Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristina Fahlén kristina.fahlén@kommentus.se Kommentus Förlag ingår i Kommentus Gruppen AB, som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting SKL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristina Fahlén kristina.fahlén@kommentus.se Kommentus Förlag ingår i Kommentus Gruppen AB, som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting SKL."— Presentationens avskrift:

1 Kristina Fahlén kristina.fahlén@kommentus.se
Kommentus Förlag ingår i Kommentus Gruppen AB, som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting SKL

2

3 Några exempel på en kommuns olika externa och interna processer
Anmäla till barnomsorg Anställning av personal Ansöka om adoption Ansöka om att servera alkoholhaltiga drycker Ansöka att bedriva kennel Bygga Bostadsanpassning Fastställa faderskap Hyra kommunens lokaler Söka parkeringstillstånd Söka färdtjänst Tvångsvård LVU och LVM Att behöva Godman

4 För att kommunicera krävs
Standard Bygga Använda Spara Återanvända Arkivera

5 Riktlinjer för utveckling av PDF-baserade blanketter och formulär
Övergripande layout Blankett-/formulärlayout Navigering Språk Ifyllnadsstöd, användarhjälp och felmeddelanden Fältlayout, fältkontroller och fältnamn Bifoga bilagor Spara lokalt Elektronisk underskrift Utskrift Elektroniskt inskick Användbarhet och tillgänglighet Dokumentskydd Källor Vervas ”Vägledningen 24-timmarswebben 3.0” Folkbokföringslagen 18§ (1991:481) Skatteverkets information om personnummer, RSV 704, utgåva 7 Lag om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl (SFS 1974:174 och senaste ändring SFS 2006:600) Skatteverkets information om Organisationsnummer, SKV 709, utgåva 8

6 Vi använder Adobe Designer som är ett lättanvänt grafiskt designverktyg, med vilket man kan skapa sofistikerade elektroniska formulär. Designa e-formulär med valfritt utseende och navigering Inkludera affärslogik och intelligens Koppla XML-scheman till fältdefinitioner Används av både blankett-konstruktör och utvecklare

7 Blanketter: Nuläge Portal Nivå 0 – Tryckta blanketter
Nivå 1 – Elektroniska blanketter för enbart utskrift Nivå 2 – Elektroniska blanketter för ifyllnad + utskrift, utan logiska kontroller Vårt koncept – intelligenta och dynamiska blanketter Nivå 3 – Bland annat: Skärmanpassade formulär med ifyllnadsinstruktioner, logik och ifyllnadskontroller. Nivå 4 – Bland annat: Kopplingar till databaser, e-underskrift, e-inskick och PDF-kopia på inskickat formulär. Portal Navigering till formulär via ett standard mappsystem Hjälp- och sökfunktioner Även direktlänk till varje formulär (URL)

8 Blanketter Skärmanpassade Klassiska Guide för stegvis ifyllnad
Ingen scrollning Ifyllnadsstöd Logiska kontroller Särskild utskriftsvariant Klassiska ”Pappersliknande” utseende

9 Demo av skärmanpassad formulär

10 Fördelar med PDF-konceptet
Enkelt att skapa och förvalta komplexa blanketter Kraftfullt och användarvänligt konstruktionsverktyg Importera och ändra existerande blankettmallar (Word, äldre PDF m fl) Dynamiska blanketter som anpassar sig beroende på indata Inkludera valideringar och beräkningar Stöd för e-underskrift med e-legitimation Ifyllda blanketter kan skickas in elektroniskt PDF-formatet är defacto-standard och PDF/A är ISO-standard Skapa XML-scheman kopplat till blankettfält Hög säkerhet Anpassa för olika användare, språk etc Stöd för skärmläsare och andra tillgänglighetshjälpmedel

11 Portal Varje kund erhåller sin egen portalingång (URL) som länkas in från hemsidan Mappstruktur för de e-blankettpaket man prenumererar på Alternativt direktlänkar (URL) till varje e-blankett om man själv vill bygga upp mapp-/menysystem Sök- och hjälpfunktioner Kontinuerlig uppdatering med nya blankettversioner

12 Blankettpaket kommuner
Administration Anställning Arbetsrätt Miljö & hälsoskydd Livsmedelshygien Avloppsanläggning Köldmedieanvändning Näringsliv & fritidsverksamhet Lokalt aktivitetsstöd Lotteri Alkohollagen Plan & bygg Förvaring av brandfarlig vätska Byggverksamhet Besiktning Rätts- och samhällsskydd Förmyndare Trafiknämnd Färdtjänst Hyror/bostad Kommunalt och statligt bostadsbidrag Skola Särskola Grundskola Gymnasieskola Förskola Socialtjänst Fastställande av faderskap Placering familjehem/adoption Bestämmelser om vård LVU/LVM

13 Blankettpaket landsting
Administration Personal Ansökan Allmän sjukvård Vaccinationer Livsmedelsanvisningar Remisser Utlandsvård Hjälpmedelskort Journaler Journalblad Läkemedelsjournaler Vårdplanering Mödra- och förlossningsvård Barn och ungdom Socialmedicin Tandvård

14

15

16

17 Riktlinjer för utveckling av PDF-baserade blanketter och formulär
Exempel Blankett-/formulärlayout Skärmanpassade formulär Klassiska blanketter Navigering Förflyttning mellan fält Förflyttning mellan sidor Språk Svenska Engelska Övriga (finska, franska, spanska, arabiska, persiska, serbiska, bosniska, kroatiska) Ifyllnadsstöd, användarhjälp och felmeddelanden Fältvisibilitet Informationsknappar Felmeddelanden Ifyllnadsanvisningar Hjälptexter Obligatoriska fält Rensa formulär

18 Riktlinjer för utveckling av PDF-baserade blanketter och formulär
Exempel, forts Fältlayout, fältkontroller och fältnamn Dagens datum Datumfält Datum fr o m-t o m Personnummer Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VAT.nummer) Namn Gatuadress Postnummer Sverige Ort Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Radioknappar Kryssrutor Dynamiska vallistor Globala fält Obligatoriska fält Matematiska fält Fältnamn

19 Riktlinjer för utveckling av PDF-baserade blanketter och formulär
Exempel, forts Användbarhet och tillgänglighet Förstoring/förminskning Röstsyntes Skärmläsare Hjälptexter TAB-ordning Blankettens/formulärets hierarki Spara-nivå Ledtexter

20 Adobe Intelligent Document Platform
Verksamhetssystem Dokumenttjänster Intelligenta formulär Universell klient Medborgare

21 Den intelligenta PDF-blanketten


Ladda ner ppt "Kristina Fahlén kristina.fahlén@kommentus.se Kommentus Förlag ingår i Kommentus Gruppen AB, som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting SKL."

Liknande presentationer


Google-annonser