodellen det övergripande
Utifrån det identifieras affärsprocesser… … och skapas scenario (modeller) för informationsutväxling

28 Vad är en affärsmodell? ”Själva metoden för hur ett företag gör affärer med sin omvärld som ett sätt att generera intäkter”

29 .. koppling till en affärsprocess
”En affärsprocess är en samling av sammanhängande aktiviteter, som skapar ett värde som kunden kan uppfatta, dvs ett arbete som utförs av organisationen och som kunden är villig att betala för”. Davenport och Hammer

30 Branschförändringar, ex. byggbranschen
Kund Rörelser Logistik- företag Återförsäljare Marknads- platser Grossist System- leverantörer Tillverkare Utländska tillverkare

31 Exempel eBuild fakturaportal
Webbfaktura SMSI standard- faktura Leverantörer Många leverantörer till många kunder Kunder producenter handelsföretag installatörer entreprenörer fastighetsbolag

32 Fakta om eBuild, byggbranschens fakturaportal
NCC, Peab och Skanska har vardera ca leverantörer i Sverige De tar emot totalt drygt 4,5 miljoner fakturor Kostnaden per faktura hos mottagaren går ner från kr till några kronor Den stora nyttan är automatisk validering Portalen är kostnadsfri för leverantörerna Den stora nyttan för leverantörerna är att få betalt i rätt tid Portalen ägs gemensamt av byggbranschen via BEAst Portalen används av cirka företag


Ladda ner ppt "Elektroniska Affärer – del 1"

Liknande presentationer


Google-annonser