Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sprickor och frakturer i krona samt rot Föreläsning för T7 Tandläkarutbildningen Karolinska Institutet Cesar Ariastam ST-tandläkare Avd för endodonti.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sprickor och frakturer i krona samt rot Föreläsning för T7 Tandläkarutbildningen Karolinska Institutet Cesar Ariastam ST-tandläkare Avd för endodonti."— Presentationens avskrift:

1 Sprickor och frakturer i krona samt rot Föreläsning för T7 Tandläkarutbildningen Karolinska Institutet Cesar Ariastam ST-tandläkare Avd för endodonti

2

3 Emaljsprickor • Vanligt förekommande • Intakta eller restaurerade tänder • Buccalyta på incisiver • Buccalt samt lingualt på premol./ molarer • Tilltar med ålder och antal restaurationer • I regel symtomfria • Ingen behandling

4 Kuspfrakturer • Vanligt förekommande • Underminerade kuspar • Stora cariesangrepp eller restaurationer • Tänder som är under rb • Oftast ingen pulpainvolvering • Ogynsamma krafter • Dentinunderstöd saknas för aktuell kusp • Fylln. terapi, onlays, kronor...

5 Buccala kuspar uk Oskyddad kusp Palatinala kuspar ök Balanserade kontakter

6 • Smärtupplevelse efter sammanbitning • Smärta i samband med temperaturskillnader • Skarp kortvarig smärta vid stimulering av aktuell kusp (frac-finder) • Restaurering i olika former

7 Spricka i tandkronan • Restaurerade tänder vanligast • Intakta tänder • (Kan involvera pulpan eller furkationen) Symtombild • Ofta lokaliserade symtom • Kan vara mer diffusa • Köldprovocerad (vanligt) • Tuggprovocerad (typiskt) • Referred pain • Som regel inga tecken på rtg

8 Spricka i tandkronan Undersökning • Anamnes • Provokationstester – bittest, kyla, blästring • Fiberljus • Infärgning • Ficksondering • Mikroskopi • Explorativt avlägsnande av fyllning

9 Spricka i tandkronan Differentialdiagnostik • Blottad tandhals • Traumatisk occlusion • Sviktande fyllningar (samma smärtmekanism) • Pulpit • Sinusit • Neuralgi • Symtomatisk apikal parodontit

10 Spricka i tandkronan Predisponerande faktorer • Fyllningar • Parafunktioner • Tandanatomi • Djupbett • För låga fyllningar • Piercing

11 Spricka i tandkronan Behandlingsstrategi • Fyllningsterapi (adhesiv fixering) • Protetiska lösningar • Endodonti • Ortodontiband • Ktr occlusion/artikulation, branta icke bärande kuspar flackas • (Extraktion om sprickan ex går genom hela kavumbotten, möjlig hemisektion på molarer) Misstänk alltid sprickor då det finns symtom av oklar etiologi!!

12 Rotfraktur/Rotspricka • Rotfraktur – 2 separerade segment • Horisontella/vertikala • Vertikala frakturer oftast extraktion • Ofta rörligt segment • Rotspricka – segmentet är ej separerade • Sprickor i roten läker ej (jmf ben) • Ofta extraktion

13 Fynd • Syns som regel ej på rtg • Ofta en smal parodontal ficka i anslutning till sprickan • Övriga fickor ”normala” • Lokal svullnad i anslutning till fickan • Kan ibland ses på rotytan, ex buccalytan (ner subgingivalt) • Infärgning • UV-ljus • Mikroskop • Kan ibland ses inifrån under rotbehandlingens gång

14

15

16

17 Orsaker till rotsprickor • Omfattande restaurationer • Belastning, överextenderade kavumprep • Stiftförankring (oförsiktig cementering, prep) • Lateralkondensering? • Indirekt genom rotbehandling (avverkning) • (Trauma) Skär alltid svaga kuspar på tänder som rotbehandlas!

18 Studier Pilo, Brosh, Metzger 2007 • 23 intakta extraherade tänder • Sedvanlig rotkanalsinstrumentering • 5 cykler av lateral kondensering • Överdriven rotkanalsinstrumentering • 5 cykler av lateral kondensering • Man fann spricka i ett fall (totalt 230 cykler av lateral kondensering) • Konklusion: svårt att spräcka en intakt rot vid lat. kond.

19 Studier Chan et al -99 • 315 fall, kinesiska pat. • Rotsprickor i tänder utan rb vs sprickor i tänder som rotbehandlats • Konlusion: sprickor uppstår även i tänder som saknar rb samt protetiska konstruktioner Kan redan finnas där när endodonti inleds!!!

20 • Har även gjorts studier som visar att kraften som läggs på uk-incisiver under lateral kondensering i regel understiger den kraft som behövs för att en spricka skall uppstå i en rot. - Holcomb et al -87 - Holcomb et al -87

21

22

23

24

25

26


Ladda ner ppt "Sprickor och frakturer i krona samt rot Föreläsning för T7 Tandläkarutbildningen Karolinska Institutet Cesar Ariastam ST-tandläkare Avd för endodonti."

Liknande presentationer


Google-annonser