Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada Framtaget av Ann Sörbo Överläkare och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada Framtaget av Ann Sörbo Överläkare och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs."— Presentationens avskrift:

1 Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada Framtaget av Ann Sörbo Överläkare och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Jörgen Boivie Docent Neurologiska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala © RTP

2 Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada  Systematisk smärtanalys är av grundläggande betydelse på vägen till en bra behandling. Smärta = värk  En smärta kan vara direkt el. indirekt orsakad av traumat eller inte alls vara orsakad av traumat. Migrän är ett exempel på denna senare smärta.  Det kan finnas flera olika smärtor - samtidigt eller vid olika tillfällen. Ev. krävs olika behandlingar för de olika smärtorna. Således kan en neuropatisk smärta med känselrubbning finnas tillsamman med nociceptiv smärta.  I systematisk smärtanalys ingår bl. a. att fastställa smärtans lokalisation/utbredning, svårighetsgrad (lidande, påverkan på aktiviteter, mm), karaktär/kvalitet, hur den uppträder över tiden (tidsprofil), mm; försvåras om hjärnskadan påverkat kognition och minne.

3 © RTP Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada (forts) Systematisk smärtanalys  syftar till att förstå orsakerna till smärtan, dess mekanismer och att ge underlag för att söka behandlingar som visats kunna lindra smärtan; multimodala/multiprofessionella insatser viktiga  i den ingår också att avgöra om det rör sig om nociceptiv eller neuropatisk smärta eller om det är en smärta av okänd orsak, och om det föreligger ett somatoformt/kroniskt smärtsyndrom.  i differentialdiagnostiken mellan nociceptiv och neuropatisk smärta är distinkta känselrubbningar ofta av avgörande betydelse eftersom de talar starkt för neuropatisk smärta; upprepade undersökningar kan behövas.  man bör skilja mellan ihållande paroxysmal smärta (sekundkorta attacker) och ihållande (icke-paroxysmal) smärta, pga. skillnader i behandling.

4 © RTP Svårdiagnosticerad smärta med oklar orsak Smärta av oklar orsak Vaskulär huvudvärk (migrän, Horton) Huvudvärk av spänningstyp Posttraumatisk huvudvärk Huvudvärk orsakad av smärtmediciner Nociceptiv huvudvärk pga hydrocefalus Huvudvärk Central smärta pga hjärnskada Central smärta pga samtidigt skada på ryggmärgen Perifer neuropatisk skada på nervrötter, nervplexa eller perifera nerver (trigeminus, spinala nerver) Neuropatisk smärta Smärta pga skada på skelett, muskler eller andra mjukdelar t.ex. - nacksmärta, huvudvärk pga nacktrauma - skuldersmärta pga armpares, tendinit, myalgi, m.fl. - ryggvärk till följd av insufficiens, hemipares, dålig sittställning - höft- och bäckensmärta pga dålig kroppshållning, - piriformissyndrom, trochanterit - muskelsmärta pga. spasticitet Nociceptiv smärta

5 © RTP Smärta som börjat efter skalltrauma Förändrad känsel för smärta och/eller temperatur enl. status eller parestesi/dysestesi Normal känsel enl. status och avsaknad av parestesi/dysestesi Neuropatisk smärta Se flik 5:0 Nociceptiv smärta Se flik 2:0 Huvudvärk Se flik 3:0 Paroxysmal (neuropatisk) smärta Se flik 4:0 Smärta av oklar orsak Utöver specifik smärtutredning vid långvarig smärta bör multimodal rehabilitering övervägas 1:0

6 © RTP Nociceptiv smärta Muskuloskelettal smärta Relaterad till position, aktivitet, rörelse, ömhet Behandling Se flik 2:1 Relaterad till upprepad belastning Instabilitet el strukturell förändring vid röntgen Ökad muskeltonus Spasticitet Överbelastnings- syndrom Fraktur, dislokation, subluxation Sedvanlig behandling Förändrad känsel enl. status el. parestesi/dysestesi Normal känsel enl status och avsaknad av parestesi/dysestesi Neuropatisk smärta Se flik 5:0 Nociceptiv smärta Se flik 2:0 Huvudvärk Se flik 3:0 Paroxysmal (neuropatisk) smärta Se flik 4:0 Smärta av oklar orsak 2:0 Smärta som börjat efter skalltrauma

7 © RTP * Denna flik är baserad på SCI algoritmen av C. Norrbrink Budh och P. Ertzgaard 2:1 Förändrad känsel enl. status el. parestesi/dysestesi Normal känsel enl status och avsaknad av parestesi/dysestesi Neuropatisk smärta Se flik 5:0 Nociceptiv smärta Se flik 2:0 Huvudvärk Se flik 3:0 Paroxysmal (neuropatisk) smärta Se flik 4:0 Smärta av oklar orsak Smärta som börjat efter skalltrauma Överbelastnings- syndrom Leddegeneration Tendiniter Impingement Muskelsmärta Farmakologisk behandling Prevention, regim Kirurgisk behandling Sittställning Körergonomi Arbets- ergonomi Lyftteknik Viloställingar Fysisk aktivitet/ träning Paracetamol NSAID´s/ Cox-2-hämmare Cortisoninjektion Opioider Dekompression Led- rekonstruktion Artrodes Hjälpmedel Manuell rullstol Elektrisk rullstol Drivaggregat Förflyttnings- hjälpmedel Gånghjälpmedel Bostads- anpassning Icke-farmakologisk behandling Sjukgymnastisk behandling Taktil stimulering Avslappning Hypnos KBT Multimodal rehabilitering Kurativ behandling Symptomatisk behandling

8 © RTP Huvudvärk (HV) Migrän (med/utan aura) Hortons huvudvärk Ej orsakade av trauma HV av spänningstyp Spännings- huvudvärk Minskar successivt efter traumat. Ej behov av specifik behandling Kvardröjande Post- traumatisk efter skelettskada Nackutlöst huvudvärk Lokaliserad huvudvärk Sedvanlig behandling Behandling som vid spänningstyp av HV dvs sjukgymnastik, ev tricykliska antidepressiva temporärt. Behandling som vid nociceptiv smärta Huvudvärk orsakad av smärtmediciner Behandling avgiftning, övrigt stöd Vaskulär huvudvärk 3:0 Förändrad känsel enl. status el. parestesi/dysestesi Normal känsel enl status och avsaknad av parestesi/dysestesi Neuropatisk smärta Se flik 5:0 Nociceptiv smärta Se flik 2:0 Huvudvärk Se flik 3:0 Paroxysmal (neuropatisk) smärta Se flik 4:0 Smärta av oklar orsak Smärta som börjat efter skalltrauma

9 © RTP Paroxysmal smärta (neuropatisk smärta) Normal känsel Posttraumatisk neuralgi Trigeminus-, glossofaringeus- neuralgi Förändrad känsel + ihållande smärta Partiell epilepsi (mkt sällsynt) Behandling av paroxysmal neuropatisk smärta: epilepsimedicin, främst karbamazepin/oxkarbazepin 4:0 Förändrad känsel enl. status el. parestesi/dysestesi Normal känsel enl status och avsaknad av parestesi/dysestesi Neuropatisk smärta Se flik 5:0 Nociceptiv smärta Se flik 2:0 Huvudvärk Se flik 3:0 Paroxysmal (neuropatisk) smärta Se flik 4:0 Smärta av oklar orsak Smärta som börjat efter skalltrauma

10 © RTP Neuropatisk smärta (icke-paroxysmal) EnsidigDubbelsidig Regional smärta (stort el. litet smärtområde) Smärta motsv. nervrötter, plexa Central smärta av hjärnskada Hjärnstamsskada Ryggmärgsskada Rotsmärta (posttraumatisk) Polyneuropati Smärta motsv. enskild nerv Neuralgi inkl. kranialnerver Behandling icke-paroxysmal neuropatisk smärta:  Depressionsmedicin av tricyklisk el. möjligen SNRI-typ epilepsimedicin, främst gabapentin och pregabalin  Smärtstillande medicin av typen tramadol, kodein, morfin/oxykontin  TENS; i svåra fall ev. elektrisk stimulering av hjärna el. ryggmärg 5:0 Förändrad känsel enl. status el. parestesi/dysestesi Normal känsel enl status och avsaknad av parestesi/dysestesi Neuropatisk smärta Se flik 5:0 Nociceptiv smärta Se flik 2:0 Huvudvärk Se flik 3:0 Paroxysmal (neuropatisk) smärta Se flik 4:0 Smärta av oklar orsak Smärta som börjat efter skalltrauma

11 © RTP Framtagandet av denna algoritm har finansierats av Arvsfonden

12


Ladda ner ppt "Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada Framtaget av Ann Sörbo Överläkare och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs."

Liknande presentationer


Google-annonser