Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blanketter 2013 Borgå 4.4.2013 1. 2013 års stödansökan Inlämningsdatum 2013 30.4.2013 • 101A, 101B, 101D, 102A, 102B, • 101C (häst, hongetter) • 102C.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blanketter 2013 Borgå 4.4.2013 1. 2013 års stödansökan Inlämningsdatum 2013 30.4.2013 • 101A, 101B, 101D, 102A, 102B, • 101C (häst, hongetter) • 102C."— Presentationens avskrift:

1 Blanketter 2013 Borgå 4.4.2013 1

2 2013 års stödansökan Inlämningsdatum 2013 30.4.2013 • 101A, 101B, 101D, 102A, 102B, • 101C (häst, hongetter) • 102C med kartbilaga 17.6.2013 • ändringsblankett 117 • stödrättigheter 103A, 103B • 102C med kartbilaga 2

3 Generationsväxling • 101D, nya delägare • 170, avslutning av förbindelsen • 160, förbindelseöverföring, 1.5 – 31.8.2013 • 156, överföring av förbindelse, senare • 103 A och 103 B, stödrättigheter 3

4 101A Gårdsbruks blankett första sidan • primärprodukter. Enligt livsmedelslagen 22§. • Bl nr 144, anmälan om deltagande, och blnr 124 upphöra att gälla. • Markanvändnings areal, ändringar antecknas i kolumnen bredvid den förhandsifyllda 4

5 101A andra sidan Gårdsbruksblankett 9. Bemyndigande, textade bokstäver, samt i punkt 11 underteckning av båda ägarna! Ägare på 101D undertecknar. Ansökan för nästa år, 2014 • Post med blanketter, anvisningar samt förändringar i kartan 5

6 117 Anmälan om ändring av såningsarealer • Ändrats punkt 1U: Utsädets beskaffenhet och kontraktsproduktion i fråga om potatis  Utsädets kvalitet • Ändrats punkt 1X: E = i egen ägo, S = arrenderat, skriftl., M = arrenderat, muntl.  1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntl. 6 Ifyllnings anvisningar sid 52 Fullmakt

7 101B Stödansökan • Gårdsstöd • Kompensationsbidrag LFA • LFA, tilläggsdel • Miljöstöd • Bidrag för proteingrödor 7

8 101D Delaktiga i gårdsbruksenheten • Kan lämnas in, vid förändringar • Adressändring, telefon nummer eller e-postadress När som helst under året 8

9 102A Basskiftesblankett, första sidan Dra ett streck över skiften som utgått ur gårdens besittning E. Anteckna areal år 2013, använd helst den digiterade arealen. 9

10 102A Basskiftesblankett, fortsättning Korrigeringar på blanketten förses med egna initialer och datum 10

11 102B Jordbruksskiftesblankett • 1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntligt avtal. 11 Kolumn Y, För arrendeskiften anges arrende-givarens namn.

12 102B Jordbruksskiftesblankett fortsättning • Underteckning. Om stödansökan består av separata sidor, t.ex adb-utskrifter, ska varje sida undertecknas och förses med datum och lägenhetssignum • t.ex. Visu-program utskriften skall förses med datum och namn på båda inlämnade sidor. Mera om underteckningar i ifyllnings anvisningar sid 6 12

13 102C Ändringsblankett för basskiften Exempel, vanlig delning 1 =åker, A=åker 4a = urbruk, D=annat 13

14 Anmälan om återtagande av hela arealstödsansökan Blankett 145 • Efter inlämning av uppgifter på Blnr 117, dat 17.6.2013 bör man göra ändring ifall uppgifterna inte längre gäller. Ex, Tidigare oförutsedd vägbreddning eller dikning. 14

15 117 Anmälan om ändring av såningsarealer • Ändrats punkt 1U: Utsädets beskaffenhet och kontraktsproduktion i fråga om potatis  Utsädets kvalitet • Ändrats punkt 1X: E = i egen ägo, S = arrenderat, skriftl., M = arrenderat, muntl.  1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntl. 103A Stödrättigheter Förhandsifylld, gäller gården som innehar rättigheterna. Lämnas in till den kommun där gårdsbruks enheten är belägen. 15

16 117 Anmälan om ändring av såningsarealer • Ändrats punkt 1U: Utsädets beskaffenhet och kontraktsproduktion i fråga om potatis  Utsädets kvalitet • Ändrats punkt 1X: E = i egen ägo, S = arrenderat, skriftl., M = arrenderat, muntl.  1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntl. 103 B, A-sidan Besittningsrätt Besittningsrätt, Arrende. Muntliga arrenden gäller alltid två år. Förnya med denhär blanketten 16

17 117 Anmälan om ändring av såningsarealer • Ändrats punkt 1U: Utsädets beskaffenhet och kontraktsproduktion i fråga om potatis  Utsädets kvalitet • Ändrats punkt 1X: E = i egen ägo, S = arrenderat, skriftl., M = arrenderat, muntl.  1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntl. 101 C Ansökan för hästar och hongetter 17 Sökanden skall ha stödberättigade hästar, minst 3 djurenheter. Hästen skall vara i din besittning 1.5 – 8.8.2013 Uppgifter skall finnas i Hippos- registret. Fullmakt bifogas för hästar med flera ägare

18 117 Anmälan om ändring av såningsarealer • Ändrats punkt 1U: Utsädets beskaffenhet och kontraktsproduktion i fråga om potatis  Utsädets kvalitet • Ändrats punkt 1X: E = i egen ägo, S = arrenderat, skriftl., M = arrenderat, muntl.  1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntl. 18 För hästar Fullmakt

19 117 Anmälan om ändring av såningsarealer • Ändrats punkt 1U: Utsädets beskaffenhet och kontraktsproduktion i fråga om potatis  Utsädets kvalitet • Ändrats punkt 1X: E = i egen ägo, S = arrenderat, skriftl., M = arrenderat, muntl.  1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntl. Blanketterna finns på www.suomi.fi/lomakkeet.www.suomi.fi/lomakkeet I sökfältet ”mavi101A”, välj där språk för blanketten Guider och ifyllningsanvisningar • www.mavi.fi/ansokningsguide www.mavi.fi/ansokningsguide • www.mavi.fi/ifyllningsanvisningar www.mavi.fi/ifyllningsanvisningar Mera om aktuella händelser för vårt område på facebook Maaseutuhallinto/Landsbygdsförvaltningen 19

20 117 Anmälan om ändring av såningsarealer • Ändrats punkt 1U: Utsädets beskaffenhet och kontraktsproduktion i fråga om potatis  Utsädets kvalitet • Ändrats punkt 1X: E = i egen ägo, S = arrenderat, skriftl., M = arrenderat, muntl.  1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntl. Ifyllningsexempel för Blankett 405 Åtkomsträttigheter till elektronisk ansökan, Vipu. 20


Ladda ner ppt "Blanketter 2013 Borgå 4.4.2013 1. 2013 års stödansökan Inlämningsdatum 2013 30.4.2013 • 101A, 101B, 101D, 102A, 102B, • 101C (häst, hongetter) • 102C."

Liknande presentationer


Google-annonser