Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Komplikationer Cesar Ariastam Föreläsning för termin 7

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Komplikationer Cesar Ariastam Föreläsning för termin 7"— Presentationens avskrift:

1 Komplikationer Cesar Ariastam Föreläsning för termin 7
Tandläkarutbildningen Karolinska Institutet Cesar Ariastam ST-tandläkare Avd för endodonti

2 Olika moment Patient/tdl relation Diagnos Anestesi Kofferdam
Trepanation Instrumentering Spolvätskor Inlägg Rotfyllning Täckförband Bakteriemi

3 Pat/tdl relation Arga, ledsna, besvikna...
Besvärliga, ex ej mottagliga för info Rädsla Debitering, alltid info på förhand Finn orsak för att därefter… Anpassa bemötande Sedering? (Midazolam 10 ml (1 mg/ml)

4 Diagnos För att ställa rätt diagnos kan olika verktyg användas
Elektrisk apparatur och pacemaker Pulpatestare Apex lokalisator Gingivectomi – elektrotom Rätt diagnos!!! Undvik genom aktuell hälsodeklaration och aktuella endodontikunskaper

5 Anestesi Interaktioner (mediciner, hjärt-pat) Allergi
Parestesier (ex n. lingualis) Kraftiga pulpiter!!! Undvik genom aktuell hälsodeklaration

6 Kofferdam Avsaknad av kofferdam Läckage Allergi (handskar) skillnad?
ej aseptiskt skydda pat Läckage - H2O2 , Dakins Allergi (handskar) skillnad? - typ IV allergi, efter 2-4 dgr - typ I allergi, direkt, kan orsaka anafylaktisk chock Undvik genom att alltid applicera tät kofferdam samt aktuell hälsodeklaration. Täta med ZOE!!!!

7 Trepanation Svårt att hitta kanaler Perforationer
- trepanera rätt, skär kuspar om det behövs - sondera rotytor (ex. under kronor) Perforationer möjligheter till lagning Undvik genom aktuella endodontikunskaper

8

9 Instrumentering Ofullständig rensning Överrensning Perforationer
- går att korrigera Överrensning svårare Perforationer - möjligheter till lagning... - bedöm samt skicka remiss innan perf.

10 Spolvätskor Dakins (0,5 % natriumhypoklorit)
extrusion utanför apex allergi (mkt ovanligt), klor... Undvik genom att inte överrensa och att inte ”tvinga ut” spolvätskan om kanylen låser fast i kanalväggen Spola varsamt men rikligt!!!!

11 Inlägg Ca(OH)2 Chlumsky Jodjodkalium
nekros av vävnad, högt pH extrusion Undvik genom att inte överrensa och att använda lentulonål. Undvik spruta.... Chlumsky - skall ej användas överhuvudtaget Jodjodkalium 2-10 %, ev allergi mot jod

12 N2 N2 / Endomethazone Innehåller paraformaldehyd -Nervtoxiskt lokalt -Toxiskt systemiskt -Allergent ”Maskerar” infektionen. Tanden är fortfarande infekterad men patienten är symptomfri. Åter på svenska marknaden efter CE märkning ANVÄND ALDRIG!!!!

13 Rotfyllning Guttaperka Sealer - kan ev. korsreagera med latex
- Epoxisealers allergena, silikonbaserade icke-allergena Om misstanke om latexallergi föreligger så bör pat utredas. Expositionen av rotfyllningsmaterial är mycket liten så vida man inte gör stort överskott. RoekoSeal och KetacEndo vekar vara minst allergena

14 Täckförband Zoe, IRM, etc -allergi
Undvik med aktuell hälsodeklaration, eugenolfria alternativ finns, tex Coltosol eller Cavit. Ej i alltför stora kaviteter.

15 Bakteriemi Immunosupprimerade pat - ex transplanterade Endocardit
- vissa reumatiker (gravt) Methotrexate Endocardit Medfödda eller förvärvade klaffdefekter Ledproteser, ex höftled (nyligen) Undvik genom aktuell hälsodeklaration Pc-profylax (Amoxicillin 2g) Vid tveksamhet - kontakta behandlande läkare


Ladda ner ppt "Komplikationer Cesar Ariastam Föreläsning för termin 7"

Liknande presentationer


Google-annonser