Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sprickor och frakturer i krona samt rot

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sprickor och frakturer i krona samt rot"— Presentationens avskrift:

1 Sprickor och frakturer i krona samt rot
Föreläsning för T7 Tandläkarutbildningen Karolinska Institutet Cesar Ariastam ST-tandläkare Avd för endodonti

2

3 Emaljsprickor Vanligt förekommande Intakta eller restaurerade tänder
Buccalyta på incisiver Buccalt samt lingualt på premol./ molarer Tilltar med ålder och antal restaurationer I regel symtomfria Ingen behandling

4 Kuspfrakturer Vanligt förekommande Underminerade kuspar
Stora cariesangrepp eller restaurationer Tänder som är under rb Oftast ingen pulpainvolvering Ogynsamma krafter Dentinunderstöd saknas för aktuell kusp Fylln. terapi, onlays, kronor...

5 Buccala kuspar uk. Oskyddad kusp
Buccala kuspar uk Oskyddad kusp Palatinala kuspar ök Balanserade kontakter

6 Smärtupplevelse efter sammanbitning
Smärta i samband med temperaturskillnader Skarp kortvarig smärta vid stimulering av aktuell kusp (frac-finder) Restaurering i olika former

7 Spricka i tandkronan Restaurerade tänder vanligast Intakta tänder
(Kan involvera pulpan eller furkationen) Symtombild Ofta lokaliserade symtom Kan vara mer diffusa Köldprovocerad (vanligt) Tuggprovocerad (typiskt) Referred pain Som regel inga tecken på rtg

8 Spricka i tandkronan Anamnes
Undersökning Anamnes Provokationstester – bittest, kyla, blästring Fiberljus Infärgning Ficksondering Mikroskopi Explorativt avlägsnande av fyllning

9 Spricka i tandkronan Differentialdiagnostik Blottad tandhals
Traumatisk occlusion Sviktande fyllningar (samma smärtmekanism) Pulpit Sinusit Neuralgi Symtomatisk apikal parodontit

10 Spricka i tandkronan Predisponerande faktorer Fyllningar
Parafunktioner Tandanatomi Djupbett För låga fyllningar Piercing

11 Spricka i tandkronan Behandlingsstrategi
Fyllningsterapi (adhesiv fixering) Protetiska lösningar Endodonti Ortodontiband Ktr occlusion/artikulation, branta icke bärande kuspar flackas (Extraktion om sprickan ex går genom hela kavumbotten, möjlig hemisektion på molarer) Misstänk alltid sprickor då det finns symtom av oklar etiologi!!

12 Rotfraktur/Rotspricka
Rotfraktur – 2 separerade segment Horisontella/vertikala Vertikala frakturer oftast extraktion Ofta rörligt segment Rotspricka – segmentet är ej separerade Sprickor i roten läker ej (jmf ben) Ofta extraktion

13 Fynd Syns som regel ej på rtg
Ofta en smal parodontal ficka i anslutning till sprickan Övriga fickor ”normala” Lokal svullnad i anslutning till fickan Kan ibland ses på rotytan, ex buccalytan (ner subgingivalt) Infärgning UV-ljus Mikroskop Kan ibland ses inifrån under rotbehandlingens gång

14

15

16

17 Orsaker till rotsprickor
Omfattande restaurationer Belastning, överextenderade kavumprep Stiftförankring (oförsiktig cementering, prep) Lateralkondensering? Indirekt genom rotbehandling (avverkning) (Trauma) Skär alltid svaga kuspar på tänder som rotbehandlas!

18 Studier 23 intakta extraherade tänder
Pilo, Brosh, Metzger 2007 23 intakta extraherade tänder Sedvanlig rotkanalsinstrumentering 5 cykler av lateral kondensering Överdriven rotkanalsinstrumentering Man fann spricka i ett fall (totalt 230 cykler av lateral kondensering) Konklusion: svårt att spräcka en intakt rot vid lat. kond.

19 Studier Chan et al -99 315 fall, kinesiska pat.
Rotsprickor i tänder utan rb vs sprickor i tänder som rotbehandlats Konlusion: sprickor uppstår även i tänder som saknar rb samt protetiska konstruktioner Kan redan finnas där när endodonti inleds!!!

20 Har även gjorts studier som visar att kraften som läggs på uk-incisiver under lateral kondensering i regel understiger den kraft som behövs för att en spricka skall uppstå i en rot. - Holcomb et al -87

21

22

23

24

25

26


Ladda ner ppt "Sprickor och frakturer i krona samt rot"

Liknande presentationer


Google-annonser