Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blankettportalen.se 1 Kristina Fahlén Kommentus Förlag ingår i Kommentus Gruppen AB, som ägs av Sveriges.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blankettportalen.se 1 Kristina Fahlén Kommentus Förlag ingår i Kommentus Gruppen AB, som ägs av Sveriges."— Presentationens avskrift:

1 www.kommentus.se Blankettportalen.se 1 Kristina Fahlén kristina.fahlén@kommentus.se Kommentus Förlag ingår i Kommentus Gruppen AB, som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting SKL

2 www.kommentus.se Blankettportalen.se 2

3 www.kommentus.se Blankettportalen.se 3 Några exempel på en kommuns olika externa och interna processer Anmäla till barnomsorg Anställning av personal Ansöka om adoption Ansöka om att servera alkoholhaltiga drycker Ansöka att bedriva kennel Bygga Bostadsanpassning Fastställa faderskap Hyra kommunens lokaler Söka parkeringstillstånd Söka färdtjänst Tvångsvård LVU och LVM Att behöva Godman

4 www.kommentus.se Blankettportalen.se 4 För att kommunicera krävs Standard Bygga Använda Spara Återanvända Arkivera

5 www.kommentus.se Blankettportalen.se 5 Övergripande layout Blankett-/formulärlayout Navigering Språk Ifyllnadsstöd, användarhjälp och felmeddelanden Fältlayout, fältkontroller och fältnamn Bifoga bilagor Spara lokalt Elektronisk underskrift Utskrift Elektroniskt inskick Användbarhet och tillgänglighet Dokumentskydd Källor Vervas ”Vägledningen 24-timmarswebben 3.0” Folkbokföringslagen 18§ (1991:481) Skatteverkets information om personnummer, RSV 704, utgåva 7 Lag om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl (SFS 1974:174 och senaste ändring SFS 2006:600) Skatteverkets information om Organisationsnummer, SKV 709, utgåva 8 Riktlinjer för utveckling av PDF-baserade blanketter och formulär

6 www.kommentus.se Blankettportalen.se 6 Vi använder Adobe Designer som är ett lättanvänt grafiskt designverktyg, med vilket man kan skapa sofistikerade elektroniska formulär. Designa e-formulär med valfritt utseende och navigering Inkludera affärslogik och intelligens Koppla XML-scheman till fältdefinitioner Används av både blankett- konstruktör och utvecklare

7 www.kommentus.se Blankettportalen.se 7 Blanketter: Nuläge Nivå 0 – Tryckta blanketter Nivå 1 – Elektroniska blanketter för enbart utskrift Nivå 2 – Elektroniska blanketter för ifyllnad + utskrift, utan logiska kontroller Vårt koncept – intelligenta och dynamiska blanketter Nivå 3 – Bland annat: Skärmanpassade formulär med ifyllnadsinstruktioner, logik och ifyllnadskontroller. Nivå 4 – Bland annat: Kopplingar till databaser, e-underskrift, e-inskick och PDF-kopia på inskickat formulär. Portal Navigering till formulär via ett standard mappsystem Hjälp- och sökfunktioner Även direktlänk till varje formulär (URL)

8 www.kommentus.se Blankettportalen.se 8 Blanketter Skärmanpassade Guide för stegvis ifyllnad Ingen scrollning Ifyllnadsstöd Logiska kontroller Särskild utskriftsvariant Klassiska ”Pappersliknande” utseende Ifyllnadsstöd Logiska kontroller

9 www.kommentus.se Blankettportalen.se 9 Demo av skärmanpassad formulär

10 www.kommentus.se Blankettportalen.se 10 Enkelt att skapa och förvalta komplexa blanketter Kraftfullt och användarvänligt konstruktionsverktyg Importera och ändra existerande blankettmallar (Word, äldre PDF m fl) Dynamiska blanketter som anpassar sig beroende på indata Inkludera valideringar och beräkningar Stöd för e-underskrift med e-legitimation Ifyllda blanketter kan skickas in elektroniskt PDF-formatet är defacto-standard och PDF/A är ISO-standard Skapa XML-scheman kopplat till blankettfält Hög säkerhet Anpassa för olika användare, språk etc Stöd för skärmläsare och andra tillgänglighetshjälpmedel Fördelar med PDF-konceptet

11 www.kommentus.se Blankettportalen.se 11 Portal Varje kund erhåller sin egen portalingång (URL) som länkas in från hemsidan Mappstruktur för de e-blankettpaket man prenumererar på Alternativt direktlänkar (URL) till varje e-blankett om man själv vill bygga upp mapp-/menysystem Sök- och hjälpfunktioner Kontinuerlig uppdatering med nya blankettversioner

12 www.kommentus.se Blankettportalen.se 12 Blankettpaket kommuner Administration Anställning Arbetsrätt Miljö & hälsoskydd Livsmedelshygien Avloppsanläggning Köldmedieanvändning Näringsliv & fritidsverksamhet Lokalt aktivitetsstöd Lotteri Alkohollagen Plan & bygg Förvaring av brandfarlig vätska Byggverksamhet Besiktning Rätts- och samhällsskydd Förmyndare Trafiknämnd Färdtjänst Hyror/bostad Kommunalt och statligt bostadsbidrag Skola Särskola Grundskola Gymnasieskola Förskola Socialtjänst Fastställande av faderskap Placering familjehem/adoption Bestämmelser om vård LVU/LVM

13 www.kommentus.se Blankettportalen.se 13 Blankettpaket landsting Administration Personal Ansökan Allmän sjukvård Vaccinationer Livsmedelsanvisningar Remisser Utlandsvård Hjälpmedelskort Journaler Journalblad Läkemedelsjournaler Vårdplanering Mödra- och förlossningsvård Barn och ungdom Socialmedicin Tandvård

14 www.kommentus.se Blankettportalen.se 14

15 www.kommentus.se Blankettportalen.se 15

16 www.kommentus.se Blankettportalen.se 16

17 www.kommentus.se Blankettportalen.se 17 Exempel Blankett-/formulärlayout Skärmanpassade formulär Klassiska blanketter Navigering Förflyttning mellan fält Förflyttning mellan sidor Språk Svenska Engelska Övriga (finska, franska, spanska, arabiska, persiska, serbiska, bosniska, kroatiska) Ifyllnadsstöd, användarhjälp och felmeddelanden Fältvisibilitet Informationsknappar Felmeddelanden Ifyllnadsanvisningar Hjälptexter Obligatoriska fält Rensa formulär Riktlinjer för utveckling av PDF-baserade blanketter och formulär

18 www.kommentus.se Blankettportalen.se 18 Exempel, forts Fältlayout, fältkontroller och fältnamn Dagens datum Datumfält Datum fr o m-t o m Personnummer Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VAT.nummer) Namn Gatuadress Postnummer Sverige Ort Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Radioknappar Kryssrutor Dynamiska vallistor Globala fält Obligatoriska fält Matematiska fält Fältnamn Riktlinjer för utveckling av PDF-baserade blanketter och formulär

19 www.kommentus.se Blankettportalen.se 19 Exempel, forts Användbarhet och tillgänglighet Förstoring/förminskning Röstsyntes Skärmläsare Hjälptexter TAB-ordning Blankettens/formulärets hierarki Spara-nivå Ledtexter Riktlinjer för utveckling av PDF-baserade blanketter och formulär

20 www.kommentus.se Blankettportalen.se 20 Adobe Intelligent Document Platform Verksamhetssystem Dokumenttjänster Intelligenta formulär Universell klient Medborgare

21 www.kommentus.se Blankettportalen.se 21 Den intelligenta PDF-blanketten


Ladda ner ppt "Blankettportalen.se 1 Kristina Fahlén Kommentus Förlag ingår i Kommentus Gruppen AB, som ägs av Sveriges."

Liknande presentationer


Google-annonser