Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tekniken i Kristvallabrunn ur ett historiskt perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tekniken i Kristvallabrunn ur ett historiskt perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Tekniken i Kristvallabrunn ur ett historiskt perspektiv
Lantbruket/skogsbruket Hantverk och industri Hem och hushåll

2 Ämnets syfte och roll i undervisningen.
Den tekniska kulturen vilar i hög grad på det praktiska arbetets kunskapstraditioner. Dessa har utvecklats i hem och hushåll, hantverk och industri och en rad andra sammanhang. Genom att följa teknikens historiska utveckling ökar ämnet möjligheterna att förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang. Att själv praktiskt pröva, observera och konstruera är ett fruktbart sätt att närma sig teknikens primära frågor om mål och möjligheter och att erövra en förståelse som är svår att nå på annat sätt. Citat från Skolverkets kursplan i teknik.

3 Våra mål Mål i teknik för år 5 Eleven skall
– kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ, – kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner, – kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner. Dessutom för år 6-9 Eleven skall – kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna, – kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor,

4 Vi har fler mål Mål i de Samhällsorienterade ämnena för år 5.
Eleven skall - känna till händelser och förhållanden som format och formar närsamhället och dess miljö, – kunna jämföra de egna livsvillkoren med livsvillkor i andra miljöer och i olika tider, – kunna söka och bearbeta information samt göra sammanställningar för att belysa eller besvara frågor om människan och hennes verksamheter. Dessutom för år 6-9 Eleven skall – kunna se samband i skeenden i samhället samt urskilja faktorer som påverkar dem, – kunna ur ett samhällsperspektiv söka information från olika källor, bearbeta, granska och värdera uppgifterna samt i olika uttrycksformer redovisa resultat och slutsatser.

5 TIDSPLAN Hem och hushåll. Hantverk och industri Lantbruk/skogsbruk
Läsåret Läsåret Lantbruk/skogsbruk Läsåret Här bygger lärarna och eleverna upp en digital faktabas kontinuerligt. Här skall lärarna fortbilda sig och planera 3 olika projekt. lantbruket/skogsbruket, hantverk och industri och hem och hushåll. Vårterminen 2010

6 Lantbruk/Skogsbruk Sommarkurs Hembygdsföreningen- lärare
Tidsresa på skolan (Kalmar Läns Museum- Peter Danielsson)Tjärdal- Bränning Studieresa till Madesjö hembygdsgård, Gösta Andersson Studiebesök en modern såg och ett modernt lantbruk. Eget skapande – uppfinningar och funktionell design inom lantbruk och skogsbruk.

7 Eget skapande lantbruk skogsbruk
Teknikspanarna uppdrag 3 Flygande fraktflygplan Lego Dakta Bygg en traktor Gör en egen uppfinning. Finn upp

8 Hantverk och Industri Tidsresa på skolan (Kalmar Läns Museum)
Smed, urmakare, snickarbod, väva, karda Besök på Madesjö hembygdsgård Vilka industrier har funnits i Kristvallabrunn? Studiebesök: moderna industrier i Kristvallabrunn Studiebesök Designskolan i Pukeberg Eget skapande och funktionell design inom hantverk och industri.

9 Eget skapande hantverk industri
Teknikspanarna uppdrag 5 teknikkluring Teknikspanarna uppdrag 1 framtidens mobil Lego Dakta Gör en egen uppfinning. Finn upp

10 Hem och Hushåll Tidsresa på skolan , (Kalmar Läns Museum), skosmörja av grävlingsfett Hembygdsföreningen: Marianne Spakstorp. En historisk återblick hur har hemmets arbete underlättats. Tvätt, matlagning, städning? Studiebesök: Hur ser ett modernt mejeri ut? Eget skapade innovationer och design i hemmet.

11 Eget skapande hem och hushåll
Teknikspanarna uppdrag 4 säkra hemmet. Teknikspanarna det högsta sugrörstornet. Lego Dakta - Det intelligenta huset Gör en egen uppfinning. Finn upp


Ladda ner ppt "Tekniken i Kristvallabrunn ur ett historiskt perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser