Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lågaffektivt bemötande perceptionsanalys

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lågaffektivt bemötande perceptionsanalys"— Presentationens avskrift:

1 Lågaffektivt bemötande perceptionsanalys
Agneta Björck

2

3 Vad är klokt att skapa? Förståelse Förutsägbarhet Genvägar-Förenklingar Färdighetsträning Förstärkning av starka sidor Fokus på det som är viktigt

4 Att förstå vilken funktion beteendet har…. Det vi ser…
Att förstå vilken funktion beteendet har…. Det vi ser….. Att förstå orsaken bakom det vi ser….

5 Människor gör rätt, om de kan!
Orsaker bakom problemskapande beteende Jag vill… Jag vill inte… Jag känner… Jag förstår inte…. Människor gör rätt, om de kan!

6 Problemskapande beteende
Krav Utmaningar

7 Kommunikation Perception Medicin Aktivitet, stimulans Rutiner Historik Valmöjligheter Regler, gränser Miljön

8 Undvik att göra saker som ökar frustrationen

9 Vilka ickeverbala signaler man sänder vi till människor som är upprörda

10 Avledning Istället för att bryta/avbryta Avled med affekt Humor
Affektbefrielse Avled handfast Fika är bättre än konflikter

11 Backa Titta inte i ögonen

12 Sänk kraven Håll inte fast

13 Vad kan skapa trygghet?

14 • ”Att omge sig med människor som är tydliga och respektfulla som vågar finnas där oavsett situation /händelse. ”

15 Att få ha min frihet, min självklara rätt att säga " nej" till det jag inte vill,

16 Framförhållning! Tid att vänja sig vid tanken på saker som ska hända eller förändras. Trygga rutiner

17 Orsak bakom problemskapande beteende
Är beteendet ett uttryck för att han/hon inte förstått sammanhanget? Är några moment i situationen för svårhanterliga?

18 Hur ser dagsformen ut? Har han/hon ätit/sovit tillräckligt?
Är han/hon stressat över något just nu? Har vi ställt för höga krav? För vem är beteendet ett problem?

19 Hur är det med mig just nu påverkar
Vår tolerans för utmanande beteenden kan skifta, beroende på: När, var och hur det händer Hur vi mår Vem som har beteendet Dina förväntningar Avsiktligt eller ej

20 Förebygg Ligg steget före Färdplan Välj krigen Förstärk bra beteenden Handla Tala om konsekvenser före

21 Fem viktiga frågor Vad ska jag göra nu? Var ska jag vara? Med vem ska jag vara? Hur länge ska jag göra detta? Vad ska jag göra sen?

22 Kommunikation

23

24 Idag ska vi få hem en timstock

25 Nu har ni fem minuter att gå på

26 Muggen Toaletten

27 Enkel tydlig

28 Korta uppmaningar

29 Hur du formulerar dina frågor är viktigt !
Fundera i förväg över hur din fråga kan tolkas -Var så specifik och konkret du kan i din frågeställning - Använd dig gärna av skalor Hur svårt kändes mötet med doktorn ? Kartläggning - situationsanalys… •Var överstiger situationens krav personens hanteringsförmåga? (Kommunikativt? Exekutivt? Perceptuellt? Annat?) •Vad är, sett ur ett helhets- och livsperspektiv, viktigt att personen tränar (behandlar) för att kunna hantera situationen? •Hur behöver vi anpassa miljön, vårt bemötande, vårt sätt att kommunicera utifrån situationens överkrav på personens hanteringsförmåga? •Vilket stöd, struktur, hjälpmedel eller strategi skulle kunna kompensera för personens svårigheter i den aktuella situationen?

30 Steg för steg

31 Hjälp till att komma ihåg eller skapa påminnelser

32 Svåra situationer Övergångar från en sak till annan

33 Förändring

34 Självständigt arbete

35 Vad kräver samarbete? •Förmåga att bromsa och vara uppmärksam på andra •Föreställa sig saker i huvudet (om jag... ska du...) •Komma överens, planera tillsammans •Hantera mycket information samtidigt •Ändra sig smidigt •Anpassa sin egen ide till andras

36

37 Arbetsminnets effekt i flexibilitet &problemlösning
Att lösa problem kräver förmågan att hålla tre filer öppna samtidigt. 1.Problemdefinition - identifiera problemet 2.Eftertanke - hur har jag löst liknande problem tidigare? 3.Förutseende – Vilken av de möjliga lösningarna kommer fungera bäst nu?

38 Väntan

39 Underlätta genom Hitta signalerna som tyder på att det går över styr

40

41

42 Att hushålla med sin energi

43 •Perceptuella faktorer Ljud, syn, hörselintryck känsel lukt

44

45

46

47 Varför duschar han inte?
–Annorlunda perception- gör det ont att duscha?

48 •Solglasögon •Böcker, tidningar •Tröjor med huvor •Keps •”Blunda ”

49 Stressreducerande strategier
•Badkar - skruva av munstycket på duschen •Klippa bort skavande tvättrådslappar •Bekväma kläder •Specialkost Ok att inte äta kanter

50 Vardagssamtal en kurs för ungdomar och vuxna
med Aspergers syndrom *Kroppsspråk och tal * Inleda ett samtal * Hålla igång ett samtal * Avsluta ett samtal

51 Hålla igång ett samtal:
Hålla igång ett roligt och stimulerande samtal är viktigt och svårt. Det lär vi oss genom att öva ”aktivt lyssnande”, ställa öppna- och slutna frågor”, ”associera” och genom att tala om oss själva på en ”lagom personlig nivå”.

52 Starta ett samtal på ett bra sätt:
Vi går igenom hur man kan starta samtal på ett sätt som ökar chansen att det känns bra för bägge parter.

53

54

55

56

57 LÄNKAR


Ladda ner ppt "Lågaffektivt bemötande perceptionsanalys"

Liknande presentationer


Google-annonser