Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till vår roadshow Bo Hägg VD Underhållsföretagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till vår roadshow Bo Hägg VD Underhållsföretagen."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till vår roadshow Bo Hägg VD Underhållsföretagen

2 eller Finn din dolda fabrik & Stärk din konkurrenskraft

3

4 Vårt syfte är att skapa intresse för: Den dolda produktivtetspotentialen i svensk tillverkningsindustri Svensk tillverkningsindustri som en framtidsbransch

5 Skillnaden mellan bra och dåligt underhåll

6 Vi som är med idag:

7 UNDERHÅLLSFÖRETAGENS VISION Skapa en kultur med ständiga förbättringar av driftsäkerheten för att väsentligt höja företagens konkurrenskraft och lönsamhet.

8 Kontinuerligt stärka underhållsbranschens identitet och status. Verka för att den uppfattas som en egen verksamhetsgren. Klarlägga underhållsaktiviteters starka positiva inverkan på industrins konkurrenskraft, lönsamhet, miljö och resursanvändning. Stimulera kontinuerlig kompetensutveckling och forskning UNDERHÅLLSFÖRETAGENS MISSION

9 Vad är Underhåll….? Att sälja maskintid med högsta möjliga mervärde till lägsta möjliga fasta och rörliga kostnader

10 € 1.500 000 000 000 Källa: FVI Tyskland (Forum Vision Instandhaltung) SEK 14.000 000 000 000

11 UNDERHÅLL I EUROPA Europa Tyskland Sverige Finland Omsättning €1.500 Mrd €250 Mrd €20 Mrd €12 Mrd Sysselsatta direkt 10 milj 0,4 Milj 0,2 Milj indirekt 30 ” Jämförelser i Tyskland: Omsättning Underhållsverksamhet €250 Mrd Byggindustri €130 ” Elektronik €120 ” Kemisk Industri €110 ” Källa: FVI Tyskland (Forum Vision Instandhaltung)

12 UNDERHÅLL I SVERIGE 1$ = SEK 7,50

13 2004 november

14

15 2006 Okt/Nov

16 Källa: SCB

17 Papper o Massa Fordonsind Företag med Driftstörningar år 2000 & 2005 i % av ca 2500 tillfrågade 0 5 10 15 20 25 30 35 40 År % Gruvor och mineralutvinningLivsmedels-, dryckesvaru-, o tobaksind massa-, pappers- o pappersvaruindkemisk ind gummi- o plastvaruindstål- o metallverk ind för metallvaror utom maskiner o apparatermaskinind som ej ingår i annan underavd annan elektroindteleproduktind ind för motorfordon, släpfordon o påhängsvagnarALLA FÖRETAG 20002005 ALLA FÖRETAG Källa: SCB

18 Av detta kan vi dra slutsatsen att: 85% Av svensk verkstadsindustri har inga driftstörningar !!! Source: SCB Sweden

19 SVENSK INDUSTRI STÅR STILLA VÅR UPPFATTNING: ALLTFÖR OFTA HELT I ONÖDAN

20 Källa: prof Anders Kinnander CTH

21 Anläggningseffektivitet eller kapacitetsutnyttjande Teoretisk tillgänglig tid Planerad produktionstid (skift) Verklig produktionstid Operativ tid Netto operativ tid Värdeökande operativ tid Tid 1 2 3 4 5 6 MarknadsanpassningOrderbrist Tillgänglighetspåverkande stopp/störningar Tidsåtgång för småstopp och hastighetsreduktioner Tidsåtgång för produktion av felaktiga produkter (kvalitetsfel) T A K Värdeökande operativ tid Verklig produktionstid = OEE

22 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 85-95 100 OEE %00 10 20 30 40 50 Möjlig förbättring Realistiskt mål 80% 64% Medelv. % Industri- andel 85% P&P Kraft Verkstadsindsutri Gruvor Stål Raff. Elektronik Source: Hans Ahlmann LTH 1999 Tillgängligheten i svensk tillverkningsindustri PPA-rapport acCTH prof AndersKinnander 2006

23 Life Cycle Cost Ref: Rockwell Group 100% Product Design Supplier evaluation Purchase Installation Lack of performance Maitenance After Sales 40 % 9 % 30 % INKÖPSFAS DRIFTSFAS

24 Orsaken till lönsamhetsproblemet: 2004 / 1985 = 1.3 borde vara = 1.7 2004 / 1970 = 4,8 Kapitalintesiteten har stigit: Tillgängligheten har inte stigit i motsvarande grad:

25 Maximal Förbättringspotential SVENSKT NÄRINGSLIV 1999 2004 Nettoomsättning 1.732.212 mkr2.096.139 mkr Lönekostnader 326.000 418.008 Bruttovinst 105.273 164.057 Anläggningstillgångar 901.3691.580.669 Antal företag 114.278 924.733 antal anst / företag 8,3 Tillgänglighet 60% 64% OM TILLGÄNGLIGHETEN ÖKAS TILL 85%: Minskning i inproduktiva lönekostn. 140.295 145.971 Effektivare användning av tillgångar 22.534 33.119 Minskning av förlorade intäkter 9.094 11.005 BRUTTOVINSTPOTENTIAL +164% +116% Total effektiviseringspotential 171.923 mkr 190.095 mkr

26 OEE i tillverknings- industrin Internationell Jämförelse (uppskattad)

27 Vad kan vi då göra i vår svenska industri ? Några exempel som belyser den återstående potentialen……..

28 Volvo Car, Skövde, Motortillverkning

29

30 UNDERHÅLLSLYFTET 2001 - 2004 Produktionsstörningar - 37% Tid mellan driftstopp+ 100% Tid för driftstopp - 50% Produktionen kunde ökas med ca 15% FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET > 300 Mkr p g a Underhållslyftet LKAB

31 VolvoAero

32 til 6 VolvoAero

33

34 + 22% VolvoAero

35

36 Ökade intäkter Effektivare produktion Högre tillgänglighet Bättre resultat Bättre likviditet Trygg anställning Nöjda aktieägare MÅL Underhåll är en investering Stärkt balansräkning Ökad livsläng hos anläggningen EAM = Enterprise Asset Management RM = Risk Management

37 OEE låg Lönsamhet hög Högt Problem child Sleeping beauty star ”The Maintenance Matrix” Lågt Cash Cow

38 DUPONT - modellen

39 UTGÅNGSLÄGE OEE=57,5%

40 OEE +10,7% PRODUKTION oförändrad + 28%

41 OEE +10,7% PRODUKTION +10,7% + 68%

42 OEE +10,7% PRODUKTION +10,7% SÄRKOSTNADER -10% +295%

43 Är nya maskiner driftsäkra? Av 47 st nya verktygsmaskiner (2004) som DynaMate kontrollerade på kundens uppdrag var endast 5 st godkända enl. internationell standard Priset för dessa 47 maskiner motsvarar ca 250. 000.000 sek ! Kanske rätt pris är 30. 000.000 sek ?????

44 Är nya maskiner driftsäkra? Volvo Cars Torslanda: Modernisering av produktionsline i ökad robotisering Uppnådd Teknisk tillgänglighet = 87% MÅL 97% Icke uppnått mål = extra personalbehov = 200 pers.

45 Traditionellt: Parallellproduktion

46 Idag: Lean Production

47 2 exempel: Samma prestanda förr nu Växellåda 2600 kg 600 kg -77% Rullningslager 230 kg 80 kg -65% Men vad händer med Underhållsmässigheten ? PRODUKTUTVECKLINGEN = f(Prestanda, Underhållsmässighet,Kostnad) Har produktutvecklingen gått för långt ?

48 Effekten av Tillståndskontroll i Underhållsarbetet Det Norske Veritas

49 Det finns bara ett giltigt stopp för en produktionsanläggning! BRIST PÅ KUNDER Alla andra stopp är slöseri


Ladda ner ppt "Välkomna till vår roadshow Bo Hägg VD Underhållsföretagen."

Liknande presentationer


Google-annonser