Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Komplikationer Föreläsning för termin 7 Tandläkarutbildningen Karolinska Institutet Cesar Ariastam ST-tandläkare Avd för endodonti.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Komplikationer Föreläsning för termin 7 Tandläkarutbildningen Karolinska Institutet Cesar Ariastam ST-tandläkare Avd för endodonti."— Presentationens avskrift:

1 Komplikationer Föreläsning för termin 7 Tandläkarutbildningen Karolinska Institutet Cesar Ariastam ST-tandläkare Avd för endodonti

2 Olika moment Patient/tdl relation Patient/tdl relation Diagnos Diagnos Anestesi Anestesi Kofferdam Kofferdam Trepanation Trepanation Instrumentering Instrumentering Spolvätskor Spolvätskor Inlägg Inlägg Rotfyllning Rotfyllning Täckförband Täckförband Bakteriemi Bakteriemi

3 Pat/tdl relation Arga, ledsna, besvikna...Arga, ledsna, besvikna... Besvärliga, ex ej mottagliga för infoBesvärliga, ex ej mottagliga för info RädslaRädsla Debitering, alltid info på förhandDebitering, alltid info på förhand Finn orsak för att därefter…Finn orsak för att därefter… Anpassa bemötandeAnpassa bemötande Sedering? (Midazolam 10 ml (1 mg/ml)Sedering? (Midazolam 10 ml (1 mg/ml)

4 Diagnos För att ställa rätt diagnos kan olika verktyg användas Elektrisk apparatur och pacemaker  Pulpatestare  Apex lokalisator  Gingivectomi – elektrotom Rätt diagnos!!! Undvik genom aktuell hälsodeklaration och aktuella endodontikunskaper

5 Anestesi Interaktioner (mediciner, hjärt-pat)Interaktioner (mediciner, hjärt-pat) AllergiAllergi Parestesier (ex n. lingualis )Parestesier (ex n. lingualis ) Kraftiga pulpiter!!!Kraftiga pulpiter!!! Undvik genom aktuell hälsodeklaration

6 Kofferdam Avsaknad av kofferdamAvsaknad av kofferdam -ej aseptiskt -skydda pat LäckageLäckage - H 2 O 2 - H 2 O 2, Dakins Allergi (handskar) skillnad?Allergi (handskar) skillnad? - typ IV allergi, efter 2-4 dgr - typ I allergi, direkt, kan orsaka anafylaktisk chock Undvik genom att alltid applicera tät kofferdam samt aktuell hälsodeklaration. Täta med ZOE!!!!

7 Trepanation Svårt att hitta kanalerSvårt att hitta kanaler - trepanera rätt, skär kuspar om det behövs - sondera rotytor (ex. under kronor) - sondera rotytor (ex. under kronor) PerforationerPerforationer -möjligheter till lagning Undvik genom aktuella endodontikunskaper

8

9 Instrumentering Ofullständig rensningOfullständig rensning - går att korrigera ÖverrensningÖverrensning -svårare PerforationerPerforationer - möjligheter till lagning... - bedöm samt skicka remiss innan perf.

10 Spolvätskor Dakins (0,5 % natriumhypoklorit)Dakins (0,5 % natriumhypoklorit) -extrusion utanför apex -allergi (mkt ovanligt), klor... Undvik genom att inte överrensa och att inte ”tvinga ut” spolvätskan om kanylen låser fast i kanalväggen Spola varsamt men rikligt!!!!

11 Inlägg Ca(OH) 2Ca(OH) 2 -nekros av vävnad, högt pH -extrusion Undvik genom att inte överrensa och att använda lentulonål. Undvik spruta.... ChlumskyChlumsky - skall ej användas överhuvudtaget JodjodkaliumJodjodkalium - -2-10 %, ev allergi mot jod

12 N2 N2 / Endomethazone Innehåller paraformaldehyd -Nervtoxiskt lokalt -Toxiskt systemiskt -AllergentN2 / Endomethazone Innehåller paraformaldehyd -Nervtoxiskt lokalt -Toxiskt systemiskt -Allergent ”Maskerar” infektionen. Tanden är fortfarande infekterad men patienten är symptomfri. Åter på svenska marknaden efter CE märkning”Maskerar” infektionen. Tanden är fortfarande infekterad men patienten är symptomfri. Åter på svenska marknaden efter CE märkning ANVÄND ALDRIG!!!!

13 Rotfyllning GuttaperkaGuttaperka - kan ev. korsreagera med latex SealerSealer - Epoxisealers allergena, silikonbaserade icke-allergena Om misstanke om latexallergi föreligger så bör pat utredas. Expositionen av rotfyllningsmaterial är mycket liten så vida man inte gör stort överskott. RoekoSeal och KetacEndo vekar vara minst allergena

14 Täckförband Zoe, IRM, etc - allergiZoe, IRM, etc - allergi Undvik med aktuell hälsodeklaration, eugenolfria alternativ finns, tex Coltosol eller Cavit. Ej i alltför stora kaviteter.

15 Bakteriemi Immunosupprimerade patImmunosupprimerade pat - ex transplanterade - vissa reumatiker (gravt) Methotrexate EndocarditEndocardit Medfödda eller förvärvade klaffdefekterMedfödda eller förvärvade klaffdefekter Ledproteser, ex höftled (nyligen)Ledproteser, ex höftled (nyligen) Undvik genom aktuell hälsodeklaration Pc-profylax (Amoxicillin 2g) Vid tveksamhet - kontakta behandlande läkare


Ladda ner ppt "Komplikationer Föreläsning för termin 7 Tandläkarutbildningen Karolinska Institutet Cesar Ariastam ST-tandläkare Avd för endodonti."

Liknande presentationer


Google-annonser